2. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 3. 2009

Rakouští katolíci se rozštěpili kvůli Vatikánu

Poslední události, které zasáhly římskokatolickou církev, zejména zrušení exkomunikace Benediktem XVI. nad příslušníky krajně konzervativního bratrství Pia X., především pak popíračem holocaustu Richardem Williamsonem, se týkaly i Rakouska. V této zemi s 8 230 000 obyvateli, z nichž je více než 70 procent římských katolíků, ještě navíc negativně vzrušila papežova designace ultrakonzervativního faráře Gerharda M. Wagnera na světícího biskupa linecké diecéze.

To vzbudilo nejen všeobecnou kritiku současné politiky Vatikánu, která v Rakousku nakonec vedla k "dobrovolnému" odstoupení Wagnera z této funkce, ale k nebývalému oživení laické organizace "Wir sind Kirche - My jsme církev". Navazuje tak na svou aktivitu, která v roce 1995 vyvrcholila po skandálu vídeňského kardinála Hanse-Hermanna Groera, poté co se odhalilo jeho zneužívání mladíků. Tehdy vystoupila s pěti požadavky: více spoluúčasti na církevním dění, rovnoprávnost pro ženy v přístupu k církevním funkcím, zrušení celibátu, lidský přístup k otázkám sexuality, respekt k homosexuálům a nahrazení poselství výhrůžek přátelstvím. Nyní tyto požadavky, které byly podpořeny podpisy 500 000 věřících, chce generální sekretář "My jsme církev" Hans Peter Hurka znovu předložit vídeňskému kardinálovi Christophu Schönbornovi. Podle jeho názoru by neměl nejvyšší rakouský církevní představitel pouze uklidňovat své ovečky, ale obnovit přerušené kontakty s tímto sdružením před více než deseti lety. Tehdy tak učinili nejvyšší rakouští církevní představitelé pod tlakem Vatikánu. Nyní však nastala pro většinu věřících již neudržitelná situace.

Jak zdůraznil teolog Paul Zulehner, "nad rakouskou církví již dlouho hoří střecha". Papež tento požár podle jeho názoru hasí tam, kde nehoří a navíc používá místo vody benzín. Následky tohoto postupu se proto již dostavují. Různé skupiny laických věřících začaly plánovat akce proti připravovanému vysvěcení Wagnera za biskupa v lineckém dómu a chtějí zastavit odevzdávání peněžních příspěvků na církev. Prakticky všechny diecéze v Rakousku byly zachváceny masovými vystupováním z řad církve a počet nevěřících se již blíží k 15 procentům. V samotné linecké diecézi k rebelantům přeběhla většina děkanů. V této situaci se kardinál Schönborn rozhodl převzít iniciativu a osobně v Římě vyzval papeže, aby změnil své rozhodnutí, což se nakonec odrazilo v rozhodnutí Wagnera, že v "zájmu církve" nereflektuje na udělený úřad. Většina věřících souhlasila s jeho rezignací, protože pokud by tak neučinil, došlo by k nedozírným škodám pro církev. To si uvědomila i biskupská konference, což se odrazilo v jejím pastýřském listě, který připustil "chyby v církvi". Vatikánu se v tomto listě, který má podle odborníků historickou dimenzi, připomíná, jaké problémy vznikly kolem jmenování biskupů Hanse Hermanna Groera a Kurta Krennera v osmdesátých letech. V budoucnosti je proto nutné zajistit, aby "biskupové byli jmenováni nikoliv proti, ale v zájmu místní církve". Vzhledem k tomu, že v budoucnosti mají být jmenováni biskupové ve čtyřech rakouských diecézích, považuje se za velmi silný signál z Vídně vůči Vatikánu. Všechno totiž začalo již před rokem, když linecký diecézní biskup Ludwig Schwarz navrhl Vatikánu ustavení světícího biskupa a předložil mu návrh tří osobností. Farář Wagner mezi nimi však nebyl, a přesto jej Benedikt XVI. jmenoval.

Nebylo to náhodou, protože církevní situace v Horních Rakousích vatikánské konzervativce již delší dobu znervózňovala. Již předchozí biskup Maximilian Aichern umožnil laikům účastnit se jako pastorální asistenti. Tamní konzervativní duchovní, ke kterým patřil i Wagner, vyjádřili Vatikánu své obavy z nástupu laiků. Poté se na letní akademii "Lineckého kruhu duchovních" dostavil tehdejší kardinál Josef Ratzinger a jeho starší bratr Georg z blízkého Bavorska. Právě on nakonec hrál rozhodující úlohu při jmenování Wagnera za světícího biskupa. Ten prohlašoval, že přírodní katastrofy jsou božím trestem a homosexualita je léčitelná nemoc. Vedle bratra papeže měl mít vliv na jeho jmenování ještě jeho tajemník Georg Gänswein a bývalý lidovecký předseda horní komory parlamentu Herbert Schambeck. Ten sice tuto svou iniciativu popíral s tvrzením, že údajně Wagnera vůbec neznal, ale podle vídeňského "Profilu" je oprávněně podezírán, že radil papeži vůči rakouskému církevnímu vedení použít tvrdou ruku a stál předtím za jmenování Groera a Krennera.

Nyní se však vedoucí rakouští církevní představitelé nechovají pasivně. Kardinál Schönborn již 8. února, tedy týden po jmenování Wagnera, měl večeři s papežem. Původně se mělo hovořit o otázkách židovstva, ale vídeňský kardinál informoval papeže o vlně odporu proti jmenování Wagnera světícím biskupem. Tři dny poté, 11. února navštívil Řím štýrskohradecký biskup Egon Kapellari. Měl audienci u papeže, se kterým projednal přednostně vzniklou kauzu s Wagnerem. V této době se nacházel v Římě u krejčího, aby mu ušil biskupský úbor a při této příležitosti se sešel i on s vídeňským kardinálem. Poté pak došlo k rozhodujícímu rozhovoru Wagnera s lineckým diecézním biskupem Ludwigem Schwarzem, který vedl k jeho odstoupení. Jásot církevních reformátorů nad tímto vývojem byl však doprovázen protiútokem pravicových konzervativců. Solnohradský biskup Andreras Laun prostřednictvím internetu dal za pravdu Wagnerovi, že homosexualita je léčitelná a že Harry Potter otevírá dveře nečistým silám. Útoky na Wagnera srovnává s obdobím nacismu. Pravicová část katolíků přitom považuje ústup Wagnera za porušení církevního práva. Podle příslušného kánonu tvrdí, že nemůže Wagner odstoupit a papež jeho rozhodnutí nemůže ani akceptovat.

V současné době však většina politiků, včetně lidovců. stojí na straně církevních reformistů. Bývalí vedoucí představitelé lidové strany Erhard Busek, Andreas Khol a Herbert Kohlmaier a jimi vyvolaná "Iniciativa laiků" se těší velkému zájmu církevních kruhů. Tito tři politici již shromáždili na 8000 podpisů pod požadavky, aby ženatí kněži mohli poskytovat duchovní službu a ženy mohly dosáhnout na úřad diákona, tedy nižšího svěcení. Podle jejich názoru odstoupení Wagnera řeší pouze dílčí otázku. Hlavním problémem je zajištění duchovní služby v Rakousku a ta není stále vyřešena. Andreas Khol, bývalý předseda poslanecké sněmovny parlamentu, vyjádřil naději, že se církev poučí z dějin. Ve světle posledního vývoje se ukazuje, že se odpor proti Vatikánu vyplatil. Organizace "My jsme církev" je pro dialog s biskupy o nutných reformách. Kdyby byly tyto rozhovory odmítnuty, hrozí vyvolání celonárodního bojkotu vyplácení příspěvků církvi. Linecký odborník na církevní právo profesor Bruno Prometshofer vidí problém především ve Vatikánu. Vyjádřil obavu, že papež , který by měl hovořit o svých krocích s faráři nebo s občany, stejně tak neučiní.

                 
Obsah vydání       2. 3. 2009
2. 3. 2009 Svoboda shromažďovací dostává v Praze zabrat
2. 3. 2009 Americká pojišťovna zaznamenala ztráty 61,7 miliard dolarů
2. 3. 2009 Izrael plánuje na západním břehu Jordánu výstavbu 73 300 nových domů
2. 3. 2009 Nacionální bolševik Limonov bude kandidovat na ruského prezidenta
2. 3. 2009 Začíná válka podrazů mezi Topolánkovou vládou a Romy Štěpán  Kotrba
2. 3. 2009 Dahrendorfova vakcína proti nesvobodě Karel  Dolejší
2. 3. 2009 Bursík a Jacques napadli petiční stánek Iniciativy Ne základnám
2. 3. 2009 Michael  Marčák
2. 3. 2009 Být Čechem nebo prostě jenom člověkem...?!? Ladislav  Žák
2. 3. 2009 Umění rétoriky a umění boje Jiří  Drašnar
2. 3. 2009 Měli by si být Češi vědomi svého místa ve světě? Jan  Čulík
2. 3. 2009 Dopisy, pochybnosti nad Pochybami, předběžný Jiří David a Zlatica Na telo Josef  Brož
2. 3. 2009 Kalousku, vrať nám nemocnici Adam  Rykala
2. 3. 2009 K diskuzi o potřebě angličtiny Miloslav  Štěrba
2. 3. 2009 S angličtinou má Jan Čulík pravdu Jan  Rovenský
2. 3. 2009 Michael  Marčák
2. 3. 2009 Ano, Češi neumějí anglicky
1. 3. 2009 Proč mluví Norové nebo Holanďané velmi dobře anglicky
2. 3. 2009 Proč Češi nemluví dobře anglicky
2. 3. 2009 Opatrně dobrá zpráva Milan  Daniel
28. 2. 2009 Trochu o ekonomice a o postavení ČR ve světě Jan  Hošek, Jiří  Drašnar
2. 3. 2009 Ti zločinní komunisté... Přemysl  Janýr
2. 3. 2009 Zločinní Češi jsou komunistickým rasistickým kontrarevolučním národem :-) Karel  Dolejší
2. 3. 2009 Česká spořitelna trestá své klienty Petr  Valenta
2. 3. 2009 Rakouští katolíci se rozštěpili kvůli Vatikánu Richard  Seemann
2. 3. 2009 O legitimitě schvalování Lisabonské smlouvy Michal  Petřík
2. 3. 2009 Mravenčení Martin  Škabraha
2. 3. 2009 Kooperující Írán a politika jednoho azimutu
2. 3. 2009 Čínská družice se úspěšně srazila s Měsícem
2. 3. 2009 Jeden za všechny, všichni za Topolánkem Miloslav  Štěrba
2. 3. 2009 Lidé nečtou Josef  Vít
2. 3. 2009 Ignoranty přesvědčovat nebudu, že ČR není Čečensko Patrik  Nacher
27. 2. 2009 Investorská iluze John Michael Greer
28. 2. 2009 O Bergsonovi, velbloudech a přeceňování zeměpisu Karel  Dolejší
2. 3. 2009 Vědecký objev ukončil dilema týkající se používání kmenových buněk
2. 3. 2009 Jak být v životě šťastný: Dejte volný průběh své zuřivosti
2. 3. 2009 Tak existuje střední Evropa, jinak též "Central Europe" nebo ne???
28. 2. 2009 Ale ono přece na tom nezáleží, kde ČR je... Jan  Čulík
27. 2. 2009 Dopis Evropě lze poslat i česky Štěpán  Kotrba
28. 2. 2009 Slovní fetišismus František  Řezáč
1. 3. 2009 Nejen angličtina Karel  Košťál
1. 3. 2009 Kreml zprovoznil radar v Armaviru
1. 3. 2009 Irská vláda chce před hlasováním o Lisabonu reformu financování politických stran
1. 3. 2009 O krizi chápání
1. 3. 2009 Potvrzeno: Obama přijede do Prahy 5. dubna
25. 2. 2009 Facebook a Bebo infantilizují lidskou mysl
28. 2. 2009 Ty jazyky jsou opravdu nutné
28. 2. 2009 Britská vláda "zneužívá strachu" k likvidaci demokratických svobod
28. 2. 2009 Deutsche Bank zvažuje ústup od angloamerického modelu řízení
28. 2. 2009 Mimořádně velký pokles ohrožuje Obamovy plány na oživení ekonomiky
28. 2. 2009 Psychologové hledají evoluční kořeny morálního znechucení Karel  Dolejší
28. 2. 2009 America, Empire of Liberty
28. 2. 2009 Prozření Topolánka: už čelíme krizi, která nemá obdoby
27. 2. 2009 Polsku víc záleží na bezpečnostní spolupráci s USA než na protiraketové obraně
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
2. 3. 2009 Rakouští katolíci se rozštěpili kvůli Vatikánu Richard  Seemann
16. 2. 2009 Osmdesát let vatikánského státu Richard  Seemann
10. 2. 2009 Katolická církev a lefebvristé v Česku Boris  Cvek
9. 2. 2009 "Istý druh božieho trestu" pre katolícku cirkev: linecký biskup   
9. 2. 2009 Papež a popírač holocaustu Fabiano  Golgo
6. 2. 2009 Papež a kancléřka, neboli příklad mediální moci Uwe  Ladwig
26. 1. 2009 Proč papež zrušil exkomunikaci popírače holocaustu, neboli O překvapivé zapomnětlivosti kritiků Benedikta XVI. Uwe  Ladwig
17. 1. 2009 Poserkové ve 21. století Jiří  Drašnar
29. 12. 2008 Žít a nenechat žít Ivan  David
27. 12. 2008 K čemu sympatie, úcta a respekt? Miloslav  Štěrba
27. 12. 2008 Po dvacáté... Ladislav  Žák
27. 12. 2008 Ecclesia militans Petr  Litoš
27. 12. 2008 Písmo svaté je nutno interpretovat složitěji Boris  Cvek
18. 9. 2008 La Salette: Prognostické schopnosti Matky Boží Miloslav  Štěrba
19. 7. 2008 Papež se omluvil za sexuální zločiny katolického duchovenstva   

Rakousko nejen za časů Jörga Haidera RSS 2.0      Historie >
2. 3. 2009 Rakouští katolíci se rozštěpili kvůli Vatikánu Richard  Seemann
17. 3. 2008 Všední den pod hákovým křížem Richard  Seemann
12. 1. 2007 V Rakousku se ujala vlády velká koalice - samé jedničky... Richard  Seemann
11. 1. 2007 Kuchtová na půl cesty od jádra   
15. 11. 2006 Rakouská strana modrých zhnědla Richard  Seemann
8. 11. 2006 Mezi rakouskými socialisty a lidovci vládne mrazivá nálada Richard  Seemann
6. 11. 2006 Iluze bezpečí... A pak najednou zhasla světla... Uwe  Ladwig
18. 10. 2006 Gusenbauerův dlouhý pochod Richard  Seemann
2. 10. 2006 Rakouská opozice zvítězila ve volbách   
2. 10. 2006 Rakušané odmítli demontáž sociálního státu Richard  Seemann
29. 9. 2006 Rakouské volby před finišem Richard  Seemann
5. 9. 2006 V Rakousku byla odstartována předvolební kampaň Richard  Seemann
23. 8. 2006 Černý pátek rakouských lidovců Richard  Seemann
9. 8. 2006 Rakouský prezident chce urychleně ustavit vládu Richard  Seemann
9. 8. 2006 Hrozba "black-outů" elektrizačních soustav Milan  Černý