29. 12. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 12. 2006

Metla lidstva

Názor, že alkoholici, kuřáci, narkomani, bezdomovci, obézní a jiní občané, kteří mají sebepoškozující sklony, nemají mít nárok standardní lékařskou péči, je nejen dost stupidní, ale především velmi pokrytecký a nespravedlivý. Toto tvrzení lze snadno dokázat na příkladě alkoholizmu, který je více či méně podobný ostatním případům závislého destruktivního chování vůči sobě i společnosti.

O alkoholu, metle lidstva, bylo napsáno velmi mnoho odborných publikací. Zejména těch, které vystupují proti jeho požívání. Na trhu však schází publikace, které by nezamlčovaly jeho pozitivní přínos pro ekonomiku. Námi tolik upřednostňovaná ekonomika prý tvoří základ tzv. svobodné demokratické společnosti, která se zaštiťuje tou největší spravedlností na světě, jaká kdy vůbec může být. O spravedlnost nám všem jde přece především. Zejména, když vyhovuje nám samotným. A nejvíce jde o spravedlnost státu. Ovšem jeho úlisný a pokrytecký vztah k alkoholu je na pováženou.

Je zcela zaslepené tvrdit, že alkohol nemá vůbec žádný pozitivní efekt. Co například jeho rozpouštěcí schopnost, která se týká různých chemických látek, tuků i nálad? Nebo, byl to snad opilý člověk, kdo vymyslel byrokracii, církevní náboženství či totalitní ideologie, jako jsou komunismus, fašismus, kapitalismus, demokracie a jiné hydry trápící lidstvo po celá tisíciletí? Takové bestiality postihující miliony lidí vymysleli nadmíru střízliví a pregnantně myslící "lidé", i když třeba v nějaké kocovině. Opilý člověk toho není schopen. Ten vyvede výtržnictví jen lokálního významu, které lze pacifikovat několika ranami pendrekem. Pokud ovšem nejsou výtržnictví a zločin chráněny státem.

Národohospodářský význam alkoholu je trestuhodně zamlčován, přestože je nesmírný. Bez alkoholu by se rozpadnuly celé státní systémy a můžeme říci, že bez něj by nemohla vůbec existovat celá naše vykutálená a opile střízlivá civilizace. Veškerý ekonomický a pracovní proces by nefungoval, kdyby nebyl náležitě podléván a proléván alkoholem a pokud by pracovní síly nebyly drženy nad vodou v alkoholickém oparu a při vidině alkoholu požitého po pracovní době.

Všechny společenské, hospodářské i státní procesy, které jsou závislé na lidské pracovní síle, by se bez lihu zastavily. Jejich jediným účelem je obrat pracovní sílu o její energii a přiřadit hodnoty tím vzniklé na stranu záludného zloděje. Střízliví lidé příliš nepracují na vytváření užitných hodnot, ale vymýšlejí pracovní náplň a zákony, které by usměrňovaly hospodářskou činnost mas závislých na alkoholu,

A v této situaci se vyskytují tací nedovtipní lidé a neomalenci (a dokonce i na nejvyšších místech), kteří se nestydí veřejně prohlašovat, že alkoholici by měli platit vyšší dávky zdravotního, sociálního a penzijního pojištění, nebo že by neměli mít nárok na standardní sociální a zdravotní péči. O své zdraví se prý náležitě nestarají a jejich léčení a sociální zajištění vyžaduje vyšší náklady ze státního rozpočtu a ze stran pojišťoven, než u obyčejného občana, který se o své zdraví tzv. stará a který nepije alkohol! Což nebozí násoskové již neplatí do státního rozpočtu peněz víc než dost a to formou přemrštěných daní uvalených na alkohol?

Podíváme-li se střízlivým a nezáludným okem kolem sebe, na celou naši honosící se kulturu, musíme nanejvýše kriticky připustit, že byla vytvořena pomocí etanolu. Na všem kolem nás i na nás samotných je patrný vliv alkoholu. Města, vesnice, domy, silnice, pole, lesy, vzduch, voda, rostliny, zvířata i lidé -- to vše i jiné bylo vystavěno, překopáno, přesázeno, přetvořeno pomocí alkoholu či počato v alkoholickém opojení. Spotřeba alkoholu je přímo úměrná vybudovaným duchovním i materiálním hodnotám naší civilizace. Za vším, co je instalováno v našem světě, to v čem žijeme, kdo jsme a jací jsme, se skrývá ciróza jater. Jen na okraj připomínám, že Ježíš, zakladatel naší civilizace, nám všem Novým zákonem přikázal, že alkohol je jeho krev, která se za nás vydává a kterou máme všichni pít. A zákony se musí poslouchat. Co by to jinak bylo za pořádek?

Příjmy přicházející do státní poklady z prodeje alkoholu, jsou jedny z největších, ne-li ty největší. Tyto jsou státem přerozdělovány - údajně pokud možno spravedlivě. Avšak zpět na léčení a prevenci alkoholizmu (např. na sport mládeže) se vydává pouze zanedbatelná částka.

Většina financí pocházejících z daní uvalených na alkohol, jde těm, kteří se o tyto příjmy do státního rozpočtu vůbec nijak nezasloužili! Alkoholici vkládají do státního rozpočtu miliardové částky peněz, které pozře státní moloch a valnou většinu z nich však potom spotřebovávají abstinenti, kteří na notoricích spolu se státem parazitují. Občan, který pitím alkoholu obětoval své zdraví a život za státní zřízení, je systematicky společností okrádán. Nadto je šikanován na pracovišti, doma nebo i v silničním provozu, kde je trestán za to, jestliže se u něj najde nějaké zamlčené promile alkoholu v krvi. A přitom se má prý navíc stydět.

Stát, který se nadýmá a honosí spravedlností jako svojí první ctností, se chová nespravedlivě a zločinně, když vycucává z opilců všechnu krev a pak jim odmítá zdravotní péči. Odhazuje vysáté oběti na smetiště, která jsou vydávána za ulice. Navíc jsou tito zbídačení lidé vystavení posměchu a pohrdání ze strany svých parazitů, střízlivých a rádoby úctyhodných spoluobčanů.

Úlisné varování ministerstva zdravotnictví, že alkohol škodí zdraví, je opět příkladnou ukázkou pokrytecké a nespravedlivé státní politiky. Stát na jedné straně na alkoholizmu věrolomné parazituje a lukrativně profituje a na druhé straně před ním varuje. Nespravedlnost si můžeme ovšem organizovat sami, bez ujídání krajíce státem. Buď je alkoholismus špatný a potom z něj nemůže mít stát žádný užitek a zisk, nebo je dobrý a výhodný, a proto by měl jako takový být náležitě odměňován a nikoliv trestán. Jaký pán, takový krám - jaký stát, takový občan. Společnost prostřednictvím pokryteckého státu vydělává na degeneraci svých vlastních potomků.

Jestliže tedy vyžadujeme spravedlnost, tak peníze, které plynou do státní pokladny z prodeje alkoholu, by měly jít zpět především opilcům, na jejich zdravotní a sociální potřeby. A také na řešení závažného problému jejich nesourodého soužití s abstinenty. Alkoholici se významně podílejí na tvorbě státního rozpočtu a materiálních hodnot společnosti, proto mají právo na svá sociální zařízení, kdy by mohli konzumovat alkohol, ale i třeba bydlet a nezávisle žít, aby nenarušovali řádný chod zbytkové střízlivé společnosti. Dnes však musí draze platit dokonce i za krátkodobý pobyt na záchytné stanici! Není to vrchol výsměchu a zlomyslnosti?

                 
Obsah vydání       29. 12. 2006
1. 1. 2007 Trest smrti jako pornografie
1. 1. 2007 Saddám zaléval plevel
1. 1. 2007 Občanům EU, cestujícím do USA, smějí Spojené státy kontrolovat emaily a transakce na úvěrových kartách
1. 1. 2007 "Budoucnost bude bez náboženství a bez válek," domnívají se myslitelé
1. 1. 2007 Tvrdé pokuty pro Rumuny a Bulhary, kteří se pokusí v Británii pracovat
31. 12. 2006 2006: Britské listy vašima očima
1. 1. 2007 ...a abychom na něj vzpomínali v dobrém Ladislav  Žák
29. 12. 2006 Vita Caroli IV. Karel  IV.
31. 12. 2006 Amatérské video z mobilu ukazuje, že se se Saddámem přítomní hádali a uráželi ho
31. 12. 2006 Tak jsme Saddáma umlčeli
30. 12. 2006 Saddám Husajn byl v Iráku popraven
31. 12. 2006 Stráže se Saddámovi posmívaly a nenechaly ho spát
30. 12. 2006 Reakce na popravu Saddáma Husajna
30. 12. 2006 Saddám Husajn: diktátor, kterého vytvořila a pak zničila Amerika
1. 1. 2007 Utajená symbologie: vražda tyrana v předvečer 10. tevetu Štěpán  Kotrba
31. 12. 2006 Spravedlnost vynucená vítězem
30. 12. 2006 Saddám Husajn (1937-2006)
31. 12. 2006 Bez porozumění kulturním tradicím a odlišnostem nepochopíte politiku jiných států Štěpán  Kotrba
16. 12. 2006 Hlavní překážky při vytváření iráckého státu a přístupy EU a USA Jaroslav  Bureš
31. 12. 2006 PF dva tisíce sedm Petr  Koubský
31. 12. 2006 Silvestrovské státní náboženství v roce 2006 Zdeněk  Bárta
31. 12. 2006 Kondom Oldřich  Průša
31. 12. 2006 Vznikají první superglobální odbory
31. 12. 2006 Výhled do budoucnosti evropské ekonomiky, aneb Lenin by se divil Uwe  Ladwig
31. 12. 2006 Goebbelsovo zpravodajství Václav  Dušek
31. 12. 2006 Jak sesbírat moudrost civilizace na rozcestí Tibor  Vaško
29. 12. 2006 Když máte stovku na krku, vidíte svět, lidi a sebe sama i v roce 2007 z trochu jiné perspektivy Ivo V. Fencl
29. 12. 2006 Předsilvestrovská koaliční smlouva ODS, KDU-ČSL a SZ
29. 12. 2006 Očišťuje se ODS (aspoň trochu) od starého balastu? Boris  Cvek
29. 12. 2006 Z jednoho novoročního přání...
29. 12. 2006 Somálsko -- díra v mapě Oldřich  Průša
30. 12. 2006 Saddám Husajn bude popraven "ve velmi blízké budoucnosti"
30. 12. 2006 Jaromír Štětina: Svoboda projevu ano, ale jen pro někoho
29. 12. 2006 Paměť a solidarita v pásmu rozpadu Lukáš  Jelínek
29. 12. 2006 DAB: rádio s lidskou tváří Štěpán  Kotrba
29. 12. 2006 Cokoliv Marian  Palla
22. 12. 2006 Michael  Marčák
29. 12. 2006 Plzeňští radní jsou připraveni zlikvidovat integrovaný dopravní systém v regionu Miroslav  Šuta
29. 12. 2006 Zesnulý prezident Gerald Ford zkritizoval George Bushe "ze záhrobí"
29. 12. 2006 Metla lidstva Wenzel  Lischka
29. 12. 2006 Milan  Kozelka
29. 12. 2006 Muži lpějí na hierarchiích
29. 12. 2006 Pražské jaro v Latinské Americe Daniel  Veselý
29. 12. 2006 15 pater nad čínskou čtvrtí s vámi oslavíme Vánoce! Meike  Snijder
29. 12. 2006 15 floors above China Town we'll celebrate Christmas with you! Meike  Snijder
28. 12. 2006 Bez kyslíku
29. 12. 2006 České Budějovice: Věcné důvody činí ze senzace mediální nudu Maria  Ptáčková
19. 12. 2006 Michael  Marčák
28. 12. 2006 Britská vláda proti potravinářskému průmyslu
28. 12. 2006 Vláda uvažuje, že bude ve zdravotnictví diskriminovat kuřáky, alkoholiky a obtloustlé občany
28. 12. 2006 Bushova podpora pro trest smrti pro Saddáma potvrdila rozkol s Evropou
28. 12. 2006 "Stovky Iráčanů" chtějí vlastnoručně popravit Saddáma Husajna
28. 12. 2006 Saddám apeluje na Iráčany, aby se sjednotili proti "nájezdníkům"
28. 12. 2006 Právem proti spravedlnosti a zdravému rozumu Zdeněk  Jemelík
28. 12. 2006 Doma uložené zbraně švýcarské armády se staly vražednými nástroji Richard  Seemann
22. 12. 2006 Bude nás budoucnost potřebovat? Jan  Baltus
28. 12. 2006 Stiglitz: Globální hospodářství v roce 2007 bude ohrožovat "bezuzdná americká spotřeba"
22. 12. 2006 Krátké vypsání ostrovu Islandu, v němž věci divné a zvláštní, v krajinách těchto našich nevídané očitě spatřeny a některé od obyvatelův ostrovu toho hodnověrných slyšány i pravdivě poznamenány Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 První Čech na Islandu
22. 12. 2006 Náboženství v Islandu a jaký způsob při něm zachovávají Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 Vypsání krátké ostrovu Islandu a věcí některých zvláštních, kteréž v něm spatřeny býti mohou. A nejprvé o jménu ostrovu toho, proč slove a nazývá se Island Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 O rybách a potvorách mořských okolo Islandu Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 O živnostech Islandských Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 O vrchnosti a řádu, kterého v zemi své ostříhají Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 Vánoční a novoroční vydání Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006