7. 3. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 3. 2003

Válka George W. Bushe ve jménu Pána Boha

Čím více se blíží zahájení útoku na Irák, tím více stupňuje americký prezident George W. Bush náboženskou rétoriku, nazývá Spojené státy "požehnanými" a tvrdí, že Bůh je na jejich straně. Při tom to všechno přehání až do absurdnosti. Jeho abnormálnímu chování se věnoval náboženský dopisoval pro CanWest News Service, Bob Harvey, a odsoudil je slovy, že s prezidentovou pózou nesouhlasí velká část světové veřejnosti včetně kanadské.

Prezident Bush řekl svým přátelům, že první slova, která čte každé ráno, nemají nic společného s jeho funkcí jakožto prezidenta nýbrž s jeho Pánem Bohem. Je to evangelicko-křesťanská klasika, "My Utmost for His Highest", povzbuzující malá knížečka denních mini-kázání. Jejím autorem je Oswald Chambers. Byl začínajícím skotským umělcem než se setkal s Charlesem Spurgeonem, viktoriánským baptistou, který byl jedním z největších kazatelů 19. století. Pan Chambers opustil umění a stal se potulným kazatelem. Jeho manželka znala dobře těsnopis (250 slov za minutu) a tak zapisovala všechno, co její manžel kázal, takže nakonec vydala 30 knih.

"My Utmost for His Highest" se ve Spojených státech vydává znova a znova od r. 1935 a neustále se udržuje mezi 10 nejvíce prodávanými knihami. Recenzenti Amazon.com dali knížce kázání 5 hvězdiček, ale jeden uvedl, že není jejím fanouškem, protože kázání kladou důraz jen na jednu věc a tou je pouze a výhradně služba Pánu Bohu. Prezident Bush si z ní čte každé ráno a také podle ní mluví a jedná.

Je stále silněji kritizován proto, že velice důrazně používá jazyka apoštolů při slovních útocích na Irák, kdy tvrdí, že je Bůh "zcela" na straně Spojených států. Minulý měsíc pronesl ve svém projevu k náboženským rozhlasovým a televizním hlasatelům, že teroristé "nenávidí tu situaci, že my můžeme uctívat svého všemohoucího Boha, jak se nám líbí, a že Jím byly Spojené státy vyvoleny, aby přinesly Boží dar svobody každé lidské bytosti na Zemi". Ve svých projevech také nazývá Spojené státy "požehnanou zemí" kdežto al-Qaedu a Irák označuje výrazem "síly tmy".

Bushův jazyk stojí v příkrém kontrastu s jazykem kanadského ministerského předsedy Jeana Chrétiena, který má právě opačný problém než prezident Bush. Je kritizován za to, že není ve svých projevech dostatečně nábožensky zapálený. Byl kritizován zejména po 11. září 2001 za to, že zakázal, aby se připomínal Bůh při projevech smutku na Parlamentním pahorku v Ottawě. Je to při tom zajímavé, protože je o něm známo, že je římsko-katolického vyznání, ale dodržuje odluku církve od státu.

John Redekop, emeritní profesor Univerzity Wilfrida Lauriera ve Waterloo a dřívější předseda "Evangelického společenství Kanady" zastává názor, že i když mohou projevy prezidenta Bushe některé lidi rozčilovat, aspoň uznávají američtí vedoucí politici boží suverenitu: "Chválím Spojené státy za takové projevy. Je to mnohem lepší než to, co se stalo zde (v Kanadě), kdy byly zakázány modlitby po 11. září a při tryzně za oběti letecké katastrofy Swissairu". Pan Redekop také řekl, že Spojené státy tradičně prohlašují, že si je vybral Bůh za svůj nástroj a prezident tuto skutečnost připomíná stále častěji, jak se přibližuje čas útoku na Irák. Dodal, že takový evangelicko-křesťanský jazyk se vnímá jakožto "exkluzivistický a do určitého stupně arogantní" - "Bůh a Spojené státy proti světu" - to je pro jiné země těžko přijatelné.

Ani podle pana Stockwella Daye není v Kanadě pochopení pro evangelický jazyk. Když byl ještě v r. 2001 vedoucím silně pravicové konzervativní strany "Canadian Alliance", navštívil Washington, aby se setkal s prezidentem Bushem a mexickým prezidentem Foxem. Chválil je za jejich otevřené vyznání víry a současně si stěžoval, že mu působili Kanaďani spoustu potíží právě pro jeho náboženské přesvědčení.

Emeritní profesor Redekop řekl, že by nemělo být problémem pro vedoucího politika vyznávat boží pomoc, ale pan Bush prý překročil hranici únosnosti: "Je to pro mě problematické, když tvrdí, že je Bůh dáván do souvislosti výhradně s jedinou zemí. Je možné žádat při modlitbách o moudrost a vedení, ale nemůžeme tvrdit, že je Bůj na naší straně - takové tvrzení jitří pocity jiných lidí. Netoužíme po tom, abychom mysleli jako křižáci".

Pan Gerald Vandezande, dřívější ředitel organizace "Občané za veřejnou spravedlnost", která je ekumenickou společností, prohlásil, že pan Bush velice posloužil světovému mírovému hnutí: "Nikdy by se toto hnutí nerozrostlo tak dramaticky, nebýt válečnických řečí pana Bushe a jeho neustálého vzývání Pána Boha. Provokuje lidi, aby za zamýšleli nad významem míru a války". Dodal, že je zapotřebí klást otázky, když se některý státník prohlašuje za boží nástroj: "Zásadní otázkou není to, zdali je Bůh na naší straně, ale zda my jsme na boží straně. Přece není možné vyhlašovat, že Boha vlastníme!"

Jak hledí na konflikt vedoucí představitelé církví? Papež Jan Pavel II. tvrdí, že válka proti Iráku nemá morálního odůvodnění a vyzval miliardu katolíků na celém světě, aby se připojili k jeho hladovce a modlitbám za mír. Ačkoliv pan Bush slíbil, že vyslechne názory Vatikánu, odmítnul jeho názory už dopředu než se setkal s papežským nunciem kardinálem Laghim.

Způsob, jakým pan Bush používá stále více náboženského slovníku amerických evangelických křesťanů při svých veřejných projevech začíná znervózňovat americké náboženské vedoucí. Reverend Welton Gaddy, louisianský pastor a výkonný ředitel "Aliance pro různé víry" řekl, že pan Bush používá obecných zmínek, terminologie a jazyka, které vycházejí z velice zvláštních náboženských tradic evangelického křesťanství. Pan Barry Lynn, výkonný ředitel organizace nazvané "Američané sjednocení za odluku církve a státu" se domnívá, že se Bushovy projevy stále více podobají náboženskému kázání a už si jimi znepřáteluje rostoucí počet voličů.

Kanadský neokonzervativec David Frum (který se vzdal kanadského občanství a prohlásil Spojené státy za svou novou vlast) psal pro pana Bushe projevy po dobu 13 měsíců a vymyslel pro Severní Koreu, Irán a Irák termín "osa nenávisti", který hlavní Bushův "speechwriter" (pisatel projevů) Michael Gerson ihned vylepšil na "osu zla" - "axis of evil". Tyto termíny byly podle pana Fruma v naprostém souladu s náboženským jazykem, kterému dává prezident přednost.

Pan Bush vyrostl jako člen umírněné presbyteriánské a episkopální církve, ale přestoupil do evangelického tábora v r. 1984 a připojil se k rigorózní skupině pro studium bible. Říká, že by se nebyl nikdy stal prezidentem bez pomoci této skupiny a jeho vlastního studia Písma svatého, které mu pomohly překonat jeho alkoholismus a zachránily jeho manželství. Začíná každý den modlitbou a meditací. Obklopil se v Bílém domě evangelisty, kteří se pravidelně účastní studia bible.

Ve svém lednovém projevu o stavu Únie prohlásil: "Netvrdíme, že známe všechny cesty Prozřetelnosti, ale přes to jim důvěřujeme a všechen svůj život a veškerou historii stavíme na důvěře v milujícího Boha. Kéž nás nyní vede". Později se ve stejném projevu zmínil o "zázračně pracující síle dobroty, idealismu a víry amerického lidu". Pro stoupence pana Bushe na evangelické pravici to znamená jasné poukázání na oblíbenou kostelní píseň "Power in the Blood" (Moc v krvi) a její verš o "zázračně pracující síle krve Beránka".

Redakční článek periodika "St. Louis Post-Dispatch" poznamenal, že poslední projevy pana Bushe používají náboženských obratů, jakých nepoužil žádný jiný americký prezident od doby Abrahama Lincolna. Takové vyjadřování způsobuje, že se mnoho Američanů cítí vyřazeno: "Náboženské vyjadřování je velice stará a při tom velice nebezpečná tradice". Bushovy projevy popuzují jeho spojence, jak se přibližuje invaze do Iráku. Ve francouzském "Le Monde" napsal komentátor Christian Boltanski, že je pan Bush přesvědčen o tom, že ho inspiruje sám Bůh a že je tím nebezpečný. Německý časopis "Der Spiegel" dal nedávno George Bushe na svou titulní stránku na pozadí kříže a napsal, že je George W Bush přesvědčen, že to je sám Bůh, kdo mu umožňuje stát na místě amerického prezidenta v této historické chvíli.

Církev, jejímž členem je prezident Bush, patří k církvím, které se vyjádřily proti jeho úsilí provést do Iráku invazi. V srpnu prohlásila Spojená metodistická církev, že pan Bush ignoruje radu svých spojenců, mnoha členů Kongresu a milionů amerických občanů. Generální tajemník církve Jim Winkler vyzval "spojené metodisty", aby se postavili proti nevyprovokovanému útoku Spojených států slovy: "Prezident Bush a viceprezident Cheney jsou členy naší církve. Naše mlčení by se mohlo vysvětlovat jako náš tichý souhlas s válkou".

Poznámka: Při zpracování dvou článků pana Boba Harveye mi neunikl výraz "Prozřetelnost", na kterou věří prezident Bush. Ačkoliv to zní divně, pamatuji si z vlastní zkušenosti - narozen v r. 1929 - na tento hojně používaný výraz ve 40. letech minulého století. "Prozřetelnost" tehdy řídila kroky a akce jiného politického velikána vyvoleného národa, aby vládl světu. Ten muž se jmenoval Adolf Hitler.

                 
Obsah vydání       7. 3. 2003
8. 3. 2003 Bowling for Columbine -- dobrá ukázka investigativní práce Jan  Čulík
10. 3. 2003 Tabu, tabula rasa a ta buranská povaha Ondřej  Hausenblas
7. 3. 2003 Zahraniční politika USA: Pokračování teologie jinými prostředky Tomáš  Linhart
7. 3. 2003 Válka George W. Bushe ve jménu Pána Boha Miloš  Kaláb
7. 3. 2003 Český Telecom - stále je to otázka maximalizace zisku Radek  Mokrý
7. 3. 2003 Za nezájmu občanů se stal Jan Jařab terčem rasistického útoku
7. 3. 2003 Informácie o zvýhodneniach pre PSA Peugeot Citroën sú "obchodným tajomstvom"
8. 3. 2003 Chudoba ve světě: Jak může Švýcarsko jednat?
7. 3. 2003 MTV s Tonym Blairem Filip  Rožánek
6. 3. 2003 Je to fakt tabu... Vojtěch  Polák
7. 3. 2003 Václavské okovy Jaroslav  Hutka
7. 3. 2003 Snadné zbohatnutí s Nigerijci podle TV Nova Zdeněk  Jemelík
6. 3. 2003 V Praze se na protest proti "politickým poměrům" upálil devatenáctiletý mladík
6. 3. 2003 "Antiglobalisté" nevyzývají k sebevraždám, ale k aktivitě a emancipaci společnosti Ondřej  Slačálek
7. 3. 2003 Zelenkovi Knoflíkáři a Rok ďábla: Filmy bez větší hloubky Edward  Allan
7. 3. 2003 Petr Zelenka's Buttoners and The Year of the Devil: Films without real depth Edward  Allan
7. 3. 2003 Pohlednice z Timoru IV. Jaroslav  Kováříček
7. 3. 2003 Přes půl milionu podpisů na protiválečné petici za 2 dny
7. 3. 2003 Má odstoupit americký prezident... Miloš  Kaláb
7. 3. 2003 Dopis České televizi: Nezkreslujte zpravodajství
7. 3. 2003 Komise LAS lobbuje v New Yorku proti válce na Blízkém východě Ivana  Bošinová
7. 3. 2003 ČSSD: O tempora, o mores Robin  Böhnisch
6. 3. 2003 Havlovi pohrobci znepřízněni volbou Ivan  David
7. 3. 2003 Nájemné: Nezapomínejme na nejslabší Jindřich  Novák
7. 3. 2003 8. březen - mezinárodní den žen
7. 3. 2003 Možnosť útoku na Irak už má následky Juraj  Král
7. 3. 2003 Prague Structuralism and Fictional Worlds: In Honour of Professor Lubomír Doležel's 80th Birthday
6. 3. 2003 EU neumí komunikovat s občany Patrice  de Beer
5. 3. 2003 Trabant s karoserií Ferrari aneb kontinuita privatizování v Čechách Štěpán  Kotrba
5. 3. 2003 Jak se poučit ze stalinského teroru pro budoucnost? Jan  Čulík
5. 3. 2003 Proč mě neprávem osočují? O cestě ke Kábulu David  Soukup
5. 3. 2003 Statewatch: mnohá práva kandidátských zemí EU budou značně omezená
7. 3. 2003 Angola - vzdialená krajina Jana  Machatová
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 3. 2003 Hospodaření OSBL za únor 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
8. 3. 2003 Bowling for Columbine -- dobrá ukázka investigativní práce Jan  Čulík
7. 3. 2003 Za nezájmu občanů se stal Jan Jařab terčem rasistického útoku   
7. 3. 2003 Válka George W. Bushe ve jménu Pána Boha Miloš  Kaláb
7. 3. 2003 Petr Zelenka's Buttoners and The Year of the Devil: Films without real depth Edward  Allan
7. 3. 2003 Nájemné: Nezapomínejme na nejslabší Jindřich  Novák
7. 3. 2003 Zelenkovi Knoflíkáři a Rok ďábla: Filmy bez větší hloubky Edward  Allan
7. 3. 2003 Zahraniční politika USA: Pokračování teologie jinými prostředky Tomáš  Linhart
7. 3. 2003 Český Telecom - stále je to otázka maximalizace zisku Radek  Mokrý
7. 3. 2003 Informácie o zvýhodneniach pre PSA Peugeot Citroën sú "obchodným tajomstvom"   
7. 3. 2003 Snadné zbohatnutí s Nigerijci podle TV Nova Zdeněk  Jemelík
7. 3. 2003 Václavské okovy Jaroslav  Hutka
7. 3. 2003 Pohlednice z Timoru IV. Jaroslav  Kováříček
6. 3. 2003 "Antiglobalisté" nevyzývají k sebevraždám, ale k aktivitě a emancipaci společnosti Ondřej  Slačálek
6. 3. 2003 Je to fakt tabu... Vojtěch  Polák
6. 3. 2003 EU neumí komunikovat s občany Patrice  de Beer

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
7. 3. 2003 Má odstoupit americký prezident... Miloš  Kaláb
7. 3. 2003 Zahraniční politika USA: Pokračování teologie jinými prostředky Tomáš  Linhart
7. 3. 2003 Komise LAS lobbuje v New Yorku proti válce na Blízkém východě Ivana  Bošinová
7. 3. 2003 Válka George W. Bushe ve jménu Pána Boha Miloš  Kaláb
6. 3. 2003 Norové jsou proti válce v Iráku   
6. 3. 2003 Postoj islámských zemí k Iráku zůstává beze změny   
5. 3. 2003 Čeho se bojí Lidové noviny? Milan  Valach
5. 3. 2003 Proč mě neprávem osočují? O cestě ke Kábulu David  Soukup
5. 3. 2003 Ruský ministr zahraničí nevyloučil, že Rusko užije v Radě bezpečnosti právo veta   
5. 3. 2003 Alžírská "bahia" Josef  Brož
4. 3. 2003 Nacionalismus versus kosmopolitní postoj? Jan  Čulík
4. 3. 2003 Turecký parlament neschválil rozmístění amerických vojsk   
4. 3. 2003 Summit Arabské ligy k Iráku: Ne válce, ano míru a mezinárodní legitimitě Ivana  Bošinová
4. 3. 2003 Prečo "stará" Európa, a nie USA, ergo Izrael? Daniel  Krajcer
4. 3. 2003 Kanaďané chtěli provést inspekci amerických zbraní hromadného ničení Miloš  Kaláb

Karol Wojtyla - papež Jan Pavel II. RSS 2.0      Historie >
7. 3. 2003 Válka George W. Bushe ve jménu Pána Boha Miloš  Kaláb
20. 2. 2003 Papež Jan Pavel II.: Proč jsem proti válce v Iráku   
25. 12. 2002 Čelní představitelé církví proti válce v Iráku