NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ

Promýšlet (listopadovou) revoluci

29. 12. 2010 / Lukáš Matoška

text, který měl původně vyjít v Deníku Referendum a díky zákazu Jakuba Patočky nesměl vyjít...

Jsou události symbolicky nastartované děním na Národní třídě argumentem pouze tržních politik, nebo je otázkou času, kdy falešně vzývané revoluční jádro bude rekonstruováno? -- Nostalgie ve službách přítomného režimu. -- Proč jsou dějinné tragédie ironizovány fraškami? -- Od státního kapitalismu ke kapitalismu západního střihu. -- Anebo pokus o typologii falešných výkladů revoluce.

Pro nezanedbatelnou část radikálně levicové scény u nás, nebo alespoň scény, která si tak nechá říkat, je vztah k listopadovému dění nejednou vztahem traumatickým. Bohužel -- s příznaky tohoto traumatu se potýkáme i v kruzích nám bezprostředně blízkých, neřku-li u nás samých.

Zajímavý text o sametové revoluci

29. 12. 2010 / Boris Cvek

Zajímavý text o "sametové revoluci", i když jsem ho nedokázal přečíst soustavně celý, protože mi přijde moc pojmový a spekulativní, což je podle mne obecná chyba současné intelektuální levice. Více inženýrské, přírodovědné a pragmatické mentality by to chtělo.

Na druhou stranu, a o to překvapivěji a obdivuhodněji, když uvážíme autorovo mládí, je tam spousta postřehů a souvislostí, které mi přišly inspirativní a pro mne i objevné. Znovu jsem si uvědomil, jak potřebujeme novou antropologii, jak to 19. století základen a nadstaveb, materialismů a srdcí a duchů je prostě už staré.

Díky, pane ministře...

29. 12. 2010 / Ladislav Žák

Pokud snad ještě někdo pochyboval o tom, o co jde této vládě ve sporu s lékaři, pak je snad po včerejšku celkem úplně jasno i těm "momentálně zaostalým". Ministr Heger si vymyslel na lékaře vyhlášení stavu ohrožení, a to z pozice vedení krajů. Určitě si myslí, jaký je to mazaný lišák a politický stratég, protože politické i finanční náklady ponesou kraje a jejich hejtmanství, a ty jsou v rukách současné opozice. Možná pan ministr zapomněl na dvě drobnosti.

Filozofie hladových inženýrů (PF 2011)

29. 12. 2010 / Alex Koenigsmark

V závěru letošního roku i fejetonistu tak nějak přechází humor. Sklízíme plody setby, kterou jsme pomohli zasadit a nečinně s úžasem a někdy obdivem přihlíželi jejímu vzrůstu, takže se teď nemůžeme příliš divit. Zasela ji ideologie, snadno charakterizovatelná hesly "neviditelná ruka trhu rozhodne sama" a "peníze jsou až na prvním místě".

Oba axiomy jsou stručné, vábivé, vtipné a nepravdivé. Neviditelná ruka trhu v globálním světě funguje velmi omezeně a klopotně, ještě tak někde na ulici mezi dvěma řezníky, to ano - a v lidském světě peníze nejsou na prvním místě. V nelidském možná, ale v lidském světě jsou na prvním místě zdraví, láska, svoboda a složitý pojem štěstí, který snad nejlépe lze vysvětlit jako vyrovnanost se světem i sebou a tím kantovským pocitem, znáte jeho aforismus o tom, co jej naplňuje vždy úžasem.

Více znepokojení v roce 2011

29. 12. 2010 / Bohumil Kartous

Rituál spojený s příchodem nového roku velí přát samé pozitivní věci. V novoročním triumvirátu se vzájemně doplňují zdraví, štěstí a úspěch, vlastnosti potřebné k tomu udržovat se na hladině Baumanovy tekuté společnosti. Přát něco menšího by působilo méně srdečně, a co teprve přát něco znepokojivého, to už by mohlo být neslušné až urážlivé.

Ale což, společenský vývoj je možný jen tehdy, pokud jsou rituály narušovány, tak proč nezkusit rozklížit i tento. Štěstí je natolik neohraničený pojem, že většinou nelze konstatovat, zda se dostavilo, či ne. Jako skeptik se domnívám, že k němu máme dost daleko, i když si ho každý rok tak srdečně přejeme. Společenská atmosféra mi nepřipadá zrovna šťastná a soudím, že z hrnce stokrát převařených mýtů nic lepšího nevzejde. Proč chybí odvaha k větší otevřenosti myšlení a proč Češi tolik lpí na vlastním mýtu o tom, kdo jsme, odkud přicházíme a kam jdeme? Nedokážu postihnout všechny příčiny, ale z dění za posledních dvacet let mám dojem, že je to hlavně proto, že politicko mediální kartel na dlouho ustrnul, neboť rozpoznal, že takto je to vlastně výhodnější. Objeví-li se něco znepokojivého, okamžitě je třeba nasadit "léčbu", a potřebná medikace je kupodivu vždy po ruce, uhnětená z ingrediencí našeho "tradičního léčitelství". Pokusy o analýzu tohoto politicko mediálního šamanství se buď daří vytěsňovat, nebo diskreditovat, někdy dokonce oprávněně. K naší smůle, ne k našemu štěstí, podotýkám.

Podobně nejasné to může být s úspěchem, který jistě řada lidí pociťuje a z dobrého srdce by ho přáli i ostatním. Jen by se z úspěchu nesmělo stát měřítko štěstí, radosti a životního naplnění. Tedy z úspěchu definovaného potrhlými přednovoročními žebříčky celebrit, které mají představovat ve společenské hierarchii ty "úspěšné". Je vůbec slušné přát někomu takový úspěch? :)

No a zdraví... Jak to bude se zdravím, když na stolech ředitelů nemocnic leží výpovědi tisíců lékařů? Otázka vyvolává znepokojení. A to je v pořádku, protože znepokojení z toho, co se děje, může vést k otázkám, proč se to vlastně děje. Třeba se pak podaří z toho papiňáku vybřednout.

Souboj infantility a brutality

Z novějších českých filmů: Občanský průkaz a Přežít svůj život

29. 12. 2010 / Jan Čulík

Zdá se, že jakoby z nedostatku, či z bojácnosti natáčet závažné filmy z dneška, se čeští filmaři v posledních několika letech vracejí k životu za diktatur, nacistické a komunistické. Atmosféru období kolem poloviny sedmdesátých let se rozhodl evokovat Ondřej Trojan (nar. 1959) ve svém filmu Občanský průkaz (2010), natočeném na motivy stejnojmenné knihy spisovatele Petra Šabacha.

Nešlo by to taky prosím U nás?

Americký bavič ovlivnil schválení dobré věci v Kongresu

29. 12. 2010 / Jan Mrskoš

V posledních hodinách hlasování v nedávném 111. Kongresu USA došlo - přes zdržovací taktiky Republikánské většiny - k odsouhlasení zákona o zdravotním zajištění a finančním vyrovnání pracovníkům trpících toxickými následky při záchranných akcí a při odstraňování trosek WTC po událostech 11.9.2001.

Nečekanému zvratu při hlasování, v který již nikdo nedoufal, a který přispěje k dalšímu zvýšení již tak mohutného deficitu státního rozpočtu, se připisuje hlavní role známému baviči Jonu Stewartovi. Pozval si pár těchto postižených do své televizní The Daily Show, aby pohovořili o svých zdravotních problémech. Věnoval ten pořad tomuto zdánlivě beznadějnému návrhu zákona, k "napravení ostudné zdrženlivosti našeho přístupu k těm, co se nejvíc hrdinně zachovali při 9/11".

Školství v Británii:

Britští konzervativci mírně ustupují, ale zvýšení školného na 9000 liber ročně nezruší

29. 12. 2010

Při vědomí, že britská vláda prohrává propagandistickou válku ohledně univerzitního školného, se premiér David Cameron rozhodl učinit určité "zmírňující" kroky

Britská vláda oznámila, že jmenuje Simona Hughese, náměstka předsedy Liberálnědemokratické strany novým komisařem pro přístup chudých studentů k univerzitnímu vzdělání. Toto rozhodnutí bylo přijato po kontroverzi spojené se ztrojnásobněním britskému univerzitního školného na 9000 liber ročně.

Práce přistěhovalkyní v kanadských domácnostech má dlouhou tradici

29. 12. 2010 / Miloš Kaláb

Na podzim jsem jednoho dnes dostal e-mail, jímž se na mě obracela starší paní v České republice se žádostí, zdali bych jí pomohl najít krajany, kteří hledají hospodyni. Hodlala vycestovat do zahraničí, aby si vydělala peníze, jichž měla vinou rodinné situace nedostatek. Přestože nepatřím k sociální skupině, která ve stáří najímá hospodyni, žádostí jsem se zabýval. Zjistil jsem, že situace není tak snadná, jak si to ta paní představovala, i kdyby našla v Kanadě starší dvojici českého původu, která by o hospodyni uvažovala.

Narodil se Temuulen. Zastřelte se

28. 12. 2010 / Milan Daniel

V době, kdy supermarkety přetékaly zbožím, které si i Češi pořizovali na oslavu narození robátka, jež se narodilo v Betlémě uprchlíkům Marii a Josefovi z Nazaretu, jsem našel na webu občanského sdružení Inbáze Berkat zprávu o narození jiného dítěte.

Jmenuji se Temuulen a před osmi měsíci jsem se narodil ve fakultní nemocnici v Brně. Předčasně. První dva měsíce svého života jsem tak strávil v inkubátoru. Když mě pustili domů, znovu jsem onemocněl, sotva dýchal, a tak jsem se musel vrátit zpět. V červnu mi přišel z nemocnice doporučený dopis: účet na 808.885 Kč.

Dvacet nejčtenějších článků v Britských listech za rok 2010

25. 12. 2010

Nejčtenější články za poslední rokTÝDENMĚSÍCROKVŠE  >
1.  91646 10. 12. 2010    Anonymous: Chceme nenásilně bojovat za svobodu projevu   
2.  35379 22. 3. 2010    Jan Keller: Dva druhy pravicových voličů Jan  Keller
3.  25427 11. 6. 2010    Deset důvodů, proč nezavádět školné Jan  Keller
4.  22720 14. 12. 2010    Havlovy děti Jiří  Šejnoha
5.  21608 14. 5. 2010    Spolehlivý návod, jak postupně rozložit malý stát Ivo  Šebestík
6.  19945 31. 5. 2010    Volby nedopadly špatně Jan  Keller
7.  18195 22. 3. 2010    Jaká je mládež? Taková, jakou jsme ji vychovali. Štěpán  Kotrba
8.  17368 7. 10. 2010    Socialistický kapitalismus jako řemen Jan  Čulík
9.  17149 17. 4. 2010    "Češi smrdí" Fabiano  Golgo
10.  17095 2. 7. 2010    Pozoruhodná míra nespokojenosti s režimem Jan  Čulík
11.  16627 5. 7. 2010    Zpráva o smrti Mistra Jana Husa Petr z Mladoňovic
12.  16504 11. 6. 2010    Kurňa, pane kníže - stížnost oklamaného studenta Jan  Vnouček
13.  16462 7. 9. 2010    Střední vrstvy. Německá realita a české iluze Jan  Keller
14.  16308 20. 8. 2010    Manažerské poradenské firmy jsou podvod   
15.  16083 23. 2. 2010    Krizi jednoznačně způsobili chudí Jan  Kadubec
16.  15591 3. 6. 2010    Za všechno můžou penzisti   
17.  15194 13. 8. 2010    Americký profesor: Spojené státy zbankrotovaly   
18.  15077 23. 7. 2010    Věci veřejné, věci tajné Jan  Hradil
19.  15068 10. 9. 2010    Příčiny chování některých voličů pravice vycházejí z jejich existenčních obav Vojtěch  Merunka
20.  14951 27. 4. 2010    Rozhovor ve vlaku Jan  Čulík
TÝDENMĚSÍCROKVŠE  >

Evropští anarchisté jsou násilnější a organizovanější

29. 12. 2010

Volně propojené hnutí evropských anarchistů, kteří si přejí svrhnout stát a finanční instituce, se po několika dekádád spíše nenápadné existence stává násilnějším a koordinovanějším, a možná reaguje na sociální napětí vyvolané finanční krizí, tvrdí bezpečnostní experti.

Pohled na dobové reálie se liší

29. 12. 2010 / Jan Kadubec

Člověk, kterému minulý režim ublížil, vidí tehdejší reálie úplně jinak, než člověk, kterému ublíženo nebylo.

I ve středověku majitel panství viděl svět úplně jinak než bezzemek. Stejně tak i dnes majitel firmy vidí reálie doby jinak než jeho zaměstnanec.

Takže pane Řezáči, odpovídám také prostřednictvím BL.

Nová smlouva START: Souboj rezolucí

29. 12. 2010

V poslední pracovní den ruské Státní dumy proběhlo první čtení zákona o ratifikaci rusko-americké smlouvy o omezení strategických útočných zbraní START. Do konce ledna se očekává schválení dokumentu včetně podpisu prezidentem. Prezidenti obou zemí si poté vymění ratifikační listiny, smlouva vyjde tiskem a tím vstoupí v platnost. Předpokládalo se sice původně, že Duma dokument schválí ještě letos, ale nedošlo k tomu kvůli rezoluci amerického Senátu obsahující řadu výhrad - mimo jiné vůči formulaci v preambuli, která hovoří o bezpodmínečném spojení mezi strategickými útočnými a obrannými zbraněmi. Podle senátní rezoluce tato formulace z pohledu USA postrádá právní závaznost, upozorňuje v Nězavisimoj gazetě Viktor Litovkin.

Když složenky zaútočí

29. 12. 2010 / Pavel Pečínka

Tak jako příchod zimy znamená, že udeří mrazy, přichází většinou s novým rokem zdražení toho zboží a služeb, bez nichž se prakticky nikdo neobejde. I před krizí u nich pomalu narostla vždy nějaká zdánlivě malá částka. Nynější změny se ale odehrávají rychleji a výrazněji. Elektřina, voda, plyn, jízdné, benzín a nájmy představují v součtu nejen pro nízkopříjmové skupiny (důchodce či nekvalifikované zaměstnance) těžko udolatelného protivníka.

Děkujeme, odcházíme?

28. 12. 2010 / Jan Mertl

Vývoj v českém zdravotnictví nabral směr a styl, který české zdravotnictví nezná. Mnoho lékařů z nemocnic, přetížených službami, nespokojených se systémem vzdělávání a také s platovým ohodnocením podává výpověď a dává tak najevo, že takhle se to už prostě dělat nedá.

Proč není na platy lékařů...?!?

28. 12. 2010 / Ladislav Žák

Na platy lékařů se v našem veřejném zdravotnickém systému nedostává prostředků, protože se z této položky nedá skoro nic ukrást. Jaký to rozdíl proti nákupům, outsourcingům, investicím a dotacím všeho druhu... Proto je třeba takovou položku minimalizovat nebo alespoň v žádném ohledu nenavyšovat, protože to by podvázalo radostný rozvoj loupeže za bílého dne.

Kde "nepokradeš" neplatí

28. 12. 2010 / Aleš Uhlíř

Plagiátorství je v České republice značně rozšířeno, což dokládají různé případy, kdy při vykrádání cizích textů a opisování bez udání zdroje byli přistiženi vědečtí pracovníci, pedagogové nebo soudci ve vysokých funkcích. Mezi vysokoškolskými studenty je rozšířeným zvykem využívat pro seminárky na internetu dostupné texty. Existují bakalářské, diplomové i rigorózní práce, které vznikly doslovným opsáním (včetně chyb) z jiných, dříve uplatněných prací. Naštěstí jsou způsoby, jak taková opisování okamžitě odhalit. Odhalený a usvědčený plagiátor nemusí být postižen pouze cestou práva. Kdo cizí věci vydává za vlastní, automaticky ztrácí ve svém okolí autoritu.

Začínám v tom mít trochu zmatek...

28. 12. 2010 / Ladislav Žák

Konec starého a začátek nového roku ve spojení s Vánocemi vytváří ve společnosti tradičně atmosféru všeobecného bilancování okořeněnou notnou dávkou sentimentu. Promítá se to i do stylu a obsahu žehrání na poměry. Jsem opravdu dalek toho, abych současné poměry nějak chválil nebo na ně jenom nežehral. Pokud se však dívám kolem sebe bez toho, že hledám někoho, koho je třeba chválit, a jiného, kterého je třeba kárat, prostě sine ira et studio, pak se nemohu ubránit dojmu, že je něco opravdu, ale opravdu, jinak.

Víte, co je to jeden obama?

28. 12. 2010

Je to jednotka času, rovnající se období, které uplyne od chvíle, kdy zažijete naději, že se věci změní, a končící okamžikem, kdy si uvědomíte, že se nezmění nic.

Deník Guardian zveřejnil definice četných nových takovýchto slov, která se objevila během roku 2010. Vybíráme ty z nich, které se netýkají pouze interní britské politiky.

Co to znamená assangovat? Maskovat svatouškovstvím to, co děláme protože je nám to příjemné, například: "Neříkej mi, že jsi zůstal v hospodě jen proto, že si se tam musel postarat o kamaráda.""

Rozpočtová odpovědnost: Svatouškovstvím krytá zlá vůle a lakota.

Dluh: Těžké, děsivé břemeno, ovšem nikoliv pokud jde o dluh, který vznikne studentům, kteří jsou nuceni platit univerzitní školné. V takovém případě je dluh příležitostí a motorem sociální mobility.

Deficit: Výmluva udělat něco opravdu šokujícího a necivilizovaného, například: "Ano, rozlil jsem červené víno na váš nový bílý koberec, ale musíte si uvědomit, že předchozí vláda způsobila tomu bílému koberci obrovský deficit červeného vína, takže rozlít to víno na ten koberec bylo jediným možným zodpovědným řešením v nastalé situaci."

Měsíc přátelství

28. 12. 2010 / Jan Kadubec

Vzpomínám na měsíc listopad. V dobách totality to býval tzv. Měsíc československo-sovětského přátelství. Samozřejmě že v tisku ani v televizi se o tak vzdálené době už nikdo ani nezmíní, ne tak, aby dokonce psal o československo-sovětském přátelství. Je to skutečně pradávná doba, už neexistuje ani ten Měsíc přátelství, ani Československo a dokonce už ani Sovětský svaz. Už máme jiné přátele, a ne jenom na jeden měsíc, už máme celoroční přátelství s USA, ba už dvacetileté nerozborné přátelství s USA, to je dnes aktuální.

Marie Baťová -- první dáma Zlína

28. 12. 2010 / Irena Zítková

Absolvent dvou fakult -- elektro na ČVUT a filmové na pražské AMU -- Pavel Hajný (1939), scénárista (m.j.) polských filmů Zaklete rewiry (Stříbrný lev v Gdańsku), Noční můry (Ekumenická cena MFF v San Sebastianu) nebo i u nás populární Sexmise (Stříbrný lev v Gdańsku), český televizní dramatik a režisér dokumentů a audiovizuálních projektů (připomeňme Svatovítskou katedrálu 1990, pravidelné televizní a rozhlasové pořady Computerworld a Megabyte ), autor románů Kde teče Tennessee, Léta nebo Samarkand, Samarkand, se v poslední době zabýval spíše IT žurnalistikou a evropskými projekty pro neslyšící i pacienty s roztroušenou sklerózou a v neposlední řadě na webu i historií baťovství.

Sto let bez Lva Tolstého

28. 12. 2010 / Miloslav Štěrba

Před sto lety opustil náš svět Lev Nikolajevič Tolstoj (9.9.1828-20.11.1910). Moderní člověk. Zvláště poté, co začal oblékat mužickou halenu. Také šťastný člověk. To proto, že se nenechal zabít při prvním životním dobrodružství v krymské válce, kterou si nenechal pro sebe, ale v Sevastopolských povídkách realisticky zobrazil, jako jeho francouzský téměř současník Henri Marie Beyle-Stendhal četné napoleonské masakry vč. tažení do Rus, a kterého miluji pro jeho (prý) výrok, že "Boha omlouvá jen to, že neexistuje".

Přednovoroční zamyšlení o tom, v jakých poměrech žijeme

27. 12. 2010 / Miroslav Pořízek

Letošní rok se pomalu chýlí ke svému konci. Každý z nás v něm zanechal nějakou stopu. Někdo změnil zaměstnání, mnozí o něj bohužel přišli a nové zatím nemají, někteří se museli potýkat s vážnými osobními či pracovními problémy. Většina z nás ale zároveň jistě zažila i drobné všední radosti, které dávají našemu životu nový náboj a tolik potřebnou dávku optimismu. Nežijeme v jednoduché době a pravděpodobně bude ještě hůře.

Sociální bouře -- podruhé

27. 12. 2010 / Štěpán Steiger

K výročí 17. listopadu uveřejnil v Britských listech Milan Valach pozoruhodnou (a obsáhlou) stať "Sociální bouře". Zůstala bohužel bez odezvy -- jeden z důvodů, proč se k ní nyní vracím. Načrtla totiž nejenom obraz, byť poněkud obecný, současné situace -- jež během pouhého měsíce od publikace v této zemi ještě dále vyzrála -- nýbrž naznačila i některé odpovědi na palčivé, přetrvávající, ba zásadní problémy dneška. Chtěl bych se u obojího zastavit.

Valach přesvědčivě, výmluvně a emotivně dovozuje, že namísto toho, co jsme "v listopadu (1989)" skutečně chtěli, "Místo svobody, spravedlnosti a lidské sounáležitosti jsme dostali vlády lhářů, podvodníků a korupčníků." Jeho závěr pak je: "Abychom to zvrátili, potřebujeme obnovit vlastní sebeúctu." Už tento morální požadavek vyvolává určité pochyby o některých autorových vývodech. Ne proto, že bychom s nimi nesouhlasili -- jsou však příliš obecné, deklaratorní a přiznám se, nevím o žádné dost konkrétní cestě, jak je realizovat.

Sněhová stovka

27. 12. 2010 / Jiří Šejnoha

Je druhý svátek vánoční. Shrabuji a odhazuji sníh. U nás na Vysočině nic divného. Ale letošní rok je sněhu opravdu nějak nad míru. A také mrazu. Venkovní teploměr ukazuje -11°C. Nevadí mi to, mám kulicha a teplé rukavice. Copak já? Doházím ten čerstvý prašan, uvařím si čaj s rumem, posadím se k televizi a pustím si čtyřiadvacítku.

To jsem tedy vážně zvědav, kolik přes včerejší noc umrzlo v Praze bezdomovců.

Historie morální katastrofy?

27. 12. 2010 / Karel Dolejší

Goldsworthy, A.: The Fall of the West. The Death of the Roman Superpower. London, Orion Books Ltd. 2010. 531 stran. ISBN 978-0-7538-2692-8.

Svět je kapkou bláta visící v nekonečnu a člověk je zvíře, které udělalo kariéru.
Marcus Aurelius Antoninus Augustus

Bestseller britského vojenského historika Adriana Goldsworthyho přináší zajímavou plastickou sondu do některých dobových reálií, nicméně vcelku vyvolává značné rozpaky. V úvodu autor zaujímá uctivý odstup od prastaré klasické práce krajana Edwarda Gibbona. Jak se ale čtenář prokousává objemným svazkem, zjišťuje, že ze zmiňovaných dvou set hypotéz ohledně příčin úpadku Římské říše nebyla soustavněji vyložena ani jediná. S odkazem na problematická a neúplná data jsou hned na začátku šmahem spláchnuty všechny modely operující s dostupností zdrojů, aniž by byl některý alespoň stručně zmíněn, a podobně se přistupuje i k populační dynamice Římské říše. Dokonce i logistice je věnován jen minimální prostor - vedle stručně vyložených vojenských a administrativních dějin a velice kusého nastínění každodenního života neprivilegovaného obyvatele veřejné ubytovny se totiž Goldsworthy na prvním místě věnuje příběhům ze života elity. Na závěr se pak čtenář dopracuje zjištění, že Goldsworthy "kupodivu" stejně jako Gibbon hledá příčinu římského pádu v oblasti selhávající morálky elit. A ironie je navíc hned dvojitá: Autor vymezující se halasně vůči všem (opět nejmenovaným) spisovatelům, kteří údajně k tématu přistupují ahistoricky, v závěrečných pasážích dává volný průchod své nespokojenosti s aktuální situací v USA, kde často přednášel, a zejména v rodné Británii, kteréžto země srovnává s demoralizovaným a zanikajícím Římem.

Britské kalkulace ze sedmdesátých let:

Británie musí být schopna usmrtit 10 milionů Rusů

27. 12. 2010

Britská vláda se v sedmdesátých letech rozhodla vybudovat jaderný systém Trident, protože odhadovala, že dokáže usmrtit až 10 milionů Rusů a způsobit bývalému Sovětskému svazu "nepřijatelné škody". Vyplývá to z tajných britských vládních dokumentů, vypracovaná v sedmdesátých letech.

Slovenská RTS aneb když špína vládne

27. 12. 2010 / Štěpán Kotrba

Sloučení Slovenského rozhlasu a Slovenské televize do jednoho celku s názvem RTS je demonstrativní ukázkou, jak nemá vypadat kulturní politika evropského státu. Slovenská vládní koalice si tímto krokem vyřešila pouze jediný problém - může tak stranicky ovládnout veřejnoprávní média. Na samotné ideji vytvoření sloučené "slovenské BBC" by nebylo nic špatného, kdyby... Kdyby ji vymýšleli profesionálové, realizovali profesionálové a kdyby cílem nebyla likvidace veřejné mediální služby na Slovensku smečkou politických diletantů, ale její posílení a stabilizace do let budoucích. Ministr Daniel Krajcer (SaS) i předseda parlamentu a SaS Richard Sulík nyní vyfouknou všem ostatním tučnou kost zpod nosu - Sulík jmenuje na velmi dlouhou dobu "prozatímního" ředitele Potěmkinovy vesnice RTS a ostatní na to budou jen koukat. Jak špinaví Slováci na Dunaj. A pak už bude pozdě.

Veřejnoprávní média - média veřejné služby TÉMA BL

EU a sdělovací prostředky v postkomunistických zemích TÉMA BL
Digitalizace sdělovacích prostředků TÉMA BL

Marihuana March

27. 12. 2010 / Milan Kozelka

Před aplaudujícími bezdomovci pochoduje
v kompaktním tvaru tisíc Kateřin Klasnových,
nad hlavami nesou portréty Petra Nečase.
Před šťastnými tvářemi obětí exekučních razií
pochoduje tisíc Jiřích Pospíšilů, nad hlavami
nesou portréty Romana Jocha. Před poskoky
neviditelné ruky trhu pochoduje v sevřeném
šiku tisíc Miroslav Němcových, nad hlavami
nesou portréty Saši Vondry. Před slavnostně
oblečenými zneuživateli minimálních podpor
v nezaměstnanosti pochoduje tisíc Miroslavů
Kalousků, nad hlavami nesou portréty Franty
Mrázka, cikánští chovanci dětských domovů
mávají tibetskými vlaječkami. Defilé uzavírá
tisíc Václavů Klausů, nesoucích nad hlavami
tisíc portrétů Václava Klause tisíciokého.

Vánoční a novoroční vydání Britských listů

23. 12. 2010

Vánoce roku 2000 byly zcela pohlceny rebelií v České televizi.

Vánoce, svátky míru a konzumerismu TÉMA BL

VÁNOČNÍ ČTENÍ

Ne hned pojednou všemu věř....

23. 12. 2010 / Mikuláš Dačický z Heslova


Ne hned pojednou všemu věř,
neb jse k pravdě plichtívá lež
Ne se vším na plac, o čem víš,
aniž vše zjevuj, co umíš.
Cizího nikda nežádej,
na svém spravedlivém přestávej,
svého také nerozdávej.
S bláznem jse nevaď, nehádej,
drž slovo a na paměti měj,
co učiniti nemíníš, nepřipovídej.
Nelži a nechval sebe sám,
zvláště kde jsi vejborně znám,
nebo lidé rozum jmají,
po řeči blázna poznají.
Když dobré svědomí zachováš,
neopustí tě Pán Buoh, to shledáš.

Nebo: Lepší jest upřímá sprostnost a dobré svědomí
nežli šibalská moudrost a podvodné umění.

Ergo confide et constans esto Deo, recte agens, zo nam in fine coronatur bonum opus.

VÁNOČNÍ ČTENÍ

Štědrý den

23. 12. 2010 / Karel Jaromír Erben

I
Tma jako v hrobě, mráz v okna duje,
v světnici teplo u kamen;
v krbu se svítí, stará podřimuje,
děvčata předou měkký len.

"Toč se a vrč, můj kolovrátku,
ejhle, adventu již nakrátku
a blízko, blizoučko Štědrý den!"

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za listopad 2010

4. 12. 2010

V listopadu 2010 přispělo finančně na Britské listy 215 osob celkovou částkou 44512.45 Kč. Příjem z reklamy byl 6000 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 30.11. 2010 částku 54 681.71 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní