2. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 3. 2009

O legitimitě schvalování Lisabonské smlouvy

Není žádným tajemstvím, že v souvislosti s procesem ratifikace Lisabonské smlouvy je vyvíjen nemalý (i zahraniční) nátlak na ty, jejichž souhlas je požadován. Na řadu přicházejí naši senátoři. Proces ratifikace jakékoliv mezinárodní smlouvy je ale čistě vnitrostátní záležitostí České republiky, nepodléhá pravidlům primárního práva EU a nepodléhá ani aktům, které eventuálně přijmou orgány EU (Evropský parlament, Rada EU, Evropská komise.) Mezinárodní právo zemi, která už nějakou mezinárodní smlouvu podepsala, jen nabádá k tomu, aby se touto smlouvou v rámci svých vnitrostátních mechanismů skutečně zabývala a vyjasnila, zda ji ratifikovat bude či nikoliv.

Autor je poradcem Václava Klause

Toto se u nás děje podle příslušných ústavních pravidel. Podmínkou nutnou, nikoliv však postačující k tomu, aby byla mezinárodní smlouva ratifikována je to, aby svůj souhlas k ratifikaci vyjádřily obě komory Parlamentu ČR. V případě Lisabonské smlouvy je nezbytný souhlas kvalifikované, třípětinové většiny. To proto, že tato smlouva přenáší některé pravomoci orgánů České republiky na mezinárodní organizaci nebo instituci. Konkrétně ve Sněmovně je podle příslušného ústavního pravidla nutná třípětinová většina všech poslanců, v Senátu ale postačí třípětinová většina přítomných senátorů. Samotnou ratifikaci, tedy ratifikační akt (podpis) pak může poté provést jen prezident republiky.

Pravidla jsou tedy dána jednoznačně. Senátoři (nejen ti za ODS), dlouhodobě vyjadřují k Lisabonské smlouvě své výhrady. Vloni dokonce předložili LS Ústavnímu soudu se svými konkrétními pochybami a s žádostí, aby podle příslušných procedur Ústavní soud rozhodl, zda je Lisabonská smlouva po právní stránce vůbec v souladu s naším ústavním pořádkem. Nález ÚS v této věci je znám. Nebyl nalezen takový nesoulad, který by představoval zákonnou překážku ratifikace LS v České republice.

Svůj souhlas k ratifikaci LS již Poslanecká sněmovna ústavou předepsaným způsobem vyjádřila. Nyní je projev vůle očekáván od horní komory českého Parlamentu. Je ale jen přirozeným projevem svobodné a demokratické společnosti, že v pohledu na vyjadřování tohoto eventuálního souhlasu k ratifikaci nezaujímají senátoři ani zdaleka tytéž postoje. Ostatně, pokud by tomu tak bylo a ti, kteří návrhy nepodporují, by nemuseli vést v rozpravách své polemiky a argumentovat svůj nesouhlas s těmi, kteří s návrhy přicházejí, přičemž by nebylo předem jasné, kdo nakonec prosadí svou, podobala by se atmosféra v takovém Parlamentu nejspíš atmosféře v Evropském parlamentu, nebo v jakékoliv instituci, kde neexistuje soutěž konceptů, programů a vizí.

U Senátu však platí, že Ústava předepisuje pro vyjádření souhlasu k ratifikaci třípětinovou většinu pouze z přítomných senátorů. A zde je velké riziko. Pokud se totiž senátor, který z důvodu svého svědomí nemůže hlasovat pro LS, nezúčastní hlasování Senátu o LS, sníží tím kvórum, tedy počet všech přítomných senátorů, z nichž se poté počítá ona nezbytná třípětinová většina. Jeho jistě vysvětlitelná absence při hlasování pak ale ve svém důsledku jen napomůže prosazení pravého opaku jeho vlastního, víceméně nesouhlasného stanoviska k Lisabonské smlouvě. Absence nesouhlasících při hlasování tak v Senátu -na rozdíl od Poslanecké sněmovny- napomůže k vyjádření souhlasu k ratifikaci Senátem, protože zvýší relativní váhu těch, kteří aktivně svým hlasováním vyjádří svůj souhlas k ratifikaci. Dosažení třípětinové většiny z přítomných senátorů se tak stane mnohem snazší.

Komory Parlamentu ČR jsou ale podle Ústavy způsobilé přijímat usnesení za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů. V limitním případě by se tak mohlo stát, že by mohl být i u natolik významného dokumentu, jakým je Lisabonská smlouva, vyjádřen souhlas Senátu jen třemi pětinami z 27 senátorů (ona třetina z celkového počtu 81 Senátorů), čili sedmnácti senátory (z celkového počtu 81 senátorů.)

Jakou politickou legitimitu by pak ale takové hlasování horní komory Parlamentu vůbec mohlo mít? A u jakého počtu senátorů hlasujících pro LS již lze hovořit o nezpochybnitelném projevu vůle horní komory Parlamentu v případě vyjadřování souhlasu k ratifikaci této naší vůbec nejdůležitější novodobé mezinárodní smlouvy?

Připomeňme dále slib senátora (je stejný jako slib poslance): "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

Senátor neslibuje věrnost evropské myšlence nebo něčemu podobnému, ale České republice.

A pokud by (mimo jiné) neslíbil, že svůj senátorský mandát bude vykonávat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nemohl by jej ujmout. Nezbývá tedy než parafrázovat známý náboženský odkaz: "k tomu jim dopomáhej Bůh."

                 
Obsah vydání       2. 3. 2009
2. 3. 2009 Svoboda shromažďovací dostává v Praze zabrat
2. 3. 2009 Americká pojišťovna zaznamenala ztráty 61,7 miliard dolarů
2. 3. 2009 Izrael plánuje na západním břehu Jordánu výstavbu 73 300 nových domů
2. 3. 2009 Nacionální bolševik Limonov bude kandidovat na ruského prezidenta
2. 3. 2009 Začíná válka podrazů mezi Topolánkovou vládou a Romy Štěpán  Kotrba
2. 3. 2009 Dahrendorfova vakcína proti nesvobodě Karel  Dolejší
2. 3. 2009 Bursík a Jacques napadli petiční stánek Iniciativy Ne základnám
2. 3. 2009 Michael  Marčák
2. 3. 2009 Být Čechem nebo prostě jenom člověkem...?!? Ladislav  Žák
2. 3. 2009 Umění rétoriky a umění boje Jiří  Drašnar
2. 3. 2009 Měli by si být Češi vědomi svého místa ve světě? Jan  Čulík
2. 3. 2009 Dopisy, pochybnosti nad Pochybami, předběžný Jiří David a Zlatica Na telo Josef  Brož
2. 3. 2009 Kalousku, vrať nám nemocnici Adam  Rykala
2. 3. 2009 K diskuzi o potřebě angličtiny Miloslav  Štěrba
2. 3. 2009 S angličtinou má Jan Čulík pravdu Jan  Rovenský
2. 3. 2009 Michael  Marčák
2. 3. 2009 Ano, Češi neumějí anglicky
1. 3. 2009 Proč mluví Norové nebo Holanďané velmi dobře anglicky
2. 3. 2009 Proč Češi nemluví dobře anglicky
2. 3. 2009 Opatrně dobrá zpráva Milan  Daniel
28. 2. 2009 Trochu o ekonomice a o postavení ČR ve světě Jan  Hošek, Jiří  Drašnar
2. 3. 2009 Ti zločinní komunisté... Přemysl  Janýr
2. 3. 2009 Zločinní Češi jsou komunistickým rasistickým kontrarevolučním národem :-) Karel  Dolejší
2. 3. 2009 Česká spořitelna trestá své klienty Petr  Valenta
2. 3. 2009 Rakouští katolíci se rozštěpili kvůli Vatikánu Richard  Seemann
2. 3. 2009 O legitimitě schvalování Lisabonské smlouvy Michal  Petřík
2. 3. 2009 Mravenčení Martin  Škabraha
2. 3. 2009 Kooperující Írán a politika jednoho azimutu
2. 3. 2009 Čínská družice se úspěšně srazila s Měsícem
2. 3. 2009 Jeden za všechny, všichni za Topolánkem Miloslav  Štěrba
2. 3. 2009 Lidé nečtou Josef  Vít
2. 3. 2009 Ignoranty přesvědčovat nebudu, že ČR není Čečensko Patrik  Nacher
27. 2. 2009 Investorská iluze John Michael Greer
28. 2. 2009 O Bergsonovi, velbloudech a přeceňování zeměpisu Karel  Dolejší
2. 3. 2009 Vědecký objev ukončil dilema týkající se používání kmenových buněk
2. 3. 2009 Jak být v životě šťastný: Dejte volný průběh své zuřivosti
2. 3. 2009 Tak existuje střední Evropa, jinak též "Central Europe" nebo ne???
28. 2. 2009 Ale ono přece na tom nezáleží, kde ČR je... Jan  Čulík
27. 2. 2009 Dopis Evropě lze poslat i česky Štěpán  Kotrba
28. 2. 2009 Slovní fetišismus František  Řezáč
1. 3. 2009 Nejen angličtina Karel  Košťál
1. 3. 2009 Kreml zprovoznil radar v Armaviru
1. 3. 2009 Irská vláda chce před hlasováním o Lisabonu reformu financování politických stran
1. 3. 2009 O krizi chápání
1. 3. 2009 Potvrzeno: Obama přijede do Prahy 5. dubna
25. 2. 2009 Facebook a Bebo infantilizují lidskou mysl
28. 2. 2009 Ty jazyky jsou opravdu nutné
28. 2. 2009 Britská vláda "zneužívá strachu" k likvidaci demokratických svobod
28. 2. 2009 Deutsche Bank zvažuje ústup od angloamerického modelu řízení
28. 2. 2009 Mimořádně velký pokles ohrožuje Obamovy plány na oživení ekonomiky
28. 2. 2009 Psychologové hledají evoluční kořeny morálního znechucení Karel  Dolejší
28. 2. 2009 America, Empire of Liberty
28. 2. 2009 Prozření Topolánka: už čelíme krizi, která nemá obdoby
27. 2. 2009 Polsku víc záleží na bezpečnostní spolupráci s USA než na protiraketové obraně
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009