8. 7. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 7. 2003

Co odhalil Český sen členu Rady České televize

Máloco mělo tak všeobecný mediální ohlas s tak nejasnou hranicí mezi fanděním a odsouzením jako projekt Český sen. Vyjadřovali se všichni. I ti co tam byli, i ti co tam nebyli. Naposled se vyjádřil i člen Rady České televize Jiří Voráč. S logikou příznačnou i pro management televize. Vy nás plaťte a my si budeme za vaše peníze dělat to, co chceme my. Ale tak to není, nebude a pokud podobné arogance budou zaznívat i od dalších odpovědných osob, povede to pouze k naprostému krachu instituce veřejné služby v médiích. Stejně, jako podobná arogantnost - paradoxně připomentutá radním Voráčem na úvod jeho článku v Respektu - vedla po dlouhých desetiletích k trvalému krachu "reálného" socialismu s Miloušem Jakešem v čele. A to bude tentokrát konec nejen České televize, ale i radního Voráče, protože už radního nebude zapotřebí. I kdyby se jmenoval Přemysl...

...

Dívejte se se mnou

Ostatně ani v české kinematografii nejde o nic nového. Počátkem 60. let natočil Miloš Forman snímek Konkurs, v němž zachytil falešnou veřejnou soutěž na místo zpěvačky, vyhlášenou za tím účelem v divadle Semafor. Forman k tomu ve své autobiografii uvedl: "Mladé ženy se odhalovaly až na samu dřeň svého ctižádostivého já a jejich sebeláska byla často tak nestoudná, až se člověk styděl na to koukat. Rozhodl jsem se, že se nebudu stydět a že donutím diváky, aby se na ten krutý tyjátr koukali se mnou."

Právě v tom záleží společenský účinek díla: záměrnou provokací (ta je z povahy věci vždy kontroverzní) otevírat perspektivy a otázky, jež si jinak nehodláme připouštět. Funkce mystifikace je tedy satirická a kritický humor tu slouží k ozdravné společenské sebereflexi. A zde spatřuji i jeden z programových úkolů televize veřejné služby, kterým je podněcování veřejné debaty, jakkoli nepříjemný z toho může povstat obraz. A jsou-li jak Česká televize, tak Státní fond na podporu kinematografie ochotny podpořit umělecky a občansky nekonformní počin, zasluhují chvály, nikoli hany. Ostatně zákon jim přímo ukládá za povinnost podporovat domácí filmovou tvorbu, tedy utrácet z kapes poplatníků. V tomto případě však peníze nemizí v černé díře, nýbrž produkují jinak nenahraditelné kulturní a společenské statky, jež se zde pozitivně zhodnocují dokonce ještě dávno před dokončením filmu, neboť již nyní projekt vyvolal rozsáhlou polemiku k vážnému společenskému problému.

Točte idylky

Forman byl ve svých českých počátcích za své novátorské kritické filmy napadán téměř navlas stejně, jak to nyní zažívají začínající tvůrci, kteří reprezentují nové trendy v českém dokumentu. Konkurs se mezitím stal klasickým dílem a jeho autor obecně uznávaným filmařem, který ve světě dosáhl nejvyšších cílů. A to navzdory tomu, že si politici, hasiči i tety a strejcové 60. let jistě tuze přáli usadit Formana v rodné Čáslavi a zařídit, aby točil konejšivé idyly, v nichž by lidská hloupost byla vydávána za projev zdravého selského rozumu.

Zdroj : Respekt 27/2003, str. 20 >

Pan Voráč má pravdu - nejde o nic nového. To co bylo v neorealismu a aranžovaném poetismu šedesátých let novátorstvím, je v dnešním, syrovém světě eklekticismem, - stejně jako reminiscence na třicet let stará "díla" provokativní výstavy v německém Kasselu, známá jako Documenta. Co jedněm připadá jako umění, to druzí berou jako pózu a formalistický experiment.

Na filmovém festivalu jsem kdysi viděl film Times Square - 24 hours. Den a noc probíhající "experiment" statické kamery a jedné ulice sice řekl o filmařově postupu víc, než snad on sám chtěl, pro vývoj kinematografie 20. století to znamenalo asi totéž, jako umístění bezpečnostní kamery na Empire State Building...

Formulace režiséra Formana o donucení diváků je akceptovatelná u režiséra, který vstupuje jako subjekt do komunikace tvůrčím činem, je ale nepřijatelná u dramaturga, který by takto se chtěl vnutit do hlavního vysílacího času s okrajovým žánrem či do zpravodajství zařadit pseudopublicistiku. Stejně nepřijatelná je u veřejnoprávní kulturní investice instituce, která si jen stěží může dovolit investovat stejně riskantně jako soukromý investor. A je naprosto nepřijatelná u radního, který musí zachovávat neutralitu a do rozhodovacího procesu nevpustí své - kladné či záporné - emoce. Proto tedy ani nemůže "hájit" nekriticky jednu stranu tehdy, když má být ve "hře na pravdu" rozhodčím.

Totalitní jazyk pak o radním Voráčovi hovoří sám. Termíny "společenský účinek díla" je jak vystřižený z oné autorem tak kritizované doby, kdy měl šéf kulturně cenzurního oddělení ÚV KSČ Müller jako jeden ze dvou lidí ve státě soukromý telefon na Brežněvův stůl. Od té doby jsem při posuzování záměrně modelovaných "společenských dopadů" kulturních počinů velmi obezřetný...

Radní Voráč ale udělal kus obdivuhodné práce - svlékl své názory v článku pro Respekt téměř donaha. Myšlenkový striptýz ukázal na proporční nedostatky lépe, než sebelepší rozhovor. Nekontrolovatelný proud myšlenek ovšem ukázal i na možnou budoucnost vysílání České televize, ve které v oné "televizně revoluční" době byl každý argument dobrý k dehonestaci "nepřátel". A že se používaly různé záměrné provokace... Pokud bylo cílem nastavení zrcadla radnímu Voráčovi, pak vřelé díky redakci Respektu. Ale obávám se se smutkem v duši, že cíl byl jiný...

                 
Obsah vydání       8. 7. 2003
8. 7. 2003 Antiamerikanismus ochromuje evropské myšlení
7. 7. 2003 Dolní sněmovna shledala Campbella "nevinným"
8. 7. 2003 Britská vláda (trochu) uvolňuje mediální legislativu
8. 7. 2003 V podstatě souhlasím s Jiřím Voráčem Jan  Čulík
8. 7. 2003 "Cestovní mapa" pro Blízký a Střední východ a Špidlovo účelové nepochopení Miroslav  Polreich
8. 7. 2003 Co odhalil Český sen členu Rady České televize Štěpán  Kotrba
8. 7. 2003 Z deníčku návštěvnice karlovarského festivalu: dopis druhý Natalie  Brožová
7. 7. 2003 První zpráva z Karlových Varů Natalie  Brožová
8. 7. 2003
7. 7. 2003 Také dostávají vaše děti "rtuťové" injekce?
7. 7. 2003 Thimerosal (thiomersal) v očkovacích látkách
7. 7. 2003 Guantánamo: přiznejte se, nebo zemřete
6. 7. 2003 Británie znepokojena, že chtějí Američané soudit britské zajatce z Guantánama
7. 7. 2003 BBC dostala své informace přímo od šéfa MI6
7. 7. 2003 KaZaA v češtině a bez reklam Štěpán  Kotrba
7. 7. 2003 Školští bossové, bosorky, kantorské prázdninové osudy a marné volání ... Ivo V. Fencl
7. 7. 2003 Český sen v médiích Kristina  Cimpová
7. 7. 2003 O nevyjasněných místech v životopise Jiřího Janečka Jaroslav  Sever
7. 7. 2003 V USA se zvolna šíří odpor proti zákonu Patriot Act Michael "xChaos" Polák
1. 7. 2003 Hospodaření OSBL za červen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
8. 7. 2003 Co odhalil Český sen členu Rady České televize Štěpán  Kotrba
8. 7. 2003 Britská vláda (trochu) uvolňuje mediální legislativu   
8. 7. 2003 Antiamerikanismus ochromuje evropské myšlení   
8. 7. 2003 V podstatě souhlasím s Jiřím Voráčem Jan  Čulík
8. 7. 2003 "Cestovní mapa" pro Blízký a Střední východ a Špidlovo účelové nepochopení Miroslav  Polreich
7. 7. 2003 O nevyjasněných místech v životopise Jiřího Janečka Jaroslav  Sever
7. 7. 2003 Také dostávají vaše děti "rtuťové" injekce?   
7. 7. 2003 V USA se zvolna šíří odpor proti zákonu Patriot Act Michael "xChaos" Polák
7. 7. 2003 Guantánamo: přiznejte se, nebo zemřete   
7. 7. 2003 Dolní sněmovna shledala Campbella "nevinným"   
7. 7. 2003 Thimerosal (thiomersal) v očkovacích látkách   
7. 7. 2003 Školští bossové, bosorky, kantorské prázdninové osudy a marné volání ... Ivo V. Fencl
7. 7. 2003 Český sen v médiích Kristina  Cimpová
7. 7. 2003 My, gnostici kybernetického věku
aneb jak masmédia zplošťují kulturu, aniž to víme
Jaroslav  Peregrin
4. 7. 2003 Břemeno bílého muže   

Český film RSS 2.0      Historie >
8. 7. 2003 Co odhalil Český sen členu Rady České televize Štěpán  Kotrba
20. 6. 2003 Rozhovor z Karlem Vachkem: Hloupost je třeba napadat na "opevněných místech"... Petr  Šafařík
12. 6. 2003 'The Czech dream' - reality TV, Czech style Jan  Čulík
10. 6. 2003 Projekt Český sen poukázal i na nefunkčnost českých médií Jan  Čulík
9. 6. 2003 Český sen trochu jinak Vlastimil  Čich
2. 5. 2003 Nuda v Brně je vynikající film Jan  Čulík
7. 3. 2003 Zelenkovi Knoflíkáři a Rok ďábla: Filmy bez větší hloubky Edward  Allan
7. 3. 2003 Petr Zelenka's Buttoners and The Year of the Devil: Films without real depth Edward  Allan
26. 2. 2003 Diagnóza: Febio Fest pozitív Eva  Michalková
16. 1. 2003 Němcův film ve středu zahájil letošní Projekt 100 Jan  Čulík
22. 11. 2002 Kdyby tisíc klarinetů ... Víkend českých muzikálů v Londýně   
12. 11. 2002 Amadeus: The Director's Cut Jan  Čulík
3. 10. 2002 Ještě jednou o filmu Smradi Markéta  Sulovská
2. 10. 2002 Rodinný příběh Terezy Boučkové ve filmu Smradi Daniela  Pilařová
5. 8. 2002 Naposledy z Uherského Hradiště: zamyšlení nad českými filmy Jan  Čulík

Český sen - dílo nebo podvod? RSS 2.0      Historie >
8. 7. 2003 Co odhalil Český sen členu Rady České televize Štěpán  Kotrba
7. 7. 2003 Český sen v médiích Kristina  Cimpová
16. 6. 2003 Tvůrci Českého snu v onlinové diskusi Britských listů   
12. 6. 2003 'The Czech dream' - reality TV, Czech style Jan  Čulík
9. 6. 2003 Stydím se za televizi Nova Jan  Čulík
9. 6. 2003 Český sen o morálce Štěpán  Kotrba
9. 6. 2003 Český sen trochu jinak Vlastimil  Čich
6. 6. 2003 Česká televize a Český sen