8. 7. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 7. 2003
To, že se Spojené státy staly světovou velmocí, vyvolalo nejen obdiv, ale i podezřívavost a nepřátelství, píše James W. Ceaser v časopise Public Interest. Během útoku na Irák se podezřívavost vůči americkým motivům projevovala v evropských médiích velmi silně. Evropské televize a evropský tisk prezentovaly úplně jinou válku, než jakou viděli ve svých médiích Američané. Max Gallo napsal v týdeníku Le Point: "Američané, uneseni arogancí své vojenské moci, zdá se zapomněli, že ne všechno lze vyřešit vojenskou silou -- že národy mají historii, náboženství, zemi." Všechno je to důsledkem antiamerikanismu -- ten se stal převládající charakteristikou evropských intelektuálů -- ti nemají žádné už jiné politické myšlenky než antiamerikanismus. Historické kořeny antiamerikanismu za poslední dvě tři století jsou nesmírně zajímavé.
Sloupek

Považuji článek Štěpána Kotrby ZDE, polemizující s textem Jiřího Voráče na obranu projektu Český sen, za přehnaný a neopodstatněný. Hlavně proto, že jsme dokumentární film, který má vzniknout na základě projektu Český sen, dosud neviděli, a tak můžeme jen těžko předem soudit, zda ten film bude dobrý nebo špatný, zda bude jen nepřesvědčivým napodobením děl Miloše Formana či jiných tvůrců ze šedesátých let, anebo zda novým způsobem ozřejmí českou realitu. Tuším Milan Šmíd kdesi napsal, že vznikne-li z tohoto projektu vynikající film, nedá se proti němu nic namítat. V současnosti mohou vládnout spory o tom, zda nápad uspořádat otevření neexistujícího supermarketu byl "podlý" či "inteligentní" - a existují argumenty pro oba názory, osobně se přikláním k přesvědčení, že filmoví tvůrci mají právo na to, aby provokací zpochybnili vážné společenské stereotypy a zesměšnili je a tak jimi otřásli, respektuji však - do doby, než bude možno posoudit vzniklý film - i názor opačný, že to byl "nepůvodní, nepromyšlený, arogantní experiment dvou rozmazlených fracků z pražských patricijských rodin, vysmívajících se za veřejné peníze obyčejným lidem, kteří to zaplatili".

Potíž ovšem je, že konečný verdikt můžeme skutečně učinit pouze až na základě vzniklého díla. A i kdyby byl ten film nakonec špatný, nemůžeme upírat veřejnoprávním institucím, jako je ČT či fond kinematografie, právo na riskantní experimenty. Argument poslankyně, že stát a ČT neměly "zneužívat peněz občanů" skutečně připomíná argument neblahého komunistického poslance Pružince ze šedesátých let. Je to trapas.

Bylo zcela na místě, aby Jiří Voráč proti této absurdní kritice od poslankyně Němcové vystoupil. Je možná politováníhodné, že tak učinil v časopise Respekt, o němž je známo, že projevuje určité politické tendence, které nejsou zrovna příznivé ani komunistům, ani - ve Voráčově článku - kritizované ODS. To sílu Voráčových argumentů do určité míry oslabuje, protože čtenář může usoudit, že Voráčův text jen zapadá do běžné politické propagandy týdeníku Respekt, a to podrývá věrohodnost tohoto článku.

I člen mediální rady však má plné právo vystoupit na obranu svobodného uměleckého experimentu. To není žádná zaujatost. Dávám panu Voráčovi benefit of the doubt a nebudu si myslet, že podporuje projekt Český sen snad jen proto, že "je apriorně na straně České televize".

Jistěže ani Česká televize, ani fond kinematografie nemohou arogantně plýtvat veřejnými penězi na cokoliv. V tomto případě se však zdá, že bylo poskytnutí peněz na tento experiment oprávněné - o opaku mě přesvědčí teprve to, bude-li dokončený film skrznaskrz špatný. I tehdy však budu hájit právo udělovatelů grantů investovat peníze do riskantních a "nebezpečných" projektů, pokud usoudí, že výsledek může přinést nový pohled na skutečnost.

Jde právě o ten "společenský účinek díla" - nevidím na této formulaci nic komunistického. Velké umělecké dílo má přirozeně vždycky "společenský účinek".

7. 7. 2003
Výbor britského parlamentu pro zahraniční vztahy konstatoval v pondělí ve své zprávě, že nebylo prokázáno, že by Alastair Campbell, šéf úřadu britského premiéra pro komunikace, vyvíjel "nevhodný nátlak" při přípravě vládní zprávy o Iráku. Zpráva parlamentního výboru dospěla k závěru, že Campbell nehrál žádnou roli při včlenění kontroverzní části textu, která tvrdila, že má Saddám Husajn schopnost zaútočit svými zbraněmi hromadného ničení do 45 minut.

Avšak parlamentní výbor prohlásil Campbella nevinným ve věci prvního obvinění pouze prostřednictvím dodatečného, rozhodujícího hlasu předsedy výboru, neboť se v této věci jeho členové rozdělili přesně půl na půl.

8. 7. 2003
Do 17. července schválí britská vláda nové zákony, v jejichž důsledku bude povoleno, aby fúzovali komerční televizní vysílatelé. Dosud musel být v rámci plurality rozdělen hlavní komerční televizní vysílací okruh ITV na šestnáct regionálních, vzájemně si konkurujících stanic, avšak britská vláda se nyní komerčním vysílatelům rozhodla povolit fúzování, aby vzniklí giganti mohli konkurovat v globalizujícím se světě nadnárodním mediálním společnostem. Vyvolalo to ale silnou veřejnou diskusi, kam až má vláda ustupovat komerčním médiím a kde jsou hranice veřejného zájmu. Rebelům, kritizujícím původní velmi liberální návrh komunikačního zákona, nyní britská vláda ustoupila a zavedla přísnější kontroly.
8. 7. 2003
Problematika Blízkého a Středního východu je stále aktuální - nejenom pro projevy násilí a existenční nejistotu obyvatel v oblasti, ale i válečných střetů v nedávné minulosti. Přesto však došlo, tak jako ve světě vůbec, k podstatné změně počátkem devadesátých let - v pozitivním smyslu, který dává reálnou naději k definitivní stabilizaci v oblasti Blízkého a Středního východu.
8. 7. 2003
Máloco mělo tak všeobecný mediální ohlas s tak nejasnou hranicí mezi fanděním a odsouzením jako projekt Český sen. Vyjadřovali se všichni. I ti co tam byli, i ti co tam nebyli. Naposled se vyjádřil i člen Rady České televize Jiří Voráč. S logikou příznačnou i pro management televize. Vy nás plaťte a my si budeme za vaše peníze dělat to, co chceme my. Ale tak to není, nebude a pokud podobné arogance budou zaznívat i od dalších odpovědných osob, povede to pouze k naprostému krachu instituce veřejné služby v médiích. Stejně, jako podobná arogantnost - paradoxně připomentutá radním Voráčem na úvod jeho článku v Respektu - vedla po dlouhých desetiletích k trvalému krachu "reálného" socialismu s Miloušem Jakešem v čele. A to bude tentokrát konec nejen České televize, ale i radního Voráče, protože už radního nebude zapotřebí. I kdyby se jmenoval Přemysl...
8. 7. 2003
Je tady druhý den filmového festivalu, buďme šťastni.
7. 7. 2003
Milí čtenáři Britských listů,

hlásím se vám z Mezinárodního filmového festivalu Karlových Varů. Dnes jsem dorazila na místo. Po urychleném ubytování v paneláku svých prarodičů jsem vyrazila se akreditovat do hotelu Thermal. No, v prvním momentu jsem byla celkem zmatená - co zmatená... - lidí mraky, ovšem kdo je bystrý, tak si všimne nadpisů určující různé sekce přihlášených. Já tak bystrá nebyla.

Tak vám vezeme tu vaši - českou - televizi...
8. 7. 2003

7. 7. 2003
V Británii dostávají podle rozhodnutí ministerstva zdravotnictví nemluvňata ve věku dvou, tří a čtyř měsíců opakovanou trojvakcínu - proti záškrtu, tetanu a černému kašli. Potíž je, že tato - běžně v mnoha zemích užívaná injekce - obsahuje jako konzervační prostředek rtuť . Je možná náhodné, že v Británii za posledních dvacet let vážně stoupl počet případů autismu, poruch nervového vývoje mozku. Ve Spojených státech vznikla o této věci podstatná kontroverze - bylo například objeveno, že výrobce rtuťového konzervačního prostředku pro injekce varoval už v roce 1935 (!) , že substance nebyla dostatečně prozkoušena a je nebezpečná i v injekcích pro psy. Americké úřady užívání injekcí s obsahem rtuti pro děti nedávno zakázaly.
7. 7. 2003
Chirurg všechno může, ale nic neví. Internista všechno ví, nic ale nemůže. Patolog může asi všechno.... ale pozdě. A co epidemiolog?
MUDr. Vladimír Plesník

Odpůrci očkování s velkou radostí využívají současné kampaně odmítající apliakci vakcín obsahujících jako konzervační látku thiomersal. Všechny organické sloučeniny rtuti jsou toxické látky, zvláště pro vyvíjející se nervový systém. Americká pediatrická akademie v polovině roku 1999 doporučila upustit od očkování malých dětí vakcínami s thiomersalem. O obsahu konservans ve vakcínách jednala vědecká konference v srpnu 1999 a konstatovala, že není třeba se unáhlovat.

Guantanámo
7. 7. 2003
"Cokoliv jakákoliv lidská bytost řekne či přizná pod hrozbou brutality je mezinárodně i v jednotlivých zemích považováno za bezcenné. Je to zneužitím právních procesů. Moazzam Begg byl zadržován rok na základě v Bagramu a pak šest měsíců v Guantánamo. Kdyby s ním takto zacházeli pouhou hodinu na britské policejní stanici, takto získané důkazy by byly bezcenné."

Dva britští občané, zadržovaní v táboře v zálivu Guantánamo, dostanou volbu: přiznejte se a budete odsouzeni k trestu vězení 20 let. Pokud se nepřiznáte a tajný americký vojenský tribunál vás shledá vinnými, budete odsouzeni k smrti.

6. 7. 2003
Britské ministerstvo zahraničních věcí vyjádřilo vážné znepokojení nad rozhodnutím Washingtonu postavit dva britské občany, zadržované jako podezřívané teroristy v zálivu Guantánamo, před tajný vojenský tribunál, který má pravomoc nařídit jejich popravu.
7. 7. 2003
Ředitel britské výzvědné služby MI6 Sir Richard Dearlove tajně poskytl informace vedoucím pracovníkům veřejnoprávní rozhlasové a televizní společnosti BBC ohledně iráckých zbraní hromadného ničení před tím, než koncem května pořad "Today" rozhlasové stanice BBC Radio 4 odvysílal tvrzení, že úřad britského premiéra "zdramatizoval" oficiální vládní zprávu o iráckých zbraních hromadného ničení z letošního února.

Dearlove sdělil ředitelům BBC, že Írán a Sýrie jsou větším nebezpečím, než byl Irák Saddáma Husajna. Tyto informace poskytly BBC "kontext" pro odvysílání reportáže Andrewa Gilligana o obviněních britské vlády z anonymního výzvědného zdroje.

7. 7. 2003
Sdružení KaZaA CZ, slučující skupinu uživatelů softwaru KaZaA, vytvořilo projekt www.kazaa.cz, aniž ovšem přiznává jakoukoliv souvislost se Sharman Networks LTD, producntem originálního software. KaZaA se stala globálním sociálním jevem, stejně jako kdysi Napster. Je to komunita miliónů členů, kteří sdílejí pomocí "person to person" (P2P) sítě své multimediální soubory (audio, video, obrázky a dokumenty). Komunita, jejíž chápání autorských a distribučních práv je diametrálně odlišné od WB, Sony Music, BSA či OSA. Komunita, jejíž heslo je "S těmi, co si cédéčka kupují, se nekamarádím..." :))
7. 7. 2003
Mládež sbírá zkušenosti a nasává zážitky na cestách doma i ve světě. Některým kantorům i zástupcům ředitelů škol konec letošního školního roku nahrbil záda opět starostmi. Kdo byl zaměstnán na smlouvu určitou, dostal opět padáka. Ve středočeském lázeňském městě z jediné základní školy naráz odchází sedm učitelek.
7. 7. 2003
Kristina Cimpová
Analýza Newton IT od 26. 5. 2003 do 23. 6. 2003

V sobotu 31. 5. 2003 byl slavnostně otevřen fiktivní hypermarket Český sen, projekt dvou studentů dokumentaristiky na FAMU. Celá akce, často označovaná za největší mystifikaci za posledních deset let, vyvolala nebývalý zájem médií. Původní záměr autorů, ukázat iluzornost světa vytvářeného reklamou, ustoupil v reakcích zveřejněných v médiích do pozadí. Spíše než zamyšlení nad stavem současné společnosti zaujala média finanční náročnost akce.

7. 7. 2003

Opakovaně se mi potvrzuje, že jsme (proti USA - prý neomezených) zemí neuvěřitelných možností. Oni SHÁNÍ jen krapet podrobnější údaje o svém pověřeném řediteli zpravodajství - klíčovém to postu (ovšemže ne podle výsledků, avšak podle potenciálního významu funkce určitě) a dle slov mluvčího budou muset počkat, až se on vrátí z dovolené!

Prosím, rozšiřte laskavě své dotazy o způsob, jak se na svůj dnešní post pan Janeček vůbec dostal; to on nepsal žádné CV, on nebyl někým vybrán, on neprezentoval své schopnosti nějakému přijímajícímu orgánu?

On tři roky před "plyšákem" začal publikovat v okresních novinách, aby v roce 89 dostudoval (či vystudoval snad?). Napadá mne dále - to ona se tím Rada RTV tehdy a ani potom také nezabývala a zjevně by jí toto skromné CV stačilo i k nominačnímu řízení dnes. Díky, že jste to téma otevřel. On pan Janeček totiž není sám.

K tomu jsou důležité tyto informace: BL BL

BL BL
7. 7. 2003
s využitím internetových zdrojů

Již 3 americké státy (Havaj, Aljaška a Vermont) a 130 amerických měst vydalo vyhlášky (či lokální legislativu), které místní správě zakazují spolupracovat s federální vládou ve věci vynucování kontroverzního "protiteroristického" zákona Patriot Act. Tento zákon se paralelně snaží bojkotovat i soukromé firmy.

1. 7. 2003

V červnu 2003 byla dokončena rekonstrukce účetnictví, která byla dlouho znemožňována jedním bývalým spolupracovníkem. Byly také vypracovány finanční zprávy za rok 2001 a 2002, které budou v následujících dnech na stránkách BL zveřejněny.

Děkujeme všem, kteří podporují provoz Britských listů finančními dary. Apelujeme na všechny čtenáře, aby si na provoz BL finančně přispěli. S minimálním rozpočtem je velmi obtížné udržet veřejnoprávní službu Britských listů. Všichni spolupracovníci BL pracují pro časopis zadarmo, mnozí s podstatným nasazením, po své normální práci.

Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník. Veškeré informace o tom, jak jsou darované peníze využívány, pravidelně zveřejňujeme. Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2. Finanční dary Občanskému sdružení jsou odečitatelné od základu daně z příjmu.

ZMĚNA BANKY: Prosíme ty čtenáře, kteří na provoz BL přispívají trvalým příkazem, aby ho z bývalého účtu OSBL v e-bance převedli na nový účet OSBL v Raiffeisen Bance. Číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500.
Hledáme další spolupracovníky-dobrovolníky pro mediální monitor - samostatné vyhledávání, analýza a shrnutí, překlady z jazyků: španělština, portugalština, italština, francouzština; obory: politika v daném jazykovém okruhu či zemi; problematika EU a jejích institucí; sociální vědy; makroekonomika; vizuální kultura; litaratura; technologie - přehled; armáda - technologický přehled, strategie, koncepce. Frekvence spolupráce: dle dohody, minimálně však jednou týdně. Požadovaná kvalifikace: naprosto suverénní ovládání jazyka či rodilý mluvčí, terminologický přehled v daném oboru, nezávislost na vlivových skupinách, exkluzivita.
Hledáme profesionální fotografy i fotoreportéry, vybavené vlastními digitálními fotoaparáty i vlastní konektivitou do internetu, kteří by byli schopni a ochotni přispět k rozšíření tématické pestrosti o reportáže ze zajímavých akcí či vzdálených míst, a přinášet tak prostřednictvím Britských listů aktuální zpravodajství či pohled do exotických míst. Podmínkou je pofesionalita zpracování snímků a jejich umístění v plném rozlišení ve formátu JPG na vlastní URL, jejíž odkaz nám spolu s náhledovým obrázkem a doprovodným textem zašlete.
Hledáme i nadané karikaturisty se smyslem pro komičnost politických i civilizačních souvislostí. Předpokladem spolupráce je pravidelnost, schopnost samostatné a rychlé reakce na aktuální témata. Samozřejmostí je zasílání karikatur v elektronické verzi (JPG, PNG, GIF, případně SWF) e-mailem.
18. 6. 2004

Ceník reklamy na BL

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
8. 7. 2003 Co odhalil Český sen členu Rady České televize Štěpán  Kotrba
8. 7. 2003 Britská vláda (trochu) uvolňuje mediální legislativu   
8. 7. 2003 Antiamerikanismus ochromuje evropské myšlení   
8. 7. 2003 V podstatě souhlasím s Jiřím Voráčem Jan  Čulík
8. 7. 2003 "Cestovní mapa" pro Blízký a Střední východ a Špidlovo účelové nepochopení Miroslav  Polreich
7. 7. 2003 O nevyjasněných místech v životopise Jiřího Janečka Jaroslav  Sever
7. 7. 2003 Také dostávají vaše děti "rtuťové" injekce?   
7. 7. 2003 V USA se zvolna šíří odpor proti zákonu Patriot Act Michael "xChaos" Polák
7. 7. 2003 Guantánamo: přiznejte se, nebo zemřete   
7. 7. 2003 Dolní sněmovna shledala Campbella "nevinným"   

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
5. 7. 2003 Pomluva už nemá být trestným činem Karel  Mašita
26. 6. 2003 PNS ovládá distribuci tisku ze 75 procent. Je to už monopol ?   
20. 6. 2003 Ďábelská iridologie Štěpán  Kotrba
19. 6. 2003 Monopol je nebo není monopolem?   
13. 6. 2003 Další hrátky v ČR s verbálními trestnými činy Jan  Čulík
12. 6. 2003 Konec legrace i demokracie:
policie Bobošíkovou vyšetřuje stále!
Štěpán  Kotrba
9. 6. 2003 Postihy novinářů: již neheroldovat, lébrž nutno konat Karel  Mašita
6. 6. 2003 Bobošíková už snad může být klidná, Válová ještě nikoliv Štěpán  Kotrba
6. 6. 2003 Dokumenty v kauze Válová: "Hon na svobodu slova" má už šest ulovených zajíců Štěpán  Kotrba
6. 6. 2003 Faksimile trestního oznámení na Irenu Válovou Štěpán  Kotrba

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
7. 7. 2003 Prague Spring - Kunderova Nesnesitelná lehkost bytí Petr  Fiala
27. 6. 2003 Wow, Viewegh! Petr  Fiala
18. 6. 2003 Dousková je červená knihovna Jiří  Škuba
17. 6. 2003 Maminka Irena  Dousková
17. 6. 2003 Mother Irena  Dousková
17. 6. 2003 Ještě jednou Irena Dousková Jan  Čulík
16. 6. 2003 O tom, jak život uplývá mezi prsty Jan  Čulík
16. 6. 2003 Doktor Kott přemítá Irena  Dousková
13. 6. 2003 Šlendrián v BL je snad horší než SARS Petr  Fiala
6. 6. 2003 Divoké víno ještě po 39 letech   

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
3. 7. 2003 Co psal Toni Negri před rokem:
Obnova italské levice mimo rámec sociáldemokratismu
Toni  Negri
30. 6. 2003 EU vs. Rakousko-Uhersko Petr  Homoláč
30. 6. 2003 Pozadu o 38 rokov? Andrej  Sablič
25. 6. 2003 Evropská ústava: smlouva, která ukrývá občany Josef  Brož
25. 6. 2003 Optimistická "řecká" ozvěna a její možná falešná echa Miloš  Dokulil
25. 6. 2003 Koniec polstoročného manželstva Radovan  Geist
19. 6. 2003 EKONOMICKÁ STUDIE: Snížení daně z příjmu právnických osob a podpora investování Miloš  Pick
18. 6. 2003 Vyšetřuje se chybějící milion euro   
16. 6. 2003 Češi schválili vstup do EU   
16. 6. 2003 Občanství vyžaduje aktivní participaci - aneb nejsme ovce Štěpán  Kotrba

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
7. 7. 2003 Guantánamo: přiznejte se, nebo zemřete   
7. 7. 2003 Dolní sněmovna shledala Campbella "nevinným"   
4. 7. 2003 Břemeno bílého muže   
1. 7. 2003 Bude zatčen britský ministr obrany?   
1. 7. 2003 Norman Tebbit: "BBC si proti vládě nevymýšlí lži"   
29. 6. 2003 Reportér BBC chce žalovat britského ministra   
28. 6. 2003 Británie a Irák:
"Když se vysílají lži!" Zuřivý Campbell se vnutil do televizního studia
  
28. 6. 2003 Británie a Irák:
BBC Campbellovi: Vedete mstivou kampaň proti naší novinářské práci
  
27. 6. 2003 Smějí novináři užívat anonymní zdroje?   
27. 6. 2003 Britská vláda útočí na sdělovací prostředky   

Americká strategie národní bezpečnosti RSS 2.0      Historie >
13. 6. 2003 Rumsfeld kritizoval belgické soudy   
2. 6. 2003 Paranoja Radovan  Geist
15. 5. 2003 Ropa a stratégia: K politickej ekonómii ohlásenej vojny Michael  Ehrke
12. 5. 2003 O motivaci útoku na Irák   
30. 4. 2003 Vyslanci virtuální reality v Iráku Mojmír  Babáček
30. 4. 2003 Konec NATO právě začal - začala vznikat evropská armáda Štěpán  Kotrba
25. 4. 2003 Válka v Iráku skončila - proboha, zapomeňte! Petr  Baubín, Štěpán Kotrba
4. 4. 2003 Jsou britští vojáci "civilizovanější" než Američané?   
28. 3. 2003 Ropa je príčinou, ekológia alternatívou Martin  Nevada

BBC, Alastair Campbell, Saddám Husajn a "45 minutová hrozba" z Iráku RSS 2.0      Historie >
7. 7. 2003 BBC dostala své informace přímo od šéfa MI6   
7. 7. 2003 Dolní sněmovna shledala Campbella "nevinným"   
4. 7. 2003 BBC (trochu) ustupuje britské vládě   
1. 7. 2003 Británie: Varování: Voliči nemají rádi politiky, kteří se chovají agresivně   
1. 7. 2003 Norman Tebbit: "BBC si proti vládě nevymýšlí lži"   
28. 6. 2003 Británie a Irák:
"Když se vysílají lži!" Zuřivý Campbell se vnutil do televizního studia
  
28. 6. 2003 Británie a Irák:
BBC Campbellovi: Vedete mstivou kampaň proti naší novinářské práci
  
27. 6. 2003 Britská vláda útočí na BBC   
27. 6. 2003 Smějí novináři užívat anonymní zdroje?   
27. 6. 2003 Britská vláda útočí na sdělovací prostředky   

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
7. 7. 2003 O nevyjasněných místech v životopise Jiřího Janečka Jaroslav  Sever
3. 7. 2003 Dotaz do České televize Jan  Čulík
3. 7. 2003 Odpověď z ČT   
3. 7. 2003 "Datumy si nepamatuju" Jan  Čulík
3. 7. 2003 Znovu o životopise Jiřího Janečka Jan  Čulík
2. 7. 2003 Memento 16
Nechť se "potrefení" nehněvají!
Miloš  Dokulil
26. 6. 2003   
23. 6. 2003 Demokracie pro všechny: Zakažte komerční média ! Štěpán  Kotrba
23. 6. 2003 Média veřejné služby dostanou brzy tvrdou konkurenci   
18. 6. 2003 "Klaus odmítl vystoupit v ČT" nebo "ČT odmítla Klause"?