31. 12. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 12. 2008

NOVOROČNÍ ČTENÍ:

Kosmas: Co dělat proti chtíči

Kosmas

Zatím byl z milosti boží zjednán mír v celém panství slavného knížete Soběslava, a my, přestávajíce líčiti hrdinské kroniky, chceme pověděti, kterak jeden kněz ohněm čerstvé byliny zhasil dráždivé plameny v prsou: neboť sám mi to důvěrně vypravoval a pro Krista mě přátelsky prosil, abych ho nikomu neprozrazoval jménem. Já mu věřím jako sobě samému, protože jeho chvalitebný život dodává jeho slovům víry.

Pravil totiž, že když mu Hospodin odňal manželku, zbožnou myslí slíbil Bohu, že již žádnou ženu nepozná. Ale poněvadž je velmi těžko obvyklé věci nadobro z mysli vypuditi, po několika letech dolehlo naň takové tělesné pokušení, že by byl málem zapomněl na slib Bohu slíbený, a smyslností jsa přemožen, byl by skoro upadl do osidla ďáblova.

Co tedy měl učiniti? Jednou četl v Dialogu svatého Řehoře, kterak svatý Benedikt ohněm kopřivy zkrotil žár nepřátelské tělesnosti; tu náhle, poněvadž milost shůry naň zhlédla a on přišel sám k sobě, hledal k podobnému skutku ústraní, a nenašed je, pokradmu natrhal otýpku kopřiv, tajně vešel do pokojíka, zavřel za sebou dvířka a shodil ze sebe oděv, že nitky na něm nezůstalo. Och! Kdyby byl někdo tehdy viděl toho kněze, jak při zdravém smyslu nesmyslně blázní, chtěj nechtěj, i kdyby snad byl toho dne drahého otce pochoval, byl by jistě se musil smáti!

Tolik jistě nezuří ani zuřivý učitel proti žáku ani rozhněvaný pán proti otroku, jak zuřil ten kněz na sebe a proti sobě rozpálený a ze zlosti znecitelněný, šlehaje se přes své přirození i přes zadnici kopřivami. Potom se obrátil k srdci svému a ještě mnohem krutěji kolem prsou zuře, říkal: "Ty zlé srdce, ty mne stále mučíš, teď já tebe takto mučiti budu. Vždyť z tebe vycházejí zlé myšlenky, cizoložství, smilství a vášně." A tak ten kněz vzteklý, zchladiv svůj vztek, tři dni ležel, trápen jsa hroznými bolestmi jako umírající; a domnívaje se, že neučinil dosti pro spasení duše, pověsil si kytku svázaných kopřiv do své komory, aby je měl stále před očima; a kdykoli je viděl, ať visící, posečené nebo podle cesty rostoucí, zatřáslo se mu srdce a zlá myšlenka, pamětliva zlého, z duše nadobro zmizela.

My však zuřivost tohoto kněze, následováníhodnou, obraťme na stráž ctností, a co on činil na svém těle, my čiňme myslí. Neboť výroky Páně jsou výroky pravdomluvné, když dí: "Otec můj až dosavad dělá, i já dělám." Neboť, hle! Zatímco kněz z trestu zevně hořel, z milosti boží uhasil, co nekázaného v něm hořelo uvnitř: přemohl hřích, protože zaměnil oheň.

Kosmas (1045? - 1125) Chronica Boemorum (psáno 1119-1125)

                 
Obsah vydání       31. 12. 2008
1. 1. 2009 Slovensko vstoupilo do eurozóny
1. 1. 2009 Izrael odmítá mírové vyjednavače a připravuje se na invazi
1. 1. 2009 Gaza: Humanitární potřeby rostou i přes poskytovanou pomoc
1. 1. 2009 Zajistěte okamžité zastavení palby
1. 1. 2009 Česká republika podporuje agresi v pásmu Gaza Lukáš  Lhoťan
1. 1. 2009 Schwarzenberg ví, co dělá Petr  Wagner
1. 1. 2009 PF 2009 Karel  Dolejší
1. 1. 2009 Guardian: Obavy z českého předsednictví EU sílí
1. 1. 2009
1. 1. 2009 Nejčtenější články roku 2008
1. 1. 2009 Televizní nuda na Silvestra Monika  Binke
31. 12. 2008 Komando protiradarových aktivistů slaví Silvestra na kótě 718
31. 12. 2008 Končící rok 2008 bude mít o vteřinu víc než obvykle
1. 1. 2009 Rusko zrušilo dodávky plynu Ukrajině
1. 1. 2009 História rusko-ukrajinského plynového konfliktu
31. 12. 2008 Jsme odsouzeni pasivně naslouchat rozhovorům vládců o našem osudu
31. 12. 2008 Ne, v Rusku není komunismus Jan  Čulík
31. 12. 2008 Moc Velkého bratra má výrazně posílit
31. 12. 2008 Čtenář: "V Rusku je na vzestupu nacionalismus promísený s neonacismem"
31. 12. 2008 Neználek na Měsíci aneb Tatínku, a co je to ten komunismus? Štěpán  Kotrba
31. 12. 2008 O chaosu, nestabilitě, nacionalismu a xenofobii Jan  Čulík, Tomáš  Koloc
31. 12. 2008 Jak Evropská unie brání demokratizaci Íránu
31. 12. 2008 Human Rights Watch: V pozadí nynější eskalace leží pohrdání civilisty
31. 12. 2008 Schwarzenberg a konflikt na Blízkém východě Štěpán  Steiger
31. 12. 2008 Kosmas: Co dělat proti chtíči   Kosmas
30. 12. 2008 Novoroční projev prezidenta republiky Bohumil  Kartous
31. 12. 2008 Silvestrovský (novoroční) námět na budoucnost naší země Miloslav  Štěrba
31. 12. 2008 Slnovrat, mystika, Marx a developeri Sylvia  Rychlá
31. 12. 2008 O Rusku... Ladislav  Žák
31. 12. 2008 Tři oříšky nejen pro Popelku, neboli O iracionálnostech konce roku Uwe  Ladwig
31. 12. 2008 Polétavé částice... Ladislav  Žák
31. 12. 2008 Podvod I. Miloslav  Bukovecký
31. 12. 2008 Vánoce u popelnice Wenzel  Lischka
31. 12. 2008 Falešní a prázdní Pavel  Kopecký
29. 12. 2008 Rusko - země agresivních stařen Jan  Čulík
30. 12. 2008 Škoda, že je v českých televizích vyhlášena klatba na ruské filmy
30. 12. 2008 Robert Fisk: Přehlížíme masivní vraždění, které páchá Izrael
30. 12. 2008 Co způsobilo, že je současná finanční krize tak vážná: tržní fundamentalismus
26. 12. 2008 Krach americké obrany
29. 12. 2008 Špinavý vtip televize Channel Four
29. 12. 2008 Kapitalismus jako globální Ponziho schéma Jindřich  Kalous
26. 12. 2008 Guardian: Bush a jeho pomahači musejí být pohnáni k odpovědnosti
24. 12. 2008 Kapitalističtí hlupáci
29. 12. 2008 Proč Izrael útočí na Gazu? Karel  Dolejší
23. 12. 2008 Kosmas: Jak muži nezvládli schopné ženské   Kosmas
23. 12. 2008 Vánoční a novoroční vydání Britských listů
1. 1. 2009 Hospodaření OSBL za prosinec 2008