27. 1. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 1. 2003

Čulíkův "básník trapnosti"

Jan Čulík senior, Graham Greene - Dílo a život, 228 Kč, Academia, Praha, ISBN: 80-200-0960-4

Graham Greene je jedním z nejpopulárnějších britských spisovatelů 20. století. Je autorem románů, povídek, her, básní, esejů, životopisných knih a autobiografických textů. Vydání jeho knih měla obrovské náklady, jeho romány byly přeloženy do skoro všech evropských jazyků a jejich jména jsou všeobecně známá. Všechny jeho knihy byly v Británii nedávno znovu vydány v nakladatelství Vintage a filmových adaptací Greenových děl je dodnes velké množství -- v roce 1999 byla například zfilmována kniha The End of the Affair (česky má název Hranice lásky; v knižní formě Konec dobrodružství). Navzdory své popularitě -- anebo snad kvůli ní - je Greene na britských univerzitách a u profesionálních literárních kritiků považován za autora, který nezasluhuje pozornosti. Současné anglosaské knihy o něm jsou spíše skandalizačními biografiemi a to málo monografií, které je mu věnováno, jsou spíše rozbory jeho popularity než chválou jeho nadání.

Pro anglickou literární kritiku jsou největšími spisovateli dvacátého století experimentální modernisté jako například James Joyce, Virginia Woolfová nebo Samuel Beckett, pro něž byly proud vědomí a iluze citu a vnímání důležitější než zápletka a napětí.

Graham Greene, jako mistr právě těchto naratologických prvků, arcirealista a výslovný oponent proudu vědomí - který byl podle něho stylisticky slepou uličkou - je v anglosaském světě proto vyloučen z panteónu.

Z tohoto důvodu je vážnost a vysoké oceňování této studie Greena od Jana Čulíka (seniora) o to zajímavější, že je vzácná. Čulík vidí v Greenovi nejen populárního, poněkud mizantropického, nadaného vypravěče, ale i geniálního básníka "který rozšířil pole literatury o prvek neúspěchu a povýšil ho paradoxně na úroveň básnické výpovědi".

Původní titul knihy byl Graham Greene: Básník trapnosti s podtitulem Literárně filozofické zkoumání díla jednoho z posledních existencialistů (o změně titulu viz níže).

Autor usiluje o to, aby vylíčil Greena nejen jako spisovatele, ale i jeho celý svět a světonázor. Studie o Greenovi mluví o "Greenelandu", o imaginárním světě, kde se odehrávají Greenovy romány a povídky, a Čulík si dává za úkol zmapovat tuto oblast.

Jde na to důkladně: kniha obsahuje nejen rozbory, ale i synopse všech Greenových románů, povídek a autobiografických textů, obsahuje biografický náčrt, zmiňuje se o všech Greenových přístupných esejích.

Je to důslednost, která čtenáře až vyčerpá a navíc Greenovi nelichotí. Pod drobnohledem ukazuje i zdánlivě bezvadný vzorek své chyby a kvalita Greenovy tvorby byla mírně řečeno nevyrovnaná.

Od prvního slova této knihy - "ano" - je ale jasné, že je to kladný potrét umělce.

Čulík zřídkakdy připustí, že je nějaké Greenovo dílo méně než mistrovské, a v těch málo případech, kde si dovolí kritiku, je schopen vidět slabinu jako věrnost určitému chápání světa nebo přípravu na lepší výkony. Takové obhajoby vypadají donkichotsky.

Kritika je vždy nepřímá, téměř stydlivá: některé povídky jsou "méně zdařilé", Greene má "ne vždy snesitelný sklon" k nechutnému humoru.

I když můžeme říct, že takové nedostatky jsou slučitelné se souřadnicemi Greenelandu -- totiž s oblastí selhávání, nezdaru, fiaska -- jsou až příliš velké a Čulíkovo nadšení nepřesvědčuje, že byl Greene genius.

Nakonec to ale ani nevadí a nezlehčuje to zásluhy knihy, protože jde o více než o hodnoty Greenova díla.

Jak původní podtitul potvrdil, je to "literárně filosofické zkoumání" a nejzajímavější a nejpodmanivější části díla jsou ty, kde Čulík sejde z úzké stezky souhrnů Greenových knih a používá je jako východisko k obecnějším poznámkám.

Jan Čulík byl jasně vzdělanec a polyhistor staré školy a jeho uvažování sahá od staroindického eposu přes jemnosti katolické doktríny a západní filozofie posledních dvou set let až k podrobnostem britského politického života.

Raná kapitola "Graham Greene a Praha" je fascinujícím obrazem Greenových styků s Prahou a s českou literaturou, v kterém sehrál Čulík sám určitou roli jako překladatel a dopisovatel.

V první kapitole knihy se Čulík přiznává k tomu, že podnět k napsání jeho knihy o Greenovi byl v první řadě osobní: říká, že ho Greene "provázel ... skoro padesát let". Čulíkův zájem o Greena je mnohem hlubší než jen zájem nestranného vědce. Kniha nakonec funguje tak, že vidíme nejen Greena čočkou Čulíka, ale i Čulíka přostřednictvím Grahama Greena.

Tato kniha, životní dílo Jana Čulíka, je tak mnohem více než "Život a dílo" jednoho anglického spisovatele. Původní titul byl změněn bez souhlasu dědiců Jana Čulíka z důvodu údajně komerčních. To podvádí -- a zároveň i podceňuje -- čtenáře a zkresluje obsah knihy. Navíc je z toho zmatek: Čulík občas v textu odkazuje na původní titul, který se nevyskytuje na obalu a je bez podtitulu v tiráži.

Úvodní část má například titul "Zdůvodnění názvu", což v případě banálního "Života a díla" je sotva nutné.

Vazba sama je dost nepřitažlivá -- kniha vypadá jako učebnice pro střední školy -- a od úvodního motta knihy až k závěrečným poznámkám je kniha postižena obrovským množstvím tiskových chyb. Takové vydání je neuctivé nejen vůči Greenovi, jehož živlem je podle Čulíka "zvetšelost, ošumělost, zchátralost", ale i vůči Janu Čulíkovi. Anglické přísloví říká, že by se kniha neměla posuzovat podle obalu či vazby. Tato kniha je důkazem jeho moudrosti.

(Původně vyšlo v brněnském literárním měsíčníku Host.)

                 
Obsah vydání       27. 1. 2003
27. 1. 2003 Hans Blix nedal OSN k dispozici žádný "kouřící revolver"
27. 1. 2003 Jak Američané zradili Armény ze strategických důvodů Jan  Čulík
27. 1. 2003 Inovativní lidé jsou nepříjemní
27. 1. 2003 Británie poskytla OSN špionážní informace o Iráku
26. 1. 2003 Znal jsem Zbigniewa Brzezinského - jeho vliv na americkou politiku je pořád silný Miroslav Václav Steiner
25. 1. 2003 Blair: válka může začít bez důkazů proti Iráku
25. 1. 2003 Irák: zbrojní inspektoři OSN nenašli nic
27. 1. 2003 Irák: Tyto dny jsou klíčové
25. 1. 2003 Dovolená v ose zla
27. 1. 2003 Oznámení iniciátorů bojkotu sítě T mobile
26. 1. 2003 Monitor Jana Paula: Hutka nebude s Gottem a Vondráčkovou zpívat Havlíčku, Havle! Jan  Paul
27. 1. 2003 Co dělat, když české televizní stanice šíří propagandu
27. 1. 2003 Neznámé fotky z Metra
26. 1. 2003 Zeman sklidil to, co zasel Josef  Trnka
26. 1. 2003 Ve Štrasburku soud reagoval za tři dny Zdeněk  Jemelík
27. 1. 2003 Čulíkův "básník trapnosti" Kathryn  Murphy
27. 1. 2003 Je opravdu škoda, že prezident nebyl zvolen? Petr  Kuča
27. 1. 2003 Koho na Hrad, that is a question... Ivo V. Fencl
25. 1. 2003 Domácí štěstí: jak probíhaly volby prvních československých prezidentů
27. 1. 2003 Čeští učitelé jsou na tom špatně, ale ani nevíme jak Ivo V. Fencl
27. 1. 2003 Náboženské křižovatky Josef  Veger
27. 1. 2003 Inflácia prezidentov aj na Slovensku Lubomír  Sedláčik
27. 1. 2003 Dôvera a paranoja: Najnovšia "kauza" ANO má viacero otáznikov Marián  Repa
27. 1. 2003 Rovní a rovnejší
Občania majú šancu vyhrať nad Fondom národného majetku SR
Vladimír  Bačišin
27. 1. 2003 Neisté smerovanie Európy Ľubomír  Tokár
24. 1. 2003 Ze Zemanovy cesty na Hrad zbyly trosky...
24. 1. 2003 Pohled zevnitř: Kdo prohrává s kým v ČSSD Ivan  David
24. 1. 2003 Diskuse o zničení Německa a o nacistické vině pokračuje
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 1. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2002 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
27. 1. 2003 Co dělat, když české televizní stanice šíří propagandu   
27. 1. 2003 Čulíkův "básník trapnosti" Kathryn  Murphy
27. 1. 2003 Náboženské křižovatky Josef  Veger
27. 1. 2003 Jak Američané zradili Armény ze strategických důvodů Jan  Čulík
27. 1. 2003 Inovativní lidé jsou nepříjemní   
26. 1. 2003 Znal jsem Zbigniewa Brzezinského - jeho vliv na americkou politiku je pořád silný Miroslav Václav Steiner
26. 1. 2003 Ve Štrasburku soud reagoval za tři dny Zdeněk  Jemelík
26. 1. 2003 Monitor Jana Paula: Hutka nebude s Gottem a Vondráčkovou zpívat Havlíčku, Havle! Jan  Paul
25. 1. 2003 Domácí štěstí: jak probíhaly volby prvních československých prezidentů   
24. 1. 2003 První skupina "lidských štítů" se vydává do Iráku   
24. 1. 2003 Diskuse nad budoucností Špálovy galerie a Nadace Český fond umění Roman  Franta
23. 1. 2003 Druhá po Libuši Zdeněk  Jemelík
23. 1. 2003 "Až po vás, Václave"   
23. 1. 2003 Mohou dva idioti rozpoutat světovou válku? Martin  Škapík
23. 1. 2003 Jacques Derrida - symbol západního pseudointelektuálního diletantismu?   

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
27. 1. 2003 Čulíkův "básník trapnosti" Kathryn  Murphy
22. 1. 2003 Finančnice - na motivy K.J. Erbena   
21. 1. 2003 O (české) literatuře v Britských listech   
20. 1. 2003 Co číst a k čemu to vést Jan  Čulík
20. 1. 2003 Třicet let bojů s Ladislavem Štollem
aneb Jak s tím můžete žít?
Martin  Štoll
13. 1. 2003 Česká literatura v postkomunismu Petr  Bílek
13. 1. 2003 Příjemnou a zajímavou sobotou v Londýně Jan  Čulík
7. 1. 2003 Nové myšlenky a směry při studiu české kultury, jazyka a literatury   
3. 1. 2003 Milan Kundera a jeho Nevědomost: Láska a odpor k vlastnímu hnízdu Jan  Čulík
18. 12. 2002 Česká poesie v předvánočním Stockholmu Jana  Witthed
12. 12. 2002 Totalita v nás: Multibestia triumphans et incorporata Jan  Čulík st.
6. 12. 2002 Levicové bědování - ale s novými informacemi a s noblesou Jan  Čulík
3. 12. 2002 O české exilové literatuře: Problém identity mezi domovem a cizinou Martin  Pilař
24. 11. 2002 Literatura, nebo povrchní politický pamflet? Jan  Čulík
30. 10. 2002 Historie Literárek: zápas o morálku, integritu a slušnost Jan  Čulík