2. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 3. 2009

Svoboda shromažďovací dostává v Praze zabrat

Dovoluji si Vám poslat dopisy, které ukazují, že projevovat nesouhlas bude v dohledné době v ČR možné již jen v hospodách. Posílám je v předstihu, Iniciativa Ne základnám bude dnes navrhovat postup řešení, píše Václav Novotný z iniciativy Ne základnám.

Dne 27.2.09 jsem já ohlásil na 4.-5.4.09 shromáždění na Hradčanské náměstí. Tušil jsem, co přijde. K pozemkům "dočasně užívaným policií" přidali i Pohořelec. Tam byla poslední demonstrace proti Bushovi. Manželka blokla dne 27.2.09 Václavské náměstí na stejný termín, tj. 4.-5.4.09. Bylo to po bleskové dohodě v rámci koordinace Ne základnám. Prý to nejde, budou se tam konat "velikonoční trhy". Projel jsem si stránky MČ Praha 1, žádnou výstavu nikde neuvádějí.

Vážená paní Novotná,

Magistrát hlavního města Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní, obdržel dne 27. 2. 2009 oznámení o konání shromáždění, které svoláváte ve dnech 4. a 5. 4. 2009 v době od 8.00 hodin do 22.00 hodin v Praze 1, Václavské náměstí, od sochy sv. Václava po ulici 28. října, za účelem ,,Občané ČR -- Ne radaru". V této souvislosti Vás upozorňujeme na skutečnost, že se v uvedený termín budou ve spodní části Václavského náměstí konat tradiční velikonoční trhy, a za tímto účelem zde budou instalovány prodejní stánky. Lokalita je pro pravidelné konání velikonočních trhů dlouhodobě vyhrazena nařízením hlavního města Prahy (platné znění 14/2008 Sb. hl.m. Prahy) s tím, že pro velikonoční tržiště je vyhrazen prostor v rozmezí 15 dnů před velikonoční nedělní až 7 dní po ní. Z tohoto důvodu zde nebude vhodný volný prostor pro konání shromáždění. Zároveň se dle sdělení Úřadu městské části Praha 1 bude ve stejný termín konat v prostoru horní části Václavského náměstí výstava.

Vzhledem k tomu, že by konáním shromáždění v celé části Václavského náměstí docházelo ke kolizím s jinými dříve organizovanými akcemi, navrhujeme Vám ve smyslu § 8 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o právu shromažďovacím"), abyste shromáždění konali na jiném vhodném místě, např. na nám. Jiřího z Poděbrad, případně na nám. Míru nebo na Palackého náměstí v Praze. V případě, že i přesto budete trvat na konání shromáždění na Václavském náměstí mimo již "obsazené" části, doporučujeme kontaktovat Úřad městské části Praha 1, odbor dopravy, oddělení komerční, (pan Pavel Krofta, tel. 221 097 367) a informovat se o podrobnostech konaných akcí na Václavském náměstí, abyste co nejvíce eliminovali narušování jednotlivých pořádaných akcí a mohla tak co nejlépe plnit povinnosti svolavatele ve smyslu § 6 zákona o právu shromažďovacím.

Zároveň Vás v případě, že se přes uvedená upozornění rozhodnete konat shromáždění v části Václavského náměstí pak žádáme, abyste prostřednictvím pořadatelské služby zajistila volný průjezd tramvajových linek křižující Václavské náměstí z ulic Vodičkova x Jindřišská.

Vzhledem k tomu, že se v centru hl.m. Prahy pro Vámi oznamovaný počet účastníků shromáždění nenachází vhodnější místo, nemohli jsme navrhnout jiná veřejně přístupná prostranství.

Vaše sdělení k uvedenému návrhu uvítáme v termínu do 7. 3. 2009.

S pozdravem

JUDr. Eva Novaková

ředitelka odboru

v.r.

Vážený pane,

odbor živnostenský a občanskosprávní Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen "Magistrát") Vám k oznámení shromáždění ve dnech 4. a 5. 4. 2009 na Hradčanském náměstí v Praze 1 za účelem "Občané ČR Ne radaru", jejichž jste svolavatelem, je nucen sdělit, že jsme dne 25. 2. 2008 obdrželi informaci od Policie ČR, že ve dnech 4. a 5. 4. 2008 budou v souvislosti se státní návštěvou a jejím přijetím u prezidenta České republiky na Pražském hradě přijata rozsáhlá bezpečnostní opatření.

Tato opatření budou zahrnovat i využití oprávnění Policie ČR ve smyslu ustanovení § 43 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR (dále jen "zákon o Policii ČR"), zamezit vstupu občanů na určitá místa. Opatření by se měla dotýkat zejména okolí Pražského hradu, kde se jedná o lokality Hradčanské náměstí, Mariánské hradby, Jelení, U Brusnice, Keplerova, Pohořelec, Loretánská, Kanovnická, Staré a Nové zámecké schody, Ke Hradu, Nerudova, Radnické schody, Chotkova, Klárov, Na Opyši a U Prašného mostu.

Z tohoto důvodu jsme nuceni Vám sdělit, že na těchto místech nebude možné ani konání veřejných shromáždění. S ohledem na skutečnost, že tato zóna bude mít takový zvláštní režim podle zákona o Policii ČR, přestane mít po tuto omezenou dobu i prostor Hradčanského náměstí charakter veřejně přístupného místa. K oznámení shromáždění by bylo potom bylo nutné v souladu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o právu shromažďovacím"), doložit souhlas Policie ČR s konáním takového shromáždění v tuto dobu a na tomto místě, neboť se pro tuto dobu Policie ČR stane dočasným uživatelem tohoto pozemku podle zvláštního právního předpisu. Bez takového souhlasu není možné považovat oznámení za řádně podané. S odkazem na výše zmiňované sdělení Policie ČR důvodně předpokládáme, že takový souhlas Policie ČR s ohledem na zajištění bezpečnosti státní návštěvy udělovat nebude.

Na základě výše uvedeného a s odkazem na ustanovení § 8 zákona o právu shromažďovacím Vám s ohledem na místní podmínky navrhujeme, aby se Vaše shromáždění konalo na jiném místě. S ohledem na počet účastníků Vašeho shromáždění Vám doporučujeme jako vhodné lokality pro konání takového shromáždění Palackého náměstí, náměstí Míru či náměstí Jiřího z Poděbrad.

Vaše sdělení k uvedenému návrhu uvítáme v termínu do 7. 3. 2009.

S pozdravem

JUDr. Eva Novaková

ředitelka odboru

                 
Obsah vydání       2. 3. 2009
2. 3. 2009 Svoboda shromažďovací dostává v Praze zabrat
2. 3. 2009 Americká pojišťovna zaznamenala ztráty 61,7 miliard dolarů
2. 3. 2009 Izrael plánuje na západním břehu Jordánu výstavbu 73 300 nových domů
2. 3. 2009 Nacionální bolševik Limonov bude kandidovat na ruského prezidenta
2. 3. 2009 Začíná válka podrazů mezi Topolánkovou vládou a Romy Štěpán  Kotrba
2. 3. 2009 Dahrendorfova vakcína proti nesvobodě Karel  Dolejší
2. 3. 2009 Bursík a Jacques napadli petiční stánek Iniciativy Ne základnám
2. 3. 2009 Michael  Marčák
2. 3. 2009 Být Čechem nebo prostě jenom člověkem...?!? Ladislav  Žák
2. 3. 2009 Umění rétoriky a umění boje Jiří  Drašnar
2. 3. 2009 Měli by si být Češi vědomi svého místa ve světě? Jan  Čulík
2. 3. 2009 Dopisy, pochybnosti nad Pochybami, předběžný Jiří David a Zlatica Na telo Josef  Brož
2. 3. 2009 Kalousku, vrať nám nemocnici Adam  Rykala
2. 3. 2009 K diskuzi o potřebě angličtiny Miloslav  Štěrba
2. 3. 2009 S angličtinou má Jan Čulík pravdu Jan  Rovenský
2. 3. 2009 Michael  Marčák
2. 3. 2009 Ano, Češi neumějí anglicky
1. 3. 2009 Proč mluví Norové nebo Holanďané velmi dobře anglicky
2. 3. 2009 Proč Češi nemluví dobře anglicky
2. 3. 2009 Opatrně dobrá zpráva Milan  Daniel
28. 2. 2009 Trochu o ekonomice a o postavení ČR ve světě Jan  Hošek, Jiří  Drašnar
2. 3. 2009 Ti zločinní komunisté... Přemysl  Janýr
2. 3. 2009 Zločinní Češi jsou komunistickým rasistickým kontrarevolučním národem :-) Karel  Dolejší
2. 3. 2009 Česká spořitelna trestá své klienty Petr  Valenta
2. 3. 2009 Rakouští katolíci se rozštěpili kvůli Vatikánu Richard  Seemann
2. 3. 2009 O legitimitě schvalování Lisabonské smlouvy Michal  Petřík
2. 3. 2009 Mravenčení Martin  Škabraha
2. 3. 2009 Kooperující Írán a politika jednoho azimutu
2. 3. 2009 Čínská družice se úspěšně srazila s Měsícem
2. 3. 2009 Jeden za všechny, všichni za Topolánkem Miloslav  Štěrba
2. 3. 2009 Lidé nečtou Josef  Vít
2. 3. 2009 Ignoranty přesvědčovat nebudu, že ČR není Čečensko Patrik  Nacher
27. 2. 2009 Investorská iluze John Michael Greer
28. 2. 2009 O Bergsonovi, velbloudech a přeceňování zeměpisu Karel  Dolejší
2. 3. 2009 Vědecký objev ukončil dilema týkající se používání kmenových buněk
2. 3. 2009 Jak být v životě šťastný: Dejte volný průběh své zuřivosti
2. 3. 2009 Tak existuje střední Evropa, jinak též "Central Europe" nebo ne???
28. 2. 2009 Ale ono přece na tom nezáleží, kde ČR je... Jan  Čulík
27. 2. 2009 Dopis Evropě lze poslat i česky Štěpán  Kotrba
28. 2. 2009 Slovní fetišismus František  Řezáč
1. 3. 2009 Nejen angličtina Karel  Košťál
1. 3. 2009 Kreml zprovoznil radar v Armaviru
1. 3. 2009 Irská vláda chce před hlasováním o Lisabonu reformu financování politických stran
1. 3. 2009 O krizi chápání
1. 3. 2009 Potvrzeno: Obama přijede do Prahy 5. dubna
25. 2. 2009 Facebook a Bebo infantilizují lidskou mysl
28. 2. 2009 Ty jazyky jsou opravdu nutné
28. 2. 2009 Britská vláda "zneužívá strachu" k likvidaci demokratických svobod
28. 2. 2009 Deutsche Bank zvažuje ústup od angloamerického modelu řízení
28. 2. 2009 Mimořádně velký pokles ohrožuje Obamovy plány na oživení ekonomiky
28. 2. 2009 Psychologové hledají evoluční kořeny morálního znechucení Karel  Dolejší
28. 2. 2009 America, Empire of Liberty
28. 2. 2009 Prozření Topolánka: už čelíme krizi, která nemá obdoby
27. 2. 2009 Polsku víc záleží na bezpečnostní spolupráci s USA než na protiraketové obraně
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009