5. 6. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 6. 2003

Irena Válová: "Chtějí mě zastrašit, protože hovořím o monopolizaci českého tisku"

Obětí dalšího zneužití totalitních paragrafů v českém právním řádu, kriminalizujícím výroky, se stala Irena Válová z Media Observatory, projektu Evropské unie, na niž bylo podáno trestní oznámení kvůli "podezření z pěti trestných činů", včetně nechvalně známé pomluvy a šíření poplašné zprávy za to, že varuje před monopolizací distribuce českého tisku. Základem Media Observatory Česká republika je tříletý projekt Evropské iniciativy pro demokracii a lidská práva financovaný Evropskou komisí. Možná, že projekt skončí tím, že Válová bude odsouzena do vězení... Ve středu večer s ní o skandálu trestního oznámení, vzneseného proti ní, hovořil Jan Čulík.
Začal bych otázkou illusion deja vu, dával jsem ji před třemi dny paní Bobošíkové: Z čeho jste byla obviněna a jaké vaše údajné formulace měly zavdat příčinu k trestnímu oznámení?

No, pane Čulíku, teď bych vám musela přečíst těch 13 stran toho trestního oznámení. Obviněna jsem byla ze spáchání trestného činu "porušování tajemství dopravovaných zpráv", podle paragrafu 239, odst. 1, písmeno b zákona č. 140/1961 Sbírky ve znění pozdějších předpisů, a tak dále --

Jakým způsobem jsme porušila toto tajemství?

"Opakovaně zveřejňovala a soustavně zveřejňuje o předmětném správním řízení" -- o správním řízení mezi Mediaprint Kappa a těmi šesti firmami, které fúzovaly v PNS -- "vedeném úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, jeho průběhu, účastnících a jejich zástupcích, postupu úřadu a dalších skutečnostech správního řízení se týkajících taková tvrzení, jejichž zveřejňování a manipulací s nimi může dle názoru oznamovatele naplňovat znaky trestného činu porušování tajemství dopravovaných zpráv."

Ale jakých?

"...dle informací oznamovateli dostupných byl takto například zveřejněn email generálního ředitele společnosti Ringier ČR, a.,s., ing. Tomáše Boehma, v němž informuje firemního právníka v souvislosti s průzkumem firmy, jak si věci stojí u soudů, o schůzce s ministry vlády České republiky panem Jaroslavem Burešem a panem Stanislavem Grossem, dále email předsedy představenstva První novinové společnosti pana Jirna Reppra. Uvedená emailová korespondence byla na zasedání parlamentní komise paní Válovou veřejně citována a v kopii předložena poslancům. Její obsah se tak stal následně veřejně přístupným, když byl uveřejněn mimo jiné na internetových stránkách elektronického týdeníku Euro."

Takže jste údajně porušila listovní tajemství. Jak jste se k těm zprávám dostala, zeptám se jako vyšetřovatel?

Ano, to se zeptat můžete. A já jako před vyšetřovatelem vám odmítnu odpovědět, protože využiju svého práva, které velice dobře vy jistě znáte, práva na ochranu novinářských zdrojů.

Samozřejmě. Zajímavé tedy je, že vzhledem k tomu, že vás pan Pokorný za to žaluje, potvrdil, že ty emaily jsou autentické.

Měla jsem ty dokumenty v kopích a mohu k tomu dodat to, co jsem uvedla na policii, že byly všechny získány legální cestou, více či méně z otevřených zdrojů. Skutečně jsem žádné "tajemství dopravovaných zpráv" neporušila.

Veřejný zájem v publikaci těchto emailů nehraje žádnou roli? To znamená, jestli objevíte, že někdo v emailu píše o tom, že se chystá někoho zabít nebo udělat miliardový podvod, zveřejnění těch informací je stále trestný čin?

Podle mého názoru v celé věci hraje veřejný zájem velkou roli. I kdybych byla bývala porušila nějaké listovní tajemství, celá tato moje zpráva byla přednesena samozřejmě ve veřejném zájmu, neboť jejím smyslem byla obhajoba svobody slova, respektive zachování diverzity médií v České republice jako součásti svobody slova. Obrana svobody slova sama o sobě je veřejným zájmem.

Dále jsem se prý dopustila "šíření poplašné zprávy", "pomluvy", "poškození a zneužití záznamu na nosiči informací" a "poškozování cizích práv". Pan Pokorný toho sepsal velice mnoho.

Čím jménem to pan Pokorný sepsal a kdo je pan Pokorný?

Pan Pokorný toto trestní oznámení podal na hlavičkovém papíru Advokátní kancelář Pokorný, Wagner a spol. a je pod tímto trestním oznámením podepsán jako mgr. Radek Pokorný, advokát. Podal to sám za sebe. Zeptala jsem se na policii, zdali je přiložen k tomuto trestnímu oznámení mandát nebo pověření klienta, není tomu tak. Pan Pokorný tedy jednal sám za sebe. Na vaši otázku, kdo je pan Pokorný mám informace z druhé ruky, většinou z tisku: Pan Pokorný má být právním zástupcem společnosti Ringier a z otevřených zdrojů v České republice lze získat informace o tom, že pan Pokorný je údajně právníkem, který je -- prý -- nějakým způsobem spojen s vysokými politickými špičkami ČSSD. Pan Pokorný je bývalým partnerem advokátní kanceláře Rychetský, údajně se měl ale s panem Rychetským rozejít.

Pan Pokorný upozornil paní poslankyni Dostálovou nedávno do Poslanecké sněmovny, aby se k problému monopolizace distribuce českého tisku už nevyjadřovala. Ona se bránila, že je to její práce a vystoupila s proklamací, že byl ten dopis pana Pokorného pokusem porušit svobodu jejího politického projevu.

Jak zdůvodňoval pan Pokorný své varování paní Dostálové, že se tím nemá zabývat?

Že paní Dostálová uvádí nepravdivé informace o klientech a poškozuje klienty.

Paní Dostálová má parlamentní imunitu, ne?

Ano, samozřejmě. Ze strany pana Pokorného šlo o zcela nesmyslný čin.

Firma Ringier je nějak angažována v PNS?

Firma Ringier je jedním z vlastníků PNS.

Co myslíte, že to znamená, toto trestní oznámení proti vám?

Je to pokus o zastrašení mojí osoby, abych už něco takového neopakovala. Také může jít o nějaký způsob pomsty. Mám v celé záležitosti dojem, že ten policejní rada, který mě vyslýchal, že pod něčím nátlakem.

Jak to zdůvodňujete?

Zdůvodňuji to tím, že toto trestní oznámení bylo podáno na Prahu 10, přestože údajné trestné činy, tedy ten projev jsem pronesla na Praze 1, v Poslanecké sněmovně; já bydlím na Praze 10. Údajné trestné činy se staly na Praze 1. Tam to bude také nyní postoupeno. Považovala bych za normální v normální společnosti, že státní zastupitelství Prahy 10 to buď odloží anebo to rovnou postoupí na Prahu 1. To se nestalo a byla jsem naopak předána tomuto panu policejnímu radovi. Jeho otázky byly velice razantní, intenzivní a neustálé a pokračovaly i poté, co jsem učinila prohlášení, že odmítám vypovídat.

Jaké to byly otázky a jak se ten pan vyšetřovatel jmenoval?

Bylo to policejní rada "podporučík Moravec V." Ptal se mě na totéž co vy -- jakým způsobem jsem získávala podklady ke své parlamentní zprávě. Tam jsem učinila to prohlášení, že vypovídat nebudu, protože jsem si podklady získávala pouze legálně a předmětné trestní oznámení považuju za pokus o zneuctění své osoby v souvislosti s mým úsilím na ochranu svobody slova proti ryze komerčním zájmům, za pokus s politickým kontextem. I poté, co jsem učinila toto prohlášení, přesto měl pan podporučík Moravec další otázky, které bych považovala za mnohem nebezpečnější. On se mě totiž ptal, odkud posílám své tiskové informace a kde je zpracovávám. Prohlásila jsem, že se tiskové podklady pro zprávy zpracovávají v sídle Media Observatory, což je Brandýs nad Labem. Vyvozuju z toho, že buď je ta otázka naprosto nesmyslná, což u tohoto profesionálního člověka nepředpokládám, anebo míří tam, že v sídle Media Observatory by bylo možno provést domovní prohlídku. Když se tedy ptá, jakým způsobem jsem veřejnosti oznamovala skutečnosti či názory, které získala Media Observatory. Neustále jsem opakovala, že prostřednictvím ČTK. Jeho nezajímalo, komu jsem to říkala, ale odkud.

Z jednoho pohledu je to úplně tentýž případ jako u paní Bobošíkové: jak to, že se policie na to nepodívá a okamžitě to neodloží? Vždyť to je absolutně protidemokratický, zastrašovací postup?

Důvodnost trestních oznámení posuzuje policie nebo ten, kdo to dozoruje, státní zastupitelství. V tomto případě státní zastupitelství na Praze 10 to rozhodlo postoupit policii, nikoliv, že to odloží anebo že to postoupí na Prahu 1. Nevím, které konkrétní osoby o tom na státním zastupitelství rozhodly. Z toho mechanismu vyvozuji, že i pan podporučík Moravec se ocitl pod nějakým nátlakem někoho a on to dělat musel. Protože za normálních okolností buď by to odložilo státní zastupitelství, nebo to rovnou poslalo na Prahu 1, anebo by to rovnou na Prahu 1 poslal pan Moravec, proč nyní činí. Ptám se, proč mě tedy potřeboval vyslýchat a vyptávat se mě, odkud posílám maily, k tomu, aby to poslal na Prahu 1, což mi řekl, že se tak stane. Nebyl to člověk, který by mi chtěl nějak ubližovat, můj dojem z celé věci byl, že je on pod nátlakem -- nevím koho.

Víte, že paragrafy kriminalizující verbální trestné činy jako pomluva nebo šíření poplašné zprávy jsou systematicky odsuzovány zahraničními lidskoprávními organizacemi, protože omezují svobodu projevu? Chcete k tomu něco říci v souvislosti s vaším případem?

Není co dodat. Vy to velice dobře víte. Opakovaně upozorňují mezinárodní instituce na verbální trestné činy, které stále jsou zařazeny v našem trestním řádu. Já sama jsem nedávno dělala analýzu pro jednu americkou univerzitu, takže jsem musela všechny tyto trestné činy přeložit do angličtiny a tudíž si je přečíst a spočítat. Ony to nejsou jenom ta pomluva. Vy to máte v Britských listech. Ono je to mnoho variant toho trestného činu. Hanobení skupiny obyvatel, a tak dále. Ale on je to i zákon o šíření pornografie, který je tak nejasný, že kdyby ho chtěl někdo využít, tak se zavřou okamžitě všechny trafiky v této zemi. Touto zkušeností, překladem -- ono je těch paragrafů asi 12 -- jsem prošla a považuju to za věc zejména českých politiků a poslanců, aby s tím konečně začali něco dělat -- ale také odborné veřejnosti a advokátní komory.

V tomto případě si myslím, že má pravdu pan Gustl Glattfelder z Evropské federace novinářů, když říká, že celkově svoboda slova v Evropě začíná být obecně omezována a že je nutné, aby se novináři a odborná veřejnost spojili s komorami a s právníky v této věci. Protože ani jeden z nás, jednostranní odborníci příliš vysokého stupně, nedokážou v této věci sami nic změnit.

Myslíte si, že je to v České republice realistické, když vzpomenu na to, že mi Jana Bobošíková říkala před několika dny v rozhovoru s ní, že když uspořádala tiskovou konferenci o svém případu, všichni sice přišli, ale mlčeli?

Já to znám. Já vím, o čem mluvíte. Jde o nedostatek uvědomění si závažnosti celé věci, který vyplývá z nedostatku informací a informovanosti novinářů. Bohužel není zvykem v České republice to, co je zvykem jinde, že sami novináři znají většinou precedenční případy, znají pravidla, znají zákony. Tady to tak není a není tu ani zvykem solidarita mezi novináři. Je to dáno také tím, že Česká republika za svobodu slova zatím bojovat nemusela. Ona ani Evropa příliš nebojovala. Oba víme, že největší boje se odehrávaly v té nenáviděné Americe. My jsme si ten boj zatím neprožili. Oba dva víme, že historie svobody slova jako podmínky demokracie je dvousetletá historie soudních sporů, trestních oznámení. To v České republice velice chybí.

Takže my v České republice teprve nastupujeme na tuto cestu.

Ano. Právě na ni nastupujeme. Vlastně z toho mám radost, že konečně na tu cestu nastupujeme. My si to prostě asi musíme prožít jako kterýkoliv jiný národ či stát.

Že policie a právní řád vystupuje jako obránce velkopodnikatelských zájmů, to je docela znepokojující věc, protože normálně má být právo a zákon na straně řadových občanů.

Máte pravdu. Ale i v tomto jsme na samém počátku. U nás je to všechno obráceně než jinde. Tato tradice tu dosud není.

Kolik let můžete dostat?

Fakt nevím. Nad tím jsem nepřemýšlela. Jsou to ale opravdu zajímavá obvinění. Moje prohlášení, že je tiskový monopol nejvážnější ohrožení svobody slova od jejího vzniku - to je "šíření poplašné zprávy". Například má věta: "Tento monopol může ovlivnit cenu jogurtu, nechat padnout vládu nebo zvolit prezidenta" -- to je předmětem trestního oznámení, že šířím poplašnou zprávu.

Zajímavé je, čeho se dopouštím a jak mě pan Pokorný charakterizuje. On píše v závěru: "S ohledem na závažnost jednání Ireny Válové, jeho intenzitu a možné nedozírné následky oznamovatel žádá, aby toto jeho oznámení bylo náležitě prošetřeno, a to rovněž za účelem zabránění Ireně Válové pokračovat v tomto popsaném jednání."

A tím je poukazování na monopolizaci distribuce tisku.

Ano. Kdosi mě upozornil, že se tato věta používá, když jste potenciálně podezřelý z vraždy. "Jde o trestný čin intenzity takové a může mít nedozírné následky", když vás rovnou nezavřou, nevezmou do vazby. Takže z této věty by mohl vyplynout takový návod pro policii, že lze mi v tom zabránit dvěma způsoby. Vydat předběžné opatření anebo mě vzít do vazby.
Jak se na to dívá váš právník?

Pan magistr Nespala řekl zcela jednoznačně, že odmítneme vypovídat. Stal-li se trestný čin, nechť je vyšetřen. Já s ním naprosto souhlasím. To je názor profesionála k mechanismu celé věci. Sám říkal, že je to tak absurdní, že k tomu vypovídat nemám, protože je to absurdní a protože jsem nic nespáchala.

Jsme spolu zajedno v jedné věci. Novinář, pokud je zván na policii, ať už jako svědek nebo jako podezřelý, protože já mám statut podezřelého v tuto chvíli, by neměl vypovídat v žádném případě, protože je to policie, která je tady od toho, aby konstatovala, zdali jde o podezření z trestného činu či nikoliv a pokud ano, aby věc vyšetřila, avšak bez pomoci tohoto novináře. Ona musí mít jiné alternativy jak vyšetřit, zdali došlo ke spáchání trestného činu. To je to, co přednášel nedávno v Praze pan profesor Furhof. Novináři ve vztahu ke svědeckým výpovědím. Novinář nikdy nemůže být úplně věrohodným svědkem, vzhledem k tomu, že je ve věci angažován.

Máte nějaké reakce politiků?

Nemám.

Když jste s tím svědectvím vystoupila v únoru ve sněmovně, jaké byly reakce tehdy?

Velice zajímavé. Dvojí. Na jedné straně například paní poslankyně Dostálová celkem chápala, oč v této věci jde a velice, až k mému překvapení, snad se jí nedotknu, když to řeknu takto, razantně se rozhodla věcí se zabývat. Dokonce mi bylo sděleno, že je pověřena předsedou komise pro sdělovací prostředky, aby dál tuto záležitost sledovala a zabývala se jí.

Zatímco pan poslanec Langer hned během toho slyšení, poté, co jsem přednesla tu zprávu, vyjádřil svou skepsi k celé záležitosti a nepřímo mě označil za televizního revolucionáře. Rovnou v Poslanecké sněmovně.

Tomu nerozumím.

On tam řekl, že kdykoliv slyší cokoliv o svobodě slova, že mu to připomíná televizní revoluci. Toto jednání bych hodnotila jako bagatelizaci celého problému a bagatelizování svobody slova jako disciplíny.

No, spíš je to demagogie, protože pan Langer velmi dobře ví, že ve věci České televize nešlo o svobodu slova a nemůže s tím spojovat všechny ostatní kauzy.

On tak učinil s tím, že pan poslanec Langer měl ale jako jediný při tom slyšení před sebou materiály různých vydavatelství, jak si někteří členové tam povšimli, takže on už byl předem informován i od vydavatelů. A byl to pan Langer, který vyzval předsedu pro komise pro sdělovací prostředky, aby při tomto slyšení byla vyslechnuta i druhá strana. Já jsem to nepochopila, protože svoboda slova má jen jednu stranu.

Slyšel jsem v Praze názory, že vy lobbujete za podnik Media Print Kappa a že všude ve světě je distribuce tisku monopolní.

Ano. Tak to, že lobbuju za Media Print Kappa jsem slyšela sama o sobě taky. Není tomu tak. Lobbuju za normální poměry. Není tomu ani tak, že by všude ve světě byla distribuce tisku monopolní. Tak tomu není v žádném případě a dokládá to vlastní studie Unie vydavatelů, kterou publikovali na svých vlastních stránkách. Z ní vyplývá, že jediný monopol, kde existuje jediná firma na distribuci tisku, je v Lucembursku. Jinak všude po celé Evropě existuje samozřejmě více firem, například v Německu je jich kolem 80 a asi 17 těch firem vlastní vydavatelé. Pokud se týče Spojených států, tam jsou monopoly v jednotlivých státech či v jednotlivých městech, ale neexistuje distribuční monopol národní, že by v USA byla jedna jediná firma, notabene vlastněná vydavateli. Špatná situace v tomto směru je v Maďarsku. Tam je jedna jediná firma na distribuci tisku, je to zahraniční firma, ale není vlastněná vydavateli. Je to nezávislá firma. To je ten rozdíl mezi Maďarskem a ČR. Poslední studie nadace, podporované sociálními demokraty v Německu, Friedrich Ebert Stiftung, která se zabývala stavem tisku v Maďarsku, vysloveně uvádí, že právě toto je příčinou zabetonování a nulového pokroku v tisku v Maďarsku. A o tom já po celou tu dobu hovořím. Mně je zcela jedno, zda jde o firmu Media Print Kappa nebo o nějakou jinou. To nehraje žádnou roli a taky jsem se o této firmě zmínila v celé té řeči pouze jednou, na samém začátku, když říkám, co se stane, pokud ta firma padne. Ostatně ono se to už děje.

Závěrem byste měla možná pro názornost stručně zopakovat, co ta skutečnost, že ta distribuční forma je vlastněná vydavateli, pro český trh tisku znamená.

Znamená to, že ve chvíli, kdy šest firem, které mají současně osmdesátiprocentní podíl na trhu tiskových médií v České republice, vlastní jednu jedinou distribuční firmu, je to vertikálně-horizontální dohoda a monopol na distribuci tisku v ČR. Znamená to, že vyloučen z distribuce tisku může být každý další vydavatel, ať už český nebo zahraniční, který se pokusí rozjet na území ČR nějaké noviny. Pro stánkaře a pro prodejce tisku to znamená, že ten distributor bude ovládat ceny a smlouvy s nimi, ten distributor jako monopol, složený z vydavatelů, samozřejmě bude mít kontrolu nad jak cenami tisku, tak cenami prodeje tisku i nad ostatními dohodami a smlouvami. A řeknu vám, co je tím myšleno. To je věc, kterou mnozí kolegové nemusejí úplně vědět. To jsou třeba kolektivní smlouvy. Protože oni jsou monopol složený ze šesti vydavatelů a monopol nás ovládá, to je princip monopolu. Mohou zároveň vytvářet i dohody s politickými stranami, s vládou či s kýmkoliv jiným, a ekonomické dohody, například v oblasti cen inzerce. Všechny dohody, všechny smlouvy budou kontrolovány tímto monopolem. To je v kostce to, co se tady momentálně odehrává, a já na závěr mohu říci, že na té zprávě, kterou jsem přednesla v Poslanecké sněmovně, nadále trvám. Ostatně ona se ta situace možná trochu změnila. Minulý pátek Poslanecká sněmovna sama vydala usnesení k zajištění plurality tisku v České republice a konstatovala, že tato pluralita názorů není zajištěna, protože samozřejmě z monopolizace vyplývá, že veškeré názory a informace, které tento monopol šíří, jsou názory a informace tohoto monopolu, nikoho dalšího.

Ale protimonopolní úřad v České republice s vámi nesouhlasí.

Nesouhlasí a vydal rozhodnutí opačné, ale, pane Čulíku, Media Observatory má dvě další studie, velice renomovaných a respektovaných právníků, které říkají, že v tomto případě se zcela jednoznačně jedná o kartel a o monopol.

A proč s vámi protimonopolní úřad nesouhlasí?

Antimonopolní úřad se mnou souhlasit nemůže. Má svou vlastní politiku a může vydávat samozřejmě takové výroky, jaké se mu zlíbí.

Ano, ale jak je zdůvodnil. Že je všechno v pořádku?

Nijak je nezdůvodnil. V podstatě je jejich zdůvodnění v podstatě stejné jako naše zdůvodnění. Oni popíšou kartel tak, jak je kartel běžně popisován, a napíší, že toto není kartel.

                 
Obsah vydání       5. 6. 2003
5. 6. 2003 Irena Válová: "Chtějí mě zastrašit, protože hovořím o monopolizaci českého tisku" Jan  Čulík
4. 6. 2003 Irena Válová z Media Observatory vyslýchána, odmítla vypovídat Irena  Válová
5. 6. 2003 More harassment of journalists in the Czech Republic
5. 6. 2003 Petr Uhl se domnívá, že o Bobošíkovou vůbec nejde Štěpán  Kotrba
5. 6. 2003 Dokumenty k případu Bobošíková: "Trestní oznámení podávám proto, že už toho mám dost" Štěpán  Kotrba
4. 6. 2003 Jana Bobošíková potvrdila, že není pravda, že byla vyslýchána jako svědek
4. 6. 2003 Tak ještě jednou pro ty, co chápou trochu pomaleji Jan  Čulík
5. 6. 2003 Guardian zrušil článek o Wolfowitzovi
5. 6. 2003 Hamid Kharzai přijel do Londýna prosit o pomoc
5. 6. 2003 Francie: Zabiják tvrdí, že Baudis si u něj objednal vraždu transvestita Josef  Brož
5. 6. 2003 Krok stranou Dominik  Lukeš
5. 6. 2003 Historický místopis (sudeto)německých vzpomínek Eva  Hahnová, Hans Henning Hahn
4. 6. 2003 FNM i MŽP blufovaly o miliardové zakázce na sanaci Spolany
4. 6. 2003 Konkurs na lektora češtiny pro Glasgow University
4. 6. 2003 RRTV: "Veřejnost má právo i na kontroverzní informace"
4. 6. 2003 Případ Bobošíková: shrnutí pro Český rozhlas Jan  Čulík
3. 6. 2003 Začíná hon - Blažek zatroubil halali Štěpán  Kotrba
2. 6. 2003 Jana Bobošíková: "V této společnosti začíná převládat atmosféra strachu" Jan  Čulík
19. 12. 2001 OBSE: Trestní stíhání za pomluvu a stíhání verbálních názorů musí být zrušeno
6. 6. 2003 BHHRG: Czech media representatives harassed as EU referendum draws near
4. 6. 2003 Ryanair zaznamenal rekordní zisky
4. 6. 2003 Cesta za pochopením Buffy, přemožitelky upírů Dominik  Lukeš
4. 6. 2003 Milujte se a nemnožte se Dominik  Lukeš
4. 6. 2003 Evian: summit za dvacet miliard byl k ničemu
31. 5. 2003 Hospodaření OSBL za květen 2003
5. 2. 2003 Pošta redakci
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
5. 6. 2003 Irena Válová: "Chtějí mě zastrašit, protože hovořím o monopolizaci českého tisku" Jan  Čulík
5. 6. 2003 Dokumenty k případu Bobošíková: "Trestní oznámení podávám proto, že už toho mám dost" Štěpán  Kotrba
5. 6. 2003 More harassment of journalists in the Czech Republic   
5. 6. 2003 Petr Uhl se domnívá, že o Bobošíkovou vůbec nejde Štěpán  Kotrba
4. 6. 2003 Poznámky vyvolané případem Bobošíková Juraj  Pesko
4. 6. 2003 Případ Bobošíková: shrnutí pro Český rozhlas Jan  Čulík
4. 6. 2003 Tak ještě jednou pro ty, co chápou trochu pomaleji Jan  Čulík
4. 6. 2003 Irena Válová z Media Observatory vyslýchána, odmítla vypovídat Irena  Válová
3. 6. 2003 Začíná hon - Blažek zatroubil halali Štěpán  Kotrba
3. 6. 2003 "Morální spodina" v pořadu Sedmička   
2. 6. 2003 Jana Bobošíková: "V této společnosti začíná převládat atmosféra strachu" Jan  Čulík
2. 6. 2003 Orchestr hluchého dirigenta opustil přecitlivělý sólista Josef  Trnka
2. 6. 2003 Top Czech journalist harassed by police Jan  Čulík
2. 6. 2003 Helsinský výbor amerického Kongresu znovu žádal zrušení českých zákonů o difamaci   
1. 6. 2003 Drzost policie, která nezná mezí, podivné okolnosti a nebezpečný šašek Štěpán  Kotrba

Je český tisk ještě český? RSS 2.0      Historie >
5. 6. 2003 Irena Válová: "Chtějí mě zastrašit, protože hovořím o monopolizaci českého tisku" Jan  Čulík
4. 6. 2003 Irena Válová z Media Observatory vyslýchána, odmítla vypovídat Irena  Válová
2. 6. 2003 Kryje antimonopolní úřad monopol PNS ? Poslanci požadují změnu tiskového zákona   
1. 6. 2003 Drzost policie, která nezná mezí, podivné okolnosti a nebezpečný šašek Štěpán  Kotrba
5. 5. 2003 K Světovému dni svobody tisku Jaroslava  Čajová
14. 3. 2003 O monopolizaci distribuce českého tisku Jaroslava  Čajová
26. 2. 2003 ÚOHS: Tvrdý nátlak paní Válové z Media Observatory by byl bojkotem práva   
25. 2. 2003 Media Observatory: Český antimonopolní úřad ignoruje ústavní pořádek   
11. 2. 2003 Media Observatory varuje před monopolizací českého tisku   
11. 2. 2003 Vltava-Labe-Press bylo před volbami vázáno smlouvami vůči politikům? Štěpán  Kotrba
14. 1. 2003 PODIVEN: Manipulace s dějinami první republiky Věra  Olivová
17. 12. 2002 Co nebylo v novinách: jak psaly o válce proti Afghánistánu některé české a britské deníky Nellie  Woods
12. 12. 2002 Media Observatory ČR protestovala Evropské komisi proti monopolním praktikám v ČR   
12. 11. 2002 Media Observatory ČR k nejvážnější situaci tisku v ČR od roku 1989   
23. 10. 2002 Aktivistická česká publicistika za okupace aneb příběh záhadně zmizelého novináře Jaroslava  Čajová

Media Observatory RSS 2.0      Historie >
5. 6. 2003 Irena Válová: "Chtějí mě zastrašit, protože hovořím o monopolizaci českého tisku" Jan  Čulík
5. 6. 2003 More harassment of journalists in the Czech Republic   
4. 6. 2003 Irena Válová z Media Observatory vyslýchána, odmítla vypovídat Irena  Válová
24. 3. 2003 Media Observatory: Evropská komise jednala o monopolní distribuci tisku v ČR   
14. 3. 2003 O monopolizaci distribuce českého tisku Jaroslava  Čajová
5. 3. 2003 Proč mě neprávem osočují? O cestě ke Kábulu David  Soukup
26. 2. 2003 ÚOHS: Tvrdý nátlak paní Válové z Media Observatory by byl bojkotem práva   
25. 2. 2003 Media Observatory: Český antimonopolní úřad ignoruje ústavní pořádek   
11. 2. 2003 Media Observatory varuje před monopolizací českého tisku   
11. 2. 2003 Vltava-Labe-Press bylo před volbami vázáno smlouvami vůči politikům? Štěpán  Kotrba
12. 12. 2002 Media Observatory ČR protestovala Evropské komisi proti monopolním praktikám v ČR   
12. 11. 2002 Media Observatory ČR k nejvážnější situaci tisku v ČR od roku 1989   
28. 3. 2002 Spolek pro Media Observatory: "Michal Zítko zřejmě půjde do vězení"   
14. 3. 2002 Media Observatory: Kodex České televize nesmí podepsat profesionál hodný toho jména   
13. 12. 2001 Media Observatory ČR: Policie zřejmě obvinění proti Pecinovi uměle vykonstruovala