ČTK se mýlí:

Václav Klaus nevystoupil na summitu o změnách klimatu

25. 9. 2009 / Štěpán Steiger

Píši tyto poznámky z New Yorku.

Marně jsem na programu sumitu o změně klimatu (Summit on Climate Change), konaného 22. září s heslem Posilte zelený růst, chraňte planetu,  hledal nejdříve jméno Václava Klause (ČTK se mýlí, když uvádí jeho projev jako přednesený na tomto summitu: Klaus jej pronesl na běžném zasedání Valného shromáždění, což není jedno a totéž). Nenašel jsem Klausovo jméno ani u jednoho ze čtyř "kulatých stolů", jež se toho dne konaly mezi 11. a 13. hodinou.

Ještě více jsem byl překvapen, že jsem tam nenašel ani jméno České republiky. Ovšem český prezident, popírač klimatických změn, by se špatně vyjímal mezi řečníky, kteří hovořili o opatřeních, jež musí být prováděna proti změnám. Ale že ČR nemohla o těchto změnách u některého kulatého stolu diskutovat, nutí mne k otázce: jaké stanovisko má k danému problému vlastně vláda Jana Fischera? Nebo nemá žádné - a kulaté stoly sumitu ji proto nezajímají? Nebo dokonce nemá žádná česká vláda, tudíž oficiálně ČR jako taková, žádný názor v této věci?

Je ovšem pravda, že Václav Klaus hovořil hned první den na Valném shromáždění, zřejmě však nechtěl být příliš kontroverzní. Řekl pouze, že nechce jít "do podrobností tady a teď". Zdůraznil - koneckonců je "ekonom" - , že "opatření navrhovaná proti klimatickým změnám představují další těžké břemeno jak pro vyspělé země, jež se nyní propadají do hlubokých fiskálních deficitů, tak pro země rozvojové, a to v situaci, kdy bohaté země, jež tuto agendu prosazují na mezinárodních fórech, ztrácejí svou schopnost kompenzovat chudší země za dopad těchto dodatečných nákladů." 

Jako ideolog trhu naprosto volného pak tvrdil: "Hledáme-li správnou reakci na problémy související se současnou krizí, měli bychom vycházet z myšlenky, že krize byla v podstatě ztroskotáním vlád, nikoli trhů. Nenechme se ošálit, že ekonomickému cyklu a jeho důsledkům lze předejít rozsáhlou  vládní regulací nebo zaměřením na globální ovládnutí světové ekonomiky ."

Tato slova můžeme ponechat bez komentáře, jsou výmluvná sama o sobě. Stačí uvědomit si některá - nepopiratelná - fakta, počínaje vznikem krize (nikoli "ekonomického cyklu"!), jež propukla před  jakýmkoliv zásahem vlád. Jenže jak víme, Václav Klaus o problémech, na něž si vytvořil názor, nediskutuje: své mínění pouze prosazuje, případně rozvíjí. Nikdy je nemění. Tím méně, může-li je pronášet na mezinárodním fóru.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 25.9. 2009