Nový britský vládní panel zlikviduje "nesmyslný" výzkum

23. 9. 2009

Britská vláda přestane financoval "zbytečný" univerzitní výzkum. Univerzitní výzkumníci budou muset dokazovat, že jejich akademický výzkum má relevanci pro skutečný svět. Oznámí to dnes šéfové britských grantových organizací pro univerzity.

Univerzity budou muset prokazovat, že jejich výzkum ovlivňuje ekonomiku, politiku státu nebo společnost, pokud majá získat největší výzkumné granty, uvedl vládní výbor pro financování vysokých škol.

Tyto plány jsou součástí návrhů pro nový systém rozdělování vládních financí v každoroční výši 1,76 miliard liber na vědecký výzkum. Univerzitní učitelé varovali, že toto rozhodnutí omezí akademickou svobodu, protože zabrání "čistému výzkumu".

Britská vláda začíná vyvíjet větší tlak na vysoké školy, aby se soustře%dovaly na výzkum , který má prokazatelný ekonomický dopad.

Od roku 2012 bude každá britská univerzitní katedra hodnocena na základě výzkumu, který její členové puiblikovali, který budou posuzovat odborné panely, za to dostanou 60 procent bodů, 25 procent bodů bude udělováno za "impakt", který jejich výzkum měl a 15 procent za kvalitu katedry. Panely budou hodnotit výzkumnou trategii každé katedry, jejích zaměstnanců, práci s postgraduanty a angažmá katedry s veřejností.

Systém se snaží napravit dosavadní struktury hodnocení kateder, které umožňovaly univerzitám, aby si na poslední chvíli najaly vysoce publikující výzkumníky, podobně jako ve fotbale, a zvýšily tím svůj rating.

Sally Hunt, šéfka odborů University and College Union, kritizovala tento plán: "Akademický výzkum nikdy nesmí být podřízen tržním silám. Historie nás učí, že největší vědecký pokrok vždycky přišel ze spekulativního výzkumu. Je nesprávně měřit projekty čistě na základě jejich ekonomické hodnoty."

David Sweeney, šéf výzkumu v anglické grantové organizaci HEFCE, uvedl: "Systém hodnocení REF uzná a bude odměňovat vyjikající výzkum a sdílení nových znalostí ku prospěchu ekonomiky a společnosti a zajistí efektivní rozdělování veřejných fondů. Bude povzbuzovat efektivní interakci mezi výzkumníky a myšlenkami, univerzitami a podnikatelskou sférou, vládou a dalšími sektory."

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 23.9. 2009