14. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 2. 2003

Nebojte se jich! Oni se bojí nás, i když my o tom ještě nevíme

Je možné zastavit válku?

Ano, je to možné! Válku je možné zastavit na náměstích a v ulicích.

67 % občanů odmítajících dobyvačnou válku plánovanou administrativou presidenta Bushe představuje takovou sílu, že ji žádná vláda ani parlament nemohou ignorovat. Přesněji řečeno, nemohou ji ignorovat, pokud svůj nesouhlas dáme dostatečně důrazně najevo.

Pokusím se nyní blíže objasnit, co mám na mysli. Zúčastnil jsme se jednoho místního zápasu s většinou obecního zastupitelstva, v němž šlo o investici za asi 60 milionů, která jako svůj vedlejší produkt měla výrazné zhoršení životního prostředí místních občanů. Velice lukrativní záležitost pro řadu bezprostředně zainteresovaných. Zpočátku se vše zdálo jednoduché a jelikož rozhodnutí bylo v rukou zastupitelů samých i nezvratné. Ostatně umí si nikdo představit účinnější motivaci, než jakou představují peníze? Místní občané byli v nevýhodné a jak se zdálo i v beznadějné situaci.

Dnes je vše právě naopak. Občané triumfují a zastupitelé jsou v beznadějné situaci.

Nechci nyní podrobně popisovat, jak k tomu došlo, a proto jen velice stručně. Zastupitelé, prosazující projekt, počítali s občany, na jaké byli zvyklí. Tedy předpokládali, že ovládají pasivní, tupou masu, se kterou si mohou dělat, co chtějí, a která mlčí, i když je okrádána. Pokud se na něco zmůžou, pak jsou to maximálně řeči u piva. K jejich nezměrnému překvapení se ale věci vyvinuly zcela jinak. Na první schůzi obecního zastupitelstva se dostavilo asi 100 rozhořčených občanů, na následující třikrát tolik. Více se jich do sálu nevešlo. Odpor a všeobecné rozhořčení rychle narůstalo. A tak ti samí zastupitelé, kteří dříve projekt prosazovali, nakonec odhlasovali, že jej nedoporučují.

Co mi však utkvělo v paměti, byl pohled na jejich tváře. Byli nejen krajně napjaté, ale jak jsem si všiml, mnohé z nich vyjadřovaly prostý strach. "Oni se nás bojí", uvědomil jsem si náhle. Zastupitelé se báli svých voličů! Absurdní, ale nakonec přece jen logické. Voliči, ta pasivní masa, která jen jednou za čtyři roky vhodní do urny hlasovací lístek, se náhle stávají občany a usilují o své uznání jako občanů. S tím politici nepočítali.

Ano, je to tak. Počítá se s naším, z komunismu zděděným strachem. Počítají s tím, že se nikdo neodváží ozvat. Čekají, že na sobotní demonstrace přijde jen pár Američanů žijících v Praze.

Nebojte se jich!

Oni se bojí nás!

I když my o tom ještě nevíme

V překonání tohoto strachu je klíč k řešení celé situace. Jen když se přestaneme bát, staneme se konečně občany a začneme si vážit sami sebe. Přijďte na demonstrace v Praze, přijďte i na demonstraci v Brně na nám. Svobody v 11.00 hod. v sobotu dopoledne. Pozvěte své známé a přátele.

Podám zde ještě jeden důkaz jejich strachu. S výjimkou Britských listů a Literárních novin není možné nikde publikovat texty kritizující podporu vlády pro tuto dobyvačnou válku. Jeden významný deník odmítl otisknout kriticky text i jen v rubrice dopisy čtenářů. Tiskne je ty dopisy, které volají po válce, což při 67% nesouhlasu opravdu pozoruhodné. Jiný významný deník odmítl otisknout mou kritiku obhájců války a zvláště bývalého prezidenta Havla, viz níže.

Slouží české sdělovací prostředky jako informační zdroj, či spíše jako dezinformační?

Dopis osmi

Článek, který nesměl vyjít

V českých denících se nyní objevuje obhajoba Václava Havla a několika dalších státníků. Velká část této obhajoby se snaží vyrovnat s většinovým nesouhlasem s touto válkou následujícím argumentem: "Vůdci mají vést, nikoliv následovat." Pak ovšem nechápu část argumentů obhájců války proti Iráku, kteří ji mimo jiné ospravedlňují poukazem na diktaturu tam panující. Jedni vůdci budou bojovat proti jiným vůdcům kvůli jejich vůdcovství? A kde zůstali občané? A kde zůstala demokracie?

Celý tento zmatek ukazuje na hlubší problém s chápáním demokracie, který je charakteristický zejména pro postkomunistické země.

V druhé polovině 19. století se obtížně začala rodit občanská společnost a občanství jako takové. Za jeho vrchol lze jistě považovat vystoupení legionářů a vznik samostatného státu. Ale dříve, než jsme se stačili zcela zbavit dřívějšího "lokajství", byl náš stát zničen nacistickou agresí. Nikoliv tedy jen v období komunismu, ale již mnohem dříve, jsme byli masově vychováváni v úctě k velkým osobnostem na trůnu a stejně tak k neúctě k sobě samým. Názvy "vůdců" se měnily, někdy se psaly německy, někdy rusky, ale podstata zůstávala stejná.

Co je však skutečnou podstatou zastupitelské demokracie? "Lid je zdrojem veškeré státní moci" praví naše Ústava v čl. 2 odst. 1. Zastupitelská je naše demokracie proto, že lid pověřil některé občany svým zastupováním. Lid, občané, nemohou předat svým zástupců jiné pravomoci, než ty, které již sami mají. Ve skutečnosti jim mohou předat dokonce jen část těchto pravomocí, neboť občané si mohou své zastupitele odvolávat, poslanci a vláda však občany odvolat nemohou.

Naproti tomu starý feudální názor vidí zemi a lid v ní žijící jako majetek panovníka, který s nimi nakládá podle svého uvážení. Povinností poddaných je poslušnost vůči panovníkovi. Postkomunistické země se nacházejí někde mezi těmito dvěma póly. Mentálně teprve směřujeme od feudalismu k demokracii, ale demokrati ještě příliš nejsme.

Avšak, dobře víme, jak "efektivní" je řízení bez zpětné vazby. Zažili jsme, jak vypadá řízení firem, kde vedení firmy není odpovědné vlastníkům.

Současné potlačování nesouhlasných názorů ve sdělovacích prostředích vede k nárůstu napětí ve společnosti a ve svých důsledcích k neefektivnímu řízení, celkem tedy k růstu nákladů a klesání výnosů.

Nemohu proto souhlasit s postupem V. Havla a jiných politiků. Nepotřebujeme demokracii omezovat, když jsme se ještě ani nestali demokraty. A také mně osobně uráží, když mne někdo považuje za nesvépravného poddaného.

                 
Obsah vydání       14. 2. 2003
14. 2. 2003 Nebojte se jich! Oni se bojí nás, i když my o tom ještě nevíme Milan  Valach
14. 2. 2003 Vládní koalice a volba prezidenta v čase karnevalu Zdeněk  Jemelík
14. 2. 2003 CIA: Jak přijít o přátele a neovlivnit nikoho
16. 2. 2003 Co znamenají obrovské západní protiválečné demonstrace Jan  Čulík
14. 2. 2003
14. 2. 2003 Jak ČTK zkresluje informace Jan  Čulík
14. 2. 2003 Kocky sú hodené! Pavol  Stach
14. 2. 2003 Rumsfeld: Rakousko brání pohybu amerických vojáků
14. 2. 2003 Jak Britové diskutují o Iráku Jan  Čulík
14. 2. 2003 "Britům jde George Bush nesmírně na nervy"
14. 2. 2003 Jsou Francouzi mnichované?
14. 2. 2003 Nová kontroverze, tentokrát ohledně irácké rakety
14. 2. 2003 Paprsky bolesti už zabíjely - v moskevském divadle Štěpán  Kotrba
14. 2. 2003 Schröder obhajoval protiválečný postoj Německa
13. 2. 2003 Richard Perle: Ano, netrpělivě chceme do války. Je načase
13. 2. 2003 Monitor Jan Paula : Česká televize účelově zkreslila Romanův příběh Jan  Paul
12. 2. 2003 Život s psychózou, anebo trest smrti?
18. 2. 2003 Na Slovensku opäť ďalší scenár pre špionážny film Peter  Takáč
14. 2. 2003 Anketa: podporíte Deklaráciu proti útoku na Irak?
17. 2. 2003 O charaktere a hodnotách Marián  Repa
14. 2. 2003 ... a ako sme zbierali úrodu, chytali nás a všetko sa dobre skončilo Martin  Varholík
14. 2. 2003 Nečakané inkarnácie Radovan  Geist
14. 2. 2003 Slabý hlások Sloveniek
14. 2. 2003 Právo na štrajk
14. 2. 2003 Náš štrajk sa neskončil Martin  Muránsky, Radovan  Geist
14. 2. 2003 Európa a štrajky železničiarov
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
16. 2. 2003 Štvavá vysílačka, odposlech a normální společnost Štěpán  Kotrba
16. 2. 2003 Na demonstraci byly desetitisíce umírněných občanů   
16. 2. 2003 V Londýně demonstrovala středostavovská Anglie - konec kariéry pro Blaira?   
16. 2. 2003 Spojené státy chtějí potrestat Německo a odměnit středovýchodní Evropu   
16. 2. 2003 Monitor Jana Paula: "Street Art" v Holešovicích Jan  Paul
16. 2. 2003 Co znamenají obrovské západní protiválečné demonstrace Jan  Čulík
15. 2. 2003 V USA není zatím třeba zalepovat okna ani dveře... Miloš  Kaláb
15. 2. 2003 O londýnské demonstraci: některé názory pro a proti   
15. 2. 2003 V Londýně se konala obrovská protiválečná demonstrace   
14. 2. 2003 "Britům jde George Bush nesmírně na nervy"   
14. 2. 2003 Jak ČTK zkresluje informace Jan  Čulík
14. 2. 2003 Nebojte se jich! Oni se bojí nás, i když my o tom ještě nevíme Milan  Valach
14. 2. 2003 Paprsky bolesti už zabíjely - v moskevském divadle Štěpán  Kotrba
13. 2. 2003 O Iráku a Osamu bin Ladenovi ze zahraničního tisku   
13. 2. 2003 Monitor Jan Paula : Česká televize účelově zkreslila Romanův příběh Jan  Paul

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
16. 2. 2003 Spojené státy chtějí potrestat Německo a odměnit středovýchodní Evropu   
16. 2. 2003 Na demonstraci byly desetitisíce umírněných občanů   
16. 2. 2003 "Bez tatínka by byl George W. Bush ve vězení"   
16. 2. 2003 Štvavá vysílačka, odposlech a normální společnost Štěpán  Kotrba
15. 2. 2003 Blix zpochybnil americké "důkazy" o Iráku   
15. 2. 2003 Blair by se mohl stát obětí irácké války   
15. 2. 2003 V Londýně se konala obrovská protiválečná demonstrace   
15. 2. 2003 Jesse Jackson: "Je čas pro naději"   
15. 2. 2003 O londýnské demonstraci: některé názory pro a proti   
15. 2. 2003 V USA není zatím třeba zalepovat okna ani dveře... Miloš  Kaláb
15. 2. 2003 Zabraňme agresivní válce proti Iráku Miroslav  Grebeníček
14. 2. 2003 Jsou Francouzi mnichované?   
14. 2. 2003 Schröder obhajoval protiválečný postoj Německa   
14. 2. 2003 Jak Britové diskutují o Iráku Jan  Čulík
14. 2. 2003 Kocky sú hodené! Pavol  Stach