10. 3. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 3. 2003

I anglosaské právo zůstává právem

Snaha Jiřího Pehe v deníku Právo ZDE o zdůvodnění americko-britského angažmá v Iráku a jinde pomocí "mravního imperativu", který má být zakotven v anglosaských hlavách a který dokáže rozlišit, kde se právními předpisy řídit musíme, máme či ještě můžeme, je možná na první pohled pochopitelná a logická.

Pokud se ovšem nad jeho argumenty zamyslíme pečlivěji, odhalíme hned několik zásadních "slabin", které tuto teorii více než zpochybňují. Stranou ponechejme, že Jiří Pehe pomíjí stratregické, politické a hospodářské zájmy USA, Velké Británie, ale i Ruska, Francie a dalších zemí, a rovněž i mnohými přehlíženou skutečnost, že současné americké politice pod vedením Bushovy administrativy vládne klientelizmus takových rozměrů, který již i podle četných konzervativních analytiků ohrožuje podstatu právního státu a demokracie.

Stranou článek ponechává i negativní stanoviska k válce a konkrétní informace celé řady bývalých zbrojních inspektorů, koordinátorů a zplnomocněnců OSN pro Irák, ale i významných politiků a státníků (např. zkušeného Ramseye Clarka, bývalého ministra spravedlnosti ve vládě prezidenta L. Johnsona v letech 1967-1969), kteří ovšem jako svědkové k procesu přizváni nejsou. Je politovánihodné, že tyto skutečnosti pro analýzu politologa Pehe nemají zřejmě sebemenší relevanci. Zůstaňme ale u samotné materie práva.

Autor tuto svou polemiku zaslal do deníku Právo, kde však nevyšla, poznamenává Darius Nosreti.

Za prvé: politolog Pehe nepřípustně směšuje rovinu politickou s rovinou právní, ba co více, sféře politického rozhodování, která má evidentně subjektivní charakter, přisuzuje roli jakéhosi korektivu práva.

Jedním z úhelných kamenů právního státu je zásada, že platné právo, pokud je uznáno za nedostačující či dokonce špatné, může být změněno, nikoliv však obcházeno.

To platí i ve státech anglosaské právní kultury: žádný člověk nemůže být odsouzen na základě tvrzení, tušení či pravděpodobnosti, a již vůbec ne pod hlavičkou onoho morálního "common sense", nýbrž pouze na podkladě jasných důkazů.

Pokud budeme politické teze uplatňovat v rámci právního systému, aniž bychom se nejprve snažili dát tento právní systém standardními cestami do souladu s těmito cestami (tedy vlastně mocensky), bude mít naše společnost ve svém základu programovou chybu, která umožní zvůli v oblasti občansko- a trestně-právní a tím k rozvratu společnosti z hlediska politických, ekonomických a sociálních parametrů.

Měla-li by sféra politiky ve smyslu exekutivním, nikoliv konstitutivním, ovládnout sféru práva, znamenalo by to konec právního státu. Pokud by soudy soudily takovouto metodou, minimálně polovina politické reprezentace oněch zemí, o kterých se Jiří Pehe zmiňuje, by skončila za mřížemi.

(V prvé řadě i samotný prezident Bush a nemalá část jeho kabinetu, a sice z důvodů vyšetřování zpronevěry a manipulace bilancí, m.j. i ve spojitosti s koncernem Enron.)

Hospodářská "elita" by zřejmě přestala existovat úplně. Lidé, jejichž činnost je pochybná již z hlediska stávajícího právního systému, by prostě neobstály tváří v tvář morálním kritériím ani sebelépe myšleným politickým tezím svých odpůrců, ani osob nezaujatých.

Za druhé: takřka všechny existující právní normy, jak národní, tak i mezinárodní, jsou ignorovány, ba masivně porušovány, formálně i obsahově. USA - nemluvě o tom, že se samy staví mimo dosah takřka všech mezinárodních smluv, které by podle jejich mínění omezovaly národní suverenitu či americké hospodářství a které by mohly znamenat postih amerických občanů mezinárodními soudy - stylizují samy sebe do role žalobce, soudce a exekutora v jednom.

Negují tím základní princip demokratického právního systému: dělbu moci. Zároveň se prohřešují proti procedurálním pravidlům tzv. právní cesty tím, že vznášejí obvinění, provedou exekuci a potom někdy možná předloží i důkazy-nedůkazy.

Připomeňme v této souvislosti neuvěřitelný debakl britské zpravodajské služby, která nedávno místo oznámených "senzačních a nezvratných důkazů" předložila veřejnosti slátaninu, dílem tvořenou dvanáct let starými vědeckými pracemi (samozřejmě bez jakýchkoliv následných právních či politických důsledků pro vedení tajné služby a vládu Tonyho Blaira). V praxi to potom vypadá tak, že když už se nastolí mocenským nátlakem či válkou nová realita, nehrají později předložená či spíše nepředložená fakta žádný praktický význam a společnost nemůže korigovat svá pochybení ani metody, které k nim vedly.

O substancielním porušování národního i mezinárodního práva je možné se na tomto místě pouze stručně zmínit. Fundovaných analýz odborníků, i těch anglosaských, je dostatek, musí být ovšem zájem vzít je vůbec na vědomí (jen námatkou: články charty OSN o útočné/preventivní válce; nepřípustnost ekonomicky či odplatou motivované války; ženevská konvence o ochraně civilního obyvatelstva a pod., paleta by byla široká).

Připomeňme si pouze používání zakázané uranové munice americkou armádou, aniž by se Spojené státy z tohoto "přestupku", který má ještě do dnešní doby v Iráku a Jugoslávii na svědomí milióny mrtvých, smrtelně nemocných, znetvořených či vůbec nenarozených lidí, musely zodpovídat. Fakticky se OSN stává hříčkou v ruce jedné supervelmoci, která má vedle politické vůle i dostatečnou možnost hospodářského nátlaku a vojenskou potenci k tomu, aby buď mohla vytvořit potřebnou formálně legitimní konstelaci a nebo, v případě, že by se to přece jen nepovedlo, jednoduše a beztrestně tuto instituci ignorovat.

V důsledku takovéto filozofie práva se samozřejmě lehce stane absence důkazu důkazem přímo rozhodujícím; právě to, že nic v ruce nemám dokazeje, že "něco" musí existovat. Opakuji, že nelze ani domyslet, co by to znamenalo pro civilní soudy, a to nejen v anglosaských zemích. Naštěstí v těchto zemích taková degradace práva zatím nehrozí, a pokud nebudeme brát vážně falešné proroky a pobloudilé politology, pak ani u nás.

Přední britský právník Anthony Scrivener současnou realitu krátce po zahájení útoku na Afghánistán shrnul těmito slovy: "Myšlenka, že k odsouzení drobného zloděje je zapotřebí lepších důkazů než k zahájení války, je na pováženou." Tento anglosaský učenec zřejmě použil zdravého rozumu.

                 
Obsah vydání       10. 3. 2003
10. 3. 2003 Jaké to bylo v České televizi dne 11. září 2001 Jan  Čulík
8. 3. 2003 Bowling for Columbine -- dobrá ukázka investigativní práce Jan  Čulík
10. 3. 2003 Tabu, tabula rasa a ta buranská povaha Ondřej  Hausenblas
10. 3. 2003 Výjimečnost pro všechny Karel  Mašita
10. 3. 2003 I anglosaské právo zůstává právem Petr  Schnur
10. 3. 2003 Prázdný patos na Hradě a v Podhradí Vladimír  Rott
10. 3. 2003 Spekulace médií: Špidla požádá o důvěru, aby mohl vzápětí vládu rekonstruovat Josef  Trnka
10. 3. 2003 Zpětné zrcátko a čelní sklo na další cestu Miloš  Dokulil
10. 3. 2003 Rebel musí souznít s davem Martin  Gřeš
10. 3. 2003 Turecko lekci dostalo a současně uštědřilo Miloš  Kaláb
10. 3. 2003 Rakovina se "bude brzo léčit zásahy do genetiky"
10. 3. 2003 Monitor Jana Paula: Současné výtvarné umění a média Jan  Paul
10. 3. 2003 Palestinci trpí pod izraelskou správou
10. 3. 2003 NA PAVLAČI: O zázracích Hugo  Schreiber
10. 3. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ
tentokráte o Jánošíkovi a finanční situaci vlivných slovenských osobností
Hugo  Schreiber
10. 3. 2003 Italský historik a bohemista čestným členem Masarykovy společnosti Jaroslava  Čajová
4. 3. 2003 100. výročí úmrtí českého politika Fr. L. Riegra Jaroslava  Čajová
10. 3. 2003 Výzva papeže Jana Pavla II. k zachování míru
10. 3. 2003 DOKUMENT: Pacem in terris
10. 3. 2003 Americký kardinál Stafford odsoudil přípravu války proti Iráku
10. 3. 2003 Svatý stolec potvrdil trest pro bývalého děkana teologické fakulty v Praze
10. 3. 2003 ROZHOVOR: Urobíme všetko preto, aby sme zabránili vojne Ivan  Štefunko, Martin  Muránsky
12. 3. 2003 EÚ irackú krízu nevyriešila, uznává autoritu OSN Zolo  Mikeš
7. 3. 2003 Václavské okovy Jaroslav  Hutka
7. 3. 2003 Snadné zbohatnutí s Nigerijci podle TV Nova Zdeněk  Jemelík
7. 3. 2003 Zahraniční politika USA: Pokračování teologie jinými prostředky Tomáš  Linhart
7. 3. 2003 Válka George W. Bushe ve jménu Pána Boha Miloš  Kaláb
7. 3. 2003 Zelenkovi Knoflíkáři a Rok ďábla: Filmy bez větší hloubky Edward  Allan
7. 3. 2003 Petr Zelenka's Buttoners and The Year of the Devil: Films without real depth Edward  Allan
10. 3. 2003 Komu pomohla hrozba štrajkom? Martin  Muránsky
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 3. 2003 Hospodaření OSBL za únor 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
10. 3. 2003 Reakce: Ohrožuje ČT přípravou svého digitálního vysílání české komerční televize? Jan  Čulík
10. 3. 2003 Václav Klaus: známy politik neznámym prezidentom Oskar  Krejčí
10. 3. 2003 Turecko lekci dostalo a současně uštědřilo Miloš  Kaláb
10. 3. 2003 Prázdný patos na Hradě a v Podhradí Vladimír  Rott
10. 3. 2003 Rebel musí souznít s davem Martin  Gřeš
10. 3. 2003 Výjimečnost pro všechny Karel  Mašita
10. 3. 2003 I anglosaské právo zůstává právem Petr  Schnur
10. 3. 2003 Jaké to bylo v České televizi dne 11. září 2001 Jan  Čulík
10. 3. 2003 Zpětné zrcátko a čelní sklo na další cestu Miloš  Dokulil
10. 3. 2003 Tabu, tabula rasa a ta buranská povaha Ondřej  Hausenblas
10. 3. 2003 Výzva papeže Jana Pavla II. k zachování míru   
8. 3. 2003 Bowling for Columbine -- dobrá ukázka investigativní práce Jan  Čulík
7. 3. 2003 Za nezájmu občanů se stal Jan Jařab terčem rasistického útoku   
7. 3. 2003 Válka George W. Bushe ve jménu Pána Boha Miloš  Kaláb
7. 3. 2003 Petr Zelenka's Buttoners and The Year of the Devil: Films without real depth Edward  Allan

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
10. 3. 2003 Výzva papeže Jana Pavla II. k zachování míru   
10. 3. 2003 Americký kardinál Stafford odsoudil přípravu války proti Iráku   
10. 3. 2003 Jaké to bylo v České televizi dne 11. září 2001 Jan  Čulík
10. 3. 2003 I anglosaské právo zůstává právem Petr  Schnur
10. 3. 2003 Turecko lekci dostalo a současně uštědřilo Miloš  Kaláb
7. 3. 2003 Má odstoupit americký prezident... Miloš  Kaláb
7. 3. 2003 Zahraniční politika USA: Pokračování teologie jinými prostředky Tomáš  Linhart
7. 3. 2003 Komise LAS lobbuje v New Yorku proti válce na Blízkém východě Ivana  Bošinová
7. 3. 2003 Válka George W. Bushe ve jménu Pána Boha Miloš  Kaláb
6. 3. 2003 Norové jsou proti válce v Iráku   
6. 3. 2003 Postoj islámských zemí k Iráku zůstává beze změny   
5. 3. 2003 Čeho se bojí Lidové noviny? Milan  Valach
5. 3. 2003 Proč mě neprávem osočují? O cestě ke Kábulu David  Soukup
5. 3. 2003 Ruský ministr zahraničí nevyloučil, že Rusko užije v Radě bezpečnosti právo veta   
5. 3. 2003 Alžírská "bahia" Josef  Brož