PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za srpen 2009

1. 9. 2009

Apelujeme na čtenáře, aby třeba i minimální částkou přispěli na provoz Britských listů. Britské listy si každý měsíc otevře 200 000 individuálních IP adres. Finančně však na provoz listu přispívá jen kolem 200 osob. Děkujeme jim, ostatním čtenářům chceme sdělit, že by Britské listy mohly dělat daleko víc, kdyby měly možnost platit si stálé novináře.

V srpnu 2009 přispělo celkem 183 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 32 771.45 Kč, příjem z reklamy byl 3000 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 31. 8. 2009 částku 7846.62 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní 883.67 GBP a

Hospodaření OSBL za srpen 2009

Zůstatek k 31.7. 2009 .....................................17382.62 Kč

Příjmy:

Od sponzorů celkem ................................................32771.45 Kč
příjem z reklamy ............................................................3000 KčBankovní úrok ...............................................................1.53 KčVýdaje:

bankovní poplatky...........................................................................-711.00 Kč
připojení k internetu: T-mobile...........................................................-4399.00 Kč
honorář KD .......................................................................................- 28 500 Kč
honorář programování MP ...............................................................-10 200 Kč
hononář TK......................................................................................-1500 Kč
Konečný zůstatek na účtu k 31. 8. 2009:...........................7845.60 Kč


Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 1.9. 2009