27. 10. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 10. 2006

Strana zelených -- B skupina ODS

Vedení Strany zelených dokázalo transformovat protestní hlasy v politickou sílu, která podporuje to, proti čemu velká část jejich voličů protestuje.

ODS získala v sobotu v Senátu většinu a ve velmi pravděpodobných předčasných volbách lze rovněž očekávat její vítězství. Pokud se to stane, bude v následujícím volebním období vládnout pravice. Ale nebude to již ODS Klausova, která se alespoň navenek snažila zachovat zdání kultivovanosti a jistého intelektuálního základu. Bude to pravice předsedy Topolánka a ministra vnitra Langra, která se neštítí žádného prostředku k prosazení svých mocenských záměrů.

Pod nevybíravým mediálním a policejním tlakem se část voličů odvrací od přirozené alternativy, kterou by jinak byla ČSSD, a pokud přímo nehlasují pro ODS, propadají politické pasivitě, menší část pak hledá na politické scéně jiné možnosti.

Jednou z takových alternativ se zdála být Strana zelených. Ovšem její převzetí předsedou Bursíkem, a to za vydatné mediální podpory ze strany pravicových sdělovacích prostředků, již nasvědčovalo tomu, že tato strana jí nebude. Přes její populistické heslo tvrdící, že nejsou ani napravo, ani nalevo, ale vepředu, praktické činy ukazují, že tato strana je pevně etablována po boku ODS, tedy silně napravo. Prvním znamením této dosud skryté orientace byla ochota uzavřít spojenectví s ODS a KDU-ČSL. Ale již samotná náhlá a masová podpora sdělovacích prostředků před posledními parlamentními volbami svědčila o mnohém. Minimálně mohla pozorovateli naší politické scény napovědět, že se zde nerodí žádná alternativa ke konzumní společnosti, ale jen další z mnoha standardních parlamentních stran. Její půvab však spočívá v tom, že neutralizuje část občanů protestujících proti konzumní společnosti a odvádí jejich hlasy k podpoře toho, proti čemu protestují.

V posledních dnech vyslala Strana zelených další takto snadno čitelný signál o své skutečné orientaci a roli B skupiny ODS. V parlamentu byl 25.10. projednáván návrh skupiny poslanců na uzákonění referenda o výstavbě protiraketové základny na našem území. Členem této skupiny byl i známý právník Z. Jičínský. Návrh, který byl inspirován zákonem o referendu o přistoupení ČR k EU, byl poslanci Strany zelených jednomyslně odmítnut viz zde: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=43995m , vystoupení poslance Lišky za SZ viz zde: http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/006schuz/s006040.htm#r3 .

Na první pohled překvapující jednání, neboť SZ veřejně vyjadřuje svou podporu pro právo občanů přímo rozhodovat o politický otázkách metodami přímé demokracie a ve vztahu k protiraketové základně USA na našem území se vyjadřuje zdrženlivě -- podmiňuje svůj souhlas souhlasným stanoviskem NATA.

Projev poslance Lišky je ovšem v mnoha směrech poučný. Vytýká návrhu zákona věci, které jsou běžné i v naší ústavě -- například více možností, jak může být určitá věc iniciována -- v tomto případě tedy vyhlášení referenda. V dané souvislosti musím říci, že se demagogicky odvolává na SZ připravovaný návrh zákona o obecném referendu, na nějž máme počkat. Pro čtenáře dodávám, že takový zákon byl již v parlamentu projednáván mnohokrát a vždy byl hlasy pravicových stran odmítnut. Za současné situace je jeho přijetí krajně nepravděpodobné a především hrozí zde nebezpečí z prodlení. Nejen, že je velice nepravděpodobné, že by takový zákon byl schválen, ale i kdyby se to podařilo, čemuž nevěřím, bude trvat celý proces změny Ústavy, oddálený čekáním na údajně připravovaný návrh SZ, dost dlouho na to, aby rozhodnutí o výstavbě základny mohlo být přijato dříve, než zákon vstoupí v platnost.

Tomuto urychlenému rozhodnutí za zády občanů mohlo být zabráněno, kdyby byl přijat onen poslanecký návrh (jeho text je zde: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=42&CT1=0 ) . Takto navržený zákon o jednorázovém obecném referendu obsahoval několik pojistek proti jeho obejití, především pak ustanovení, že o výstavbě základny je možno rozhodnout jen v referendu.

Jediné, co lze z hlediska demokratických principů zákonu vytknout je, že požaduje účast 50% voličů pro schválení výstavby základny. V tomto bodu neměl podmiňovat platnost referenda a přijetí rozhodnutí žádnou mírou účasti voličů. To však mohli zelení snadno napravit návrhem na úpravu zákona. Avšak neučinili to. Proč?

Jejich jednání prakticky blokuje přijetí zákona o referendu a tím napomáhá snaze ODS prosadit výstavbu základny. Vše ostatní je jen slovní ekvilibristika, jejímž cílem je zmást voliče SZ.

Strana zelených má v tomto směru nejméně tři další možnosti:

1) pracovat na návrhu zákona o obecném referendu tak dlouho, až bude z hlediska protiraketové základny neaktuální

2) navrhnout zákon záměrně tak, aby byl pro většinu poslanců a senátorů nepřijatelný (při daném rozložení politických sil je tato podmínka splněna téměř automaticky)

3) navrhnout zákon tak, aby základna byla určitě schválena.

K dosažení posledního bodu stačí otočit otázku referenda a oproti poslaneckému návrhu se ptát, zda-li jsou voliči proti výstavbě. Při zachování podmínky povinné 50% účasti na hlasování je prakticky jisté, že výstavba základny by byla takto schválena.

Nemohu se ubránit pocitu, že v jednání SZ se projevuje skrytá dohoda s ODS. Rozhodně však vedení strany dokázalo transformovat protestní hlasy v politickou sílu, která podporuje to, proti čemu velká část jejich voličů protestuje. ODS, dřívější největší nepřítel všech ekologických iniciativ, se nyní stal nejvěrnějším spojencem SZ. To je skutečně geniální tah našich pravicových politiků a jim nakloněných sdělovacích prostředků.

                 
Obsah vydání       27. 10. 2006
29. 10. 2006 Brazílie: dnes jde 125 milionů občanů k druhému kolu prezidentských voleb Štěpán  Kotrba
29. 10. 2006 Strana zelených -- B skupina ODS Milan  Valach
29. 10. 2006 Jak se klišé stane mantrou Jiří  Pehe
29. 10. 2006 Chataři a chalupáři Pavel  Kopecký
29. 10. 2006 Co je dovoleno Jupiterovi, není dovoleno dobytku! Miloš  Dokulil
29. 10. 2006 Bulharsko: volba mezi prezidentem a ultranacionalistou Štěpán  Kotrba
27. 10. 2006 Střední Evropa potřebuje třetí cestu
29. 10. 2006 Britské listy v ráji konzervativní inteligence Martin  Šaffek
29. 10. 2006 Cheney podporuje mučení vodou
26. 10. 2006 Při náletech NATO usmrceny desítky civilistů, včetně žen a dětí
27. 10. 2006 Ash: Proměnili jsme Irák ve skutečné peklo
29. 10. 2006 Klaus: Občané si přejí, aby politici jednali konstruktivně a aby jejich soupeření nevedlo k nesmiřitelnému dělení společnosti Václav  Klaus
28. 10. 2006 Michael  Marčák
28. 10. 2006 Kubiceho denunciační prefabrikát: volby skončily, proboha zapomeňte Štěpán  Kotrba
27. 10. 2006 Schröder: Vazby mezi Blairem a Bushem ochromují Evropu
28. 10. 2006 Michael  Marčák
28. 10. 2006 Všichni gójové světa, spojte se! Štěpán  Kotrba
28. 10. 2006 Psát "žid", anebo "Žid"? Jan  Čulík
28. 10. 2006 žid, Žid, nebo Izraelec? Karel  Dolejší
27. 10. 2006 Soudní proces proti Viktoru Koženému v New Yorku
27. 10. 2006 Volební paradox, anebo koho byste volili po volbách Uwe  Ladwig
27. 10. 2006 Nemožná láska Jiří  Karásek ze Lvovic
27. 10. 2006 Muslimský duchovní označil ženy bez závoje za "odhalené maso"
27. 10. 2006 Česká veřejnost, média a světové dění Daniel  Veselý
27. 10. 2006 Kde to žijeme?
27. 10. 2006 Voyeur Tomáš  Krček
27. 10. 2006 Ministerstvo práce a sociálních věcí neví, která bije
26. 10. 2006 ČSSD se obává, že případ poslance Pohanky je výsledkem vydírání
26. 10. 2006 Pohanka: A je to jasné, proč referendum k základnám neprošlo o jeden hlas Štěpán  Kotrba
26. 10. 2006 Britské listy jako hlásná trouba pro propagandu ČSSD Fabiano  Golgo
27. 10. 2006 Golgova starost o kvalitu Britských listů a o zachování mediálního monopolu Štěpán  Kotrba
27. 10. 2006 www.cssd.cz/blisty Bohumil  Kartous
27. 10. 2006 Citát dne: Přípravu vraždy Kubiceho podle Husáka policie prověřuje už několik měsíců
26. 10. 2006 Pohankova kaše Boris  Cvek
26. 10. 2006 Češi zakázali levicový extremismus -- pravicový lze hlásat dál Karel  Dolejší
26. 10. 2006 Darwin by se divil Ladislav  Žák
26. 10. 2006 Na ulicích v Budapešti vládnou extremisté
26. 10. 2006 CIA se pokusila umlčet EU ohledně letů s vězni, dopravovanými na mučení
26. 10. 2006 Náš svátek - 28.říjen Daniel  Rovný
26. 10. 2006 Pane Paroubku, gratuluji! Boris  Cvek
26. 10. 2006 Jak se vzdát ideologických klišé Boris  Cvek
26. 10. 2006 Buenos Aires Meike  Snijder
26. 10. 2006 Buenos Aires: La la land Meike  Snijder
25. 10. 2006 Němečtí ministři "věděli o mučicích centrech CIA"
24. 10. 2006 Zakažme bibli a Platóna Ondřej  Slačálek
25. 10. 2006 Kde je Šafr? Fabiano  Golgo
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Zelení RSS 2.0      Historie >
29. 10. 2006 Strana zelených -- B skupina ODS Milan  Valach
19. 10. 2006 Martin Bursík - odborník, nebo diletant? Pavel  Urban
17. 10. 2006 Úhonický starosta a potrefená husa Štěpán  Kotrba
16. 10. 2006 Strana zelených: Politická barvoslepost Jana Beránka Miroslav  Šuta
13. 10. 2006 Jan Beránek: Modrá Strana zelených diskredituje ekologickou politiku   
12. 10. 2006 Petr Kužvart a jeho nezávislá samochvála Štěpán  Kotrba
7. 10. 2006 Oživení: Přiznání ztěžuje zapírání Štěpán  Kotrba
5. 10. 2006 Občanské sdružení Oživení pracuje netransparentně a v rozporu se svými stanovami Štěpán  Kotrba
26. 9. 2006 Zelený fašismus Milan  Valach
18. 9. 2006 Bursík si nyní přeje, aby volby vyhrála ODS Pavel  Pečínka
13. 9. 2006 Mohou Zelení změnit ODS? Pavel  Pečínka
12. 9. 2006 Opičákovo doplnění Ivan  Brezina
5. 9. 2006 Zelený antikomunismus? Michal  Musil
29. 8. 2006 Jaké bylo pozadí útoku na Kateřinu Jacques? Štěpán  Kotrba
22. 8. 2006 Zelená mozaika pod drobnohledem Pavel  Pečínka

Modrá šance ODS RSS 2.0      Historie >
29. 10. 2006 Strana zelených -- B skupina ODS Milan  Valach
24. 10. 2006 Mejdan ODS Josef  Vít
23. 10. 2006 Ministr Říman (ODS) chce škodit klimatu výrazně více Miroslav  Šuta
22. 10. 2006 Zelení nebudou nadšeni, Klaus chce uhelné i jaderné elektrárny Štěpán  Kotrba
21. 10. 2006 Po sečtení 95 procent okrsků vede ODS   
5. 10. 2006 ODS: Vám na žádné otázky o korupci odpovídat nebudeme   
3. 10. 2006 Vláda nedostala důvěru, 97 poslanců není většina Štěpán  Kotrba
30. 9. 2006 ODS projevuje totalitní tendence a Česká televize ji v tom podporuje Milan  Valach
24. 9. 2006 Langerova bouře ve sklenici vody Petr  Nachtmann
23. 9. 2006 Atta je opět v Praze? Štěpán  Kotrba
23. 9. 2006 Teroristický útok musí mít novinářskou hodnotu Jan  Čulík
22. 9. 2006 Porušení zákona v Kladně potvrdil ÚOHS   
18. 9. 2006 Bursík si nyní přeje, aby volby vyhrála ODS Pavel  Pečínka
13. 9. 2006 Mohou Zelení změnit ODS? Pavel  Pečínka
8. 9. 2006 Kde bere ODS tu aroganci? Jan  Čulík