Krystalicky Průzračná Pravda Bytí

27. 9. 2009 / Jan Kadubec

Pročetl jsem dokonce třikrát text pana Petra Fleischmanna "Mehr Licht", ale i potom mi to celé připadalo naprosto bezobsažné a nicneříkající. To bude asi tím, že mi nebyl dán dar víry. Akorát jsem vyčetl, že papež je v každém případě hoden úcty (asi proto, že je prostředníkem mezi Bohem a člověkem, že je tudíž sice menší než Bůh, ale větší než člověk).

Pan Fleischmann píše, že si "papež neumí představit, že onen rozum, jenž je součástí jak božské tak lidské podstaty, by mohl tolerovat zlo, natož ho činit", což, dle pana Fleischmanna, velice moc rozčililo muslimy skoro na celém světě. Pokud by tato věta naštvala miliardu a půl muslimů, tak by z toho bylo naprosto zřejmé, že muslimové nesnášejí rozum a jsou tudíž ne-rozumní, a tolerují zlo a činí ho (teroristi jedni bakaní).

Nečetl jsem onu papežovu přednášku v Řezně, ale myslím si, že muslimové měli skutečně důvod se rozhořčit. Britské listy by ostatně mohly otisknout onu inkriminovanou pasáž, aby bylo jasno i nám nemuslimům. A ještě jedna citace z článku: Pravda bytí, jíž můžeme za pomoci rozumu pronikat a odkrývat, je totožná s dobrem: "Jde tu o rozšíření našeho pojetí rozumu a jeho používání", řekl (Ratzinger).

To je hezky postmoderně heideggerovsky řečeno. Tedy pomocí rozumu pronikáme do Pravdy bytí a odkrýváme Pravdu bytí. Nemělo by být spíše Bytí? A nemělo by být ono Bytí dvakrát křížem přeškrtnuto? Bytí je přeškrtnuto proto, že Bytí je Nic. Bytí je nutno chápat jako součtveří čtyř směrů - Země, Nebe, Božské a Smrtelné... No ale dosti heideggerovských srandiček.

"Rozšířit naše pojetí rozumu a jeho používání" - ale o co rozšířit? Tu větu Ratzinger nedokončil, ač jde jasně o rozměr víry, rozšířit rozum o víru v Boha. O skloubení rozumu a víry se pokoušeli teologové dva tisíce let, těch tun traktátů co bylo o tom napsáno, a teologům vyšel vždy jeden jediný závěr - víra je nadřazena rozumu, rozum musí poslouchat víru. Galileo odvolal své rozumové vědecké výsledky, dal přednost víře, zachránil si tak život. Galileo tím odvoláním odhalil pravdu svého bytí.

Jsem přesvědčen, že člověk úplně nejdokonaleji odhalí pravdu bytí, dřeň bytí, podstatu bytí, když je nezaměstnaný a nemá co do huby, tam se mu zjeví čistá Krystalicky Průzračná Pravda Bytí.

A s tou Pravdou Bytí souvisí i zmínka o Janu Husovi v článku BENEDICTE, REHABILITA IOHANNEM HUS!

Takže: Jan Hus byl upálen právem, církev se nemá za co omlouvat a taky se nikdy neomluví! Nebyl odsouzen na základě falešného obvinění, kdepak paní Renée Artru! Jan Hus (a tisíce dalších) se provinil tím, že dal přednost rozumu před vírou. Jakmile totiž s panem Ratzingerem rozšíříme rozum a jeho používání o rozměr víry, nutně Husa ba i toho Slánského, Londona a další, máme plné právo popravit, upálit, umučit, protože oni se protiví víře a dávají přednost tomu ubohému, tomu primitivnímu jednorozměrnému rozumu nerozšířenému o víru. Všechny tyhle procesy byly umožněny tím, že se k rozumu přidávaly ty tzv. vyšší dimenze, že se rozum rozšiřoval o transcendentno, o víru.

To všechno jsou ovšem naprosto nedůležité záležitosti, neboť co je to lidský život, ta vteřina, vzhledem k věčnosti posmrtného života.

Přece po skonání věků (taky vteřinečka vzhledem k věčnosti) přijde Poslední soud, všichni kdy žijící lidé budou vzkříšeni ve svém těle a vplují do života věčného. A tak si představme Jana Husa při Posledním soudu. Kam bude zařazen Jan Hus při Posledním soudu? Kam půjde. Do Pekla či do Nebe? Jeho tělo, ač bylo spáleno, bude znovu vzkříšeno a spravedlivý Bůh rozhodne o jeho posmrtném osudu. Pošle ho do Pekla a jeho tělo bude znovu vystaveno mukám žáru pekelného ohně? Nebo půjde přece jen do nebe?

Může nás utěšit, že Bůh je nekonečně milosrdný, tudíž každému odpustí. Órigenés dokonce tvrdil, že boží milosrdenství je až tak nekonečné, že nakonec budou spaseni i démoni. S Órigenem lze souhlasit - když je Bůh nekonečně milosrdný, tak je to logické. Ovšem nač by potom bylo peklo? Bude při posledním soudu zrušeno? Přece všem bude odpuštěno, i démonům!

Ke stejnému závěru jako Órigenés přišel i Dostojevskij: Tázaví, zkřehlí, rozlomení, rozdrásaní a otřesení lidé stojí před problematičností svého života. On přijde a řekne: Vyjděte i vy. Vyjděte podnapilí, vyjděte slabouncí, vyjděte hanebníci. A my vyjdeme všichni, bez studu a zůstaneme stát. I řekne: Svině jste! Jste jako zvířata! Ale pojďte i vy!

A ještě bych měl na závěr takový malý dodatek. Nikde jsem se nedočetl, jaké bude ono vzkříšené tělo, bude vzkříšeno jako nemluvně? jako desetiletek? jako stařec či stařenka? Ví-li kdo, dejte mi vědět.

To islám má lépe vymakané - bude vzkříšeno tělo třicetileté, a to i v případě, že na zemi se člověk dožil třeba jenom pěti let. V nebi budou mladá děvčata, stoly prohýbající se vybranými lahůdkami a spousty vína. Peklo islám nezná, přece věřící muslim nemůže přijít do pekla, to je určeno pouze pro nevěřící, tedy pro křesťany, pro židy, pro hinduisty, pro atheisty...

Docela zajímavý názor mají židovští rabíni, ti přišli s tím, že při Posledním soudu budou i ženy vzkříšeny, ale ne jako ženy, nýbrž jako muži. Podle rabínů by tedy bylo nebe plné pouze mužů - žádná žena by se tam nevyskytovala. To by byl ráj pederastů, co?

A navíc by islám neměl pravdu s těma mladýma holkama v ráji, když by se všechny ženy staly muži.

Nebo že by se to převtělení žen v muže týkalo pouze židovek a nežidovek ne? Takže přece jen i v židovském nebi by mohly klidně vegetovat křesťanky a muslimky, zajisté i Číňanky a hinduistky a vůbec ateistky.

Pochybuju o tom, že by si židé udělali nebe bez žen.

A ještě jeden dodatek. Proč nebyla nikde nikdy provedena odluka církve od státu? Jednoduché vysvětlení: dnešní politici potřebují přidat nějaký další vyšší, ba až převysoký, rozměr k rozumu. A v tom mají v církvi vzor, proč by církev a stát v tomto směru soudružsky nespolupracovaly?

A co je to ten vyšší rozměr, ta vyšší dimenze? "Věřím, protože je to absurdní" (výrok připisovaný Tertuliánovi). Kdybych si dokázal existenci Boha rozumem, rozumovými argumenty, exaktními pokusy, tak to bych přece nepotřeboval víru. Věřím právě proto, že rozumem Boha nelze prokázat, dokázat, proto je náboženství vírou a ne vědou, říká Halík a spol. (Potom tedy teologové by se měli přejmenovat na teověrce.) Jiní zase věří v komunismus, jiní ve volnou ruku trhu, jiní v mimozemšťany, jiní v Gaiu atd. atp. Vždyť opakují Tertulliána! A aby to nebylo tak zřetelné, používají jazyk Heideggera, Adorna a podobných mudrců.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 25.9. 2009