29. 12. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 12. 2006

Když máte stovku na krku, vidíte svět, lidi a sebe sama i v roce 2007 z trochu jiné perspektivy

S jednadevadesátiletou paní učitelkou Cecilií Petersovou-Buriánkovou (nar. 1915) z Klatov rozmlouval Ivo Fencl

"Můj život je dlouhý a potkala jsem se v něm s moc lidma...," řekla mi hned na začátku našeho rozhovoru.

"Já pamatuji 28. říjen 1918 v Blovicích, když mi byly tři roky. Maminka mi připnula špendlík, který mám ještě dodnes uschovaný. Je to vlajka Československa. Mému bráškovi Františkovi, který se narodil v Rokycanech, připnula kokardu na zavinovačku v jeho kočárku. Byla velká vlastenka. Náš tatínek byl tehdy na okresním soudu".

Od roku 1928, kdy se přestěhovali, žije paní Cecilie už jen v Klatovech, kde se i provdala za lékaře a nedá už od té doby na svoje město dopustit. Jejího tatínka tenkrát povýšili na krajský soud. Mnohé tu s rodinou prožila a nakonec vyučovala v Plánické ulici až do osmdesáti tří let. Měla to být výpomoc a pak zástup, ale trochu se to protáhlo. Přípravu na vyučování promýšlela každý den, aby žáky zaujala a získala pro svůj obor. Byla uznávaná metodička a didaktik pro matematiku a fyziku. Potom ještě stihla vystudovat universitu třetího věku v Plzni s několika svými kamarádkami.

To je ale už trochu jiná, zcela nová historie...

Osudy vaše a vašeho rozvětveného rodu, kde jsou podnikatelé, právníci, lékaři, vědci a umělci, by vydal na podobnou ságu, jako napsal váš zeť o továrnické rodině Skotáků-Skarlantů?
Nemyslím si, že by to stihl ještě za mého života napsat, ale v posledních letech jsem sama psala historii svojí velké rodiny a dávám do pořádku i její rodokmen. Možná i proto, že toho tolik pamatuji a v tomto domě jsem dochovala k smrti čtyři svoje nejbližší lidi včetně manžela. Znám dobře dějiny svého města. Když na radnici něco nevědí, tak mi zavolají. Já pamatuji i Jana Žižku...

Někdy mi připadá, jako bych prožila několik životů. I já jsem už velmi stará, copak je do mě.

Petr Skarlant tu má u mě asyl a klid na práci. Ani nevím, jak tu žije. Chce být svobodný a nebýt rušen od psaní. Četla jsem dřív jeho básně a dělala mu kritičku, ale to mi ještě sloužil zrak. Neradím mu už. I moje dcera Jana - jeho manželka - taky píše a učí, zrovna jí vyšla knížka. Je to jejich věc. Jsou tu spousty knížek, na to byla zatížená celá rodina.

Pamatujete skoro celé minulé století. Které časy pro vás byly lepší a které horší?
To lze těžko říci. Víte, co jsem prožila změn? Za první republiky jsem čekala rok, než jsme dostala místo učitelky, ze školství mě vyhodili Němci za okupace, protože manžel měl o stovku víc, než bylo stanoveno. Pak komunisté, když syn emigroval. Je v Německu primářem a má tři děti.

Můj muž byl původně lékař-sekundář v klatovské nemocnici, pak musel odejít a měl soukromou praxi, kterou jsme zase museli za minulého režimu zrušit, rentgen a další přístroje jsou možná ještě na půdě, pak měl přidělený venkovský obvod.

Tvrdě pracoval a vracel se mi domů velmi unavený.

I já jsem se musela několikrát v životě živit jinak, ale každou práci jsem dělala i se zvědavostí. Jen jsem za války nechtěla šít uniformy pro wehrmacht, tak jsem byla od té doby řadu let v nemocnici.

Tam získáte jiný pohled na svět, když vidíte, co všechno musí sestry dělat. Brali mě pak i k operacím a držela jsem jim i háky. A kdybyste viděl mladé ženy, které umíraly s bolestmi a doma měly malé děti a nevěděly, co s nimi bude. Moc, moc utrpení jsem v nemocnici viděla...Myslím si, že by učitelům nevadilo, kdyby toho o praktickém životě věděli víc. Takových bylo a je ve školách ale málo.

A později?
O patro výš dožil život můj děda, který neměl nohu, to jsem už zas učila, stíhala jsem i vaření a jen dvakrát týdně mu nosila obědy ze Slavie. A k tomu uklízet i jeho byt, mýt schody, prát, žehlit, převlíkat..., a každý den se připravovat na vyučování, abych děti ve škole zaujala a získala pro svůj obor.

Odučila jsem a pak tradá domů ke starouškům. Pořád jsem i pekla a při tom dědečkovi referovala, co bylo zas ve škole, protože býval váženým ředitelem zdejšího gymnázia. Jen tohle například trvalo osm let až do roku 1997, ale jsem ráda, že jsem s ním všechno vydržela.

Už všechno vodnéés čas! Taky z toho vidíte, že nejsem feministka.

Teď jsme po adventu i po Vánocích a zase jsme na prahu nového roku. Jistě se upamatuje, jak jste prožívali ty vzdálené časy, na místa a lidi, a nejen zde v Klatovech? Jak jste se těšila ze života?
Byly doby smutné i veselejší. Velmi šťastná doba je pro mě například teď, protože jsem se všeho dožila, i spravedlivějších a svobodnějších časů, a hlavně mám šikovnou vnučku. Ta dostudovala doktorát a teď se tu u mne vždy od pátku střídají s mojí dcerou vždycky od pátku do neděle a někdy jsou tu i obě. To je pro babičku to největší štěstí.

Byly ale i jiné šťastné časy. Například když jsme se jako mladé slečny procházely v Rokycanech po náměstí nebo chodily na dostaveníčka Na Stráni a nebo až na Žďár nebo Žďáreček. V létě o prázdninách jsme si užívaly městského koupaliště. Moje maminka říkávala, že Rokycany jsou město bez hany a vady, prostě lepší, modernější než byly Blovice. Opravdu takové tehdy byly.

Hezky bylo ale i v Plzni tak kolem roku 1930. Vždycky, když měla začít škola, chodilo se na TENDLMARK. To byla promenáda pod Městským divadlem ke Brance a dál k řece.

Vztahy mezi mladými muži a děvčaty ale byly úplně jiné než dneska.

Ptáte se i na lidi a myslíte si, jestli řeknu něco o svých nápadnících. To víte, že byli.

Nejmilejší zůstali ve vzpomínce oba bratři Votlučkové -Karel i Jarda. Jarda pak proslul svými sgrafity, byl starší. zabývali se i keramikou.

Imponoval mi ale i prof. Krátký, tamten obraz lesa je od něj.

I rande s klukem vypadalo úplně jinak, žena tam určovala způsob chování muže.

Nejvíc si na konci roku vzpomínám, že dárky o Vánocích byly dříve mnohem skromnější i u nás, než jsou dneska. Já sama, jako dítě, jsem byla nejradši, když jsem dostala pod stromeček pastelky. A pro moje tehdejší žáčky na venkovské pětitřídce v Předslavi, to byl skoro zázrak. A takových školiček bylo víc! Nedávno ve zdejším našem klubu důchodců ke mně přišel takový běloušek a přiznal se mi, že jsem ho učila v první třídě...Je to víc jak sedmdesát pět let...

Ale dejte dětem pastelky dnes! Jsou úplně jiné časy. Tenkrát pastelky byly ještě něco! A chudoba na vsi byla tenkrát tak velká, že leckterá holka byla ráda, když jsem jí dala po sobě svetr. V Pošumaví na venkově bylo bídy dost už před válkou. Dnes, když tam přijedu, tak vidím, že mají všechno, nač si vzpomenete. A já? Jsem se svými vymoženostmi v domácnosti proti nim sto let za opicemi. I dnes jsou tu pod Šumavou ale zase i chudí lidé...

Učívala jsem pak i v Janovicích, kam chodili žáci z rodin rodičů, kteří chtěli mít pro děti měšťanskou školu. To byla tehdy dnešní úplná devítiletá škola. Museli v zimě chodit pěšky dvě hodiny chůze až ze Soustova, těm malým ti starší prošlapávali cestu. A ve škole se ještě museli opravdu učit a dávat pozor. Na celý den měli krajíc, kde bylo v důlku sádlo nebo máslo. To si rozetřeli na chleba a odpoledne šli domů. Když dorazili, museli se postarat o drůbež a v létě jít pást krávu nebo kozy. Zde je jeden můj žák z té doby. Je primářem a taky to všechno pamatuje a vydržel to a je z něj výborný člověk i odborník.

Pamatuji se moc dobře na celou první republiku i na demonstrace v Plzni. Jako studentka jsem při jedné takové akci dostala i pendrekem. Byla jsem tehdy velmi mladá a studoval učitelák v Plzni, kde jsem bydlela ve známé rodině Cingrošů. To už byl tatínek od roku 1927 na krajském soudu v Klatovech. Já vyrostla z dětství ale hlavně v Blovicích a v Rokycanech. Chodila jsem do měšťanky, tak jsem mohla jít jen na učitelák. Můj bratr měl mnohem větší štěstí, mohl vychodit v Klatovech celé gymnázium.

Jste jako kantorka a matka dvou úspěšných dětí pro náročnější výchovu, než je dnes?
Hlavně by si měly rodiny udělat více času na sebe i na děti. Když jsem dostala místo učitelky, musela jsem každý den do venkovské školy chodit pěšky. Můj dědeček, který byl už tehdy dost starý, se mnou chodil obětavě přes lesopark ráno i večer. Dále jsem šla sama, protože věděl, že cesta je bezpečná. Já se vracela k večeru, protože se tenkrát učilo i odpoledne. A to jsem hrávala housle nebo klavír i v Chudenickém orchestru. I tam jsem chodila pěšky i na zkoušky a ráno zas přes les do školy osm kilometrů.

Naučila jsem se už tenkrát rozlišovat mezi venkovským a městským dítětem. Myslím si i dnes, že úplně jiný je člověk, který žije na venkově a nebo má aspoň zahrádku. Ti lidé mají úplně jiný vztah k přírodě i k lidem.

Všichni jsme se smířili s tím, že na nás útočí stále nové impulsy zvenčí. Ticho neexistuje. Lidi aby se z toho zbláznili. Ani dospělí, ani rodina, už se nejsou schopni pravidelně denně sejít, ani být potichu a nebo úplně sami. Pospolitost při večeři není, jak bývala. Dřív žena uvařila a muž přišel na oběd. Řekněte mi, která žena dnes obědvá se svým mužem? Každý je jinde zaměstnaný, každý má zaplacené obědy, děti jdou do družiny. Dnes musí muž umět ženské práce a za ni zaskočit. Je i v tom úplně jiná doba! Za mého mládí bylo nepředstavitelné, aby například muž tlačil kočárek! Pro mne zas bylo nepřestavitelné, že bych pro rodinu neuvařila. Když to nešlo jinak, tak jsem si aspoň jídlo předvařila a pak jej dodělala.

Ale vidím, že mě chcete vyprovokovat, abych s vámi probírala svou filosofii života?

Váš zeť, který vás obdivuje, mi o vás leccos prozradil. Chtěl bych se ještě zeptat, jaký je váš vztah k Bohu a k církvím?
Já mám filosofii svého tchána, o kterého jsem se tolik starala. Byl kdysi první, kdo se v Klatovech vypsal jako volnomyšlenkář z víry a po nějaké době se zase zapsal.

Když ještě mohl, chodili jsme společně na hřbitov a rozmlouvali o Bohu. Víte, že jsme učitelka matematiky a fyziky. Něco vyššího být musí, z ničeho něco není.

Jsem katolička, ale dnes žiji v bytě a do kostela už nechodím. Ve škole jsem v mládí měla jedinečné katechety- v Blovicích, i v Plzni. Když náš páter Šlégl kázal, tak jsem jako holky koukaly, zda se mu nedělá svatozář. A když jsem po letech měla už dvě děti, tak tu byl u nás i v nemocnici, byl kamarádem primáře, měla jsem s ním pak schůzku a byl prima jako tehdy. Do duší nám vkládal samé ctnosti! Na učiteláku nás měl zas dr. Bláha, a ten nás vyučoval tak, že jsme to tak i vnitřně cítily. Už tenkrát nám řekl: To víte, dneska by už Husa neupálili.

Musím ale říci, že mě nikdo nikdy nenutil, abych z náboženství vystoupila, jako to postihlo moje některé kolegyně za minulého režimu. Ve zdravotnictví se vás nikdo na takové věci neptal a byl rád, že jsem mu převázala nohu nebo přinesla mísu.

Konce se nebojím. Věřím, že se dobro člověku vrací a zlo taky. Špatný člověk trpí za zlo už zde, i když si to někdy neuvědomuje. I zázraky se dějí stále. V nemocnici to bývá viditelnější, i když většina lékařů na to mívá opačný názor.

Nikdy v životě nepropadla zoufalství?
Ano, trápilo mě a trápí leccos! Hlavně proč musí někdy trpět mladí a hodní lidé. Jinak nad těmito otázkami ale nedumám: Měla jsem vždy tolik starostí a povinností...Ale každý člověk má chvíle, kdy ho život mrzí. Například, když mi lékař řekne, že budu úplně slepá. Co proti tomu ale mohu dělat než se modlit, když mám už stovku na krku a slepecké písmo už mi nestojí za to se učit. Snad tu nebudu do dvou set?
Přeji Vám krásný rok 2007 a děkuji za rozhovor!

                 
Obsah vydání       29. 12. 2006
1. 1. 2007 Trest smrti jako pornografie
1. 1. 2007 Saddám zaléval plevel
1. 1. 2007 Občanům EU, cestujícím do USA, smějí Spojené státy kontrolovat emaily a transakce na úvěrových kartách
1. 1. 2007 "Budoucnost bude bez náboženství a bez válek," domnívají se myslitelé
1. 1. 2007 Tvrdé pokuty pro Rumuny a Bulhary, kteří se pokusí v Británii pracovat
31. 12. 2006 2006: Britské listy vašima očima
1. 1. 2007 ...a abychom na něj vzpomínali v dobrém Ladislav  Žák
29. 12. 2006 Vita Caroli IV. Karel  IV.
31. 12. 2006 Amatérské video z mobilu ukazuje, že se se Saddámem přítomní hádali a uráželi ho
31. 12. 2006 Tak jsme Saddáma umlčeli
30. 12. 2006 Saddám Husajn byl v Iráku popraven
31. 12. 2006 Stráže se Saddámovi posmívaly a nenechaly ho spát
30. 12. 2006 Reakce na popravu Saddáma Husajna
30. 12. 2006 Saddám Husajn: diktátor, kterého vytvořila a pak zničila Amerika
1. 1. 2007 Utajená symbologie: vražda tyrana v předvečer 10. tevetu Štěpán  Kotrba
31. 12. 2006 Spravedlnost vynucená vítězem
30. 12. 2006 Saddám Husajn (1937-2006)
31. 12. 2006 Bez porozumění kulturním tradicím a odlišnostem nepochopíte politiku jiných států Štěpán  Kotrba
16. 12. 2006 Hlavní překážky při vytváření iráckého státu a přístupy EU a USA Jaroslav  Bureš
31. 12. 2006 PF dva tisíce sedm Petr  Koubský
31. 12. 2006 Silvestrovské státní náboženství v roce 2006 Zdeněk  Bárta
31. 12. 2006 Kondom Oldřich  Průša
31. 12. 2006 Vznikají první superglobální odbory
31. 12. 2006 Výhled do budoucnosti evropské ekonomiky, aneb Lenin by se divil Uwe  Ladwig
31. 12. 2006 Goebbelsovo zpravodajství Václav  Dušek
31. 12. 2006 Jak sesbírat moudrost civilizace na rozcestí Tibor  Vaško
29. 12. 2006 Když máte stovku na krku, vidíte svět, lidi a sebe sama i v roce 2007 z trochu jiné perspektivy Ivo V. Fencl
29. 12. 2006 Předsilvestrovská koaliční smlouva ODS, KDU-ČSL a SZ
29. 12. 2006 Očišťuje se ODS (aspoň trochu) od starého balastu? Boris  Cvek
29. 12. 2006 Z jednoho novoročního přání...
29. 12. 2006 Somálsko -- díra v mapě Oldřich  Průša
30. 12. 2006 Saddám Husajn bude popraven "ve velmi blízké budoucnosti"
30. 12. 2006 Jaromír Štětina: Svoboda projevu ano, ale jen pro někoho
29. 12. 2006 Paměť a solidarita v pásmu rozpadu Lukáš  Jelínek
29. 12. 2006 DAB: rádio s lidskou tváří Štěpán  Kotrba
29. 12. 2006 Cokoliv Marian  Palla
22. 12. 2006 Michael  Marčák
29. 12. 2006 Plzeňští radní jsou připraveni zlikvidovat integrovaný dopravní systém v regionu Miroslav  Šuta
29. 12. 2006 Zesnulý prezident Gerald Ford zkritizoval George Bushe "ze záhrobí"
29. 12. 2006 Metla lidstva Wenzel  Lischka
29. 12. 2006 Milan  Kozelka
29. 12. 2006 Muži lpějí na hierarchiích
29. 12. 2006 Pražské jaro v Latinské Americe Daniel  Veselý
29. 12. 2006 15 pater nad čínskou čtvrtí s vámi oslavíme Vánoce! Meike  Snijder
29. 12. 2006 15 floors above China Town we'll celebrate Christmas with you! Meike  Snijder
28. 12. 2006 Bez kyslíku
29. 12. 2006 České Budějovice: Věcné důvody činí ze senzace mediální nudu Maria  Ptáčková
19. 12. 2006 Michael  Marčák
28. 12. 2006 Britská vláda proti potravinářskému průmyslu
28. 12. 2006 Vláda uvažuje, že bude ve zdravotnictví diskriminovat kuřáky, alkoholiky a obtloustlé občany
28. 12. 2006 Bushova podpora pro trest smrti pro Saddáma potvrdila rozkol s Evropou
28. 12. 2006 "Stovky Iráčanů" chtějí vlastnoručně popravit Saddáma Husajna
28. 12. 2006 Saddám apeluje na Iráčany, aby se sjednotili proti "nájezdníkům"
28. 12. 2006 Právem proti spravedlnosti a zdravému rozumu Zdeněk  Jemelík
28. 12. 2006 Doma uložené zbraně švýcarské armády se staly vražednými nástroji Richard  Seemann
22. 12. 2006 Bude nás budoucnost potřebovat? Jan  Baltus
28. 12. 2006 Stiglitz: Globální hospodářství v roce 2007 bude ohrožovat "bezuzdná americká spotřeba"
22. 12. 2006 Krátké vypsání ostrovu Islandu, v němž věci divné a zvláštní, v krajinách těchto našich nevídané očitě spatřeny a některé od obyvatelův ostrovu toho hodnověrných slyšány i pravdivě poznamenány Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 První Čech na Islandu
22. 12. 2006 Náboženství v Islandu a jaký způsob při něm zachovávají Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 Vypsání krátké ostrovu Islandu a věcí některých zvláštních, kteréž v něm spatřeny býti mohou. A nejprvé o jménu ostrovu toho, proč slove a nazývá se Island Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 O rybách a potvorách mořských okolo Islandu Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 O živnostech Islandských Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 O vrchnosti a řádu, kterého v zemi své ostříhají Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 Vánoční a novoroční vydání Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006