26. 6. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 6. 2006

Kdy se omluví za "investigativní" pomluvy Česká televize?

Poslanec Dimitrov s titulem nepodvádí, VŠE se mu omluvila

Jediný absolutní princip: všechno je relativní
August Comte

Nově zvolený poslanec ČSSD Kosta Dimitrov nepodvádí, když užívá titul inženýr. Uvedla to dnes pražská Vysoká škola ekonomická. Dodala, že Dimitrov při zaměstnání absolvoval jednu z jejích fakult. Česká televize (ČT) přitom v neděli právě s odvoláním na informace školy uvedla, že Dimitrov sice používá titul inženýr z VŠE, ale nevystudoval ji.

"Vedení VŠE v Praze se tímto omlouvá ing. Kostovi Dimitrovovi za uvedení mylné informace," uvedla dnes prorektorka VŠE Hana Machková, jejíž prohlášení má ČTK k dispozici. Dimitrov ČTK řekl, že nelhal a jeho osvědčení o vzdělání jsou v pořádku.

Miroslav Karlíček, tiskový mluvčí Vysoké školy ekonomické v Praze v reportáži Jakuba Knězů pro Události 25. 6. 2006 v 19:15 sdělil informaci, ze které ovšem Jakub Knězů i Iveta Toušlová vyvodili lživý závěr. Je už načase, aby za tato selhání jak v České televizi, tak v České tiskové kanceláři začal nést někdo následky. Česká televize sice zveřejnila omluvu a vysvětlení VŠE v hlavním večerní zpravodajství 26. 6. , avšak k pochybení vlastní redakce se nehlásí. Ve zpravodajství ČT o roli redakce zpravodajství a publicistiky nepadlo ani slovo.

Karlíček doslova prohlásil: "V celoškolské databázi studentů Vysoké školy ekonomické v Praze se jméno inženýr Kosta Dimitrov v uváděných letech nevyskytuje." Toušlová ale sdělila na kameru: "Na jedné škole uznali jeho diplom ze zahraničí, na druhé nesložil závěrečnou zkoušku a na třetí ho vůbec neznají. Přitom právě z ní, z Vysoké školy ekonomické, používá titul inženýra." Knězů pak na konci dodal: "Neoprávněné používání titulu je přestupkem a dotyčný za to může dostat pokutu." Databáze studentů ale není primárním záznamem o něčím studiu na škole. Tím je kopie diplomu, uložená v papírové podobě v archivu. Podle sdělení mluvčího Karlíčka pro Britské listy došlo k dezinformaci tím, že hlavní archivář se podíval pouze do jedné části databáze - té, kterou škola vede na "řádné studenty", nikoliv do té části, kterou vede na distanční studenty. Škola ale zveřejnila ústy svého mluvčího informaci v jiné podobě. Kdo se tedy vlastně pokusil pošpinit pověst nového poslance? To už "investigativec" Knězů na obrazovce Česká televize nejspíše neprozradí, stejně jako mluvčí VŠE neprozradil jméno hlavního archiváře. Ale televize je odpovědná za obsah zpravodajství.

"Prošli jsme zpětně školní matriky a mohu prohlásit, že pan Kosta Dimitrov u nás nestudoval," řekl mluvčí Karlíček v neděli serveru aktualne.cz. Nepravdivou, nijak neověřovanou a nepotvrzenou informaci tiskového mluvčího VŠE od České televize převzala vzápětí další média, a některá si ji nechala "exkluzivně" opakovat. Převzala ji i autoritativní Česká tisková kancelář. Ani ta se nenamáhala zdrojovat ze "dvou nezávislých zdrojů". Dle kodexu Českého rozhlasu je brán agenturní zdroj jako ověřený. Tato zásada tvoří jeden z pilířů příjmů ČTK. Informaci, povětšinou ve formulaci ČTK, převzal server iHNed.cz, novinky.cz, aktualne.cz. Naposledy to byl dnešní Blesk, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Metro, Mladá fronta DNES. Jediné dnešní Právo uveřejnilo stanovisko místopředsedy pražské ČSSD a poslance Miroslava Svobody i názor lídra pražské kandidátky ČSSD, ministra Ratha. Ten pro Právo uvedl: "Byl bych zatím zdrženlivý a bral bych to zatím jako zajímavou, nebo řekněme vážnější informaci z médií, kterou je potřeba objektivizovat."

Objektivizovat lze ale pouze něco, co nemá tak svinsky útočnou podobu, jako cílené prefabrikované dezinformace nadutého a přitom neuvěřitelně diletantského zpravodajství České televize.

Miroslav Karlíček studoval VŠE, kde napsal v roce 2000 esej Absolutní pravda a relativismus ve společenských hodnotách . Byl stážistou Centra pro demokracii a svobodné podnikání v Senátu v roce 2000/2001. Pracoval zde pro Výbor pro evropskou integraci. Byl zaměstnán v Ogilvy Public Relations. Dnes učí na téže škole marketingovou komunikaci. Pro časopis Strategie napsal mimo jiné článek s názvem Umění přesvědčivého sdělení, kde tvrdí, že:

Pro změnu názoru není proto klíčové zapamatování si samotného sdělení, ale spíše myšlenek, které byly tímto sdělením vyvolány. ... Spuštění centrálního nebo periferního způsobu zpracování sdělení je ovlivněno především mírou osobní angažovanosti cílové skupiny. ...
... Při centrálním způsobu v prvé řadě analyzuje argumenty obsažené ve sdělení. V tomto případě je silně motivována přemýšlet o obsahu sdělení, má k tomu schopnosti i příležitost. O dané problematice bývá dobře informována. Při periferním způsobu zpracování sdělení reaguje cílová skupina na neobsahové klíče v komunikaci. Těmi může být počet argumentů, důvěryhodnost komunikátora, příjemný pocit z prostředí nebo jiná jednoduchá pravidla.
... Periferní způsob zpracování se uplatňuje, pokud cílová skupina není schopná nebo ochotná zabývat se obsahem sdělení. Centrální způsob zpracování sdělení je vysvětlován teorií kognitivní reakce. Podle této teorie je přesvědčení ve skutečnosti sebepřesvědčením vyvolaným myšlenkami, které člověka napadají při interpretaci sdělení. Tyto myšlenky se mohou týkat obsahu komunikace nebo dalších aspektů situace, jako je důvěryhodnost komunikátora. Jestliže komunikace vyvolává myšlenky podporující obhajované stanovisko, jedinec se k tomuto stanovisku přikloní.

Zdroj: Strategie, 2006, roč. 34, č. 8, s. 21--23. ISSN 1210-3756 ZDE

Do teorie propagandy dokonalá teze. Autor je také dokonalý profesionál... Jen se občas splete. Ale vždyť o nic nejde, jak se snažil přesvědčit redakci Britských listů. Škola se přece omluvila...

ČT1 26. 6. 2006, 19:18: Pražská VŠE se omlouvá inženýru Kostu Dimitrovovi ZDE

                 
Obsah vydání       26. 6. 2006
26. 6. 2006 Severní Korejci nejspíše rozhodnou, zda budou na českém území americké rakety Štěpán  Kotrba
26. 6. 2006 Kdy se omluví za "investigativní" pomluvy Česká televize? Štěpán  Kotrba
26. 6. 2006 O studené občanské válce Alex  Koenigsmark
26. 6. 2006 Konsensus versus soutěž Boris  Cvek
26. 6. 2006 Rozhlas nemohl mít Kubiceho zprávu "ofotografovanou" Štěpán  Kotrba
26. 6. 2006 Parties search for some post-election consensus Irena  Ryšánková
26. 6. 2006 Je Mladá fronta Dnes zkorumpované médium? David  Rath
26. 6. 2006 ■ ■ ■ Daniel  Hradecký
26. 6. 2006 Langer: S Monikou jsem nikdy sex neměl Josef  Vít
26. 6. 2006 Filip: "Děsí, když člověk, který kandiduje na ministra vnitra, je schopen zapomenout tajné materiály na stole." Monika  Hoření
26. 6. 2006 Jak mohou fungovat přijímací zkoušky na VŠ Boris  Cvek
26. 6. 2006 Diplomky 2006, aneb formální postupy hodnocení studentských prací na VŠUP Praha Jan  Paul
26. 6. 2006 Posloupnost středu a bída uměleckého průmyslu Štěpán  Kotrba
26. 6. 2006 Komu prospel hon na čarodejnice? Karol  Dučák jr.
26. 6. 2006 Parties search for some post-election consensus Irena  Ryšánková
26. 6. 2006 Levice proti stalinismu a kapitalismu
26. 6. 2006 Ak by Mečiar ležal v truhle... Lubomír  Sedláčik
26. 6. 2006 Také vás straší bodový systém? Wenzel  Lischka
26. 6. 2006 Ekoterorizmus: Smrť maskovaná zelenou Lubomír  Sedláčik
26. 6. 2006 Nenávist paranoidních a zakomplexovaných pitomců nezná mezí
26. 6. 2006 Pražští zelení postavili kandidátku do Zastupitelstva hlavního města
23. 6. 2006 Hádej, kdo přijde na večeři! Darina  Martykánová
26. 6. 2006 Hurá na komunisty! Michal Z. Čenko
26. 6. 2006 Státní ČEZ -- příležitost, která se nemusí opakovat Jiří  Pazdera
26. 6. 2006 Kdo se skryje, dobře žije Václav  Dušek
23. 6. 2006 Vynesl Topolánek nečekaně novou kartu? Miloš  Dokulil
23. 6. 2006 K článku o Václavu Bendovi Ondřej  Šlechta
23. 6. 2006 Lidská práva nejsou scestné paradigma! Darina  Martykánová
23. 6. 2006 Velkodušný zastánce brutální diktatury Jakub  Rolčík
23. 6. 2006 Trestní oznámení a stížnost ministra zdravotnictví na "neznámého" pachatele David  Rath
26. 6. 2006 Závěrečné prohlášení Shromáždění hnutí 4. Evropského sociálního fóra
23. 6. 2006 Budeme zas privatizovat ČEZ? František  Hezoučký
23. 6. 2006 Tady je to stejně blbý Bohumil  Kartous
23. 6. 2006 Kubiceho aféra: Oč tu běží? Pavel  Urban
5. 6. 2006 Témata Britských listů
12. 6. 2006 Hospodaření OSBL za květen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce