Zdravotnictví: Plky o ničem

28. 12. 2010 / Petr Wagner

Na tom, že je ve zdravotnictví nedostatek disponibilních finančních prostředků k profinancování očekávané medicínské péče, se shodnou asi všichni. V čem je rozpor, je jak je získat.

Ať už se hovoří o standardech nebo plýtvání stále se pomíjí ten základní problém. Ten spočívá v pojištěncích, za které platí stát. To je pro ilustraci cca 60% všech. Za ty platí stát cca jednu čtvrtinu průměrného odvodu zaměstnance.

I když stanovíme standardy a nadstandardy jakýmkoliv způsobem, tento problém nezmizí. Dokonce vznikne další: bude stát platit nadstandardy za své pojištěnce v indikovaných případech?

Valorizace platů poslanců, soudců, prezidenta a jiných potentátů problém není. Valorizace platby (od životního minima odvozené) za státní pojištěnce ano. Rozmyšlené řešení při zavedení standardů a nadstandardů pro 60% státních pojištěnců takto důchodců a dětí a studentů domyšlené není také.

Představitelé státu se rádi pod nejrůznějšími hesly chtějí vozit tu po živnostnících, tu po kdekom. Ale nejvíce dluží za své pojištěnce a na druhém místě za ty nejbohatší, kterým zastropovali pojistné. Ať stát zaplatí své dluhy a pak je možné diskutovat, co dál. Vymýšlet a domýšlet standardy a nadstandardy. Do té doby jsou to z prominutím plky o ničem.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 28.12. 2010