Pan Jiří Bílek chodil do špatných škol:

Poslal nám užitečný materiál k rozboru nekvalitního myšlení. Děkujeme

26. 9. 2009 / Jan Čulík

Reakci čtenáře Jiřího Bílka na otevřený dopis Vladimíra Nindela Václavu Havlovi jsem původně chtěl nechat bez komentáře, protože i čtenáři, kteří neumějí logicky myslet a propadají různým předsudkům a stereotypům, mají právo na vyjádření svého názoru.

Při editaci jeho textu jsem si však uvědomil, že jde o vynikající text, na němž lze velmi názorně demonstrovat vážné chyby, jichž se dopouštějí osoby, které nejsou zvyklé logicky myslet a kriticky uvažovat.

Kritické myšlení se má vyučovat ve školách. Lidé se ve školách mají vést k uživání svého racionálního, kritického rozumu a k tomu, aby se dokázali vyhýbat falešným představám a stereotypům. Bohužel, pan Jiří Bílek to vůbec neumí. Chodil asi do nedobré školy.

Dejme se do rozboru jeho textu:

Reaguji na článek Vladimíra Nindela o Václavu Havlovi: Nevím, jestli je jen nehorázně nestydatý, nebo záměrně urážlivý, ale tupost a demagogie autora bije do očí

Toto je nesmírně zajímavé. Je to reakce, kterou často používají politikové. Přestože původní text je mírný a uměřený, pokud se na něj reaguje přehnaně hystericky, zpětně se kritikovi u nepřemýšlejících čtenářů - či televizních diváků - podaří emocionálně zdiskreditovat i oten původní text.

Podívejme se na tento příklad. Reportér se zdvořile zeptá politika: "Budete kandidovat v příštích volbách?" Pokud na to politik reaguje vztekle: "No, to je nehoráznost!! Co si to dovolujete!!" vytvoří dojem, že původní otázka byla drzá a nezdvořilá, přestože vůbec nebyla.

Úplně stejně se snaží Jiří Bílek zdiskreditovat Nindelův otevřený dopis Havlovi, vytvořením dojmu, že dopis je "sprostý" - což vůbec není. Nindelův dopis také - na rozdíl od Bílkovy reakce - není "tupý" ani "demagogický".

Zde se autor dopouští druhé neférové nepřístojnosti. Dělají to méně přemýšliví jedinci v ČR často. Názor, s nímž nesouhlasí, jakkoliv dobře může být vyargumentovaný, odsoudí jako "tupost" a "demagogii". Ve skutečnosti tím pouze míní, že s ním nesouhlasí.

Václav Havel před 20ti lety málem zlikvidoval československý zbrojní průmysl právě z přesvědčení, že "železnými oponami" se nic nevyřeší a nařknout jej z budování nových železných opon je naprosto absurdní.

Závažný logický zkrat. Z toho, že před dvaceti lety Havel z krátkodobého idealismu, který pak rychle opustil, zlikvidoval některé československé zbrojovky, přece nevyplývá, že Havel tytéž postoje zastává i po dvaceti letech? Ta věta je celá naprosto nepřesvědčivá. Autor to potvrzuje hned v další větě, když sám píše, že Havel "býval naivním idealistou", ale "pochopil, že dnešním hrozbám je třeba čelit činy..." atd.

Dnešním hrozbám je třeba čelit činy a ne jen planým plkáním, a ... taktika smíření a uvolňování (Détendé) (sic) se historicky neosvědčila a v dnešním světě nemá místo.

Jaké hrozby má autor na mysli, neuvedl. My jsme snad ve válce? Českou republiku někdo ohrožuje? Česká republika nemá snad efektivní obranu v NATO?

Co to znamená podle autora, že "hrozbám je třeba čelit činy a ne jen planým plkáním" ?

Mohl by to autor specifikovat? Chce snad shodit atomovou pumu na Slovensko?

(Détendé) (sic!) se historicky neosvědčila a v dnešním světě nemá místo.

Zaprvé žádné slovo "détendé" neexistuje. To je primitivismus. Politika uvolňování napětí se jmenuje "détente". A kde je důkaz, že se "neosvědčila"? S kým existuje v současnosti napětí? Politiku "détente" prosazoval Západ vůči komunistickému Východu začátkem sedmdesátých let. Od té doby uplynulo čtyřicet let a situace je úplně jiná. Jiří Bílek si nevšiml, že před dvaceti let se rozložil v sovětském impériu komunismus?

Je někde nějaký důkaz, že se osvědčila politika konfrontace? Války v Afghánistánu a v Iráku jsou snad úspěšné? Lidé, s nimiž pan Bílek nesouhlasí, nejsou lidi a je třeba je vymazat z povrchu země? Protože podle něho "nejsou jako my", potažmo "jako Václav Havel" (přesněji řečeno, jak si pan Bílek Václava Havla představuje)?

"Možná to ze svého britského "azylu" nevidíte, ale vaše nenávist k Václavu Havlovi vás staví na roveň "hospodským politologům" neschopným seberealizace a závislým na sociální síti státu, kteří adorují právě Jiřího Paroubka - sebevědomí občané ČR i lidé ve světě si Václava Havla váží."

V téhle části je stereotypů nepočítaně. Jak si dovoluje Jiří Bílek usuzovat, že šéfredaktor Britských listů je v Británii v "azylu"? To je sebestřednost, která je legrační. Co když je z hlediska jiných lidí Jiří Bílek v "azylu" v ČR? Co když je Jan Čulík v Británii doma a v ČR by byl v "azylu"? Jak si dovoluje Jiří Bílek usuzovat, kde je šéfredaktor BL doma?

"Vaše nenávist k Václavu Havlovi..."

Častý logický zkrat. Protože česká média šíří jen jednostrannou propagandu, Jiří Bílek se chybně domnívá, že protože zveřejníme nějaký text, tak se s ním redaktor Britských listů ztotožňuje. Jenže to není pravda. Britské listy respektují pluralitu a publikují nesčetné názory z nejrůznějších úhlů pohledu. Jen hloupé noviny musejí zdůrazňovat, že to, co vydávají, není nutně názorem redakce. Pro slušné noviny je pluralitní přístup běžnou praxí.

"Hospodští politologové jsou neschopní seberealizace, jsou závislí na sociální síti státu, a proto adorují Jiřího Paroubka"

Hrubé zkraty v této části Bílkova výroku jsou neuvěřitelné. Jsou předpojaté a rasistické. Každý, kdo (planě) kritizuje po hospodách, je podle Bílka nezaměstnaná socka, která se "nedokáže sociálně uplatnit", je závislá na sociální síti státu, a proto zbožňuje sociální demokraty a potažmo i Jiřího Paroubka :)

Představa, že sociální demokraty podporují lidé, kteří nedokáží uživit, a tak paraziticky využívají státu, je nedoložená, omezená a absurdní. Mám vážné pochybnosti o lidech, kteří tvrdí takové hlouposti, protože jejich omezenost je tak silná, že si nedovedu představit, že by právě oni měli dostatek inteligence na to, aby se ve světě dokázali orientovat - a aby se tedy uživili.

Jen do sebe zahledění elitáři...

Zde si autor opět protiřečí. V předchozím odstavci kritizuje "neschopné hlupáky", kteří "plkají po hospodách" a jsou to socky závislé na státě - z toho vyplývá, že obdivuje lidi, kterým to kriticky myslí. Najednou se však dovídáme, že ti, komu to kriticky myslí, jsou "do sebe zahledění elitáři"

...kteří vytrubují do světa své pomýlené názory...

"Pomýlené" (oblíbené slovo komunistického vůdce Gustáva Husáka) jsou podle Jiřího Bílka ovšem - aniž by zdokladoval, proč tomu tak je - ty názory, s nimiž on - iracionálně, bez důkazů - nesouhlasí.

Elitáři nechtějí slyšet oponenturu.

Opravdu? Jiří Bílek zřejmě nečte Britské listy, kde snad každý druhý článek má proti sobě článek, v němž je vyjádřen opačný názor. Fóra neprovozujeme, protože nemůžeme dovolit anonymům, aby na našem serveru publikovali žalovatelné výroky, za něž bychom nesli odpovědnost my. Varovné precedenty existují, to bychom se nedoplatili.

Václav Havel je světově respektovaná osobnost.

Skutečně? O Václavu Havlovi většina lidí v zahraničí dnes vůbec neví.

I kdyby Václav Havel byl v zahraničí "světové respektovanou osobnosti" (to je součástí známého mýtu, jak jsou Češi v zahraničí nesmírně známí, slavní a obdivovaní, je to ovšem nesmysl, většina lidí Čechy vůbec nezná), znamenalo by to, že se nesmí kritizovat, když podle něčího názoru Havel udělá něco eticky či politicky nepřípustného? Demokracie je diskuse a musí být v ní otevřenost i pro kontroverzní názory.

Atd.

Doporučuju panu Bílkovi, aby si sehnal nějakou příručku logického, kritického myšlení, a pokusil se osvobodit od tupých stereotypů a nepodložených předsudků. Je nebezpečné být obětí nemyslivé omezenosti.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 25.9. 2009