10. 3. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Nepohodlný muž Jiří Balvín
10. 3. 2003
Další, kdo se ozval, že musíme okamžitě přerušit vysílání, byl Honza Štern. Já s Kolihou jsme to věděli také, ale najednou jsme zjistili, že donutit někoho v České televizi, aby sám v takovéto situaci ihned reagoval, je zcela nemyslitelné. Řval jsem na vedoucího vysílání - nyní vím, že zbytečně - proč nepřeruší vysílání. Odpověď byla: "A co tam dám, když zpravodajci nejsou připraveni? A kromě toho do vysílání nechtějí!"

Opravdu jsem se rozzuřil a s Petrem Kolihou jsme běželi do zpravodajského centra - velína. Na to, co jsem viděl, do smrti nezapomenu. Ve velíně byl absolutní klid, někteří lidé seděli s nohama na stole a nikdo nic nedělal. Čekal jsem, že vejdu do velína a tam bude vládnout šílenství, připravovat se studio, shánět překladatelé a místo toho - klid. Vedoucí vydání tvrdil, že to [tj. útok na WTC] monitorují pro podvečerní zpravodajství!

Zajímavé je, že v období tzv. televizní revoluce se před kamery cpal kde kdo, zevnitř i zvenku, ale nyní, kdy se opravdu něco dělo, se do studia nehnal nikdo! Dokonce tam padla věta: "Prosím vás, nějaké letadlo narazilo do baráku, Euronews začnou za chvíli vysílat reklamy a my se ztrapníme."

Odpoledne [dne 13. září 2001] jsem měl chat v Britských listech. Otázky velmi, velmi ostré a na tělo. Šili do mě jako zdivočelí psi, ale já chránil naše zpravodajce za 11. září jako o život.

Jiří Balvín, Nepohodlný muž, Praha 2003, str. 117 - 119

13. 9. 2001, Britské listy ROZHOVOR ON-LINE

Česká televize v Britských listech do 1. 10. 2001 ARCHIV

Česká televize v Britských listech TÉMA
Útok na WTC, terorismus, válka v Afghánistánu TÉMA
Sloupek

Od doby Immanuela Kanta lidstvo nevěří na zázraky. Věda je považuje za nepotřebné. Pokud se o zázracích mluví, tak v přeneseném slova smyslu. Ani Pavel Eisner do "Češtiny poklepem" rozporuplný pojem nezařadil. Najdeme zde závist, závrať, zazobaný, ale --zázrak- chybí. Jazykovědec František Trávniček vysvětluje, že zázrak je to, "co je za zrakem". Nepřirozený jev, div. Zázračitel dělá zázraky. V biblické tradici byly běžné. Vyvedení Izraele z Egypta nebo pohlcení proroka Jonáše mořskou příšerou a posléze jeho vyvržení na břeh.

V apokalyptických spisech jsou za nevysvětlitelné považovány všechny vesmírné katastrofy, padání hvězd, objevení komet... Jde o vyjádření mocné síly boží přítomnosti.

Odehrávají se nadpřirozené jevy i dnes? Na policii nám podali důkazy, že ano. Mladičký sebevrah vrhající se z nuselského mostu díky boží prozřetelnosti přežil. Spadl do kádě s rybami, vezené na korbě Avie do nedaleké tržnice. Když se napodruhé pokusil ukončit život skokem do Vltavy, vylovila nešťastníka policejní hlídka. Podporučice Marie Jílková k jinochovi zahořela láskou a při oživovacích pokusech jej přivinula k mohutné hrudi. Série tragických událostí končí svatbou. Potom, že zázraky neexistují!

Významný americký ekonom Paul A. Samuelson ve zprávě pro International Bank for Reconstruction, věnované růstu spotřebitelské poptávky v České republice, považuje vládu sociálního demokrata Vladimíra Špidly za zázračnou.

Podle "Samuelsonova testu", pracujícího s jednotkami blahobytu, jsme se ocitli na špici světové elity - před Švédskem, Kuvajtem a Velkou Británií. Vědec nadšeně mluví o hospodářské "neo-orthodoxy", o mistrovské finanční hře "non-zero-sum game". Bez působení nadpřirozených sil si podobné úkazy nedovede vysvětlit. Vývody positivistů a racionalistů o všemohoucnosti člověka jsou ploché. Obzvláště v těžkých dobách ekonomické deprese prosme Boha o přispění, aby nám naznačil kudy kam. Nic jiného nepotřebujeme tak naléhavě jako zázrak!

Věříte v zázraky? Ano nebo ne? O tom je dnešní pavlač.

8. 3. 2003
Jděte se podívat na film Bowling for Columbine, který měl minulý týden premiéru i v České republice a hraje se v současnosti - kupodivu - v českých multiplexech. Na Západě je tento film už celou řadu měsíců nesmírně populární, spíše však v intelektuálních kruzích, a promítá se tedy hlavně v kinech filmového umění, kde na něj lidé stojí fronty. V multiplexu u Anděla na Smíchově v Praze bylo kino poloprázdné, ale byl pátek pozdě večer.

Bowling for Columbine (Hra v kuželky pro zmasakrovanou školu; titul odkazuje k tomu, že dva chlapci, kteří bezdůvodně v americké Columbine High School zastřelili dvanáct žáků a jednoho učitele, si před masakrem šli v rámci tělocvičné hodiny ve škole zahrát kuželky) je - dokumentární -- film známého amerického investigativního televizního reportéra Michaela Moora, který ostře kritizuje posedlost Američanů střelnými zbraněmi i to, že je každoročně v Americe zavražděno těmito zbraněmi neuvěřitelných 11 000 osob.

O filmu Bowling for Columbine jsme v únoru letošního roku psali v BL také ZDE
10. 3. 2003
Když se v médiích diskutuje o nedávno vydané knížce, která vybuzuje předsudky rasové a etnické (jejího autora nejmenuji, abych mu nedělal reklamu), dopouštíme se jedné závažné chyby: Vypadá to, jako by si diskutující odborníci neuvědomovali, že na malé a rychlé ploše tisku nebo internetu, televize či rádia se nedá tak složitý a vnitřně bohatý problém ani je náležitě předložit k úvaze, natož vysvětlit nebo dokonce při tom vyvrátit bludy, omyly či zkreslení. Možná si to uvědomují, ale nedbají, nebo s tím zápasí -- ale zdá se, že marně.

Každé prezentování skutečných civilizačních a kulturních střetů, problémů a traumat v sdělovacích médiích je z podstaty vadné: Buď autor počítá s tím, že čtenář je laik, že tedy jeho znalosti o věci nejsou dostatečně uspořádané, případně že je čtenář ani nemá. Pak autor na malé ploše sdělí jen některé zásadní teze, a laik jim nebude moci porozumět vůbec, nebo si je vyloží zkresleně. Anebo se autor pokusí teze řádně vyložit, a laikovi v nich udělá "guláš" ještě větší, protože tak krátký výklad nemůže oslovit vše to, co má čtenář pomotané nebo vybílené. Anebo se autor pokusí podat věc zjednodušeně, a tím natropí jen další nepochopení a posílí předsudky.

10. 3. 2003

Tak tohle je teď jedno z přímo hitových hesel současného britského premiéra Tonyho Blaira. V Česku se naopak v posledních týdnech stala hitem jistá "rasová" kniha o "tabu v sociálních vědách". Zatímco Blair chce takové "výjimečnosti" dosáhnout vymýšlením nových atraktivních lidských povolání, v tuzemsku zásluhou té (a)sociální publikace i ten nejposlednější nádeník už jistě dobře ví, že eugenika řecky znamená být dobře narozený. A ví také, že je to vědní obor, který se zabývá studiem způsobů, jak se fyzické a psychické kvality lidí dají řídit a vylepšovat jejich selektivním šlechtěním. Což je vlastně totéž, čeho chce dosáhnout Blair v Británii. Proč tedy tyto hity nespojit v jeden, a to hezky český?

Jak? Inu, lid v ČR přece své nejlepší dcery a syny zvolil například jako parlamentní poslance a senátory, regionální, městské či obecní zastupitele. Některé tyto elity sedí ve vládě, jiné jsou na Pražském hradě, další jsou na jiných postech tzv. ústavních činitelů. Jejich celkové množství je určitě větší než malé. Nebylo by tedy lepší v rámci té "eugeniky" namísto nadávání těmto elitám (nezřídka hned po jejich zvolení) s nimi raději více obcovat? Koneckonců se blíží máj, lásky to čas, a kupříkladu v Praze to mají poslanci, senátoři, vláda a i hradní panstvo na příslovečný Petřín co by kamenem dohodil. Po jistém čase by tak mohly ustat i ty problémy s dobrou urozeností a tím i se získáním atraktivního zaměstnání, natož pak s nějakým "selektivním šlechtěním".

Jakési elitářství nebo odlišnosti se v zemích Koruny české přece netrpí. Tedy pryč s nimi, všichni na Petřín - a směle do toho. Poněvadž když výjimečnost, tak pro všechny!

10. 3. 2003
Snaha Jiřího Pehe v deníku Právo ZDE o zdůvodnění americko-britského angažmá v Iráku a jinde pomocí "mravního imperativu", který má být zakotven v anglosaských hlavách a který dokáže rozlišit, kde se právními předpisy řídit musíme, máme či ještě můžeme, je možná na první pohled pochopitelná a logická.

Pokud se ovšem nad jeho argumenty zamyslíme pečlivěji, odhalíme hned několik zásadních "slabin", které tuto teorii více než zpochybňují. Stranou ponechejme, že Jiří Pehe pomíjí stratregické, politické a hospodářské zájmy USA, Velké Británie, ale i Ruska, Francie a dalších zemí, a rovněž i mnohými přehlíženou skutečnost, že současné americké politice pod vedením Bushovy administrativy vládne klientelizmus takových rozměrů, který již i podle četných konzervativních analytiků ohrožuje podstatu právního státu a demokracie.

Stranou článek ponechává i negativní stanoviska k válce a konkrétní informace celé řady bývalých zbrojních inspektorů, koordinátorů a zplnomocněnců OSN pro Irák, ale i významných politiků a státníků (např. zkušeného Ramseye Clarka, bývalého ministra spravedlnosti ve vládě prezidenta L. Johnsona v letech 1967-1969), kteří ovšem jako svědkové k procesu přizváni nejsou. Je politovánihodné, že tyto skutečnosti pro analýzu politologa Pehe nemají zřejmě sebemenší relevanci. Zůstaňme ale u samotné materie práva.

Autor tuto svou polemiku zaslal do deníku Právo, kde však nevyšla, poznamenává Darius Nosreti.

10. 3. 2003
Příležitost nahradit prázdnotu zanechanou rozpadem habsburské monarchie začátkem minulého století něčím smysluplnějším (jak trefně pravil Václav H.) zůstává stále trestuhodně nevyužita.

Tak se plní prázdnota daná absencí spoluúčasti občanů na věcech veřejných nesmyslnými gesty, v pomyslně poddaným ponechaném prostoru veřejných prostranství - v tradici šmírových tragedií, nebo bezvýznamných procesí. Tak se plní prázdnota zanechaná habsburskými místodržícími na Hradě jedním náhražkovým monarchou za druhým - v tradici šmírových komedií, tragedií či tragikomedií. Pozoruhodné, v jak širokém repertoáru hrají náhražkoví monarchové. Pozoruhodné za jak úzký je vnímán repertoár pomyslně daný hře poddaných.

10. 3. 2003
S tímto paradoxem se pilně zabývali komentátoři celý uplynulý týden. Mají již dokonce hotový seznam osob z vlády, které mají být odejity. Dobrým soustem byl i ukřivděný hlas Miloše Zemana z Vysočiny (Lidových novin), dávající za pravdu svému bývalému favoritovi Vladimíru Špidlovi, že (v ČSSD) není žádný VELKÝ MUŽ. Samozřejmě novináře zajímal též nový prezident. Zde měli mnozí více než jasno. Odpor či příchylnost byly zřejmé od prvních slov či řádků. Čas i tiskový prostor pak řada z nich, na to konto, utrácela vzájemným osočováním. Našlo se však i dost neutrálních, váhajících, čekajících jak se vše vyvine.
10. 3. 2003
Ten příměr jsme slyšeli z úst našeho nového prezidenta. Mám pocit, že je to vhodný model pro úvahy, které chtějí poměřovat, co se stalo ve Španělském sále v těch třech prezidentských volbách a proč. A co pak muselo "logicky" následovat, nemělo-li dojít ke kupení dalších chyb na straně vlády/koalice.

Bezprostředně prvním vážným opomenutím vládní koalice bylo, že hned při těch jednáních o příští vládě se zřejmě současně hned dost závazně nehovořilo také o možném ---samozřejmě jediném!--- kandidátovi koalice na funkci příštího prezidenta.

10. 3. 2003
Čtu Britské listy a Váš článek, VIZ ZDE, "Proč se nepíše o tom, že je Klaus symbolem divokého kapitalismu devadesátých let?"

Proč se o tom nepíše? Možná obyčejný strach redaktora z toho, že by jako redaktor nevyjadřoval názory svého média, které má strach, že by se ocitlo v nemilosti čelních představitelů, v nemilosti jejich bank, prostě by mohli "z nerozumu" také jednoho dne - z neuvedených nebo málo pochopitelných příčin - to zavřít.....

Že by redaktor byl veřejně napaden a roznesen kritizovaným v televizních pořadech, je pěkné být hrdinou, ale co až po vás neštěkne ani pes a o práci nezavadíte, konkurence je velká... Kde jsou ty časy po listopadu 89....., laskavost, lidskost, otevřenost, tolerance.

10. 3. 2003
Události se dnes vyvíjejí tak rychle, že může dojít ke změně, než zpracuji článek bývalého ministra zahraničních věcí v Turecku, Ismaila Cema. Ten byl původně uveřejněn v novinách "Wall Street Journal" a později byl ve zkrácené formě přetištěn i v jiných severoamerických novinách včetně kanadských. Článek se zabýval problémem, ke kterému došlo poté, co turecká vláda slíbila Bushově vládě, že může počítat s použitím tureckého území ve své válce proti Iráku.
10. 3. 2003
Sarah Allenová, anglická matka čtyř dětí, onemocněla před třemi lety agresivní formou rakoviny prsu. Obávala se toho nejhoršího; v současnosti se stala symbolem biotechnologického úspěchu, který zřejmě navždy promění způsob, jak se budou léčit nemoci. V neděli o tom psal britský týdeník Observer.
Podrobnosti v angličtině ZDE
10. 3. 2003

Aneb čtenář se jen obtížně dostává k seriózním informacím

Vzájemná propojenost umění a médií je již potvrzena. V minulosti bylo samo umění jednou z hlavních komunikačních forem, zobrazujícím prostředkem, který vedle literatury a divadla podával obraz tehdejší společnosti. Výtvarné umění bylo vizuální podobou světa, i když v sobě také transformovalo lidské představy a sny. Dnešní umění se dostalo v současné éře rychlých přenosů informací mimo pozornost a stalo se exklusivní záležitostí pro úzký okruh lidí.
10. 3. 2003
Instituce Mandela pro práva prohlásila, že 400 palestinských zajatců, z celkového počtu 5700, je ve velmi špatném zdravotním stavu. Tito lidé potřebují velmi nutně rychlou zdravotní péči, jejich stav se den ze dne zhoršuje. V prohlášení varovala před následky zájmové politiky správy izraelských věznic, kritizovala, že izraelské věznice ignorují stav nemocných a neposkytují lékařskou péči tisícům palestinských a arabských zajatců. Walid Eisa Omro z městečka Důrá u Chalílu byl zatčen izraelskou bezpečností a zadržen do doby soudního přelíčení. Podle lékařských nálezů trpěl těžkou srdeční chorobou a potřeboval stálou léčbu a lékařskou kontrolu. Správa věznice mu tuto péči neposkytla, takže zemřel minulou středu večer ve své cele v pouštní věznici Nafha.

Podle internetového tisku Arabs48 z arabštiny přeložila a zpracovala Jana Malá

autor: Ľubomír Kotrha
10. 3. 2003
"Nehrajte si na Dubčeka a nebrečte mi tady, pane Janošíku," řekl nesmlouvavým hlasem strážmistr cizinecké policie, když sepisoval protokol se slovenským národním hrdinou, proslaveným zbojníkem Jurajem Janošíkem, který se ucházel v Praze o povolení k pobytu. "Podle testu inteligence nevyhovujete přistěhovaleckým kritériím a shengenské dohody se na vás nevztahují. Za drobné krádeže jste byl právoplatně odsouzen v Liptovském Mikuláši. Kam chcete dojít s filozofií, bohatým brát a chudým dávat?" Přísně pokračoval: "Netřeste se jako sulc a raději se přiznejte. Kam jste schoval kouzelnou valašku? Kde máte zakopány dukáty? A jak to, že žádáte o podporu v nezaměstnanosti, když je o vás známo, že máte dobré styky se slovenskými politiky?"
10. 3. 2003
V sobotu 8. března 2003 obdržel z rukou předsedkyně Masarykovy společnosti Jany Seifertové, dcery básníka Jaroslava Seiferta, čestné členství Francesco Leoncini, profesor pro východoevropské a slovanské dějiny na Benátské univerzitě. Stalo se tak na valné hromadě této společnosti, úzce spolupracující s Masarykovým ústavem Akademie věd ČR, která si zároveň připomenula 70 let od svého vzniku.
4. 3. 2003

Včera si na vyšehradském hřbitově připomněla česká veřejnost 100. výročí úmrtí Dr. Františka Ladislava Riegra (10.12.1818-3.3.1903), politika, publicistu, národohospodáře.

Pořadatelem krátkého pietního aktu byla Matice česká, za kterou přivítal přítomné Mgr. Pavel Muchka.

Historik doc. dr. Martin Kučera z HiU Akademie věd ve výstižném projevu zhodnotil osobnost význačného českého liberálního politika, který spolu s Františkem Palackým a Karlem Havlíčkem patřil od 40. let 19. stol. k vůdčím organizátorům českého národního života.

Vedle politické a národohospodářské činnosti poukázal řečník na význam F.L.R. pro vybudování Národního divadla, vydání "Riegrova slovníku naučného" i založení prvního českého politického deníku "Národních listů".

V neposlední řadě byla vyzdvižena nezištnost, s jakou Fr. L. Rieger jako politik sloužil potřebám českého veřejného života.

František L. Rieger ŽIVOTOPIS
10. 3. 2003
Jan Pavel II. vyzval katolíky na celém světě, aby se během Popeleční středy 5.3. postili a modlili za mír ve světě, především pak na Středním východě. "Již řadu měsíců žije mezinárodní společenství v obavách z války, která by destabilizovala poměry na celém Středním východě a zesílila tak napětí, které zde již bohužel existuje," řekl Svatý Otec během pravidelné modlitby Anděl Páně v neděli 23. 2.

"Zejména my křesťané jsme povoláni k tomu, abychom byli strážci míru všude, kde pracujeme a žijeme. Musíme být bdělí, aby naše svědomí nepodlehlo pokušení egoismu, lži a násilí," dodal Jan Pavel II.

Papež požádal všechny katolíky, aby se během Popeleční středy postili a v modlitbách prosili Boha za mír ve světě. "Budeme prosit Boha především o konverzi srdcí a o prozíravost volby spravedlivých rozhodnutí, která by s použitím adekvátních a mírových prostředků vyřešila spor, který představuje překážku na současné cestě lidstva."

Jan Pavel II. zároveň vyzval k tomu, aby se v průběhu Popeleční středy modlila farní i rodinná společenství na úmysl zachování míru modlitbu růžence.

Na závěr svého projevu Svatý otec připomněl skutečnost, že starobylou praxi postu sdílejí křesťané s příslušníky mnoha jiných náboženství, kteří se stejně jako my snaží tímto postem vyvarovat pokušení pýchy a uschopnit sebe sama k přijetí Božích darů, mezi které patří i dar míru.

Čeští a moravští biskupové se připojili k výzvě papeže Jana Pavla II. a vyzvali všechny věřící, aby se na Popeleční středu věnovali se zvláštní intenzitou modlitbě a postu za mír, zejména na Středním východě.

Poselství Svatého Otce ke Světovému dni míru 2003 BL

Jan XXIII.
10. 3. 2003

Jan XXIII. a Pavel VI. byli postaveni před zcela nový problém: zajištění světového míru, který byl v šedesátých letech ohrožen mocenským bojem. Encyklika Pacem in terris byla uveřejněna brzy po kubánské krizi a po stavbě berlínské zdi. Obracela se ke světu, který si byl vědom nebezpečí atomové války. Její optimistický tón vzbudil u katolíků i nekatolíků živý ohlas.

Encyklika odmítá násilí a diskriminaci, vyzývá k toleranci, porozumění a spolupráci v mezinárodních vztazích a k důslednému dodržování lidských práv. Požaduje dále zákaz atomových zbraní, ukončení závodů ve zbrojení a zahájení odzbrojovacího procesu pod mezinárodní kontrolou. Mír bude podle jejích slov zajištěn jen tehdy, bude-li založen na pravdě, vybudován na zásadách spravedlnosti, oživován láskou a uskutečňován ve svobodě.

V lidských právech můžeme vidět parafrázi a aplikaci zlatého evangelijního pravidla: Všechno, co chcete, aby lidé dělali vám, dělejte i vy jim (srov. Mt 7,12). Toto pravidlo bylo známé jak v antickém světě, tak u židů i křesťanů; tvoří tedy etické jádro, které může sloužit jako univerzální základ morálky.

Od 19. století se dostává do popředí otázka národnostních menšin. Je však důležité, aby zdůrazňování etnických zvláštností nevedlo k tomu, že se tyto hodnoty budou klást nad hodnoty obecně lidské. Zdůrazňování národních specifik vytváří nebezpečí přeceňování vlastní identity a vede k nepřátelství a mnohdy i k nenávisti vůči druhým národům. Křesťan by měl respektovat a tolerovat každého, protože před Bohem jsme si všichni rovni. Začarovaný kruh nepřátelství, nenávisti a zášti lze rozetnout jen obrácením, usmířením a novým začátkem vzájemných vztahů. Jsme zde jen přechodně, pravý domov u Boha nás teprve čeká. Tím je relativizována národnost i etnická příslušnost.

Kardinál Stafford
10. 3. 2003
Předseda Papežské rady pro laiky americký kardinál J. Francis Stafford vyjádřil ostrou kritiku postoje americké vlády k možným vojenským útokům proti Iráku. Řekl, že taková válka by nebyla ospravedlnitelná a znamenala by další případ zneužití násilné moci v našem světě.

Kardinál ve svém prohlášení uvádí, že vláda USA nedokázala poskytnout přesvědčivé důkazy o akutním ohrožení národní bezpečnosti. Takové důkazy jsou však nezbytné pro ospravedlnění války.

"Objektivní kritéria musí být naprosto racionální. Ohrožení musí být zřetelné, aktivní a přítomné, nikoliv pouze v budoucnu možné. Americká vláda současně neprokázala, že všechny možné alternativy k válce jsou neefektivní a neuskutečnitelné," uvedl kardinál své argumenty na základě učení Katechismu katolické církve.

10. 3. 2003
Kongregace pro katolickou výchovu potvrdila platnost odnětí kanonické mise a zamítla odvolání prof.ThDr. Václava Wolfa proti jejímu odnětí Velkým kancléřem Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy z jara loňského roku.

Koncem roku 2001 nebyla ministerstvem školství udělena nová akreditace pražské KTF UK pro šest studijních programů - dva magisterské a čtyři doktorské. Zároveň byly omezeny některé kompetence akademických orgánů; z tohoto důvodu byl tehdy jmenován prozatímním správcem rektor Karlovy univerzity Ivan Wilhelm.

Vědecká rada KTF UK na začátku loňského roku hodnotila na jednom ze svých zasedání neuspokojivou situaci, která na fakultě vládla a označila jmenovitě osoby, které tuto situaci zavinily a ohrozily tak existenci nejstarší dosud existující teologické fakulty ve střední Evropě. Na prvním místě byl mezi nimi jmenován prof. Václav Wolf, který se od r. 1990 až do nedávné minulosti jako děkan na vedení fakulty podílel.

Všichni biskupové České církevní provincie pak na jaře loňského roku písemně vyzvali Velkého kancléře fakulty kardinála Miloslava Vlka, aby neprodleně zahájil proces odnětí kanonické mise prof. Wolfovi. V dopise, který všichni podepsali, rovněž uvedli konkrétní důvody této žádosti. Velký kancléř po konzultaci s římskou Kongregací pro katolickou výchovu a za jednoznačného souhlasu všech zúčastněných stran následně, s okamžitou platností kanonickou misi odňal.

10. 3. 2003

Jan Marinus Wiersma, spravodajca Európskeho parlamentu pre Slovensko

Jan Marinus Wiersma sa narodil 26. augusta 1951 v holandskom Groningene. Je absolventom histórie na Štátnej groningenskej univerzite z roku 1978. Nasledujúcich deväť rokov pracoval ako analytik zameraný na medzinárodné vzťahy a obranu pri parlamentnej skupine Strany práce (PvdA) v druhej komore holandského parlamentu. V roku 1987 sa stal medzinárodným tajomníkom a druhým podpredsedom PvdA, kde pôsobil až do roku 1999. Odvtedy je viceprezidentom Strany európskych socialistov. V roku 1994 ho po prvýkrát zvolili za poslanca Európskeho parlamentu. Od roku 1997 je spravodajcom Európskeho parlamentu pre Slovensko a výrazne sa angažuje vo vzťahoch medzi Európskym parlamentom a NATO. Vo všeobecnosti je pokladaný za jedného z najaktívnejších poslancov Európskeho parlamentu.
12. 3. 2003

Slovensku je Washington bližší ako Brusel

Európa sa zišla v Bruseli, aby zaujala spoločné stanovisko k irackej kríze. Podarilo sa. Kritici tvrdia, že únia "vajatá", že vyhlásenie, ktoré prijala, konzervuje súčasný stav a nič nerieši. Nepochopili. Európska únia na rozdiel od USA ani nikdy nemala ambíciu riešiť irackú krízu. Na rozdiel od Bushovej administratívy totiž vždy uznávala autoritu OSN.

Túto filozofiu obsahuje každá časť vyhlásenia. Nie je pravda, že Nemecko a Francúzsko ustúpili, keď pripustili, aby vo vyhlásení figurovala veta, že "sila by sa mala použiť len ako posledné východisko". Veď aj OSN pripúšťa odzbrojenie Iraku silou iba v prípade, ak nebude spolupracovať so zbrojnými inšpektormi.

7. 3. 2003
Socha svatého Václava na Václavském náměstí stojí na místě, kam se chodí posledních sto let, když v Česku o něco jde. Buď státu, lidem či dějinám, a nebo pouhým sběhem událostí. Udělal ji Myslbek a vlastenci ji tam v 19. století postavili, aby Češi věděli, že jsou národem a že to není jen tak.

Ale kdyby někdo zdokumentoval všechny události, co se kolem té sochy za poslední století sběhly, získal by zvláštní obrázek. Odporný i krásný, a hlavně zapomenutý. Hlava na hlavě, davové vzrušení a přísahá se věrnost Masarykovi, Hitlerovi, Benešovi, Stalinovi, Dubčekovi, Havlovi...

7. 3. 2003
Tak zvané dopisové podvody, zčásti nespravedlivě označované též jako nigerijské, známé také jako "zločin 4-1-9", nepřitahovaly v posledních letech zvláštní pozornost. Ve zprávě Ministerstva vnitra ČR o stavu na úseku vnitřní bezpečnosti v r.2001 o nich není zmínka, ač jinak zde jsou popsány nejrůznější skupiny organizovaného zločinu. Teprve nedávná vražda nigerijského konzula zájem o ně znova podnítila. Na poptávku zareagovala pohotově Televize Nova, která 4.3. v pořadu Na vlastní oči uvedla reportáž Radka Johna o rodině, která natolik věřila v možnost zbohatnutí touto cestou, že po řadu let udržovala spojení se skupinou Nigerijců, čtrnáctkrát vycestovala do Londýna za účelem uskutečnění tohoto "výnosného obchodu", přišla o všechen majetek, pak posloužila nizozemské policii jako návnada při dopadení svých "bratří", a nakonec byla okolnostmi přinucena žít v nějaké kůlně. Paní, žena v nejlepších letech,nedokázala psychicky odolat bídě a těžkým podmínkám bydlení v nouzovém obydlí a vzala si život.
7. 3. 2003

Představa světového pořádku je v očích Američanů jednoduchá a přehledná. Svět je pyramidou, kde nejníže jsou LDC -- "the least developed countries", nad nimi jsou MDC -- "the more developed countries" a na vrcholku ční WDC -- Washington DC. Nad vrcholkem pyramidy již není nic, jen nekonečno Boží existence. Tato představa však není výrazem nějaké arogance. Její původ pramení jinde, a to v metafoře ležící u samých počátků historie Spojených států amerických, kdy lodě pronásledovaných puritánů dosáhly kýžený břeh "země zaslíbené." Není překvapující, že svobodná nová zem byla nahlížena jako zaslíbená a logický se zdá i vývod, že právo přijít do země zaslíbené se dostalo jen těm vyvoleným. Tato představa "Nového Israele" se ukázala být neobyčejně životná. Její charakter a důsledky se rozhodl zkoumat ve své knize z roku 1995 Johan Galtung, jeden ze zakladatelů "peace research", nositel čestných doktorátů mnoha univerzit a v neposlední řadě kontroverzní Nor, který je ve své vlasti neoficiální "persona non grata."

Rozhovor s Johanem Galtungem přinesly před časem i Britské listy ZDE

7. 3. 2003
Čím více se blíží zahájení útoku na Irák, tím více stupňuje americký prezident George W. Bush náboženskou rétoriku, nazývá Spojené státy "požehnanými" a tvrdí, že Bůh je na jejich straně. Při tom to všechno přehání až do absurdnosti. Jeho abnormálnímu chování se věnoval náboženský dopisoval pro CanWest News Service, Bob Harvey, a odsoudil je slovy, že s prezidentovou pózou nesouhlasí velká část světové veřejnosti včetně kanadské.

Prezident Bush řekl svým přátelům, že první slova, která čte každé ráno, nemají nic společného s jeho funkcí jakožto prezidenta nýbrž s jeho Pánem Bohem. Je to evangelicko-křesťanská klasika, "My Utmost for His Highest", povzbuzující malá knížečka denních mini-kázání. Jejím autorem je Oswald Chambers. Byl začínajícím skotským umělcem než se setkal s Charlesem Spurgeonem, viktoriánským baptistou, který byl jedním z největších kazatelů 19. století. Pan Chambers opustil umění a stal se potulným kazatelem. Jeho manželka znala dobře těsnopis (250 slov za minutu) a tak zapisovala všechno, co její manžel kázal, takže nakonec vydala 30 knih.

7. 3. 2003
Edward Allan
Petr Zelenka je v České republice známým filmovým tvůrcem -- je to člověk, který má pozoruhodnou schopnost mísit obyčejné věci s neobyčejnými, aby tím vytvořil své vlastní nadreálné vylíčení společnosti. Chci se zabývat touto jeho touhou dekonstruovat a pak nově interpretovat události, které se většinou považují za součást "každodenní reality", jak se projevují v jeho filmech, Knoflíkáři, 1998, a Rok ďábla, 2002.
7. 3. 2003
Edward Allan
Petr Zelenka is renowned as a filmmaker within the Czech Republic, a man who has an uncanny ability to blend the mundane with the outlandish to create his own surreal depiction of society. This desire to deconstruct and then reinterpret the events which are generally considered to be part of `everyday reality' can be seen most clearly in what are perhaps his two most well-known films, Knoflíkáři (Buttoners, 1998) and Rok ďábla (The Year of the Devil, 2002).
10. 3. 2003
Odbory boli v tomto týždni opäť v médiách. Najprv upozornili na seba vyhlásením krízového stavu kvôli schváleniu Zákonníka práce. Reč bola aj o celoslovenskom, dokonca aj o generálnom štrajku. Na tlačovke KOZ sa nešetrilo pripomienkami na adresu "vlády obchodníkov a podnikateľov". Pracujúci človek pochopený ako "nákladová položka" protestoval. Hlásil sa o slovo. O dva dni neskôr iná sprava. Zbytočná panika. Odborári sa dohodli na piatkovej tripartite s vládou na kompromise -- predovšetkým v oblasti minimálnych mzdových taríf. Zákonník vyzerá dobre. Všetko bol teda planý poplach, zbytočne prehnané hrozby a zle použitá ťažká munícia? Tí, ktorí upodozrievajú odbory z radikalizmu a rozkladu našej poriadkumilovnej spoločnosti, jasali. Tí, ktorí im vyčítajú kompromisníctvo a ťah na salónnu politiku, mali dôvod na revolučné nálady. Médiá boli spokojné tiež, spoločenská objednávka našla oboch adresátov.
5. 2. 2003
Byla zrušena stará mailová adresa Jana Čulíka z roku 1995, jcu2@cableol.co.uk, prosím, pište na adresu J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk, případně na adresu redakce@blisty.cz, nebo culik@blisty.cz.
Štěpán Kotrba má svou hlavní adresu stepan@kotrba.cz. Adresa kotrba@blisty.cz je dočasně nefunkční.
5. 3. 2003
Děkujeme všem, kteří dále podporují provoz Britských listů finančními dary. Apelujeme na všechny čtenáře, aby si na provoz BL finančně přispěli.

Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník. Veškeré informace o tom, jak jsou darované peníze využívány, pravidelně zveřejňujeme. Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 100 111 3917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2. Finanční dary Občanskému sdružení jsou odečitatelné od základu daně z příjmu.

Hledáme další spolupracovníky-dobrovolníky pro mediální monitor - samostatné vyhledávání, analýza a shrnutí, překlady z jazyků: španělština, portugalština, italština, francouzština; obory: politika v daném jazykovém okruhu či zemi; problematika EU a jejích institucí; sociální vědy; makroekonomika; vizuální kultura; litaratura; technologie - přehled; armáda - technologický přehled, strategie, koncepce. Frekvence spolupráce: dle dohody, minimálně však jednou týdně. Požadovaná kvalifikace: naprosto suverénní ovládání jazyka či rodilý mluvčí, terminologický přehled v daném oboru, nezávislost na vlivových skupinách, exkluzivita.
Hledáme profesionální fotografy i fotoreportéry, vybavené vlastními digitálními fotoaparáty i vlastní konektivitou do internetu, kteří by byli schopni a ochotni přispět k rozšíření tématické pestrosti o reportáže ze zajímavých akcí či vzdálených míst, a přinášet tak prostřednictvím Britských listů aktuální zpravodajství či pohled do exotických míst. Podmínkou je pofesionalita zpracování snímků a jejich umístění v plném rozlišení ve formátu JPG na vlastní URL, jejíž odkaz nám spolu s náhledovým obrázkem a doprovodným textem zašlete.
Hledáme i nadané karikaturisty se smyslem pro komičnost politických i civilizačních souvislostí. Předpokladem spolupráce je pravidelnost, schopnost samostatné a rychlé reakce na aktuální témata. Samozřejmostí je zasílání karikatur v elektronické verzi (JPG, PNG, GIF, případně SWF) e-mailem.
18. 6. 2004

Ceník reklamy na BL

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
10. 3. 2003 Reakce: Ohrožuje ČT přípravou svého digitálního vysílání české komerční televize? Jan  Čulík
10. 3. 2003 Václav Klaus: známy politik neznámym prezidentom Oskar  Krejčí
10. 3. 2003 Turecko lekci dostalo a současně uštědřilo Miloš  Kaláb
10. 3. 2003 Prázdný patos na Hradě a v Podhradí Vladimír  Rott
10. 3. 2003 Rebel musí souznít s davem Martin  Gřeš
10. 3. 2003 Výjimečnost pro všechny Karel  Mašita
10. 3. 2003 I anglosaské právo zůstává právem Petr  Schnur
10. 3. 2003 Jaké to bylo v České televizi dne 11. září 2001 Jan  Čulík
10. 3. 2003 Zpětné zrcátko a čelní sklo na další cestu Miloš  Dokulil
10. 3. 2003 Tabu, tabula rasa a ta buranská povaha Ondřej  Hausenblas

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
10. 3. 2003 Výzva papeže Jana Pavla II. k zachování míru   
10. 3. 2003 Americký kardinál Stafford odsoudil přípravu války proti Iráku   
10. 3. 2003 Jaké to bylo v České televizi dne 11. září 2001 Jan  Čulík
10. 3. 2003 I anglosaské právo zůstává právem Petr  Schnur
10. 3. 2003 Turecko lekci dostalo a současně uštědřilo Miloš  Kaláb
7. 3. 2003 Má odstoupit americký prezident... Miloš  Kaláb
7. 3. 2003 Zahraniční politika USA: Pokračování teologie jinými prostředky Tomáš  Linhart
7. 3. 2003 Komise LAS lobbuje v New Yorku proti válce na Blízkém východě Ivana  Bošinová
7. 3. 2003 Válka George W. Bushe ve jménu Pána Boha Miloš  Kaláb
6. 3. 2003 Norové jsou proti válce v Iráku   

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
7. 3. 2003 Prague Structuralism and Fictional Worlds: In Honour of Professor Lubomír Doležel's 80th Birthday   
5. 2. 2003 Vysvědčení Jaroslav  Hutka
28. 1. 2003 The significance of Jan Hus for Czech history Kathryn  Murphy
28. 1. 2003 Zemřel profesor Alexander Stich Jan  Čulík
28. 1. 2003 Sebrané spisy básníka Miroslava Holuba   
28. 1. 2003 České postoje: Hus i Švejk jako obrana proti útlaku Kathryn  Murphy
27. 1. 2003 Čulíkův "básník trapnosti" Kathryn  Murphy
22. 1. 2003 Finančnice - na motivy K.J. Erbena   
21. 1. 2003 O (české) literatuře v Britských listech   
20. 1. 2003 Co číst a k čemu to vést Jan  Čulík

Volba prezidenta ČR RSS 2.0      Historie >
10. 3. 2003 Zpětné zrcátko a čelní sklo na další cestu Miloš  Dokulil
6. 3. 2003 Raději Klause, než nechat volit lid Martin  Gřeš
5. 3. 2003 "Klaus podporoval Miloševiče" Tomáš  Linhart
5. 3. 2003 Bude Klaus prezidentem tunelářů nebo slušných lidí? Zdeněk  Štancl
5. 3. 2003 Slepí spoluobčané a volby prezidentů... Viliam  Baláž
4. 3. 2003 Klaus: Budu se snažit stát oběma nohama na zemi Vladimír  Rott
4. 3. 2003 Nacionalismus versus kosmopolitní postoj? Jan  Čulík
3. 3. 2003 Klausova šance: kdokoliv bude lepším prezidentem než Havel, kdokoliv je lepším politikem než Špidla Štěpán  Kotrba
3. 3. 2003 Media po dovršené volbě ještě neusazená Josef  Trnka
3. 3. 2003 Klaus bojovníkem za důvěru občanů ve stát Jiří  Večeřa

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
7. 3. 2003 8. březen - mezinárodní den žen   
6. 3. 2003 Mezinárodní den žen - Kostlivec jen ve skříních socanů, nebo i ultra-liberálů? Ivo V. Fencl
24. 2. 2003 Sterilizácia Rómok: Rasizmus a diskriminácia vo slovenských nemocniciach? Martina  Ferenčíková
24. 2. 2003 O sterilizácii rómských žien Lubomír  Sedláčik
21. 2. 2003 Vagina monology v Brně   
12. 2. 2003 Saddám Husajn a "profesionálne ženy" Lubomír  Sedláčik
28. 1. 2003 Muži jsou nemožní, prezidentka by pomohla Marie  Haisová
15. 1. 2003 I na ženách se teď zkouší viagra...   
7. 1. 2003 Z vězení v Afghánistánu do vězení v Americe   
27. 11. 2002 Nigérie: má být popraven novinář   

Školství RSS 2.0      Historie >
10. 3. 2003 Tabu, tabula rasa a ta buranská povaha Ondřej  Hausenblas
27. 2. 2003 Za co se udělují zápočty na škole, kde učí Jan Sokol a Zdeněk Pinc Jan  Čulík
26. 2. 2003 Hejtman Moravskoslezského kraje považuje slova Jaroslava Rösslera za urážlivá Jaroslav  Hlaváček
12. 2. 2003 Nemyslím, že by byl Jan Sokol špatným prezidentem Vojtěch  Polák
1. 2. 2003 Schůzka nespokojených pedagogů - výsledky z jednání Radek  Sárközi
27. 1. 2003 Čeští učitelé jsou na tom špatně, ale ani nevíme jak Ivo V. Fencl
17. 1. 2003 ŠKOLSTVÍ: Nízké platy učitelů odnesou především žáci Radek  Sárközi
14. 1. 2003 České školství versus Charta učitelů z roku 1966 Radek  Sárközi
14. 1. 2003 České a britské školství: Stačí srovnávat Jaroslav  Vávra
8. 1. 2003 O čekání na důstojné učitelské platy, na důstojné hodnocení učitelů, ale nejen o tom Jaroslav  Vávra

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
10. 3. 2003 Reakce: Ohrožuje ČT přípravou svého digitálního vysílání české komerční televize? Jan  Čulík
10. 3. 2003 Jaké to bylo v České televizi dne 11. září 2001 Jan  Čulík
7. 3. 2003 Dopis České televizi: Nezkreslujte zpravodajství   
27. 2. 2003 Agónie v České televizi pokračuje Jan  Čulík
24. 2. 2003 Zlatá éra sa skončila, Rybníčkov "očisťovací" tím v STV začal svoju kúru Martina  Nemethová
16. 2. 2003 Redaktoři ČT se porvali s odvolaným ředitelem: "Sesadili jsme Balvína a teď mu můžeme dát ještě přes držku" Jan  Čulík
16. 2. 2003 Ukradená televize aneb co na obrazovce nebylo Petr  Štěpánek
13. 2. 2003 Monitor Jan Paula : Česká televize účelově zkreslila Romanův příběh Jan  Paul
30. 1. 2003 Rybníček chce vybudovať konkurenciu Markíze, ale...
Zrušil jedinú konkurencieschopnú reláciu!
Jana  Matúšová
18. 1. 2003 Národní knihovna má problém s chápáním svého poslání v digitální době Štěpán  Kotrba

Názory a argumenty ze Slovenska RSS 2.0      Historie >
10. 3. 2003 Zabudnite na demokraciu   
10. 3. 2003 Tajnosti a klamstvá Európskej komisie: oslabovanie sociálneho systému Radovan  Geist
7. 3. 2003 Informácie o zvýhodneniach pre PSA Peugeot Citroën sú "obchodným tajomstvom"   
4. 3. 2003 Prečo "stará" Európa, a nie USA, ergo Izrael? Daniel  Krajcer
28. 2. 2003 Prečo Židia na celom svete vkladajú viac dôvery do armády USA ako do mierového hnutia Natan  Sznaider
28. 2. 2003 Krívajúca analógia Peter  Greguš
28. 2. 2003 Židia na Slovensku desať rokov po... Peter  Salner
28. 2. 2003 Bludný kruh hrôzy Tibor  Kružlík
28. 2. 2003 Holokaust ako súčasť našej kultúry Martin  Domček
27. 2. 2003 Ako zviditeľniť neviditeľné Damas  Gruska