17. 3. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 3. 2008

Nové dokumenty o anšlusu Rakouska

Všední den pod hákovým křížem

Minulý týden si Rakousko připomenulo 70. výročí anšlusu k hitlerovskému Německu. Na shromáždění v říšském sále vídeňského parlamentu upozornila předsedkyně jeho dolní komory - Národní rady Barbora Prammerová, že souběžně s tím byl rozpoután teror proti Židům, kteří byli veřejně ponižováni, fyzicky trýzněni a odcizován jejich majetek, a to nikoliv Němci, ale samotnými Rakušany. Tři dny poté i pro nás osudného data 15. března vyhlásil Adolf Hitler na vídeňském Náměstí hrdinů před čtvrt milionovým jásajícím davem "připojení své vlasti k Německé říši", které do dějin vstoupilo pod jménem anšlus.

Původně vůbec nepočítal, že tak učiní okamžitě, ale jeho rozhodnutí urychlila jásající ulice. Stalo se tak bez odporu nejen Rakušanů, ale nakonec i evropských mocností Anglie, Francie a i Mussoliniho Itálie, která před tím licoměrně demonstrovala podporu tamnímu tzv. austrofašistickému režimu. Československá diplomacie se snažila podpořit udržení rakouské nezávislosti a vytvořit koncept kolektivní obrany rakouské nezávislosti za pomoci Západu, především Francie.Tato vize se zcela zhroutila, když v roce 1937 Anglie dala ústy svého ministra zahraničí Edvarda Halifaxe jasně najevo, že je schopna vůči Německu Rakousko oželet. Francie pak bez Anglie nebyla ochotna riskovat samostatnou akci a Mussolini nakonec obětoval Rakousko Hitlerovi. Když 12. března 1938 Hitler triumfálně vstoupil do Rakouska a Schuschniggův autoritativní režim se zhroutil, mohl Černínský palác pouze konstatovat, že "při praktické pasivnosti Západu přirozeně nějaké naše zakročení nepřichází vůbec v úvahu, je to otázka Evropy, především velmocí". Jedinou zemí, která proti anexi Rakouska protestovala, bylo Mexiko, které pak otevřelo své hranice odpůrcům Hitlera. Nacisté triumfovali a otevřeli si tak cestu k další anexi území svého souseda a za půl roku vstoupili obdobným způsobem do stejně jásajících Sudet, tentokrát již s mnichovským požehnáním evropských mocností. Dnes již není sporu, že se tím otevřela cesta, která vedla k Druhé světové válce.

Hitler, který si pak nechal anšlus potvrdit 10. dubna 1938 plebiscitem, pro který hlasovalo téměř sto procent voličů, když před tím nechal zatknout 76 tisíc odpůrců nacismu a z hlasování vyloučil Židy, míšence a "nepřátele režimu". Souběžně s tím, jak ukazují po letech zjištěné dokumenty, se snažil tento rakouský rodák z Braunau am Inn zamést veškeré stopy o svém působení ve Vídni v letech 1907 až 1913. Zde se snažil bez úspěchu po dvakrát stát se studentem Akademie výtvarných umění. Živil se zde vedle skromného sirotčího důchodu prodejem vlastních obrazů a pohlednic a bydlel v mužském zařízení pro bezdomovce. Ve svém "Mein Kampfu" sice připomíná svá "vídeňská učňovská těžká léta", ale o svém životě v ubytovně na Meldenmannstrasse zde ani pečlivý čtenář nic nenajde. Kdyby pro desetitisíce lidí nebyl anšlus tak tragický, mohlo by se vypravování známého vídeňského kabaretisty Georga Kreislera z jeho autobiografie zařadit jako humoristické. Jeho strýc židovský majitel drogerie Julius Hochberg se stal známým jako vynálezce zásypu na pocení nohou "Teddy". Angažoval nezaměstnané grafiky, aby vytvořili reklamu pod heslem "Wer Teddy benützt, niemal schwitzt" (Kdo používá Teddy, nikdy se nepotí) a jedním z nich byl, co čert nechtěl, "umělec z Braunau am Inn". Den po anšlusu stálo gestapo před bytem drogisty a požadovalo veškeré kresby Hitlera. Podrobně prohlédlo jeho byt, ale nic nenalezlo, protože Hochberg je prozíravě již před tím odstranil. Ještě drastičtěji postupovalo proti 7 000 obyvatel dolnorakouského Allentsteigu, kteří byli během krátké doby po anšlusu nuceně vystěhováni pod záminkou vybudování dodnes existujícího vojenského cvičiště. Důvodem však bylo, že "vůdce Velkoněmecké říše a největší vojevůdce všech dob" tímto způsobem zametl veškeré stopy po svých zde v nuzných podmínkách žijících prarodičích a dalších příbuzných.

Nacisté slibovali tehdy ekonomicky sužovanému a autoritativním dollfussovským režimem rozloženému Rakousku "práci, mír a chléb". Sedm let poté však leželo Rakousko spolu s Německem v troskách, s osmi desítkami tisíc zavražděných nacistických obětí, vyvražděnou židovskou a rómskou komunitou a desítkami tisíc padlých, zmrzačených a v zajetí se nacházejících vojáků, kteří museli sloužit ve Wehrmachtu. Bezpochyby však nešlo jen o oběti, ale také o aktivní přisluhovače nacistického režimu a organizátory jako byl Adolf Eichmann nebo Ernst Kaltenbrunner, který nahradil Heydricha v jeho úřadu. O této dělící čáře se dodnes vedou spory a podle posledního průzkumu veřejného mínění téměř polovina Rakušanů neví, co si má o tom myslet a většina si přeje učinit tlustou čáru za nacistickou minulostí své země. Nejsilněji, téměř 75 procenty, se proto vyslovují právě sympatizanti lidové strany a haiderovského Společenství pro budoucnost Rakouska BZÖ. Příznačné v této souvislosti je, že na vzpomínkovém shromáždění lidové strany k výročí anšlusu bylo umožněno vystoupení 95 letému pretendentu císařské i české koruny Otto Habsburskému, které je jednoznačně hodnoceno rakouskými sdělovacími prostředky jako politický skandál. Nejenže vyzdvihl na piedestal rozporuplného představitele austrofašistického režimu Engelberta Dollfusse a o jásajícím davu na Náměstí hrdinů prohlásil, že nešlo o nic mimořádného, že takové scény lze zaznamenat na jakémkoliv fotbalovém zápase a diskusi o tom, zda Rakousko je obětí ne spoluviníkem, označil za skandál. V tomto světle lze považovat uvedení televizního filmu o událostech před 70 lety, obsahující řadu nových dokumentů, za velmi potřebné.

Odpovědný vedoucí této třídílné dokumentace rakouské veřejnoprávní televize ORF Andreas Novak upozorňuje především na často zapomínanou skutečnost, že anšlus hladce proběhl proto, že téměř všechny společenské vrstvy země se považovaly za příslušníky německého národa. První díl filmu "Zánik Rakouska" ukazuje, jaká byla rozkladná strategie Hitlera, který postupně připravil integrační proces pomocí nacistické ideologie, na jehož pozadí se stal bezvýznamný vídeňský právník Seyss-Inquart postupně až rakouským spolkovým kancléřem, který legalizoval anšlus. Zájmy společnosti byly převedeny na čistě národní příslušnost, původ a rasu a ty pak umožnily nastolit brutální revanšismus a násilí proti jinak smýšlejícím osobám. Poprvé se podařilo uveřejnit filmové záběry z domácího věznění Kurta Schuschnigga. Organizované rozhořčené davy se snažily proniknout do jeho obydlí, aby s ním mohly "zúčtovat". Novakovi se přitom podařilo poprvé získat i svědectví zahraničního svědka těchto událostí, kterým se stal tehdy 16 letý Američan Stan Baker, který v této době žil ve Vídni se svými rodiči. Zatím co jeho matka vedla o těchto událostech deník, jeho otec s 8 mm kamerou zachytil zinscenovanou přeměnu Vídně v nacistické město.

Druhý díl "Všední den pod hákovým křížem" ukazuje, že první dny anšlusu byly ve znamení jásotu davů. Rakousko se tak nejprve změnilo ve Východní marku, později pak v pouhé alpské a dunajské župy. Většina obyvatelstva věřila, že nyní konečně nastanou šťastné doby a z počátku díky nastartování zbrojní výroby rostly mzdy, klesala nezaměstnanost. Vyštváním Židů se zlepšovala bytové situace a zvyšovala se životní úroveň. Zvýšil se nejen počet svateb, ale především, že byly vyjmuty z církevního práva, dovršil i zde nacistický stát své vítězství nad katolickou církví. Splnily se tak požadavky sociálních demokratů a Velkoněmců z dob Rakouské republiky. V roce 1940 se tak narodilo o padesát procent dětí více než v předcházejících letech. Na straně druhé byly desetitisíce rodin vystaveny pronásledování režimem a zveřejněné amatérské filmy a fotografie ukazují odvrácenou stranu této doby. V dokumentaci Roberta Gokla zde poprvé ukazují barevné snímky dokumentující svatby, krátkou rodinnou idylu, povolání k armádě, smrt na frontě a letecké bombové útoky. Šťastné dny z roku 1938 jsou následovány dlouhými léty války, rozbombardovaných měst a rozvrácených rodin. Přesto ještě i nyní je nostalgicky vzpomínáno na údajně "dobré stránky Hitlera".

Třetí díl televizního filmu, "Útěk do neznáma", dokumentuje, že tisíce lidí přežilo nacistický teror jen díky útěku do zahraničí. Přes noc se tak ocitli bez majetku a v ohrožení života. Jednalo se tak především o 130 tisíc Židů, kteří museli roky hledat nový domov a zde najít novou životní existenci. Mnoho jich přitom ztroskotalo, zejména část staré generace a ztráta vlasti je až do smrti pronásledovala. Autoři této dokumentace Robert Gokl a Tom Matzek to dokazují na životním údělu uprchlíků v Jižní Africe, Venezuele, Americe a Izraeli.

V odhalování zločinů nacismu bude moci dále pokračovat Wiesenthalovo dokumentační centrum, které rozhodnutím spolkové vlády při příležitosti zasedání k 70. výročí anšlusu bude od nynějška financováno ze státních peněz. Hlavní vzpomínkové shromáždění se konalo za účasti nejvyšších představitelů Rakouské republiky v čele se spolkovým prezidentem Heinzem Fischerem, představitelů politického a kulturního života a žijících odpůrců nacistického režimu. Spolkový prezident a šéfové sociálně demokratické a lidové strany velké koalice Gusenbauer a Molterer, kteří byli hlavními řečníky, se jednoznačně vyjádřili, že Rakousko, které bylo obětí hitlerovské agrese, bylo i spoluviníkem na událostech, které pak následovaly. Heinz Fischer zdůraznil, že je nutno využít sedmdesátiletého odstupu od těchto událostí k tomu, aby se zesílila snaha toto období objektivně zpracovat. Potěšitelné je, že včera při příležitosti "Tiskové hodiny" ORF rakouský kardinál Christoph Schönborn označil tehdejší přihlášení církve k anšlusu za chybu, která se proti ní samotné hned v příštích dnech obrátila. Co si dnes o tom myslí mladá generace, demonstrovala při "Noci mlčení" na Náměstí hrdinů, na kterém zapálila 80 tisíc svíček připomínajících oběti nacismu.

                 
Obsah vydání       17. 3. 2008
17. 3. 2008 "Brdský" radar je už v Čechách? Štěpán  Kotrba, Boris  Valníček
17. 3. 2008 Není vám stydno, pane ministře?
17. 3. 2008 Policie lže, když tvrdí, že bránila střetu neonacionalistů s protiradarovými demonstranty Štěpán  Kotrba
17. 3. 2008 Hloupost antikomunistů a hloupost "komunistů" se vzájemně potřebují Ondřej  Slačálek
16. 3. 2008 Být nalevo není zločin
17. 3. 2008 Sobci, masochistky a ryby bez ploutví Darina  Martykánová
16. 3. 2008 Není to tak jednoduché Václav  Novotný
15. 3. 2008 Doktrinářské fiasko na Pražském hradě Jan  Čulík
17. 3. 2008 Pochod Iniciativy Ne základnám byl úspěch Jan  Májíček, Lukáš  Kantor
17. 3. 2008 Jan Neoral vystoupil jako profesionál Jan  Čulík
17. 3. 2008 Statitisíce příznivců prezidenta Bushe v ČR odmítly americký radar Milan  Daniel
15. 3. 2008 "Demokracie začíná tam, kde končí signál České televize"
16. 3. 2008 Proti radaru demonstruje jen malá část jeho odpůrců Štěpán  Kotrba
15. 3. 2008 Zbytečně jsem přijel až z Ostravy
17. 3. 2008 Jasná hesla a silný hlas Karel  Košťál
16. 3. 2008 Proč není k dispozici pořádné zpravodajství? Monika  Binke
16. 3. 2008 K čemu taková "demonstrace"? Pavel  Čámský
17. 3. 2008 Radar, Irák, Kosovo a petice Jan  Kavan
16. 3. 2008 Organizátoři nezvládli ani propagaci, ani režii
16. 3. 2008 Více pozorovatelů než účastníků Jan  Čulík
16. 3. 2008 Tak ještě jednou Jan  Čulík
16. 3. 2008 Omluva
16. 3. 2008 Demonstrace nebyla doktrinářská, ale diletantská
16. 3. 2008 Kritikové nejsou ku prospěchu žádné společnosti
16. 3. 2008 Kritikové jsou ku prospěchu každé společnosti František  Řezáč
16. 3. 2008 Lidé už jsou prostě takoví Jaromír  Habr
16. 3. 2008 Jan Čulík se asi špatně vyspal
16. 3. 2008 Čtenář Hlávka neporozuměl ničemu Jan  Čulík
16. 3. 2008 Ne všichni budou nutně sdílet jedno subjektivní vidění světa Jan  Čulík
16. 3. 2008 Ne základnám si nedají říct
16. 3. 2008 Yee Bow Edgar Lee Masters
17. 3. 2008 Tibetské rozpaky Ivan Odilo Štampach
17. 3. 2008 Všední den pod hákovým křížem Richard  Seemann
15. 3. 2008 Kecy o varlatech, aneb Je sobecké chování typická mužská vlastnost? Jan  Čulík
14. 3. 2008 Testiculos habet et bene pendentes - Má varlata, a ta mu správně visí! Štěpán  Kotrba
14. 3. 2008 Hradní mozek v kalhot(k)ách Jana  Bobošíková
15. 3. 2008 "Cizinci se nevyznají v českých specifikách" Marie  Lipoldová
15. 3. 2008 Na debaty s českými machisty už nemám Darina  Martykánová
17. 3. 2008 Ke vztahům "muži - ženy"
17. 3. 2008 Nesouhlasím se zevšeobecňováním
17. 3. 2008 Genderovské příčestí minulé Věra  Říhová
17. 3. 2008 Dostávám minimální mzdu a zůstane mi jen o 1000 Kč měsíčně víc než bych měl v ČR
17. 3. 2008 Rozdíl mezi Independentem a českým tiskem Boris  Cvek
17. 3. 2008 Nerozumím Martině Navrátilové Boris  Cvek
17. 3. 2008 Slibem nezarmoutíš Václav  Votava
17. 3. 2008 Lékař o politice: Prostě a jednoduše, aneb proč potřebujeme radar a NATO
17. 3. 2008 Zemřel prezident České muslimské obce
17. 3. 2008 Poměry na Kubě Petr  Wagner
17. 3. 2008 Obstrukce na Kubě s užíváním internetu
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008

Hitler a historie nacismu RSS 2.0      Historie >
17. 3. 2008 Všední den pod hákovým křížem Richard  Seemann
24. 10. 2007 Občanský odpor proti neonacistům: mobilizace slušných lidí plánovaná na 10. listopad Štěpán  Kotrba
18. 10. 2007 Výročí zahájení transportů židů z Protektorátu Richard  Seemann
3. 10. 2007 Historik: Magistrát povolením pochodu neonacionalistů Židovským městem pochybil   
27. 8. 2007 Lepší Hitler než Habsburg Přemysl  Janýr
18. 7. 2007 Rakousko napravuje chyby z minulosti Richard  Seemann
9. 5. 2007 Na konec války nezapomínají Němci ani Rakušané Richard  Seemann
18. 4. 2007 Minulost dožene každého, i badensko-württemberského premiéra Richard  Seemann
16. 4. 2007 Poslední pokus o zastavení hnědého nebezpečí v Německu Richard  Seemann
31. 3. 2007 Kapitán Kloss na Primě ! Štěpán  Kotrba
16. 3. 2007 Němci chtějí dát Hitlerovi konečné "Good-bye", avšak příliš to nejde Richard  Seemann
26. 2. 2007 25. únor byl osudovým dnem i pro Německo Richard  Seemann
19. 2. 2007 Zündel: Pět let na tvrdo pro popírače holocaustu Richard  Seemann
30. 1. 2007 Role šumperského rodáka při holocaustu Jiří  Glonek
29. 1. 2007 Pochod na Rím Peter  Greguš

Rakousko nejen za časů Jörga Haidera RSS 2.0      Historie >
17. 3. 2008 Všední den pod hákovým křížem Richard  Seemann
12. 1. 2007 V Rakousku se ujala vlády velká koalice - samé jedničky... Richard  Seemann
11. 1. 2007 Kuchtová na půl cesty od jádra   
15. 11. 2006 Rakouská strana modrých zhnědla Richard  Seemann
8. 11. 2006 Mezi rakouskými socialisty a lidovci vládne mrazivá nálada Richard  Seemann
6. 11. 2006 Iluze bezpečí... A pak najednou zhasla světla... Uwe  Ladwig
18. 10. 2006 Gusenbauerův dlouhý pochod Richard  Seemann
2. 10. 2006 Rakouská opozice zvítězila ve volbách   
2. 10. 2006 Rakušané odmítli demontáž sociálního státu Richard  Seemann
29. 9. 2006 Rakouské volby před finišem Richard  Seemann
5. 9. 2006 V Rakousku byla odstartována předvolební kampaň Richard  Seemann
23. 8. 2006 Černý pátek rakouských lidovců Richard  Seemann
9. 8. 2006 Rakouský prezident chce urychleně ustavit vládu Richard  Seemann
9. 8. 2006 Hrozba "black-outů" elektrizačních soustav Milan  Černý
26. 7. 2006 Causa Grasser Richard  Seemann