3. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
José Martí
3. 2. 2003

Fidel Castro o Iráku a o bídě globalizovaného světa

29. ledna, na závěr Mezinárodní konference za světovou rovnováhu, pronesl Fidel Castro Ruz další ze svých famosních projevů. Tento byl sice věnován 150. výročí narození národního hrdiny Kuby, básníka a politika José Martího, ale hodnocení významu jeho osobnosti bylo jen úvodem, od něhož president s akrobatickou lehkostí přeskočil ke kritice amerického záměru vojensky zaútočit na Irák a zejména k úvahám o hrůznosti současného stavu světa, postiženého globalizací, ekonomickou krizí a prohlubujícími se rozdíly v hospodářských, politických a kulturních poměrech mezi vyspělými zeměmi a Třetím světem.

Přestože část projevu, věnovaná Martímu, je svým rozsahem skromná, je zajímavá akcentováním kladných hodnot, které se v našich končinách už dávno nectí, a které Fidela Castra odlišují od československých komunistů : až patetické vlastenectví, lpění na národní nezávislosti, vědomí zakořenění jeho hnutí v minulosti národa. Zde je možná vysvětlení, proč se na rozdíl od evropských komunistických režimů Castrovo panství nezhroutilo s rozpadem sovětského imperia, ač se do té doby zdálo, že bez "bratrské internacionální pomoci" nedokáže vzdorovat tlaku mocného souseda na severu ani hodinu.

Fidel Castro předkládá národu svou revoluci jako pokračování národně-osvobozeneckého a protikolonialistického boje, započatého v 19. století, a hlásí se k ideovému odkazu José Martího. Zřejmě se tak upřímně cítí a velká část Kubánců ho tak skutečně vnímá, a jako takového ho ctí.

Česká demokratická politická representace již v 19. století dbala o vytváření vhodné tradice a pěstovala kult národních buditelů. Později navázala vytvořením kultu Masaryka, jeho spolupracovníků, legionářů, významných společenských a kulturních institucí, jakými byly např. Národní divadlo, Česká filharmonie, Sokol či jiné symboly svébytnosti národa.

Českoslovenští komunisté se v prvých necelých pěti letech po 2. světové válce tvářili jako pokračovatelé národních buditelů a jediní oprávnění dědici odkazu TGM. Využili toho bohatě k získávání stoupenců ve volbách r.1946. Zdeněk Nejedlý tehdy vydal s velkým hlukem svou rozsáhlou monografii o Masarykovi. Chuť navazovat na tradice předmnichovské republiky je však rychle opustila.

Klement Gottwald sice převzal záštitu nad plánovanými mohutnými oslavami stého výročí narození Tomáše Masaryka, ale pak se o nich bez vysvětlení přestalo mluvit a z Masaryka se stal třídní nepřítel, který nechával střílet do dělníků. Pro sovětské soudruhy byl Masaryk především vůdcem legií, před kterými prchala mladá Rudá armáda, a jejich čeští poddaní museli převzít jejich záporný názor na něj, samozřejmě jen čistě náhodně shodný s názorem nacistů.

Fidel Castro stejně jako José Martí považuje hrdou nezávislost na velmocích a schopnost dlouhodobě odolávat tlaku USA za vysokou hodnotu. Velká část národa sdílí jeho postoj a považuje ho za živý symbol boje o nezávislost.

Naproti tomu všechny vrstvy české politické representace vychovávaly národ k pokoře před velmocemi. Takže loajalitu k habsburské monarchii vystřídal pocit podřízenosti vůči Dohodě, zejména Francii, pak pokoření části národních elit před Německem, vystřídané zbožňováním Sovětského svazu. Dnes se nosí až podlézavé uctívání demokratických mocností, zejména U.S.A.

Nejhlouběji ovšem klesli komunisté, kteří dlouhodobě cíleně usilovali o zavlečení státu do sovětského poddanství, nakonec si na nespokojené spoluobčany povolali spojenecká vojska a oddaně pak sloužili okupantům.

V tomto směru jsou čeští komunisté přímým protikladem Fidela Castra a jeho druhů. Zatímco tam po generace pěstované vlastenectví a hrdost na národní nezávislost dodávají režimu odolnost proti vnějším i vnitřním tlakům, zde vypěstovaná závislost na zahraniční opoře vyvolala neschopnost samostatné existence režimu.

Od Fidela Castra nelze očekávat, že by podporoval Spojené státy v tažení proti Iráku. Jeho názory, vyjádřené v tomto projevu, nejsou proto překvapivé a navíc nejsou nijak originální. Obsahově se totiž shodují s míněním všech ostatních nemuslimských kritiků amerických válečnických záměrů. Jeho kritický postoj je dobře odůvodněný, věcně nezpochybnitelný, pravdivý. Stejně jako u ostatních kritiků, i zde lze vytknout jednostrannost: zcela přesně a pravdivě se vypočítávají rizika, vyplývající z rozpoutání války proti Iráku, ale nevyhodnocuje se závažnost hrozby, kterou má být Irák pro své sousedy a celý svět. Jakoby mu vůbec nepřišlo na mysl, že by Irák mohl někoho ohrozit. Při tom s americkým názorem o nebezpečnosti režimu Saddáma Hussajna vůbec nepolemizuje.

Ani Castrovu apokalyptickému vidění světa, rozděleného a ovládaného nadnárodními monopoly, nelze vytknout nepravdivost popisu daného stavu a mylnost vyhodnocení hrozivých perspektiv. Není ale úplně jasné, jak si Fidel Castro představuje východisko ze situace. Zdá se, že mu není cizí myšlenka odstranění bídy Třetího světa jánošíkovskou cestou braní bohatým a rozdávání chudým. Její realizace by ale v praxi nejspíš vedla ke stejnému výsledku jako uspokojení barbarů rozvrácením římské říše: ke krátkodobému nasycení vítězných chudých, ke zničení vyspělé kultury a několika staletím hlubokého úpadku. Castrem odmítaný výrobní způsob při všech svých záporech většinou přináší ekonomický vzestup rozvojovým zemím, které jej přejaly. Není ovšem většinou příznivý zachování národního svérázu a hodnotám tradiční kultury a morálky. Jeho prosazení v zaostalých zemích nebývá mimo to zcela snadné.

Přes svou jednostrannost jsou postřehy Fidela Castra o devastujícím působení monopolního nadnárodního kapitalismu cenným příspěvkem do diskuse o opatřeních, která by zabránila sebezničení lidstva v nejbližší budoucnosti. Problém musí být vymezen a popsán, aby jej bylo možno řešit.

                 
Obsah vydání       3. 2. 2003
3. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Soutěž na pomník Obětem komunismu byla fraška Jan  Paul
3. 2. 2003 "Žádný britský generál nevěří ve válku proti Iráku"
3. 2. 2003 Včera, dnes a zítra
1. 2. 2003 V Texasu havaroval americký raketoplán
2. 2. 2003 Šéfové NASA "opakovaně ignorovali" bezpečnostní varování
3. 2. 2003 Zabili Kurdy v městě Halabža Iráčané nebo Íránci?
3. 2. 2003 Nebezpečný mýtus o Husákově prezidentování Karel  Mašita
3. 2. 2003 Zamyšlení nad jedním průzkumem veřejného mínění Miloš  Kaláb
3. 2. 2003 Český Telecom vymění neprovolané telefonní karty i vrátí peníze Radek  Mokrý
3. 2. 2003 Michael Moore: Jak se Američané ze strachu zabíjejí Tomáš  Linhart
3. 2. 2003 Servilní článek o "českém králi" v Guardianu Martin D. Brown
31. 1. 2003 "Český král Václav Havel" Jan  Čulík
3. 2. 2003 Havlovo pokrytecké rozloučení Veronika  Valachová
1. 2. 2003 Česká vrána války, která chce být jestřábem Josef  Brož
1. 2. 2003 Greenpeace nesouhlasí s postojem Václava Havla
3. 2. 2003 Hitler
3. 2. 2003 Ochromené Slovensko: Nasadí premiér armádu? Lubomír  Sedláčik
3. 2. 2003 Raketoplán Columbia: Normální nehoda František  Roček
1. 2. 2003 Schůzka nespokojených pedagogů - výsledky z jednání Radek  Sárközi
3. 2. 2003 Fidel Castro o Iráku a o bídě globalizovaného světa Zdeněk  Jemelík
3. 2. 2003 150. výročí José Martího Fidel Castro Ruz
3. 2. 2003 Proč jsme ztratili schopnost sebereflexe Petr  Vařeka
3. 2. 2003 Blue Chips* a ropa v Zálivu Michal  Rusek
3. 2. 2003 Blixova zpráva je objektivní, tedy zřejmě zklamal... Miroslav  Polreich
2. 2. 2003 Američané začnou bombardovat Saddámovy paláce
1. 2. 2003 Útok proti Iráku odložen o šest týdnů
1. 2. 2003 Blair v "Kotli"
5. 2. 2003 Pošta redakci
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Globalizace RSS 2.0      Historie >
3. 2. 2003 Fidel Castro o Iráku a o bídě globalizovaného světa Zdeněk  Jemelík
15. 1. 2003 2002 - rok finančných škandálov Radovan  Geist
13. 1. 2003 Jednotky EÚ v Bosne a Hercegovine Lucia  Waldnerová
18. 12. 2002 Vánoce Štěpán  Kotrba
18. 12. 2002 Riziká privatizácie vodární a kanalizácií Roman  Havlíček
18. 12. 2002 NO SANTA: protest proti symbolu spotřebních vánoc Štěpán  Kotrba
16. 12. 2002 Digitální média veřejné služby III. Zdeněk  Duspiva
5. 11. 2002 Kde jsou hranice demokracie Petr  Baubín
8. 10. 2002 Česká média v průběhu zasedání MMF/SB 2000 nebyla nestranná Eva  Kunzová
23. 9. 2002 Anarchisté odmítají přeceňování významu pražského zasedání NATO Štěpán  Kotrba
23. 8. 2002 Automobilisté v Londýně budou platit za jízdu do města   
22. 8. 2002 Digitální média veřejné služby II - příprava digitální televize Zdeněk  Duspiva
12. 8. 2002 České tekno - specifika viděné očima insidera   
5. 8. 2002 Czechtek 2002 - zpráva z festivalu Štěpán  Kotrba
5. 8. 2002 Do It Yourself: Techno scéna a ilegální parties   

Kuba a Fidel Castro RSS 2.0      Historie >
3. 2. 2003 Fidel Castro o Iráku a o bídě globalizovaného světa Zdeněk  Jemelík
3. 2. 2003 150. výročí José Martího Fidel Castro Ruz
22. 1. 2003 Kuba a ČR: Studená válka neskončila Zdeněk  Jemelík
30. 12. 2002 Fidel na lopatkách Zdeněk  Jemelík
18. 11. 2002 Dvě rezoluce, USA a ti ostatní Zdeněk  Jemelík
5. 11. 2002 Kde jsou hranice demokracie Petr  Baubín
12. 9. 2002 Kubánská vláda, Johannesburg a ekologie   
9. 9. 2002 Pyrrhovo vítězství Vladimíra Špidly Zdeněk  Jemelík
23. 8. 2002 Castro: Zrekonstruovali jsme školy Fidel Castro Ruz
22. 8. 2002 Projev jakoby z jiného světa Zdeněk  Jemelík
31. 7. 2002 Moncada 2002: Castrova lekce mezinárodnímu společenství Zdeněk  Jemelík
31. 7. 2002 DOKUMENT: Fidel Castro, projev u příležitosti 49. výročí útoku na kasárna Moncada   
3. 6. 2002 Embargo proti Fidelovi: potrestá to jen domácí Kubánce a bílé Američany Fabiano  Golgo
30. 1. 2002 Na Castrově Kubě vězni umírají   
26. 11. 2001 Výuka demokracie