23. 12. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 12. 2008

Ecclesia militans

Lidstvo je třeba chránit před homosexuály tak, jako je nutné ochraňovat deštné pralesy. Je to dost překvapující, ale jsou to slova současného papeže Benedikta XVI (pondělí, 22.12.2008). Církevní představitelé dosud byli ve svých vyjádřeních velmi opatrní a závěry k některým aktuálním problémům, které si zaslouží důsledné řešení, většinou nespecifikovali příliš jasně, ale spíše je jen naznačovali. Výše uvedené vyjádření je ale jednoznačné, zásadní a naprosto srozumitelné. Myslím, že překvapeni byli ti, kteří zastávají vůči homosexuálům striktně negativní stanovisko a překvapeni byli bezesporu i ti, kteří se k této sexuální orientaci veřejně hlásí. Okamžitá reakce některých našich mediálních celebrit tomu bezpochyby nasvědčovala.

Je tady ale jedna pikantnost. Na jedné straně je totiž církevní věrouka, na straně druhé to, co současná demokratická společnost zahrnuje do pojmu lidská práva a v případě onoho vyjádření jsou tyto dvě základní roviny přece jen v určitém rozporu. Položme si otázku, co má hlava katolické církve obhajovat, zvláště když bývalé vatikánské služební zařazení této osobnosti byla pozice prefekta Kongregace pro nauku víry (tedy vrchního ochránce a vykladače postulátů církve a forem jejího přežití v moderním světě). Pokud bude obhajovat to, co říká bible (a tento přístup je Josephu Ratzingerovi určitě bližší a považuje ho za svoji základní povinnost), pak musí vycházet ze třetí knihy Mojžíšovy (Leviticus), kap. 18, verš 22, kde je psáno " Nebudeš obcovati s mužem, jako se ženou, je to ohavnost". V případě respektu k bibli tak musí zcela jednoznačně považovat jakýkoli homosexuální vztah za "ohavnost" ( a tedy i závažný hřích) a pro křesťana naprosto nepřístojnou aktivitu. Takový, z hlediska bible odsouzení hodný vztah, nelze tedy z jeho pohledu považovat za rovnocennou alternativu dosud obvyklého a preferovaného vztahu muže a ženy. Nejspíš tím ale současně porušuje základní lidská práva, mezi něž patří i respekt vůči jiné sexuální orientaci. Otázka ale zní. Může být náboženství (či jiná vyhraněná ideologie) natolik pluralitní, aby snesla dvojí výklad jednoho postulátu, nebo dokonce různé alternativy svých základních předpisů? Pokud by to tak bylo, pak přestává být ideologií a dostává se na pozici pouhé presentace mnoha názorů. A to asi církev připustit nemůže. Můžeme formulovat i druhou otázku. Může široký výklad pojmu lidská práva negovat základní společenské hodnoty, jakou je bezesporu rodina v klasické podobě a sexuální vztah muže a ženy jako jediné přirozené formy zachování našeho živočišného druhu?

Joseph Ratzinger již ve své knize "Bůh a svět", napsané na základě odpovědí na otázky Petera Seewalda v podstatě zdůrazňuje, že "pouze svazek muže a ženy míří k religióznímu, posvátnému a k odpovědnosti před Bohem a všechny ostatní formy jsou úhybné a do společnosti vnášejí labilitu, která nezůstane bez následků". Dále říká, že relativizací a zpochybněním toho, že institut manželství a rodiny může naplňovat pouze muž a žena, se narušuje i samotná stavební forma lidské existence. Ve svém současném vystoupení papež zkrátka nemohl vyjádřit svůj názor na tento problém jiným způsobem. Proč o tom ale vůbec hovořil?

Osobně jsem přesvědčen, že církev (konečně) dospěla k závěru, že musí začít zaujímat jasná, srozumitelná a přesně definovaná stanoviska k tomu, o čem se v současné společnosti mluví. Možná, že si dokonce začala uvědomovat, že postoje, chování a jednání současných lidí (včetně, anebo především těch velmi úspěšných, kteří současný svět nejvíce ovlivňují) jsou v rozporu s biblí. Že to, co bible říká, je více méně nezajímá a že v životě posmrtném, ve svém osobním "spasení" nespatřují žádnou relevantní hodnotu, pro kterou je nutné korigovat styl vlastního života.

Možná, že si církev začala také uvědomovat, že bez vyhraněných stanovisek a jednoznačných názorů soudobého člověka ovlivňovat nemůže. Možná, že si její představitelé dokonce uvědomili, že současná síla, možnosti a velmi silný vliv konkurenčního islámu na další vývoj islámského světa spočívají právě v oné průzračnosti a srozumitelnosti věrouky a ve vyžadování dodržování jeho učení bez velkých spekulací a neproduktivní tolerance. Proto asi ta poměrně nová a neotřelá obhajoba významu křesťanské víry a jejích pravd. Proto takové pregnantní vyjádření a osobní odvaha říci něco naplno i přes odpor mnohých. Papež, jako hlava římskokatolické církve (a církví sjednocených s Římem), pokud pokládal za nutné o tom hovořit, vlastně ani nemohl k problému říci něco jiného. Mohl to jen naznačit, mohl to říci na plná ústa. Zvolil to druhé.

Celosvětová reakce na sebe nedala dlouho čekat a je pochopitelně negativní. Hlas pozvedli a ještě jistě pozvednou nejen homosexuálové, ale i obhájci lidských práv. Benedikt XVI. bude označován za zpátečníka, inkvizitora a konzervativního zaslepence. Jeho vyjádření získá podle mého názoru i další příznivce požadavků homosexuálů. Lidé totiž rádi podporují toho, komu je momentálně ubližováno. Faktem ale je, že Joseph Ratzinger jenom potvrdil, že úloha papeže v současném světě je stále velmi významná, jeho názoru je nasloucháno a že s postoji a názory papeže stojí i společenská role a vážnost církve.

Není a nebude to v žádném případě problém jednoduchý. Je ale nutné konstatovat, že žádná současná společnost, stojící na demokratických principech, nedokáže v zájmu většiny potlačovat či dokonce negovat zájmy menšiny a zabránit jejímu vlivu na společnost. Možnosti muslimského světa křesťanský svět nemá a nikdy mít nebude. Papež může vyslovit svůj názor, ale (řečeno slovy Járy Cimrmana), to je asi tak vše, co proti tomu může udělat.

Přesto, ačkoli jsem bezvěrec, Benedikt XVI. má moje sympatie, úctu a respekt.

                 
Obsah vydání       23. 12. 2008
23. 12. 2008 Kosmas: Jak muži nezvládli schopné ženské   Kosmas
27. 12. 2008 O měnícím se strategickém prostředí
27. 12. 2008 S Čechy v čele EU bude veselo
28. 12. 2008 Dva výroky dne Štědrého
27. 12. 2008 PF 2009 Michael  Marčák
26. 12. 2008 Guardian: Bush a jeho pomahači musejí být pohnáni k odpovědnosti
26. 12. 2008 Krach americké obrany
24. 12. 2008 Kapitalističtí hlupáci
27. 12. 2008 Izrael provádí obrovské letecké údery na pásmo Gaza
27. 12. 2008 Para bellum Ladislav  Žák
27. 12. 2008 Písmo svaté je nutno interpretovat složitěji Boris  Cvek
27. 12. 2008 Po dvacáté... Ladislav  Žák
27. 12. 2008 Ecclesia militans Petr  Litoš
27. 12. 2008 K čemu sympatie, úcta a respekt? Miloslav  Štěrba
27. 12. 2008 Dětští žebráci v petrohradském metru Jan  Čulík
27. 12. 2008 Citlivý bod hluboko na dně podvědomí Rusů
28. 12. 2008 Michael  Marčák
25. 12. 2008 Rusko zčtyřnásobí svůj počet jaderných raket
25. 12. 2008 Zemřel nejslavnější britský dramatik Harold Pinter (78)
25. 12. 2008 Jak nám politikové znepříjemňují život Petr  Wagner
24. 12. 2008 Britská televize bude vysílat k Vánocům projev prezidenta Ahmadinežáda
25. 12. 2008 Ahmadinežád blahopřeje abrahámským vyznáním při příležitosti Ježíšova narození
26. 12. 2008 Britská vláda kritizovala rozhodnutí televize Channel Four odvysílat vánoční projev íránského prezidenta Ahmadinežáda
26. 12. 2008 CIA získává afghánské válečné magnáty rozdáváním viagry
24. 12. 2008 Na Vánoce si sahat nedáme Bohumil  Kartous
29. 12. 2008 Michael  Marčák
23. 12. 2008 Vánoční procházka starým Petrohradem Jan  Čulík
23. 12. 2008 Rusko: Je to jiný svět a má obrovskou sílu
24. 12. 2008 Nězavisimaja gazeta: Ruské obavy z českého předsednictví
24. 12. 2008 Přeji si stažení vojsk z Afghánistánu
25. 12. 2008 Bývalý gruzínský zástupce v OSN vyzval k předčasným volbám Karel  Dolejší
23. 12. 2008 Základní nebezpečí spočívá v povrchnosti Boris  Cvek
22. 12. 2008 Záhada českých Vánoc Karel  Dolejší
22. 12. 2008 Vánoční čtení z klasika
23. 12. 2008 Vánoční a novoroční vydání Britských listů
24. 12. 2008 Energie a peníze
23. 12. 2008 Ekonomická krize v Rusku přerůstá do politické krize
23. 12. 2008 Žaluji na systém, neboť můj čas nejsou peníze Marie  Haisová
23. 12. 2008 Totální znehodnocení některých věcí Jan  Mertl
23. 12. 2008 Je škoda, že házet smradlavé boty po politicích není zvykem v Česku Štěpán  Kotrba
23. 12. 2008 Vánoce, děti a kardinál, neboli O žábě, která už nikam skákat nebude Uwe  Ladwig
23. 12. 2008 Heuréka - nová superstudie o radaru? Jan  Neoral
23. 12. 2008 Dialog, nikoliv válka může Afghánistán postavit na nohy Daniel  Veselý
22. 12. 2008 Dnešní Rusko: Směsice kapitalismu a komunismu, která zraje k bizarnosti Jan  Čulík
20. 12. 2008 V ďáblově lůně: Sankt Peterburg 2008 Jan  Čulík
20. 12. 2008 Orgie konzumerismu v ruském městě Jan  Čulík
21. 12. 2008 Současné Rusko: Ano konzumu, ne moderně Karel  Dolejší
21. 12. 2008 Půjde Rusko tou či onou cestou a jak to tam vypadá dnes? Jan  Čulík
22. 12. 2008 Sankt Peterburg a okolí - dalších pár pohledů Jan  Čulík
22. 12. 2008 Ruský stát posílí svůj vliv nad velkými korporacemi
25. 12. 2008 Rusko podepsalo se Srbskem strategické energetické dohody - válka o ropu skončila
23. 12. 2008 Virtuální partyzánská válka po ukrajinsku
14. 12. 2008 Válka v Jižní Osetii -- exces "demokratického" autoritáře Karel  Dolejší
22. 12. 2008 Cena pro Jana Čulíka a Britské listy Bohumil  Kartous
23. 12. 2008 Miloš Pick: When Credit Crunch Becomes Capitalism Crisis Miloš  Pick
22. 12. 2008 Miloš Pick: Prague Spring versus the 1990s Miloš  Pick
22. 12. 2008 Šéf britské anglikánské církve varuje před nebezpečím nacismu
22. 12. 2008 Turecká obuvnická firma musela najmout 100 nových zaměstnanců
23. 12. 2008 Jednání Rady Českého rozhlasu je neobhajitelné a nelogické, je třeba prošetřit, zda není zkorumpována, tvrdí poslanec
23. 12. 2008 Poděkování Vám zasílá nádražní budova v Ústí nad Orlicí
23. 12. 2008 Jak a co regulační poplatky regulují Ivan  David
22. 12. 2008 Hrrr do Afghánistánu! Štěpán  Steiger
22. 12. 2008 Jediným problémem s Afghánistánem je... Jan  Čulík
22. 12. 2008 Ženy, Afghánistán a lidská práva Petr  Wagner
22. 12. 2008 Ateismus a Afghánistán Boris  Cvek
22. 12. 2008 "Vytunelování" autentického smyslu a poslání lidských práv administrativami USA od roku 1977 Jaroslav  Kuba
22. 12. 2008 Rakousko a vznik samostatného Československa Jan  Makovička
22. 12. 2008 Ateistovy Vánoce Jan  Kadubec
22. 12. 2008 Chceme-li pomoci afghánským ženám, dostaňme je z Afghánistánu Karel  Dolejší
22. 12. 2008 Chvála skepse Petr  Tuček
4. 12. 2008 Hospodaření OSBL za listopad 2008

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
18. 9. 2008 La Salette: Prognostické schopnosti Matky Boží Miloslav  Štěrba
19. 7. 2008 Papež se omluvil za sexuální zločiny katolického duchovenstva   
22. 4. 2008 Humanistický sen uprostřed křesťanské reality Štěpán  Kotrba
21. 4. 2008 Podíl na emancipačním úsilí ano, ale ne jako užiteční idioti Ivan Odilo Štampach
20. 4. 2008 Buduje si Paroubek v ČSSD křesťanskou kamarillu na svou podporu? Štěpán  Kotrba
25. 3. 2008 Ptákoviny jako fundament civilizace   
12. 3. 2008 Římská církev dělá krok zpět do středověku Boris  Cvek
11. 3. 2008 Recyklujte, nebo přijdete do pekla, varuje Vatikán   
6. 2. 2008 Dohoda, nebo loupež tisíciletí? Ladislav  Háva
6. 2. 2008 Vatikán je otevřeně proti válce v Iráku Boris  Cvek
6. 2. 2008 Nepochopení Boris  Cvek
5. 2. 2008 Chce Bůh radar a rakety? Milan  Daniel
25. 1. 2008 V čem je navrhované majetkové vypořádání s církvemi prospěšné pro stát či daňového poplatníka? Štěpán  Kotrba
10. 9. 2007 Vatikán i Rakousko se vypořádávají s holocaustem Richard  Seemann
21. 8. 2007 Družstevnictví z pohledu římských papežů Karol  Dučák jr.