20. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 4. 2005

Řítí se na nás ďáblovi advokáti?

Pár námětů ke stati prof. Tomáše Halíka v LN z 13. dubna 2005

Ta Halíkova stať je sugestivní. Umí působivě varovat před pouze emočním vnímáním památky významného papeže poslední třetiny 20. století, Jana Pavla II.

V citovaném textu hned v nadpise je výzva: "Nebalzamujme jeho památku." Ovšem, balzám přispívá k tvorbě relikvie; je jedním z působivých předpokladů pro vnější ceremoniál. Jakmile se ale jedním dechem hned řekne, že Karol Wojtyla byl "svatý člověk", stěží se můžeme vyhnout přikomponování oné svatozáře, jaká doprovází nadpřirozenost a výjimečnou vyvolenost u Boha; tak to aspoň odkazuje i dnešku dávná křesťanská tradice. Nemá-li být ona "lidská tvář" zastiňována "svatozáří", má být tímto apelem zdůrazněno jen to, co tak nutkavě po léta předávala média do světa? Totiž jen ten odzbrojující úsměv římského pontifika, plný porozumění, ne-li naděje? Není už součástí oné lidskosti, že papež Jan Pavel II. v souladu se svou odpovědnou funkcí odmítal připouštět alternativní řešení některých závažných problémů, jež má nejen Římskokatolická církev, ale zčásti i samo lidstvo? Zatím se spíše dále zakonzervovává jako "jistý konzervatismus" to, že stále zůstávají ve Vatikánu odloženy stranou problémy s celibátem (od nedostatku kněžského dorostu po homosexuální aféry), s postavením ženy v církvi (možnost jejich kněžského ordinariátu), s ochranou před početím (ne-li před AIDS; tragicky především v Africe), s terapeutickým klonováním; nehledě na mnohem senzitivnější problémy kolem Apoštolského vyznání víry a jeho dogmat.

"Santo --- pronto!" Aneb: "Svatým --- rychle!" Kdo neviděl ono živelně dané zadání, rozvinuté na Svatopetrském náměstí jako nepřehlédnutelný transparent v davu přihlížejícím zádušnímu obřadu za zesnulého papeže? Je kult svatých bez předsudků vůči řádu tohoto světa? Vzpomeňme těch dávných časů, kdy mučedníci víry vydávali svá omračující svědectví o osobně pociťovaných jistotách o nebeském království! Kolik těch mučedníků zůstalo však bezejmenných. Kupodivu hodně dlouhá (a nepřetržitá) řada papežů z prvých staletí života křesťanstva si čestný titul světce vysloužila. Bylo jistě i kulturně-politicky významné, mohla-li Římskokatolická církev proklamovat jako světce panovníka nebo příslušníka panovnické rodiny. Takto, "apotheosou", tedy "zbožštěním" bývávali poctěni v dávných kulturách zakladatelé městských států nebo dynastií. Také císařům mohl Římský senát tuto poctu udělit. (Překvapuje, že výjimečně vzdělaná Anežka Přemyslovna se dočkala ověření své "svatosti" až koncem roku 1989.)

Co znamená kanonizace? Není to (podle T. Halíka) ani "řád za zásluhy", ani "zbožštění". Je to ale jenom víra, že došlo ke spasení takto na tomto světě oslaveného, a je to pouhý doklad veřejné úcty v církvi vůči světci? Netvořili vždycky světci myšlenou družinu přímluvců v nebesích, jakoby rozšiřujících k větší slávě nebeského trůnu kompars andělů? K čemu by jinak měly být prosebné modlitby ke svatým a světicím církve? Zdá se, že představy o "nebi" dnes už nemohou být tak bezprostřední, jakými --- přinejmenším v evroamerické civilizaci --- mohly ještě být před 2. světovou válkou. Jsou ovšem ty představy o "nebi" nadmíru materiálně názorné kupodivu třeba mezi muslimy. Nemáme se uchýlit s těmi "nebesy" do abstraktní a zatím neprůkazné superstrunné hypotézy? Nebo aspoň mimo náš stávající a rozpínající se prostoročas?

Jeden výrazný problém při té kanonizaci vzniká. Jde o průkaznost těch tzv. "zázraků". Samozřejmě že církevní komise zkoumají předpoklady k beatifikaci a k případné pozdější svatosti. "Zázrak" by měl být výjimečným; tím, že by se vymykal obvyklému "řádu věcí". Měl by prezentovat lidsky nevysvětlitelný vpád Nadpřirozena do našeho světa. Např. zázračná zjevení Panny Marie, jako k nim mělo dojít v Lurdech nebo ve Fátimě, mají za své svědky děti. S nimi se můžeme dostat pouze do sféry dětsky sice čisté, ale vznícené fantazie. Má-li být nějak navíc podepřena zázračnost onoho zjevení alespoň nepřímo, třeba zázračným účinkem vody, která prýští pod skalou v Lurdech, pak nejde o cíleně pro každého účinný prostředek léčby; takže nám pak chybí přijatelné kritérium k posouzení zcela mimořádných kvalit ("zázračnosti") takové vody.

Tomáš Halík druhou část svého článku nadepisuje obavou, že se vyrojí spousta "samozvaných 'advokátů ďáblových'". Proč asi tak soudí? Že nad některými rysy pontifikátu Jana Pavla II. "asi budou trvat rozpaky"? A že "lidé prahnou po skandálech"? Anebo dokonce, aby lidé "mohli na hříšnou církev svrhnout odpovědnost" za vlastní hříšnost?

Přiznejme si, že přinejmenším od Galilea silně vzrostla v civilizovaném lidstvu poněkud znejišťující představa, že člověk na této Zemi není středem --- tehdy ještě poměrně malého --- Vesmíru. Také geologický čas se začal postupně od počátku 19. století prodlužovat. Výzkumy Darwinovy z poloviny 19. století začaly přibližovat člověka vývojově řádu přírody, i když nejdříve bez přiměřených fosilních dokladů. Hubble koncem 20. let 20. století prokázal, že se náš Vesmír rozpíná; a že tudíž není "stabilně ohraničený". Následoval objev genetického kódu (roku 1953). Dnes se počítá s tím, že Homo sapiens je přírodní druh, mající své předky v živočišné říši. Sám fenomén života jako kdyby ztratil svůj možná původně mystický pel. Bůh jako transcendentní princip je vytlačován z tohoto materiálně vysvětlovaného světa.

Může být ošidným problémem, co to vlastně je ta "spiritualita", na niž se mnozí lidé mezi námi --- kéž by právem, anebo z vnitřní potřeby --- odvolávají. Tápavě se pokoušíme nejednou myslet a žít adekvátně s normami slušnosti a zodpovědnosti vůči bližním, ne-li přímo vůči životu a životnímu prostředí. Může nám přiměřeně pomoci ten novozákonní odkaz, jak jej během svého života tlumočil Jan Pavel II.? Tady je myslím ta zřejmě palčivá vícevrstevnatá otázka, kterou řešíme paradoxně také lhostejností vůči jejímu kladení a řešení. Stěží půjde teď o to, kolik možná prostořekých "advokátů ďáblových" se ještě vyrojí.

                 
Obsah vydání       20. 4. 2005
20. 4. 2005 Literární noviny -- po valné hromadě Jiří  Vančura
20. 4. 2005 Premiér Berlusconi podává demisi, hraje o sestavení nové vlády Josef  Brož
19. 4. 2005 Katolická církev potvrdila svou konzervativní orientaci
19. 4. 2005 Channel 4 News: Závažná témata jako kondomy při AIDS v Africe budou za tohoto papeže potlačena
19. 4. 2005 Ultrakonzervativní důvěrník Jana Pavla II. bude pokračovat v jeho práci
19. 4. 2005 "Velký inkvizitor Ratzinger"
19. 4. 2005 Ratzinger: "Rocková hudba je nástrojem protináboženství"
20. 4. 2005 Boží rottweiler bude hlídat církev před změnami
20. 4. 2005 Ratzinger jako zastánce fundamentalismu
20. 4. 2005 New York Times: Ratzinger je návratem k dogmatičnosti a k doktrinářství
20. 4. 2005 Nahlas o tichém promlčení Bohumil  Kartous
20. 4. 2005 Řítí se na nás ďáblovi advokáti? Miloš  Dokulil
20. 4. 2005 Historie Vlastimila Košťála Bořivoj  Čelovský
20. 4. 2005 Fotbalová konkláve v českém balení Josef  Provazník
20. 4. 2005 Michael  Marčák
20. 4. 2005 Mise a demise Oskar  Krejčí
20. 4. 2005 Tomáš Koloc = princ Harry Tomáš  Koloc
20. 4. 2005 O nesmrtelnosti Alex  Koenigsmark
19. 4. 2005 Je váš šéf psychopat?
19. 4. 2005 Mohou za cynismus veřejnosti vůči politikům novináři?
19. 4. 2005 Prázdný obal Bohumil  Kartous
19. 4. 2005 Knihovny v ČR nesmějí zpoplatňovat internet
18. 4. 2005 Knihovna v Ostravě? Jan  Mech
19. 4. 2005 "O čem" ta naše současnost "jako" je Miloš  Dokulil
19. 4. 2005 Demokracie není apriori dobrá, nebo špatná Petr  Kuba
18. 4. 2005 Války a katastrofy jako příležitost k ukradení majetku
19. 4. 2005 Podle nezávislého auditu se zvedl počet návštěv Britských listů za pět měsíců o 41 %
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
20. 4. 2005 Řítí se na nás ďáblovi advokáti? Miloš  Dokulil
20. 4. 2005 Nahlas o tichém promlčení Bohumil  Kartous
20. 4. 2005 Ratzinger jako zastánce fundamentalismu   
20. 4. 2005 New York Times: Ratzinger je návratem k dogmatičnosti a k doktrinářství   
20. 4. 2005 Boží rottweiler bude hlídat církev před změnami   
20. 4. 2005 Papa tedesco Miloslav  Zima
19. 4. 2005 Katolická církev potvrdila svou konzervativní orientaci   
19. 4. 2005 Channel 4 News: Závažná témata jako kondomy při AIDS v Africe budou za tohoto papeže potlačena   
19. 4. 2005 "Velký inkvizitor Ratzinger"   
19. 4. 2005 Reakce z katolických kruhů   
19. 4. 2005 Ultrakonzervativní důvěrník Jana Pavla II. bude pokračovat v jeho práci   
19. 4. 2005 Ratzinger: "Rocková hudba je nástrojem protináboženství"   
18. 4. 2005 Je ve vás Království Boží ? Petr  Sak
18. 4. 2005 Morální povinností každé instituce je pomáhat proti AIDS   
15. 4. 2005 Vysílání České televize pro věřící přestává být pro věřící? Jan  Lipšanský