28. 12. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 12. 2006

Doma uložené zbraně švýcarské armády se staly vražednými nástroji

Na zimní zasedání švýcarského parlamentu , které bylo zahájeno minulý týden, byla zařazena novela zbrojního zákona, která má rozhodnout, zda i nadále mají mít vojáci své služební zbraně uskladněny doma. Stalo se po zveřejnění studie profesora kriminologie Martina Killiase, že ročně přijde ve Švýcarsku průměrně tři sta lidí o život při použití doma skladovaných armádních služebních zbraní.Ty jsou k dispozici občanům na základě miličního systému, kde odvedenci jsou povinni vojenskou službou od 20 do 34 let a ve zvláštních případech až do padesátky.

Podle zásady "Švýcarsko nemá armádu, ale Švýcarsko je armádou" má každý občan povinný vojenskou službou k dispozici doma nejen uniformu, ale i příslušnou zbraň s ostrým střelivem. Tento miliční systém byl zaveden za II. světové války, aby se Švýcarsko mohlo bránit okamžitě nepříteli, aniž by musela předcházet mobilizace spojená s vyzbrojováním. Původně od roku 1870 až do roku 1940 nebyla v domácí výzbroji zařazena ostrá munice, takže prakticky nedocházelo ke zneužití armádních zbraní a k rodinným tragédiím. Po skončení studené války byla provedena zásadní reorganizace ozbrojených sil a původní počty ve výši 400 tisíc byly redukovány na polovinu, z nichž 120 tisíc patří mezi aktivní jednotky a pravidelně ročně měsíc cvičí a 80 tisíc patří k záložním jednotkám, které mohou být při změněné bezpečnostní situaci taktéž procvičovány.

Sedmimilionové Švýcarsko, které původně počítalo s 600 tisíci vojáky, má k tomu odpovídající leteckou a pozemní bojovou techniku a v současné době disponuje s více než tisícem tanků a pancéřových vozů a odpovídajícím počtu těžkých pěchotních zbraní. Vzhledem k drasticky sníženým stavům však vyzbrojení jednotek je pouze tabulkové a zbraně leží ve skladech. Přes tato přijatá opatření však se armáda nevrátila k praxi před rokem 1940 a Švýcaři povinni vojenskou službou mají stále k dispozici ostré střelivo.

V nejnovějším bulletinu kriminologického institutu lausannské univerzity bylo sděleno, že z vytvořené databanky jedenácti švýcarských kantonů, které obývá 60 procent obyvatelstva, vyplynulo, že se stalo 789 vražd a 808 sebevražd. Při bližším zkoumání bylo zjištěno, že dvě sebevraždy ze tří byly provedeny doma uskladněnou armádní zbraní.Znepokojující je dále skutečnost , že "střelná zbraň hrála při rodinných tragédiích naprosto dominantní úlohu". Zjištěné výsledky ukázaly, že Švýcarsko v mezinárodním porovnání vykazuje vysoký počet vražd, které se udály v rodinách. Stalo se tak v 46 procentech případů, což je téměř třikrát tolik než ve Spojených státech, ačkoliv v porovnání ve Švýcarsku dochází k podstatně menšímu domácímu násilí.

Zajímavé přitom je, že na veřejnosti dochází k vraždám převážně za použití ilegálně držených zbraní, zatím co v rodinách jsou většinou používány armádní zbraně. Navíc jsou zneužívány v tomto prostředí jako hrozba a zastrašování rodinných příslušníků. Rostoucím počtem obětí domácího násilí se vláda musela zabývat a vydala s platností od l. července příštího roku novou definici pro Občanský zákoník "Kdo udeří, odejde". Podle úřadu pro rovnoprávnost žen a mužů je ve Švýcarsku každá pátá až desátá žena vystavena psychickému nebo sexuálnímu násilí svým současným nebo rozvedeným partnerem. Od roku 2004 je domácí násilí řešeno nejen podáním obžaloby, ale jedná i příslušný úřad. Soudy jsou od příštího roku pověřeny násilníkům zakázat po určitou dobu přístup do společné domácnosti, což vytváří obětem násilí ochranu . Násilnické osobě může být též zakázáno přibližovat se ke své oběti nebo se s ní pokusit navázat kontakt. Tato ochranná opatření jsou nezávislá na tom, zdali mezi obětí a pachatelem existují nebo existovaly vzájemné vztahy.

Podle profesora Killiase se bezpečnostně politická situace natolik změnila, že je otázkou, zdali je v současné době účelné držet zbraně v domácnosti. Před sto lety převážný počet obyvatel pracoval v blízkosti domova, ale v současné době je tomu naopak. Idea rychlé mobilizace se ukazuje nereálná. Vláda je sice přesvědčená, že odevzdání zbraní do skladišť by zeslabilo vojenskou vůli obyvatelstva, avšak podle profesora je otázka, zdali alespoň nenastoupit střední cestu a vrátit ostré střelivo zpět do armádních skladů. To by mělo snížit zneužívání zbraní a rodinná dramata by byla minimalizována. Nelze přitom přehlédnout, že munici lze legálně nakoupit na trhu, a proto by bylo nutné masivně omezit její prodej. Killias upozorňuje, že právě v oblasti zbraní existuje velká a relativně agresivní lobby, která bude jistě poslance parlamentu vystavovat masivnímu tlaku.Věří však, že by při lidovém hlasování byla získána většina, která by omezila zneužívání zbraní k domácímu násilí a sebevraždám.

Profesor však nemá jen příznivce a odpůrci zpochybňují jeho čísla a žádají srovnání s jinými vražednými delikty, provedenými ilegálními zbraněmi, noži a provazy. Podle nich důvodem sebevražd a rodinných dramat jsou ekonomické podmínky, kdy lidé nestačí pracovnímu tempu a mají strach, že budou vyhozeni na ulici. Firmy se hroutí a příkladem má být Swissair a Tornos a nyní údajně na řadě je i pošta. Lidé tak ztrácejí respekt k svým spoluobčanům a cizímu majetku včetně zbraní. V září došlo na armádní ubytovně v Marly ke krádeži více než osmdesáti samopalů a k tomu patřící ostré munice. Původní podezření, že šlo o teroristický akt, padlo poté, co se podařilo pachatele zadržet. Důvodem bylo získaný vojenský materiál zpeněžit. Podle odpůrců omezení armádních zbraní by bylo v případě nutnosti snížení sebevražednosti třeba odejmout z domácností i kuchyňské nože, nástroje, provazy a léky.

Švýcarská vláda zaujala 13. září letošního roku stanovisko k návrhu znemožnit zneužívání armádních zbraní a střeliva svým opatřením, podle kterého v případě hrozícího zneužití mohou být podezřelým osobám odebrány. To se týká i příslušníků armády a v obou případech o tom rozhodují příslušná vojenská velitelství. Vláda přitom konstatuje, že i poté budou existovat nebezpečí, která mohou společnost nečekaně zasáhnout. Nelze podcenit, jaké negativní důsledky by v demokratické zemi mělo odevzdání střeliva na vůli obyvatelstva bránit stát. Bezpečnost se nezvýší, když odejmeme munici korektním příslušníkům armády, ale když zabráníme jejímu zneužívání. Z těchto důvodů, praví se v prohlášení švýcarské vlády, odejmutí munice nemá věcný důvod. Poslední slovo nyní je na parlamentu a případně, jak to již bývá ve Švýcarsku zvykem, na lidovém referendu.

                 
Obsah vydání       28. 12. 2006
28. 12. 2006 Britská vláda proti potravinářskému průmyslu
28. 12. 2006 Vláda uvažuje, že bude ve zdravotnictví diskriminovat kuřáky, alkoholiky a obtloustlé občany
28. 12. 2006 Bushova podpora pro trest smrti pro Saddáma potvrdila rozkol s Evropou
28. 12. 2006 Saddám apeluje na Iráčany, aby se sjednotili proti "nájezdníkům"
28. 12. 2006 "Stovky Iráčanů" chtějí vlastnoručně popravit Saddáma Husajna
28. 12. 2006 Stiglitz: Globální hospodářství v roce 2007 bude ohrožovat "bezuzdná americká spotřeba"
29. 12. 2006 Předsilvestrovská koaliční smlouva ODS, KDU-ČSL a SZ
28. 12. 2006 Benátky v zimě Zdeněk  Hron
28. 12. 2006 Bez kyslíku
10. 2. 2003 Zaostřeno na islám: pouť do Mekky - hadždž Štěpán  Kotrba
28. 12. 2006 Právem proti spravedlnosti a zdravému rozumu Zdeněk  Jemelík
28. 12. 2006 Doma uložené zbraně švýcarské armády se staly vražednými nástroji Richard  Seemann
28. 12. 2006 Rovnost nebo opora Bohumír  Tichánek
28. 12. 2006 Člověk, to zní hrdě... Aspoň občas Jan  Stejskal
28. 12. 2006 Milan  Kozelka
27. 12. 2006 Pod stromečkem kulomet Václav  Dušek
27. 12. 2006 Dopravní statistika -- dobrý, ještě nesněží Oldřich  Průša
27. 12. 2006 Faethónova pouť II. Boris  Cvek
27. 12. 2006 Cenzura v Karlových Varech? Anna  Fidlerová
27. 12. 2006 Banky, těšte se? Antonín  Hubený
25. 12. 2006 Vánoce jako DIY Bohumil  Kartous
22. 12. 2006 Krátké vypsání ostrovu Islandu, v němž věci divné a zvláštní, v krajinách těchto našich nevídané očitě spatřeny a některé od obyvatelův ostrovu toho hodnověrných slyšány i pravdivě poznamenány Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 První Čech na Islandu
22. 12. 2006 O vrchnosti a řádu, kterého v zemi své ostříhají Daniel Strejc Vetterus
24. 12. 2006 Problém nastane, když se náboženství stane samoúčelné Zdeněk  Bárta
22. 12. 2006 O živnostech Islandských Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 Náboženství v Islandu a jaký způsob při něm zachovávají Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 Vypsání krátké ostrovu Islandu a věcí některých zvláštních, kteréž v něm spatřeny býti mohou. A nejprvé o jménu ostrovu toho, proč slove a nazývá se Island Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 O rybách a potvorách mořských okolo Islandu Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 Vánoční a novoroční vydání Britských listů
20. 12. 2006 Hospodaření OSBL za listopad 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce