24. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 2. 2003

Sterilizácia Rómok: Rasizmus a diskriminácia vo slovenských nemocniciach?

Telo i duša -- násilné sterilizácie a ďalšie útoky na reprodukčnú slobodu Rómov na Slovensku

Šokujúce zistenia o sterilizácii rómskych žien naznačujú, že slovenskí lekári sa neboja vykonávať tento otrasný čin. S čistým svedomím odopierajú týmto ženám ich reprodukčné práva, a to bez ich súhlasu. Korene týchto praktík siahajú do predchádzajúceho režimu a vykonávali sa aj počas nacizmu. Mali zmierniť rastúci počet rómskeho obyvateľstva na základe ich rasistického odsúdenia.

Vládni úradníci a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti prehliadajú postoje a praktiky narúšajúce telesnú integritu, právo na zdravotnú starostlivosť a ľudskú dôstojnosť rómskych žien, ktoré potrebujú služby zdravotnej starostlivosti v oblasti reprodukčného zdravia. Lekári sa usilujú úspešne klamať rómske ženy, že opakovaný cisársky rez môže znamenať smrť.

Poskytovanie neúplných a nepresných informácií

Rómky sa stretávajú v nemocnici s tým, že im nechcú poskytnúť úplné či presné informácie. Majú stále pocit, že v nemocniciach je voči nim nepriateľská atmosféra a nie sú tam vítané. Pokiaľ ide o samotnú antikoncepciu, veľa sa o nej na rozdiel od nerómskych žien nedozvedia. Je to porušenie reprodukčných práv, pretože lekári rómske pacientky o antikoncepčných metódach neinformujú vôbec alebo ich informujú nedostatočne. Volia hneď sterilizáciu, pričom sa žena, ktorá ju nedobrovoľne podstúpi, ani nedozvie o jej vedľajších účinkoch. V prípade cisárskych rezov a sterilizácií sa slovenskí lekári často nevenujú dôkladnému a prehľadnému zváženiu implikácií rozličných možností liečby a kontroly pôrodnosti a dôvodom pre svoje odporučenia. Mnohé Rómky, ktoré sterilizovali alebo u ktorých je takéto podozrenie, majú v dôsledku tohto zákroku zdravotné ťažkosti. Trápi ich nepravidelná menštruácia, bolesti hlavy, krvácanie a infekcie. Presne tieto problémy súvisia so sterilizáciou. Zriedkavo rómske ženy trpia klinickou depresiou.

Zdravotnícki pracovníci popierajú tieto obvinenia. Medzi lekármi, ktorých autorky správy navštívili, boli aj takí, ktorí vyslovili názor, že pohovor o antikoncepcii s pacientkou je povinnosťou obvodného gynekológa, i keď obvodní gynekológovia nemajú právo vykonávať sterilizácie, ani ich nevykonávajú. Pokiaľ ide o antikoncepciu, tvrdia, že Rómky o ňu nemajú veľký záujem.

Útoky a diskriminácia v pôrodniciach

Počas výskumu boli odhalené prípady diskriminácie Rómok v pôrodniciach a v niektorých gynekologických ordináciách. Často sa sťažovali na segregáciu, diskriminačné zaobchádzanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a fyzické a verbálne útoky. Vo väčšine prípadov sa od nich žiada, aby používali oddelené hygienické priestory a nedovoľuje sa im chodiť do iných nemocničných zariadení, ako sú jedálne alebo bufety. Jeden lekár vysvetľoval, že segregovanie Rómok je potrebné na ochranu bielych žien a pre rešpektovanie ich "práv": "Biele ženy nechcú byť s primitívnymi, nevzdelanými Rómkami. Musíme rešpektovať aj práva nerómskych žien."

Bývalý minister zdravotníctva MUDr. Roman Kováč považoval segregáciu na základe rasových predsudkov za nepravdivú. Všetko zhodnotil len ako náhodu. V roku 2000 zaslala jedna slovenská mimovládna organizácia na ministerstvo zdravotníctva sťažnosť. To zareagovalo iba vyhlásením, že Rómky sú oddeľované na základe ich vlastného želania a uviedlo, že je to "dôsledok toho, že niektoré rómske pacientky sú nedisciplinované a nerešpektujú nemocničné predpisy".

Diskriminácia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Rómske pacientky sa stretli aj s nedostatočnou lekárskou starostlivosťou, jej zlyhaním v prípadoch núdze a ohrozenia života a s korupciou medzi zdravotníckymi pracovníkmi. Dôvodom, prečo im lekári neposkytli dostatočnú lekársku starostlivosť, je aj predpojatosť vychádzajúca z nadmernej plodnosti rómskych žien. Vzhľadom na nedostupnosť dopravy sa musia Rómky zmieriť s tým, že im nebude poskytnutá dostatočná starostlivosť. Rómky musia často dávať alebo platiť úplatky za služby, ktoré prepláca poisťovňa.

Fyzické a verbálne útoky

Samozrejmosťou sú pre zdravotníkov aj fyzické a verbálne útoky. Verbálne útoky majú zvyčajne formu rasistických nadávok týkajúcich sa plodnosti, sexuality a materských schopností rómskych žien. Nie je zriedkavé vidieť, ako sa Rómky musia brániť napríklad fackám. Od týchto prejavov je už blízko k sexuálnemu zneužívaniu. Rozhovory s vyše 30 zdravotníckymi pracovníkmi na východnom Slovensku odhalili hlboko zakorenené predsudky voči Rómom, široko rozšírenú predpojatosť a nepriateľstvo. Vnímajú ich ako problémových, ako skupinu, ktorá Slovensku spôsobuje ťažkosti a zbytočne zaťažuje systém zdravotnej starostlivosti. Je pravda, že so ženou Nerómkou, ktorá má viac detí, sa zdravotnícky personál baví inak. Dokonca médiá prinášajú často informácie o udelení ocenenia za mnohonásobné matky. Vo verejnosti je známe, že Rómky opúšťajú po pôrode nemocnicu a svoje deti v nej nechávajú. Nik sa však nemal možnosť dozvedieť, aké sú ich skutočné dôvody. Sú to práve lekári a celý zdravotnícky personál, ktorí týmto pacientkam znepríjemňujú pobyt v pôrodnici, a tak z nej zutekajú. Na druhej strane sa chcú aj postarať o deti, ktoré majú doma.

Odopieranie prístupu k zdravotnej dokumentácii

Jedným z prípadov, keď sa Rómka nedostala k svojej zdravotnej dokumentácii, je aj výrok riaditeľa nemocnice v Krompachoch: "Nie je možné ukázať vám zdravotnú dokumentáciu." Slovenská legislatíva zaručuje pacientom prístup k ich zdravotnej dokumentácii. Výskum však odhalil, že prax je iná. Zákon o zdravotnej starostlivosti vstúpil do platnosti v roku 1994, no Ministerstvo zdravotníctva SR ešte nevydalo nijaký vykonávací predpis o praktických otázkach prístupu k zdravotnej dokumentácii. Keďže pokyny neexistujú, nemocnice zákon obchádzajú. Absurdnosťou však je aj to, že k zdravotnej dokumentácii sa nedostanú ani právni zástupcovia žien, ktoré sa na nich obrátili. Ministerstvo zdravotníctva však nepodalo v tomto probléme pomocnú ruku.

Sterilizácie -- zločin genocídy

Na všetky tieto šokujúce zistenia sa vzťahujú medzinárodné dokumenty, ktoré sa v slovenských nemocniciach porušujú, a kompetentní sa naďalej hrajú na to, že autorky správ vychádzali z nepodložených dôkazov. Existuje niekoľko predpisov, ktoré zaväzujú vládu Slovenskej republiky, aby sa zaoberala zistenými závažnými prípadmi porušovania ľudských práv vrátane reprodukčných práv rómskych žien. Patria medzi ne: Pakt o občianskych a politických právach, Pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Dohovor o prevencii a trestaní trestných činov genocídy, Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW), Dohovor o odstránení rasovej diskriminácie a Dohovor o zabránení mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, Dohovor o zabránení mučeniu. Vynútená sterilizácia zameraná na určitú etnickú alebo rasovú skupinu spadá do skupiny zločinov genocídy, ktoré sa v medzinárodnom práve považujú za najhoršie zločiny. Ak by sa sterilizácia rómskych žien na Slovensku potvrdila s tým, že bola vykonávaná "s úmyslom celkovo alebo čiastočne" zničiť cieľovú rasovú skupinu, mohol by byť tento postup označený ako zločin genocídy.

Vláda musí dať sterilizácie prešetriť

Na vláde SR teraz je, aby čo najskôr vytvorila nový nezávislý orgán alebo jestvujúci štátny orgán poverila preskúmaním všetkých obvinení a sťažností. Samozrejme, prešetrovanie by malo byť nepretržité a malo by zabezpečiť pravdivé informácie a na základe nich rozsah vynútených alebo násilných sterilizácií. Ženy, ktoré boli sterilizované, by vláda mala finančne odškodniť a ministerstvo spravodlivosti, vnútra a orgány činné v trestnom konaní by mali odhaliť všetkých zdravotníckych pracovníkov zapletených do týchto neľudských praktík. Parlamentu autorky správy odporučili, aby urobil v tomto smere niektoré legislatívne kroky. Minister zdravotníctva by mal vypracovať politiku reprodukčného práva, upraviť právne predpisy týkajúce sa práv pacientov podľa medzinárodných dokumentov a venovať sa aj školeniu gynekológov a pôrodníkov o tomto probléme. Pozitívom by bol určite sterilizačný zákon, ktorý by definoval podmienky sterilizácie.

Výpovede

Michaela z osady Richnava mala prvé dieťa vo veku 14 rokov a druhé dieťa v roku 1996, keď mala 16 rokov. Má podozrenie, že bola sterilizovaná počas druhého pôrodu, ktorý bol cisárskym rezom. "Bolo už jedenásť hodín v noci, keď som prišla do nemocnice v Krompachoch, bol tam doktor, ktorý na mňa zrúkol: -- Ty dojebaná cigánska kurva, ako sa opovažuješ rodiť o polnoci! Potom ma hneď zobral hore, stále pri tom nadával a bez akéhokoľvek vysvetľovania mi urobil cisársky rez... Keď som išla do nemocnice druhýkrát, bola tam iná doktorka. Opýtala sa ma: -- Prečo vám doktor prvý raz urobil cisársky rez? Povedala som: -- Neviem. Potom ma uspala a urobila mi opäť cisársky. Možno som niečo podpísala, nepamätám sa ale kedy alebo, čo to bolo. Keď som odchádzala, povedali mi, že budem mať ďalšie deti, ale už šesť rokov čakám a nič." Michaela chcela mať viac detí a rozhodla sa podstúpiť liečbu. "Pred tromi rokmi som sa išla dať liečiť na neplodnosť, zvrátiť svoju sterilitu, ale pacienti mi tam hovorili, že nám robia strašné veci. Naľakala som sa a ušla. Dostala som strach aj preto, že som videla toho doktora. Keď ma uvidel, povedal: "Ty smradľavá cigánka. Pán Boh by ťa mal potrestať, ako si zaslúžiš."
"V nemocnici v Krompachoch sú oddelené miestnosti pre Rómky - pre nás sú tam tri cigánske izby, jedna sprcha a jeden záchod a biele majú svoje vlastné záchody. Biele ženy môžu ísť do jedálne, ale Rómky tam jesť nesmú. V cigánskej izbe nie je dokonca ani kôš na smeti. Je tam ako v koncentračnom tábore."
"Rodila som dvakrát, pred desiatimi rokmi a pred tromi rokmi. Ani raz som nedostala úplné informácie. Dostala som nejaké hlúpe informácie, ale nič o tom, čo sa so mnou deje... Akoby ste ani neboli človekom, nemáte žiadne práva a o všetkom rozhodujú lekári. Ak sa sťažujete alebo položíte otázku, porušíte tým pravidlá a obávate sa, že sa potom môžu vyvŕšiť na vašom dieťati. Ani nemáte pocit, že sa môžete opýtať. Akoby ste vstúpili do nejakej mašinérie a musíte fungovať ako jej súčasť. Musela som o všetko bojovať, aj o tie najjednoduchšie veci."

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

Originál správa vo formáte PDF:

brozura_sk_1 [PDF, 6,5 MB]
brozura_sk_2 [PDF, 1,3 MB]
brozura_sk_3 [PDF, 162,0 kB]

Dokumenty na stiahnutie vo formáte DOC:
Výňatky zo správy "Telo i duša: Násilné sterilizácie a ďalšie útoky na reprodukčnú slobodu Rómov na Slovensku":

Vynútené a násilné sterilizácie
Svedectvá
Diskriminačná úroveň starostlivosti
Odopieranie prístupu k zdravotnej dokumentácii
Odporúčania
Zhrnutie

Poznámka editóra BL: Pikantné zostáva, že správu Telo i duša zverejnila Poradňa pre občianske a ľudské práva, spolu s Centrom pre reprodukčné práva presne trinásť rokov po tom, čo Charta 77 vydala dokument nazvaný "O sterilizacii romských žen" - 28.januára 1990...

                 
Obsah vydání       24. 2. 2003
24. 2. 2003 Francie a Německo: "Není třeba nové rezoluce OSN"
24. 2. 2003 Sterilizácia Rómok: Rasizmus a diskriminácia vo slovenských nemocniciach? Martina  Ferenčíková
24. 2. 2003 O sterilizácii rómských žien Lubomír  Sedláčik
24. 2. 2003 Turecko, Kurdové, sankce a morální válka proti Iráku
21. 2. 2003 Proč Bushe podporují Polsko a Maďarsko? Jan  Čulík
24. 2. 2003 Americká strategie národní bezpečnosti a Projekt pro nové americké století
21. 2. 2003 DOKUMENT: Strategie národní bezpečnosti USA
24. 2. 2003 Další telefonní podvody v Německu Radek  Mokrý
24. 2. 2003 Rumsfeld byl ve správní radě podniku, který dodal Severní Koreji technologii pro jaderné elektrárny
24. 2. 2003 Švýcaři Saddámovi vypracovali projekt na obrovský podzemní bunkr
24. 2. 2003 Mediální diskuse bez vzruchu a nadšení zúčastněných Josef  Trnka
24. 2. 2003 Americký prezident, císař světa Dominik  Lukeš
24. 2. 2003 Německo- a francouzsko-americké vztahy Miroslav Václav Steiner
24. 2. 2003 Ani Husajnovu diktaturu, ani americký protektorát, ale svobodnou společnost! Ondřej  Slačálek
24. 2. 2003 Není to válka proti terorismu, ale teroristická válka Pavel  Pecka
24. 2. 2003 Kruh okolo HZDS sa uzatvára Juraj  Král
24. 2. 2003 Putovanie pocitovým svetom pacifizmu v Nemeckej spolkovej republiky
24. 2. 2003 R. I. P. pro zfaulovaného Havla Miroslav  Polreich
24. 2. 2003 Dedičný hriech Izraela Karol  Dučák jr.
24. 2. 2003 Zlatá éra sa skončila, Rybníčkov "očisťovací" tím v STV začal svoju kúru Martina  Nemethová
24. 2. 2003 O agentúre rozhodne dotazník Jana  Matúšová
24. 2. 2003 Slovenské referendum o EU: "Nemôžeme chodiť do každého domu" Jana  Matúšová
21. 2. 2003 Bývalý šéf saúdské rozvědky: Válka v Iráku povede ke zvýšení globálního terorismu
24. 2. 2003 Včera, dnes a zítra
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
24. 2. 2003 Další telefonní podvody v Německu Radek  Mokrý
24. 2. 2003 Turecko, Kurdové, sankce a morální válka proti Iráku   
24. 2. 2003 Americká strategie národní bezpečnosti a Projekt pro nové americké století   
24. 2. 2003 Ani Husajnovu diktaturu, ani americký protektorát, ale svobodnou společnost! Ondřej  Slačálek
24. 2. 2003 Rumsfeld byl ve správní radě podniku, který dodal Severní Koreji technologii pro jaderné elektrárny   
24. 2. 2003 Sterilizácia Rómok: Rasizmus a diskriminácia vo slovenských nemocniciach? Martina  Ferenčíková
24. 2. 2003 Kruh okolo HZDS sa uzatvára Juraj  Král
24. 2. 2003 Putovanie pocitovým svetom pacifizmu v Nemeckej spolkovej republiky   
24. 2. 2003 R. I. P. pro zfaulovaného Havla Miroslav  Polreich
24. 2. 2003 Není to válka proti terorismu, ale teroristická válka Pavel  Pecka
21. 2. 2003 Proč Bushe podporují Polsko a Maďarsko? Jan  Čulík
21. 2. 2003 Bývalý šéf saúdské rozvědky: Válka v Iráku povede ke zvýšení globálního terorismu   
21. 2. 2003 DOKUMENT: Strategie národní bezpečnosti USA   
20. 2. 2003 Do ulic šli i konzervativci Jan  Čulík
20. 2. 2003 RadioMobil vystavuje své zákazníky nepřípustnému riziku Roman  Joura

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
24. 2. 2003 Sterilizácia Rómok: Rasizmus a diskriminácia vo slovenských nemocniciach? Martina  Ferenčíková
24. 2. 2003 O sterilizácii rómských žien Lubomír  Sedláčik
21. 2. 2003 Vagina monology v Brně   
12. 2. 2003 Saddám Husajn a "profesionálne ženy" Lubomír  Sedláčik
28. 1. 2003 Muži jsou nemožní, prezidentka by pomohla Marie  Haisová
15. 1. 2003 I na ženách se teď zkouší viagra...   
7. 1. 2003 Z vězení v Afghánistánu do vězení v Americe   
27. 11. 2002 Nigérie: má být popraven novinář   
27. 11. 2002 Feminismus, muslimský fundamentalismus a soutěž Miss World - už jen v třetím světě   
26. 11. 2002 V Londýně nebo v Africe, soutěž Miss World je stále ponižující   
21. 10. 2002 Sex nebo vztah?   
2. 10. 2002 Ženy v Iráku jsou svobodnější než v jiných arabských zemích   
29. 9. 2002 Feminismus - zbraň ženské emancipace Jean Bethke Elshtain
23. 9. 2002 Feminismus jako "mediální bublina" Eva  Presová
22. 9. 2002 Británie: další smrt malého dítěte, další selhání sociálních služeb   

Názory a argumenty ze Slovenska RSS 2.0      Historie >
24. 2. 2003 Zlatá éra sa skončila, Rybníčkov "očisťovací" tím v STV začal svoju kúru Martina  Nemethová
24. 2. 2003 O agentúre rozhodne dotazník Jana  Matúšová
24. 2. 2003 Slovenské referendum o EU: "Nemôžeme chodiť do každého domu" Jana  Matúšová
24. 2. 2003 Sterilizácia Rómok: Rasizmus a diskriminácia vo slovenských nemocniciach? Martina  Ferenčíková
24. 2. 2003 O sterilizácii rómských žien Lubomír  Sedláčik
17. 2. 2003 Hlúpa rozprávka o múdrom Jánovi, alebo že by to bolo naopak? Andrej  Sablič
14. 2. 2003 Kocky sú hodené! Pavol  Stach
12. 2. 2003 Lokálky: prežitok minulosti, alebo perspektívna regionálna doprava? Aleš  Bílek
12. 2. 2003 Zmení štrajk ortieľ nad železnicami? Karol  Labaš
12. 2. 2003 Správa o stave únie -- opäť fiktívny problém Iraku Zolo  Mikeš
12. 2. 2003 Schröder a Chirac predbehli stopäťčlenné grémium Konventu:
„Na čele bude dvojka!“
Lucia  Waldnerová
12. 2. 2003 Dinosauria vojna a ochrana ziskov Thom  Hartmann
12. 2. 2003 Saddám Husajn a "profesionálne ženy" Lubomír  Sedláčik
11. 2. 2003 Priveľké pokušenie zradiť Európu Eduard  Chmelár
11. 2. 2003 Demokracia znamená chaos? Andrej  Sablič

Nezákonné sterilizace na Slovensku RSS 2.0      Historie >
24. 2. 2003 Sterilizácia Rómok: Rasizmus a diskriminácia vo slovenských nemocniciach? Martina  Ferenčíková
24. 2. 2003 O sterilizácii rómských žien Lubomír  Sedláčik
10. 2. 2003 Diskriminácia -- vec, o ktorej sa nepatrí hovoriť Radovan  Geist

Rasismus RSS 2.0      Historie >
24. 2. 2003 Sterilizácia Rómok: Rasizmus a diskriminácia vo slovenských nemocniciach? Martina  Ferenčíková
15. 2. 2003 Jesse Jackson: "Je čas pro naději"   
10. 2. 2003 Diskriminácia -- vec, o ktorej sa nepatrí hovoriť Radovan  Geist
31. 1. 2003 Neonacisti potrebujú niekam patriť   
23. 1. 2003 Médiá sa málo venujú menšinám Martina  Ferenčíková
19. 1. 2003 ČR a integrace menšin Martin  Ondreját
18. 1. 2003 Timeshift: Před padesáti lety to bylo v Británii jako dnes v Česku Jan  Čulík
12. 1. 2003 Židovské město: fašisté neprošli Petr  Záras
9. 1. 2003 Romové: Hanba jednoho kontinentu   
9. 12. 2002 Být černoch není povolání   
4. 11. 2002 Asociální chování "barevných" způsobuje jejich "ideologie resentimentu"   
30. 10. 2002 O Romech a o rasismu Jan  Hruška, Jan Čulík
24. 10. 2002 Slovensko: potrefené husy se ozývají Jan  Čulík
22. 10. 2002 Vyhlásme vojnu rasizmu na Slovensku! Ladislav  Ďurkovič