17. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 2. 2003

Země Arabské ligy se ohledně Iráku neshodly

Ministři jasně vyjádřili: válka není řešení, nedohodli se však ani na návrhu znění závěrečného komuniké, ani na datu konání mimořádného zasedání Arabské ligy

Informace z tiskové konference po ukončení káhirského jednání ministrů zahraničních věcí zemí Arabské ligy při přípravě mimořádného zasedání Arabské ligy 16. 2. 2003 připravila Ivana Bošinová, Latakie, Sýrie.

Tisková konference -- Káhira, 16. 2. 2003

Účastníci:

Amru Musa, předseda Arabské ligy, bývalý ministr zahraničních věcí Egypta Mahmud Hammud, ministr zahraničních věcí Libanonu a předseda přípravného jednání

Z vystoupení M. Hammuda:

Právě ukončené jednodenní jednání ministrů zahraničních věcí zemí Arabské ligy má v současné zostřující se mezinárodní situaci ohledně Iráku mimořádný význam, který potvrzuje i významná přítomnost zástupců světových masových médií na této tiskové konferenci a včerejší celosvětové masové demonstrace proti útoku na Irák.

Jednání se uskutečnilo na popud Egypta, jehož prezident Husni Mubarak vyzval k uspořádání mimořádného jednání Arabské ligy. Na programu jednání ministrů byl pouze jediný bod, a to právě otázka Iráku. Cílem bylo prodiskutovat problematiku ze všech hledisek, jak mezinárodních, tak lokálních. Přitom byla potvrzena nutnost prosadit mírové řešení, které znamená odvrácení nebezpečí války od Iráku a celé oblasti, války, o kterou se zasazují USA spolu s Velkou Británií. Jasně říkáme: válka není řešením tohoto problému. Přitom vycházíme z hlediska národní bezpečnosti jednotlivých arabských zemí a bezpečnosti celé oblasti.

Naše dnešní jednání vycházejí z vrcholného setkání zemí Arabské ligy, které se konalo minulý rok v Bejrútu a vyzvedlo nutnost řešit mezinárodní konflikty na základě mezinárodního práva, při kterém jsou východiskem rezoluce OSN a RB.

Zvláštní význam dodala jednání skutečnost, že se ho zúčastnil zástupce Řecka, země, která v současné době předsedá Evropské unii. Dále se chystají také mimořádná jednání afrických zemí a zemí jihovýchodní Asie a my doufáme, že výsledkem bude odvrácení hrozícího válečného nebezpečí v oblasti.

Arabská liga odmítá vojenský útok na jakoukoliv arabskou zemi, dnes konkrétně na Irák. Útok na Irák budeme považovat za útok na všechny arabské země na národní arabskou bezpečnost. Proto jsme museli předmětem našeho jednání učinit také situací palestinského lidu.

Protože si arabské země uvědomují nebezpečnost celé situace a nutnost zaujmout jasné stanovisko, shodly se na nutnosti svolat mimořádné zasedání Arabské ligy.

Z vystoupení A. Musy v reakci na dotazy novinářů

Amro Musa potvrdil význam přítomnosti řeckého zástupce na jednání, které je významným krokem koordinace postupu mezi arabskými zeměmi a Evropskou unií. Evropě přitom neleží na srdci pouze řešení irácké otázky, ale také dlouhotrvajícího izraelsko-palestinského konfliktu, což potvrdila setkání zástupce Řecka s iráckou a palestinskou delegací.

Jednání byla velmi upřímná a fundovaná. Jednotný názor je na nutnost uspořádat mimořádné zasedání Arabské ligy. Řádné zasedání Arabské ligy je sice pořádáno každoročně v březnu, vzhledem k vážnosti situace však Arabská liga nechce čekat a chtěla by setkání uskutečnit do konce února. Datum mimořádného zasedání zatím nebylo stanoveno, v úvahu připadají dva až tři termíny. Není to dáno naší váhavostí či neshodami, svoji roli přitom hraje i fakt, že se africké arabské země zúčastní přepokládaného setkání afrických zemí k tématu.

Rozdílné názory stále ještě panují ohledně poskytnutí vojenských základen na území arabských zemí a pomoci Spojeným státům a jejich spojencům v případě vojenského útoku na Irák. Arabská liga snaží prosadit povinnost svých členských zemí neposkytnout vojenskou pomoc při útoku na Irák. Úhelným kamenem přitom zůstává, že nejde o téma vojenských základen a jejich využití, ale jde o to, zabránit válce jako takové.

Na jeden ze závěrečných dotazů novinářů, který hodnotil káhirské jednání ministrů zahraničních věcí arabských zemí jako neúspěch, předseda Musa odmítl tvrzení, že mezi názory jednotlivých arabských zemí existují velké rozpory, a kontroval shrnutím základních stanovisek Arabské ligy k irácké otázce, na kterých se ministři shodli. Ta jsou zároveň obsahem závěrečného prohlášení z jednání. Arabská liga:

 • je pro další pokračování práce zbrojních inspektorů OSN a MAAE, to je umožnit jim pracovat jak poskytnutím dostatečné nutné doby pro inspekce a zajištěním potřebné spolupráce stran Iráku
 • zdůrazňuje rozhodující roli OSN řešení irácké otázky, východiskem řešení musí být mezinárodní právo
 • je si vědoma důležitosti role Evropy, která je i přesto, že stanoviska jednotlivých evropských zemí k válce nejsou jednotná, protipólem válečných snah USA.
 • Cílem dnešního i plánovaného setkání Arabské ligy není adresovat nějaké poselství, nýbrž chceme určit naše společné stanovisko.

  Komentáře novinářů:

  Hussejn Abdallah-al-Ghani, reportér televizní stanice al-Džazíra:

  To, co bylo řečeno na tiskové konferenci, velmi jasně zvýraznilo stupeň neúspěchu jednání ministrů zahraničních věcí zemí Arabské ligy. Předseda Arabské ligy, Amro Musa, většinou formuluje svá stanoviska velmi jasně, což je v přímém rozporu s jeho dnešním vystoupením.

  Reportér dále vyzvedl neschopnost vyjít z jednání s konkrétně určeným termínem pro konání mimořádného zasedání Arabské ligy, jehož příprava byla cílem dnešního jednání a rozdílná stanoviska ohledně poskytnutí vojenských základen na území arabských zemí pro případný vojenský útok a velmi nízká konkrétnost formulací při popisu jednání a v závěrečném komuniké.

  Mustafa Bakri, šéfredaktor egyptského politického týdeníku "Týden"

  Pro hodnocení dnešního jednání je nutno prostudovat rovněž komuniké z jednání. Nechce jednání hodnotit v kategoriích úspěchu či neúspěchu, ovšem neschopnost dohodnout termín mimořádného zasedání znamená pro Araby velké zklamání a je projevem silného vlivu USA, které vůbec nemají zájem na tom, aby se takové zasedání konalo.

  Dr. Wahid Abdallah-al-Majid, politický analytik

  Opět zdůraznil malou adresnost závěrů z jednání - text prohlášení dokonce nezmiňuje Spojené státy americké, ačkoliv to bylo původním záměrem. To je důkazem rozporných reakcí arabských zemí na iráckou krizi, které jsou očividné. Jednotlivé arabské země zatím nemají žádný společný základ, ze kterých by při svých jednáních vycházely.

  Neurčení data pro konání plánovaného mimořádného zasedání Arabské ligy je vnějším paradoxem, který pouze odráží rozpory vnitřní. Nepodaří-li se zorganizovat zasedání mimořádné, je zde stále vidina jednání na březnovém řádném zasedání zemí Arabské ligy. Pokud tato situace ovšem nastane, nebudou již Arabové moci využít nabídnuté ruky, kterou jim nabízí Evropa dnes. Arabské země by se na evropském příkladu měly poučit, protože i přes rozdílná stanoviska jednotlivých evropských zemí k irácké otázce projevuje Evropa vůli svá stanoviska diskutovat a řešit (třeba již na nastávajícím summitu EU k Iráku).

  Zdroje:

 • katarská televizní stanice al-Džazíra, která tiskovou konferenci přinesla v přímém přenosu
 • soukromá libanonská televizní stanice LBC International
 •                  
  Obsah vydání       17. 2. 2003
  16. 2. 2003 Spojené státy chtějí potrestat Německo a odměnit středovýchodní Evropu
  17. 2. 2003 USA: Demonstrace napomáhají Saddámovi
  16. 2. 2003 Redaktoři ČT se porvali s odvolaným ředitelem: "Sesadili jsme Balvína a teď mu můžeme dát ještě přes držku" Jan  Čulík
  17. 2. 2003 Proč se povede válka proti Iráku
  16. 2. 2003 Co znamenají obrovské západní protiválečné demonstrace Jan  Čulík
  15. 2. 2003 V Londýně se konala obrovská protiválečná demonstrace
  17. 2. 2003 Češi si nemohou dovolit být proti válce v Iráku Pavel  Dvořák
  16. 2. 2003 "Bez tatínka by byl George W. Bush ve vězení"
  16. 2. 2003 V Londýně demonstrovala středostavovská Anglie - konec kariéry pro Blaira?
  16. 2. 2003 Na demonstraci byly desetitisíce umírněných občanů
  15. 2. 2003 O londýnské demonstraci: některé názory pro a proti
  15. 2. 2003 Jesse Jackson: "Je čas pro naději"
  15. 2. 2003 Tony Blair si je vědom, že je ohrožen jeho premiérský úřad
  15. 2. 2003 V USA není zatím třeba zalepovat okna ani dveře... Miloš  Kaláb
  15. 2. 2003 Blix zpochybnil americké "důkazy" o Iráku
  15. 2. 2003 Blair by se mohl stát obětí irácké války
  17. 2. 2003 Britská soda II.
  17. 2. 2003 Země Arabské ligy se ohledně Iráku neshodly Ivana  Bošinová
  17. 2. 2003 Re: V čím zájmu pracuje Arnika? Petr  Kuča
  16. 2. 2003 Ukradená televize aneb co na obrazovce nebylo Petr  Štěpánek
  17. 2. 2003 Herec Miroslav Horníček byl také slušný člověk Karel  Mašita
  17. 2. 2003 Milan Knížák bude se studenty demonstrovat proti špatným sochám Jan  Paul
  16. 2. 2003 Monitor Jana Paula: "Street Art" v Holešovicích Jan  Paul
  16. 2. 2003 Štvavá vysílačka, odposlech a normální společnost Štěpán  Kotrba
  15. 2. 2003 Z pražské demonstrace: Ukažme světu, co znamená mír Mirek  Vodrážka, Gwendolyn  Aubert
  15. 2. 2003 Z pražské demonstrace: Válka není řešení, válka je problém Erazim  Kohák
  15. 2. 2003 Zabraňme agresivní válce proti Iráku Miroslav  Grebeníček
  17. 2. 2003 Hlúpa rozprávka o múdrom Jánovi, alebo že by to bolo naopak? Andrej  Sablič
  17. 2. 2003 Slováci opäť pozadu Jana  Matúšová
  17. 2. 2003 Občané versus vodárna: jedna nula pro zajíce
  17. 2. 2003 Francúzsko-nemecký plán obnovil nádej Martin  Kunštek
  17. 2. 2003 Cesta k šťastiu - slovenská balada v modernom šate Daniel  Uherek
  14. 2. 2003 CIA: Jak přijít o přátele a neovlivnit nikoho
  14. 2. 2003 Nebojte se jich! Oni se bojí nás, i když my o tom ještě nevíme Milan  Valach
  17. 2. 2003 Vojna s nami a zlé preč
  5. 2. 2003 Pošta redakci
  4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
  18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

  Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
  17. 2. 2003 Vojna s nami a zlé preč   
  17. 2. 2003 Proč se povede válka proti Iráku   
  17. 2. 2003 Země Arabské ligy se ohledně Iráku neshodly Ivana  Bošinová
  17. 2. 2003 Češi si nemohou dovolit být proti válce v Iráku Pavel  Dvořák
  16. 2. 2003 Spojené státy chtějí potrestat Německo a odměnit středovýchodní Evropu   
  16. 2. 2003 Na demonstraci byly desetitisíce umírněných občanů   
  16. 2. 2003 "Bez tatínka by byl George W. Bush ve vězení"   
  16. 2. 2003 Štvavá vysílačka, odposlech a normální společnost Štěpán  Kotrba
  15. 2. 2003 Blix zpochybnil americké "důkazy" o Iráku   
  15. 2. 2003 Blair by se mohl stát obětí irácké války   
  15. 2. 2003 V Londýně se konala obrovská protiválečná demonstrace   
  15. 2. 2003 Jesse Jackson: "Je čas pro naději"   
  15. 2. 2003 O londýnské demonstraci: některé názory pro a proti   
  15. 2. 2003 V USA není zatím třeba zalepovat okna ani dveře... Miloš  Kaláb
  15. 2. 2003 Zabraňme agresivní válce proti Iráku Miroslav  Grebeníček