10. 3. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 3. 2003

Monitor Jana Paula: Současné výtvarné umění a média

Aneb čtenář se jen obtížně dostává k seriózním informacím

Vzájemná propojenost umění a médií je již potvrzena. V minulosti bylo samo umění jednou z hlavních komunikačních forem, zobrazujícím prostředkem, který vedle literatury a divadla podával obraz tehdejší společnosti. Výtvarné umění bylo vizuální podobou světa, i když v sobě také transformovalo lidské představy a sny. Dnešní umění se dostalo v současné éře rychlých přenosů informací mimo pozornost a stalo se exklusivní záležitostí pro úzký okruh lidí.

       Média vstoupila v minulém století do moderního umění jako zdroj inspirace i jako prostředek prodeje uměleckého díla. Andy Warhol obsadil v  roce 1999 hned za Georgesem Seuratem desátou příčku mezi sty na aukcích nejprodávanějšími umělci světa, když jeho vydražená díla dosáhla celkové sumy 28,4 milionu dolarů. Za sebou nechal Amadea Modiglianiho, Maurice Utrillo, Henri de Toulouse Loutrec a další. Jenže Modigliani nebyl tak produktivním umělcem jako Warhol a proto je na trhu také mnohem méně jeho prací.

       Každý z nich ale v jiných podmínkách a odlišně reagoval na svoji dobu. Warhol přesně vystihl své prostředí a obratně využíval média k popularitě, která ho přivedla ke slávě a k zájmu o jeho díla. Dnešní světový mediální trh je ale už tak přesycen informacemi, že zopakovat něco podobného s uchováním tvůrčí integrity není prakticky možné. Současný umělec je zcela osamocen a nemůže konkurovat rychle přizpůsobivým profesionálním týmům v Public Relations. Jednoduše proto, že jeho smyslem je tvorba.

       Kdysi byla role umělce upozaděna a měřítkem úspěšnosti i zájmu byla jeho vlastní tvorba. Dnešní tvůrce tyto nároky v konkurenčně scvrklém světě už splňovat "nemusí", neboť zájem o své umění vytváří i prostřednictvím osobní mediální popularity. Současná společnost je zvyklá na tento způsob "prodeje" v řadě jiných činností a způsobů využití médií v umění je mnoho. Skandál je jedním z těch dobře osvědčených, avšak česká společnost je k medialitě umělců rezervovaná a nebere je příliš vážně.

       Zcela výjimečné postavení má odborný tisk, v němž výtvarná kritika zařazuje umělce do kontextu celé výtvarné kultury. Naopak výtvarná publicistika v běžných médiích výtvarné umění přibližuje a popularizuje především před laickou veřejností. Problémem je, že rozdíly mezi kritikou a publicistikou se stírají a jsou stále méně patrné, což celou oblast výtvarného umění poškozuje. Média se nesnaží podat skrze umění jeden z možných obrazů světa, ale slouží za časté umělci jen k osobní propagaci a presentaci.

       Výtvarná publicistika je bezbřehá a nemusí mít žádná omezení, kromě etických. Recenze by naopak měla vznikat za určitých podmínek a měla by být vázána jistými pravidly. Její vypovídací hodnota je v tom, že kritik píše svůj text se znalostí celé šíře výtvarného umění a konkrétních souvislostí o díle a autorovi, kdežto výtvarná publicistika je nezávazná ve své možnosti vyjadřovat se povšechně. Kvalitnímu výtvarnému umění se v tisku občas věnuje MF Dnes, Lidové Noviny a časopis Týden a Reflex, pokud zrovna nepublikují  pochvalné propagační články, často velmi nízké stylistické úrovně.

       Většina vydávaných textů je všeobecně považována za hodnotu, která zpětně určuje veřejné, ale bohužel často i odborné mínění, které má být ovšem nezávislé na tom, co publikují média. Základní problém, který komplikuje pohled na výtvarné umění, je v tom, že zájemce o výtvarné umění nemá prakticky možnost se dobře orientovat, protože nemá šanci se v médiích dostat k seriozním informacím. Denní tisk zatím nechápe své výlučné postavení v oblasti výtvarného umění a bulvární tisk ho mít nemůže.

       Ještě horší je situace u většiny společenských časopisů, které píší o výtvarném umění a o umělcích ze zcela jiné pozice než denní tisk. Zde je snaha přinášet nezávislé informace o výtvarném umění minimální a ani to netřeba očekávat. Texty jsou zde až na malé výjimky realizovány na základě osobních kontaktů, módního zájmu či společenské poptávky, která pro objektivní pohled na výtvarnou scénu nemá žádnou hodnotu.  

     Společenské časopisy nemohou seriozní informace o výtvarném umění přinést, neboť to není ani v jejich zájmu. Jejich cílem je čtenáře bavit. Poutavost je zde nadřazena vlastní kvalitě informací, které redakci a vydavatele v podstatě nezajímají, protože jejich kvalitu nejsou schopni ani sami posoudit. Každopádně ani tady většina čtenářů věrohodnost informací o výtvarném umění neočekává a přesto je považuje za závazné.

      Zcela samostatným tématem hodným k zamyšlení je presentace současného výtvarného umění v tzv.veřejnoprávní České televizi. I tady je totiž až na výjimky systém vyhodnocování toho, co stojí za pozornost podřízen vkusu, znalostem i známostem příslušných redaktorů a nikoliv snaze presentovat závažné otázky, které umění přináší. Pakliže se některé smysluplné pořady objeví, nemají obvykle dlouhého trvání (například Artóza Davida Černého).  

    O nic lepší situace není ani ve specializovaném tisku, kde se o seriozní informace z oblasti výtvarného umění pokouší snad jen nově vydávaný, avšak komerční Art-Antiques. Odborný "nezávislý" tisk, který se současným uměním zabývá systematicky, je ale všeobecně velkým zklamáním. Tituly Výtvarné umění a Umění a řemesla zanikly a kromě kriticky orientované Revolver Revue a její přílohy téměř neexistuje prostor pro nezávislou kritiku.

       V oblasti současného umění má specifické postavení časopis Umělec, publikující občas skvělé analytické texty, a čtrnáctideník Ateliér, jež se profiluje především jako zdroj informací z různých oblastí výtvarného umění, včetně často neaktuálních recenzí na již proběhnuté výstavy. Redakce mají sice velmi omezené prostředky, avšak na rozdíl od běžných médií alespoň vyprofilované představy o tom, jakou kvalitu na svých stránkách presentovat.  

       Na okraji zájmu i tak ale zůstávají některé zajímavé tvůrčí aktivity, často jenom proto, že se realizují většinou mimo rámec kamarádšoftu, zájmových cílů a lobby. K ochuzení ve vnímání české výtvarné scény dochází i díky nedostatku vůle některých redakcí dát prostor odlišným názorům a pohledům. Není zde vůle po vytváření potřebného kritické prostředí, z něhož se teprve může zrodit konstruktivní a smysluplný dialog.

      Obraz výtvarného umění, který si laická veřejnost bohužel tvoří převážně skrze běžná média, proto odpovídá také té úrovni a kvalitě, s jakou se o výtvarném umění píše. Těm, kteří poznávají výtvarného umění individuální cestou poznání a srovnání, se obraz výtvarného umění jeví jinak než těm, kteří se v zájmu o výtvarné umění rozhodují pod vlivem zkreslených, neúplných a často neseriozních informací z médií.

                 
Obsah vydání       10. 3. 2003
10. 3. 2003 Jaké to bylo v České televizi dne 11. září 2001 Jan  Čulík
8. 3. 2003 Bowling for Columbine -- dobrá ukázka investigativní práce Jan  Čulík
10. 3. 2003 Tabu, tabula rasa a ta buranská povaha Ondřej  Hausenblas
10. 3. 2003 Výjimečnost pro všechny Karel  Mašita
10. 3. 2003 I anglosaské právo zůstává právem Petr  Schnur
10. 3. 2003 Prázdný patos na Hradě a v Podhradí Vladimír  Rott
10. 3. 2003 Spekulace médií: Špidla požádá o důvěru, aby mohl vzápětí vládu rekonstruovat Josef  Trnka
10. 3. 2003 Zpětné zrcátko a čelní sklo na další cestu Miloš  Dokulil
10. 3. 2003 Rebel musí souznít s davem Martin  Gřeš
10. 3. 2003 Turecko lekci dostalo a současně uštědřilo Miloš  Kaláb
10. 3. 2003 Rakovina se "bude brzo léčit zásahy do genetiky"
10. 3. 2003 Monitor Jana Paula: Současné výtvarné umění a média Jan  Paul
10. 3. 2003 Palestinci trpí pod izraelskou správou
10. 3. 2003 NA PAVLAČI: O zázracích Hugo  Schreiber
10. 3. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ
tentokráte o Jánošíkovi a finanční situaci vlivných slovenských osobností
Hugo  Schreiber
10. 3. 2003 Italský historik a bohemista čestným členem Masarykovy společnosti Jaroslava  Čajová
4. 3. 2003 100. výročí úmrtí českého politika Fr. L. Riegra Jaroslava  Čajová
10. 3. 2003 Výzva papeže Jana Pavla II. k zachování míru
10. 3. 2003 DOKUMENT: Pacem in terris
10. 3. 2003 Americký kardinál Stafford odsoudil přípravu války proti Iráku
10. 3. 2003 Svatý stolec potvrdil trest pro bývalého děkana teologické fakulty v Praze
10. 3. 2003 ROZHOVOR: Urobíme všetko preto, aby sme zabránili vojne Ivan  Štefunko, Martin  Muránsky
12. 3. 2003 EÚ irackú krízu nevyriešila, uznává autoritu OSN Zolo  Mikeš
7. 3. 2003 Václavské okovy Jaroslav  Hutka
7. 3. 2003 Snadné zbohatnutí s Nigerijci podle TV Nova Zdeněk  Jemelík
7. 3. 2003 Zahraniční politika USA: Pokračování teologie jinými prostředky Tomáš  Linhart
7. 3. 2003 Válka George W. Bushe ve jménu Pána Boha Miloš  Kaláb
7. 3. 2003 Zelenkovi Knoflíkáři a Rok ďábla: Filmy bez větší hloubky Edward  Allan
7. 3. 2003 Petr Zelenka's Buttoners and The Year of the Devil: Films without real depth Edward  Allan
10. 3. 2003 Komu pomohla hrozba štrajkom? Martin  Muránsky
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 3. 2003 Hospodaření OSBL za únor 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Monitor Jana Paula RSS 2.0      Historie >
10. 3. 2003 Monitor Jana Paula: Současné výtvarné umění a média Jan  Paul
3. 3. 2003 Monitor Jana Paula : Tunelování Mánesa se státním dohledem? Jan  Paul
21. 2. 2003 Monitor Jana Paula : Děla pro Prahu Jan  Paul
20. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Muzeum dětské kresby, lež, anebo nafouknutá bublina? Jan  Paul
16. 2. 2003 Monitor Jana Paula: "Street Art" v Holešovicích Jan  Paul
13. 2. 2003 Monitor Jan Paula : Česká televize účelově zkreslila Romanův příběh Jan  Paul
10. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Ještě ke kontroverzi o Srdci Jan  Paul
7. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Několik poznámek ke Kulturnímu monitoru Štěpána Kotrby Jan  Paul
7. 2. 2003 Nekompetentní a bulvární Monitor Jana Paula Alexander  Gjurič
7. 2. 2003 Polemika s polemikou aneb Jan van Paul ležící spící Štěpán  Kotrba
7. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Vyjádření k dopisu pana Gjuriče Jan  Paul
20. 1. 2003 Přehlídka ročníkových prací atelieru Jiřího Beránka Jan  Paul
15. 1. 2003 Monitor Jana Paula: Srdce na Hradě se proměnilo v otazník Jan  Paul
13. 1. 2003 Monitor Jana Paula: Nadace ČFU se rozhodla pohřbít galerii Václava Špály Jan  Paul
13. 1. 2003 Diskuse na téma Česká umělecká kritika