17. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Jesse Jackson
15. 2. 2003

Jesse Jackson: "Je čas pro naději"

Podstatné části z projevu amerického baptistického duchovního a mírového aktivisty předneseného na sobotní mírové demonstraci v Hyde Parku v Londýně.
Jak řekl prorok Izaiáš: "Bude soudit národy, odsoudí mnohé z nich. A překovají své meče v pluhy, oštěpy v motyky. Národ nepovstane proti národu a nebudou se už učit válce. Nechť je požehnáno naše úsilí přinést světlo do temnoty, teplo do studených míst a zastavme pohromu války. Amen."

Skandujte "Stop the War!" (hromový ohlas):

"Stop the War!"

"Stop the War!"

"Save the people!"

"Give peace a chance!

"Minds, not missiles!" (Myšlenky, ne střely!)

"Hope, not hate!" (Naději, ne nenávist!")

"Give peace a chance!"

"We are the people! We'll win!"

"Keep hope alive!"

(Několikrát skanduje s obrovským davem.)

Bratři a sestry!

Na okamžik se pomodleme, utichněme, pomysleme na smíření. Vezměte každý za ruku člověka, který stojí vedle vás. Toto je okamžik, kdy naplňte své srdce mírem a nenásilím.

Představte si dr. Kinga, představte si Gándhího, představte si Johna Lennona, představte si Mandelu. Všechno lidé, žijící v míru.

Jak řekl prorok Izaiáš: "Bude soudit národy, odsoudí mnohé z nich. A překovají své meče v pluhy, oštěpy v motyky. Národ nepovstane proti národu a nebudou se už učit válce. Nechť je požehnáno naše úsilí přinést světlo do temnoty, teplo do studených míst a zastavme pohromu války. Amen."

(Potlesk, volání)

Bratři a sestry!

Přicházím dnes z Ameriky jako světoobčan, abych se s vámi spojil ve snaze zajistit mír v našem světě. Toto je náš svět. Amerika je velký národ, lepší, než vize našeho [politického] vedení. Není příliš pozdě na to, abychom zabránili této válce. Musíme demonstrovat, dokud nebude přijata mírová deklarace, deklarace smíření. (Obrovský souhlas davu.)

Válka by měla být nutná až jako poslední možnost a nikoliv jako preventivní opatření. Válka musí mít morální autoritu. Jestliže zaútočíme na Irák preventivně, ztratíme morální autoritu a nebudeme moci kritizovat Čínu a požadovat od ní, aby nezaútočila na Tchajwan, anebo Pákistán a Indii či Indii a Pákistán.

Musíme zajistit mír a pořádek na našem světě. Arogance jistého vítězství předchází pád. Děkuji vám, že jste se dnes stali součástí největší demonstrace proti válce v historii Británie i ve světové historii. Blahopřeji! (Nadšené volání)

Přináším vám pozdravy od mírového hnutí v Americe. Existujeme a sílíme. (...) Děkuji vám, že jste umístili své tělo na cestu válečné mašinérie. Zejména mladým lidem. Mladí lidé, jednejte, tohle je váš svět! Tohle je váš svět! (Nadšené volání)

Dnes jsme schopni zabránit této válce. Venku je zima, ale naše srdce jsou horká. Možná je zima, ale všichni dohromady produkujeme opravdu hodně pouličního tepla.

George Bush to cítí, Tony Blair to cítí, produkujme toho tepla ještě víc!

Prezident Bush musí užívat své moci moudře. Musí využívat lepšího způsobu moci, než je válka. Pan Blair musí ochraňovat integritu britské nezávislosti, vést v míru a nikoliv slepě následovat Bushe. Musí vést svět směrem k míru. To je jeho úkol. To je jeho mandát.

Nedávno nás ještě vedl dr. King. Zvolil si myšlenky a nikoliv střely. Proč jsme tu dnes. Protože volíme koexistenci namísto společného zničení. Protože volíme mozky a nikoliv sulc a brutální sílu. Chceme zastavit cyklus terorismu, chceme zabránit válce, než bude zahájena.

Apelujeme na svět: Zvolte život a nikoliv smrt. Zvolte si naději a uzdravování, nikoliv bolest a nepřátelství. Zvolte usmíření a nikoliv zastrašování. V písku byla učiněna čára, ale ono nestačí si vybrat jeden znak, musíme znaky přivést dohromady a spojit.

V této válce možná nebudou žádní vítězi. Mladí vojáci a mladí civilisté budou zabíjet a budou zabíjeni. Není v tom budoucnost, není v tom růst, není v tom prosperita.

Světová supervelmoc usiluje o vítězství a nikoliv o smíření. Ignoruje důsledky a globální dopad. Ignoruje tragédii, která postihne lidi v Iráku, bezbranné ve svých domovech. Útokem na Irák by byla zahájena válka, ale neukončilo by to terorismus. Naplňovat éter výhrůžnou rétorikou z divokého západu, to jen rozdmychává plameny strachu a nenávisti a násilí a reakce.

Když se mluví o válce, už to je psychologická válka. Už ta vytvořila nebezpečné napětí po celém světě. A při své aroganci podceňujeme nebezpečí, cenu i bolest. Arogance předchází pád. Válka možná bude krátká, ale cyklus násilí bude dlouhý. Nikdo nemůže v tomto konfliktu rozumně čekat vítězství.

Ale jde ještě o jinou věc. Nesmíme se stavět na tu či onu stranu. Musíme zvolit mír. Dnes demonstrujeme za uzdravení. Demonstrujeme proti démonům militarismu, rasismu, sexismu, antisemitismu, proti útokům na Araby, proti antiislamismu, proti útokům na homosexuály. Rozhodli jsme se být jednou velkou rodinou na jedné velké Zemi.

Dnes apeluji na Francii a Německo a Belgii a Rusko a Čínu, nechť udržují naději při životě. Nevzdávejte se. Velká část Ameriky a většina světa je s vámi a počty rostou každým dnem.

Apeluji na Saddáma Husajna. Poslali jsme mu před několika dny otevřený dopis: Prosíme, spolupracujte okamžitě a plně se zbrojními inspektory OSN, zatímco je ještě čas. Ty zbraně vás neochraňují, povedou ke zničení vašeho národa. Utajování vás neochrání, jen otevřenost teď zachrání vaši zemi. Dovolte inspektorům, aby vykonávali svou práci. Stále ještě můžete zachránit ženy a děti v Bagdádu. Můžete zachránit svůj národ, ale už nezbývá mnoho času.

Apeluji na premiéra Tonyho Blaira: Prosím, ustupte od války. Poslouchejte Bushe, ale slyšte hlasy Británie!

Slyšte hlasy Británie!

(Bouřlivý souhlas)

Arcibiskup, papež, Desmond Tutu, Nelson Mandela, řekli, že je tato válka špatná. Je nemorální. Ale může se stát, pane Blaire, že se tato válka stane vaším odkazem. To přece nechcete. Pane Blaire, jestliže vy rozhodnete, střely neodstartují. Bez vaší podpory nebudou inteligentní bomby shozeny. Apeluji dnes na vás, abyste požádal OSN a Kofi Annana, aby pověřil komisi význačných osob, v čele s Nelsonem Mandelou, a aby se vydala do Bagdádu a zabránila válce, pokud je čas jí zabránit.

Hovořme se Saddámem Husajnem tváří v tvář. Před dvanácti lety, ozbrojen jen vlastníma nohama, jsem přesně to učinil. Jel jsem jednat se Saddámem Husajnem a přivezl jsem bezpečně z Bagdádu zpátky rukojmí. Američany, Brity a Kanaďany. Komise význačných osob by mohla zabránit válce, zatímco inspektoři OSN budou vykonávat svou práci.

Apeluji na prezidenta Bushe. Ježíši Kriste, zapůsob na jeho srdce. Dát světu mír, to by Kristus učinil teď. Pane Bushi, používejte svého mozku, ne svých střel. Dejte šanci míru, naději a lásce. (Bouřlivý souhlas)

Čas krize by mohl být časem příležitosti. Bolest se může proměnit v šance pro změny. Stříkací hadice hasičů a cvičení psi v Alabamě vedly ke změnám v Americe. (...) Ženy, které demonstrovaly na jihu, to vedlo k emancipačnímu hnutí sufražetek. Když si dělníci sedli na zem, jejich lidská důstojnost povstala. Není příliš pozdě. Demonstrujte dál! Demonstrujte dál! Demonstrujte dál! Demonstrujte dál! (Bouřlivý souhlas)

V určitou dobu na nás volá historie na křižovatce. Duševní síla dokáže překonat armády, svrhnout tyrany a zbourat hradby. V určitou dobu vězeň na Robbins Island v Jihoafrické republice se mohl stát prorokem pro celý svět. A teď je takový čas.

Tisk se mě ptá, proč jsem v Londýně. Všichni tu jsme, protože jiný svět je možný. Proto jsme tady dnes, jiný svět je možný!

Hovořil jsem na velkých shromážděních v Americe, v Washingtonu, během minulého roku. Jestliže bude Anglie podporovat válku, to bude konec míru. Lidé Anglie, jak demonstrujete, totéž by měl udělat váš premiér. Žijete přece konec konců v demokracii...

Během studené války se nám říkalo, že lidé ve východní Evropě nesměli mluvit. Nebyl slyšen jejich hlas. Teď hovoří lidé na Západě, pane Blaire a pane Bushi, slyšte lidi! Slyšte lidi! Slyšte naše hlasy! Slyšte lidi! Ne krev za ropu! Slyšte lidi! Dejte míru šanci! Slyšte lidi!

A nakonec, na tomhle světě lze věci dělat jinak. Závěrem chci říci, že tento svět rostoucí nerovnosti, v nejbohatší pětině světa spotřebovávají lidé 65 procent veškerého zboží a služeb. 86 procentům nejchudší pětiny zbývá jen jediné procento. Lze to dělat jinak.

Avšak my se zaměřujeme na Irák a na Severní Koreu. Musíme mít vyšší cíle. Musíme zlikvidovat podvýživu. Musíme zlikvidovat AIDS. Musíme mít pitnou vodu. Musíme nakrmit lidi Země a zachránit jejich děti.

(Obrovský souhlas a potlesk)

Pamatujte, že se musíme naučit žít společně jako bratři a sestry. Co bychom měli teď dělat? Pracujte, bojujte, demonstrujte. Dokázali jsme tu dnes něco úplně nového. Dokážeme zabránit válce, než začne. Budujeme tu dnes skutečné mírové hnutí. Chceme zpomalit kámen, abychom zachránili nevinné děti. Chceme zastavit imperiální ambice a obnovit naději demokracie. Nevzdávejte se. Váš duch a vaše víra budou muset podstoupit zkoušky, válečná mašinérie se nám bude zuřivě protivit. Ale víra hory přenáší. To je víra.

Někdy pláčeme a jsme zraněni, ale víra má moc. Víra způsobila, že Mojžíš vyšel z Egypta přes Rudé moře. Dál demonstrujte. Víra vede k tomu, že se hradby rozloží. Demonstrujte. Vírou proměnil Kristus ukřižování ve vykoupení.

Demonstrujte dál. Víra udržela Mandelu tak dlouho při životě, aby mohl osvobodit svého žalářníka.

Demonstrujte dál. Není to lehké. Ale nic není příliš těžké, děláme-li to pro Pánaboha.

Je tma, ale ráno přijde. A vy jste světlem světa. Neděle přijde brzo.

(...)

Je čas pro naději.

Je čas pro uzdravování.

Je čas pro naději.

Je čas pro uzdravování. Je čas pro naději.

Je čas pro uzdravování.

Dejte míru šanci. Je čas pro naději.

Je čas pro uzdravování.

Je čas pro naději.

Je čas pro uzdravování.

Dejte míru šanci.

Dejte míru šanci.

Udržujte naději naživu.

I love you!

(Obrovský ohlas)

                 
Obsah vydání       17. 2. 2003
16. 2. 2003 Spojené státy chtějí potrestat Německo a odměnit středovýchodní Evropu
17. 2. 2003 USA: Demonstrace napomáhají Saddámovi
16. 2. 2003 Redaktoři ČT se porvali s odvolaným ředitelem: "Sesadili jsme Balvína a teď mu můžeme dát ještě přes držku" Jan  Čulík
17. 2. 2003 Proč se povede válka proti Iráku
16. 2. 2003 Co znamenají obrovské západní protiválečné demonstrace Jan  Čulík
15. 2. 2003 V Londýně se konala obrovská protiválečná demonstrace
17. 2. 2003 Češi si nemohou dovolit být proti válce v Iráku Pavel  Dvořák
16. 2. 2003 "Bez tatínka by byl George W. Bush ve vězení"
16. 2. 2003 V Londýně demonstrovala středostavovská Anglie - konec kariéry pro Blaira?
16. 2. 2003 Na demonstraci byly desetitisíce umírněných občanů
15. 2. 2003 O londýnské demonstraci: některé názory pro a proti
15. 2. 2003 Jesse Jackson: "Je čas pro naději"
15. 2. 2003 Tony Blair si je vědom, že je ohrožen jeho premiérský úřad
15. 2. 2003 V USA není zatím třeba zalepovat okna ani dveře... Miloš  Kaláb
15. 2. 2003 Blix zpochybnil americké "důkazy" o Iráku
15. 2. 2003 Blair by se mohl stát obětí irácké války
17. 2. 2003 Britská soda II.
17. 2. 2003 Země Arabské ligy se ohledně Iráku neshodly Ivana  Bošinová
17. 2. 2003 Re: V čím zájmu pracuje Arnika? Petr  Kuča
16. 2. 2003 Ukradená televize aneb co na obrazovce nebylo Petr  Štěpánek
17. 2. 2003 Herec Miroslav Horníček byl také slušný člověk Karel  Mašita
17. 2. 2003 Milan Knížák bude se studenty demonstrovat proti špatným sochám Jan  Paul
16. 2. 2003 Monitor Jana Paula: "Street Art" v Holešovicích Jan  Paul
16. 2. 2003 Štvavá vysílačka, odposlech a normální společnost Štěpán  Kotrba
15. 2. 2003 Z pražské demonstrace: Ukažme světu, co znamená mír Mirek  Vodrážka, Gwendolyn  Aubert
15. 2. 2003 Z pražské demonstrace: Válka není řešení, válka je problém Erazim  Kohák
15. 2. 2003 Zabraňme agresivní válce proti Iráku Miroslav  Grebeníček
17. 2. 2003 Hlúpa rozprávka o múdrom Jánovi, alebo že by to bolo naopak? Andrej  Sablič
17. 2. 2003 Slováci opäť pozadu Jana  Matúšová
17. 2. 2003 Občané versus vodárna: jedna nula pro zajíce
17. 2. 2003 Francúzsko-nemecký plán obnovil nádej Martin  Kunštek
17. 2. 2003 Cesta k šťastiu - slovenská balada v modernom šate Daniel  Uherek
14. 2. 2003 CIA: Jak přijít o přátele a neovlivnit nikoho
14. 2. 2003 Nebojte se jich! Oni se bojí nás, i když my o tom ještě nevíme Milan  Valach
17. 2. 2003 Vojna s nami a zlé preč
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
17. 2. 2003 Vojna s nami a zlé preč   
17. 2. 2003 Proč se povede válka proti Iráku   
17. 2. 2003 Země Arabské ligy se ohledně Iráku neshodly Ivana  Bošinová
17. 2. 2003 Češi si nemohou dovolit být proti válce v Iráku Pavel  Dvořák
16. 2. 2003 Spojené státy chtějí potrestat Německo a odměnit středovýchodní Evropu   
16. 2. 2003 Na demonstraci byly desetitisíce umírněných občanů   
16. 2. 2003 "Bez tatínka by byl George W. Bush ve vězení"   
16. 2. 2003 Štvavá vysílačka, odposlech a normální společnost Štěpán  Kotrba
15. 2. 2003 Blix zpochybnil americké "důkazy" o Iráku   
15. 2. 2003 Blair by se mohl stát obětí irácké války   
15. 2. 2003 V Londýně se konala obrovská protiválečná demonstrace   
15. 2. 2003 Jesse Jackson: "Je čas pro naději"   
15. 2. 2003 O londýnské demonstraci: některé názory pro a proti   
15. 2. 2003 V USA není zatím třeba zalepovat okna ani dveře... Miloš  Kaláb
15. 2. 2003 Zabraňme agresivní válce proti Iráku Miroslav  Grebeníček

Křesťanství na rozhraní míru a války RSS 2.0      Historie >
15. 2. 2003 Jesse Jackson: "Je čas pro naději"   
10. 7. 2002 Křesťanský sionismus - v ČR málo známá ideologie, ovlivňující konflikt v Palestině Pavel  Šejnoha
5. 7. 2002 9.   "Nový světový řád" a náboženství Tomáš  Halík

Rituály - co židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje RSS 2.0      Historie >
15. 2. 2003 Jesse Jackson: "Je čas pro naději"   
10. 2. 2003 Zaostřeno na islám: pouť do Mekky - hadždž Štěpán  Kotrba
27. 1. 2003 Náboženské křižovatky Josef  Veger
17. 1. 2003 O postoji židovského hnutí Netureikarta k sionismu   
16. 1. 2003 O padnutých anjeloch a ich vzťahu k cirkvi Martin  Muránsky
30. 12. 2002 Malý Ježíšek a my děti Adama a Evy na planetě Gaia neboli Sličná Ivo V. Fencl
18. 12. 2002 Vánoce Štěpán  Kotrba
18. 12. 2002 NO SANTA: protest proti symbolu spotřebních vánoc Štěpán  Kotrba
10. 12. 2002 Nepravdy v Bibli Josef  Veger
29. 11. 2002 Chanuka: Stal se velký zázrak Štěpán  Kotrba
31. 10. 2002 Ztracený lesk a bída reálného islámu Zdeněk  Müller
23. 9. 2002 Roger Scruton: Islámu chybí konkrétní kulturní totožnost   
19. 9. 2002 Křesťané a socialismus Giulio  Girardi
23. 8. 2002 Tajná moderní křižácká výprava Miloš  Kaláb
26. 7. 2002 DOKUMENT: Smlouva mezi Českou republikou a Vatikánem Štěpán  Kotrba

Rasismus RSS 2.0      Historie >
15. 2. 2003 Jesse Jackson: "Je čas pro naději"   
10. 2. 2003 Diskriminácia -- vec, o ktorej sa nepatrí hovoriť Radovan  Geist
31. 1. 2003 Neonacisti potrebujú niekam patriť   
23. 1. 2003 Médiá sa málo venujú menšinám Martina  Ferenčíková
19. 1. 2003 ČR a integrace menšin Martin  Ondreját
18. 1. 2003 Timeshift: Před padesáti lety to bylo v Británii jako dnes v Česku Jan  Čulík
12. 1. 2003 Židovské město: fašisté neprošli Petr  Záras
9. 1. 2003 Romové: Hanba jednoho kontinentu   
9. 12. 2002 Být černoch není povolání   
4. 11. 2002 Asociální chování "barevných" způsobuje jejich "ideologie resentimentu"   
30. 10. 2002 O Romech a o rasismu Jan  Hruška, Jan Čulík
24. 10. 2002 Slovensko: potrefené husy se ozývají Jan  Čulík
22. 10. 2002 Vyhlásme vojnu rasizmu na Slovensku! Ladislav  Ďurkovič
22. 10. 2002 Michel Houellebecq nevinen