Četku budou řešit poslanci

25. 9. 2009

ŠOK│ Současnou situaci v ČTK bude řešit 1. října od 14:30 Stálá komise pro sdělovací prostředky Parlamentu na základě stížnosti člena Rady ČTÚ Petra Štěpánka. Ten si stěžuje na neobjektivní zpravodajství ČTK o novém generálním řediteli a zpochybňuje současně schopnost a kompetence Rady ČTK. 1. října 2009 ráno podle informací Britských listů v souladu s výsledky platného výběrového řízení bude přebírat funkci generálního ředitele ČTK Radim Hreha. Rada ČTK ovšem výsledky výběrového řízení retoaktivním a tudíž protiprávním zrušením svého usnesení o jeho zvolení zpochybnila. Britské listy přináší níže text Štěpánkovy stížnosti v plném znění.

Rada ČTK

Opletalova 5/7
111 44 Praha 1

Věc: Stížnost na ČTK

Obracím se tímto na Radu ČTK se stížností na Českou tiskovou kancelář, a to ve věci neobjektivní, zavádějící a zčásti dokonce lživé informace, kterou ČTK vydala dne 17. 9. 2009 (viz – příloha).

Podle § 2 odst. 1 zákona 517/1992 Sb, zákona o České tiskové kanceláři: Posláním tiskové kanceláře je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů.

Informace o Ing. Radimu Hrehovi, které ČTK poskytla, nejsou ani objektivní, natož všestranné. ČTK zcela účelově a záměrně zamlčela existenci i jiných materiálů, které na rozdíl od těch, na něž se ČTK odvolává (dopis OS Media), o Ing. Radimu Hrehovi hovoří velmi příznivě (dopis slovenských odborářů z OO STV, dopis generálního ředitele STV Štefana Nižňanského).

Na základě takto zkreslených informací ČTK si veřejnost rozhodně nemůže vytvářet svobodné názory.

Tuto stížnou zasílám Radě ČTK spíše z formálních důvodů. Vzhledem k tomu, že Rada ČTK se svými kroky, dle mého názoru protiprávními, sama podílí na poškození Ing. Radima Hrehy, moje důvěra v objektivní posouzení této stížnosti Radou ČTK se limitně blíží nule. Současně se proto obracím též na Stálou komisi pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

S pozdravem

Mgr. Petr Štěpánek

24. 9. 2009

Zpráva ČTK ze dne 17. 9. 2009

 

Mgr. Vítězslav Jandák

předseda Stálé komise pro sdělovací prostředky
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Sněmovní 4
118 26 Praha 1

Vážený pane předsedo,

jistě i Vy jste zaznamenal poslední dění v České tiskové kanceláři a v Radě České tiskové kanceláře v souvislosti s volbou/nevolbou generálního ředitele ČTK.

Zaslal jsem v této souvislosti stížnost Radě ČTK na neobjektivní zpravodajství ČTK. Jelikož ale mám po posledních událostech pochybnosti, zda je Rada ČTK, coby spoluaktér celé kauzy, vůbec schopná věc objektivně posoudit, obracím se rovněž na Vás a na Stálou komisi pro sdělovací prostředky PSP ČR, abyste se nejen touto stížností, ale celou situací okolo ČTK zabývali. Koneckonců Rada ČTK je ze zákona odpovědná právě Poslanecké sněmovně PČR.

S pozdravem

Mgr. Petr Štěpánek

24. 9. 2009

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 24.9. 2009