8. 7. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 7. 2003

"Cestovní mapa" pro Blízký a Střední východ a Špidlovo účelové nepochopení

Problematika Blízkého a Středního východu je stále aktuální - nejenom pro projevy násilí a existenční nejistotu obyvatel v oblasti, ale i válečných střetů v nedávné minulosti. Přesto však došlo, tak jako ve světě vůbec, k podstatné změně počátkem devadesátých let - v pozitivním smyslu, který dává reálnou naději k definitivní stabilizaci v oblasti Blízkého a Středního východu.

Vzhledem k tomu, že české mediální prostředí často rezignuje v problematice Blízkého a Středního východu na objektivní přístup, bude dobré si znovu uvědomit některá fakta právě po změně mezinárodně bezpečnostního prostředí, ke kterému došlo po rozpadu bipolárního světa.

Na rozdíl od oblíbených a tak často uváděných a komentovaných katastrofických scénářů v médiích, umožňuje kvalifikované zhodnocení vývoje za poslední dekádu vysledovat i pozitivní prvky, které začínají mít trvalou hodnotu a usnadňují brzo přijmout rozhodná řešení v krátkodobé perspektivě. Nebude od věci, (vzhledem k tomu, že představitelé vlády a zvláště Ministerstvo zahraničních věcí dosud nepochopilo, či spíše nechce pochopit podstatu problému), uvědomit si některá fakta.

Předně je nutno zařadit tuto krizovou oblast do širšího kontextu mezinárodních vztahů, kam konečně vždy patřila. Bývala průsečíkem mocenských zájmů bipolárního světa, který na jedné straně podporoval Araby a Palestince (Moskva) a nabádal je často ke krajnímu řešení a odpovídajícím způsobem je i vyzbrojoval. Druhá strana měla také své zastánce, kteří rovněž disponovali s mimořádnou kapacitou (Washington). Vývoj - a to již v osmdesátých letech - minimalizoval možné válečné přeshraniční konflikty. Přístup Ruska má nyní jiný základ, založený na partnerském vztahu k USA a s novými prvky odpovědnosti. I jeho současný vliv na arabský svět má jiný a to stabilizační charakter. Ruská pozice se změnila pochopitelně i ve vztahu k Izraeli. Silná ruská a ukrajinská menšina v této zemi rozhodně inklinuje k posílení ekonomické a politické situace, jejíž podmínkou je zajištění trvalého mírového uspořádání. Ruský vliv můžeme nyní klasifikovat jako jednoznačně pozitivní s možností působení v tomto směru.

Vliv USA, pokud bude konečně vyvážený vůči oběma stranám (a tak se nyní i projevuje), bude mít jistě větší naději na ovlivnění mezinárodně koordinovaných řešení. I v tomto směru máme z poslední doby nové důkazy. Veto v Radě bezpečnosti OSN, které nyní bylo používáno výlučně Spojenými státy k zabránění přijetí "protiizraelských" rezolucí, se vytrácí. USA abstenují, nebo se raději hledá kompromisní řešení.

Napomáhat pozitivnímu ukončení sporu (bez tolik rušivého faktoru médií) se důvěrným způsobem s prvými trvalými výsledky zapojilo Norsko v roce 1993 dohodami z Oslo, které potvrdily možný vývoj ustavením Palestinské autonomie s perspektivou státnosti a ukončení vzájemných střetů a trvalého respektování Izraele. Situace nebyla tak jednoduchá a proto i dohody z Oslo nebyly přijaty jednoznačně pozitivně. Dosud převládají protipalestinské tendence v tisku, které oprávněně odsuzují útoky sebevrahů, ale zároveň omlouvají vojenské akce Izraele jako odvetu. I zde se však jedná o akce zcela protiprávní, navíc pod kontrolou státní moci. Vždyť prvý sebevražedný útok proti atmosféře usmíření z Oslo byl veden izraelským teroristou Baruchem Goldsteinem již v únoru 1994 v hebronské mešitě proti modlícím se Palestincům. Na místě zůstalo 30 obětí a 60 zraněných. Byla to akce proti dohodě Arafata s Rabinem a její realizaci. Rabin, který smlouvu podepsal, byl nakonec proto izraelským fanatikem zavražděn. Dále vyprovokované akce návštěvou "svatých" míst a pokračující vzájemné útoky měly vždy teroristický charakter a to oboustranně.

Tlak v zájmu obnovení důvěry potřeboval i jistý čas a hlavně koordinovanou vyváženost jak USA, Ruska, EU i vlivných arabských zemí. Myslím, že mezinárodní společenství v tomto směru již pracuje a dosahuje výsledků, které budou mít nejen pozitivní, ale i trvalý charakter. Objektivní mezinárodně bezpečnostní podmínky to nyní umožňují. O tom je "cestovní mapa" a její možné postupné plnění. Není třeba zveřejňovat konkrétní kroky obou stran, je nutno jim napomáhat.

Vraťme se však k české diplomacii.

Předně je politováníhodné, že naše zahraniční politika, která měla možnost využít mimořádně dobrého vztahu k Izraeli z období jeho vzniku a i jistého poměru k arabskému světu, který zůstal tradičním, na svoji možnou roli zprostředkovatele rezignovala. Nebyl to snadný úkol, vyžaduje se odborná analýza, důvěrný operativní přístup i schopnost a vůle nabídnout své služby dobré věci. Nepochopení nových podmínek mezinárodní spolupráce, která má již pozitivní projevy a je zakotvena i smluvně, často vede v našem případě k přístupům vydávaným za "zásadovost" či dokonce za "přínos" jak nám to v posledních dnech prezentoval i premiér Špidla v Soluni ve věci postoje k Hamasu po podepsání dohody z Damašku o tříměsíční přestávce v protiizraelských útocích, aniž by stejně upozornil na odpovědnost druhé strany a to s vědomím, že "cestovní mapa" byla torpedována ihned po jejím vyhlášení Šaronovým nepovedeným raketovým útokem proti Rantisimu z Hamasu s tragickými důsledky na civilním obyvatelstvu. Jedná se o nevyváženost, kterou je možno chápat jen v souvislosti, že byla vedena proti Chrakovi, ani ne tak vzhledem k citované dohodě z Damašku, jako proti postoji Francie k válce v Iráku a upozornění Chiraka zemím nové Evropy, že lépe je být zticha, než oživovat servilního ducha varšavské smlouvy k velkému "bratru".

Česká zahraniční politika nedovedla pochopit změněnou situaci na mezinárodní scéně jako celku a to ani v oblasti Blízkého a Středního východu. Vzpomeňme na návštěvu premiéra Zemana a jeho "výroky", i současnou pozici premiéra Špidly v Soluni na summitu EU. To nejsou projevy k posílení nových tendencí v zájmu dosažení trvalé dohody, jak je tentokráte koncipována Spojenými státy, ale snaha o její narušení. Byli jsme bohužel úspěšní koncem devadesátých let ve vztahu americko-ruském, který se rychle napravil po 11. září a snad by si měli poradci premiéra uvědomit, že tato tendence má již trvalý charakter a je uplatnitelná i na vztah Izraele a Palestiny. Pokud ne, ať poradci odejdou. Válka totiž již není "pokračováním politiky jinými prostředky". To je myšlenka Carl von Clausewitze a její legalita odešla -- doufejme s Hitlerem.

                 
Obsah vydání       8. 7. 2003
8. 7. 2003 Antiamerikanismus ochromuje evropské myšlení
7. 7. 2003 Dolní sněmovna shledala Campbella "nevinným"
8. 7. 2003 Britská vláda (trochu) uvolňuje mediální legislativu
8. 7. 2003 V podstatě souhlasím s Jiřím Voráčem Jan  Čulík
8. 7. 2003 "Cestovní mapa" pro Blízký a Střední východ a Špidlovo účelové nepochopení Miroslav  Polreich
8. 7. 2003 Co odhalil Český sen členu Rady České televize Štěpán  Kotrba
8. 7. 2003 Z deníčku návštěvnice karlovarského festivalu: dopis druhý Natalie  Brožová
7. 7. 2003 První zpráva z Karlových Varů Natalie  Brožová
8. 7. 2003
7. 7. 2003 Také dostávají vaše děti "rtuťové" injekce?
7. 7. 2003 Thimerosal (thiomersal) v očkovacích látkách
7. 7. 2003 Guantánamo: přiznejte se, nebo zemřete
6. 7. 2003 Británie znepokojena, že chtějí Američané soudit britské zajatce z Guantánama
7. 7. 2003 BBC dostala své informace přímo od šéfa MI6
7. 7. 2003 KaZaA v češtině a bez reklam Štěpán  Kotrba
7. 7. 2003 Školští bossové, bosorky, kantorské prázdninové osudy a marné volání ... Ivo V. Fencl
7. 7. 2003 Český sen v médiích Kristina  Cimpová
7. 7. 2003 O nevyjasněných místech v životopise Jiřího Janečka Jaroslav  Sever
7. 7. 2003 V USA se zvolna šíří odpor proti zákonu Patriot Act Michael "xChaos" Polák
1. 7. 2003 Hospodaření OSBL za červen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
8. 7. 2003 Co odhalil Český sen členu Rady České televize Štěpán  Kotrba
8. 7. 2003 Britská vláda (trochu) uvolňuje mediální legislativu   
8. 7. 2003 Antiamerikanismus ochromuje evropské myšlení   
8. 7. 2003 V podstatě souhlasím s Jiřím Voráčem Jan  Čulík
8. 7. 2003 "Cestovní mapa" pro Blízký a Střední východ a Špidlovo účelové nepochopení Miroslav  Polreich
7. 7. 2003 O nevyjasněných místech v životopise Jiřího Janečka Jaroslav  Sever
7. 7. 2003 Také dostávají vaše děti "rtuťové" injekce?   
7. 7. 2003 V USA se zvolna šíří odpor proti zákonu Patriot Act Michael "xChaos" Polák
7. 7. 2003 Guantánamo: přiznejte se, nebo zemřete   
7. 7. 2003 Dolní sněmovna shledala Campbella "nevinným"   
7. 7. 2003 Thimerosal (thiomersal) v očkovacích látkách   
7. 7. 2003 Školští bossové, bosorky, kantorské prázdninové osudy a marné volání ... Ivo V. Fencl
7. 7. 2003 Český sen v médiích Kristina  Cimpová
7. 7. 2003 My, gnostici kybernetického věku
aneb jak masmédia zplošťují kulturu, aniž to víme
Jaroslav  Peregrin
4. 7. 2003 Břemeno bílého muže   

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
8. 7. 2003 "Cestovní mapa" pro Blízký a Střední východ a Špidlovo účelové nepochopení Miroslav  Polreich
2. 7. 2003 Zákonný stát Izrael   
26. 6. 2003 Palestínsky scenár v Čečensku? Viktor  Kovaľov
22. 6. 2003 Jaká je skutečnost o likvidaci izraelských kolonií?   
19. 6. 2003 Co si myslí svět o Americe?   
19. 6. 2003 Naděje pro Palestinu? Kolikátá už?   
16. 6. 2003 Angažovaná lhostejnost Pavel  Urban
16. 6. 2003 Nijaké triedy Naomi  Klein
13. 6. 2003 Päťdesiatpäť rokov štátu Izrael Peter  Greguš
11. 6. 2003 Izraelci útočí oprávněně Pavel  Mareš
11. 6. 2003 Izrael obviněn z teroristického útoku   
23. 5. 2003 Izrael -- znovu masakry a mrtví Jan  Maršák
22. 5. 2003 Keď slová zabíjajú Radovan  Geist, Martin Muránsky
21. 5. 2003 Intifáda byla odpovědí na neuskutečněný mírový proces   

Arabské listy - názory na svět islámu RSS 2.0      Historie >
8. 7. 2003 "Cestovní mapa" pro Blízký a Střední východ a Špidlovo účelové nepochopení Miroslav  Polreich
2. 7. 2003 Zákonný stát Izrael   
22. 6. 2003 Jaká je skutečnost o likvidaci izraelských kolonií?   
19. 6. 2003 Naděje pro Palestinu? Kolikátá už?   
13. 6. 2003 Päťdesiatpäť rokov štátu Izrael Peter  Greguš
21. 5. 2003 Intifáda byla odpovědí na neuskutečněný mírový proces   
8. 4. 2003 Arabské listy - radikalizace duchovních elit   
7. 4. 2003 Arabské listy - co všechno je nepravda?   
14. 3. 2003 Izraelčania a Palestínčania: Kde sa stala chyba?   
6. 3. 2003 Jak Izraelci zabíjejí civilisty na západním břehu Jordánu a v pásmu Gaza   
4. 3. 2003 Prečo "stará" Európa, a nie USA, ergo Izrael? Daniel  Krajcer
24. 2. 2003 Dedičný hriech Izraela Karol  Dučák jr.
30. 1. 2003 Krv a nádej vo Svätej zemi Radoslav  Behúĺ, Ivan Hromada
10. 1. 2003 Konflikt na Středním východě vyžaduje mírové řešení Mojmír  Babáček