Transparency International: pod povrchem špína

22. 9. 2006 / Milan Berka

Členem Správní rady o.p.s. Transparency International ČR je Ing. Stanislav Bernard, předseda představenstva Rodinného pivovaru Bernard . Na čtvrté straně dokumentu Zakládací listina Transparency International - Česká republika, o.p.s. je jasně uvedeno, že člen správní rady je povinen dodržovat etický kodex společnosti. Etický kodex pracovníků kanceláře TIC a volených funkcionářů v bodě f stanovuje, že  Etická komise je poradním orgánem TIC pro posuzování etických problémů. Jedním z vůdčích principů Etického kodexu je i politická nestrannost, objektivita a nezávislost. Stanislav Bernard etický kodex prokazatelně nedodržuje.

 Ing. Stanislav Bernard je vlivný pivní lobbista, který prosadil daňové zvýhodnění menších pivovarů. Za osm let, co daňové zvýhodnění platí, stálo stát jednu miliardu korun. Je zároveň politický turista, který svou přízeň stranám umí patřičně prokázat. Vystřídal přízeň levice, křesťanů i pravice. Nyní figuruje na 4. místě kandidátky ODS. Co dostává na oplátku? Ze svého lobbingu "má dobrý pocit..."

Financování "neziskových" struktur TÉMA BL

"Přestože se původně orientoval na ministry a lidi z tehdejší vládní pravicové koalice, cesta k úspěchu nakonec vedla přes Levý blok. Celá opozice byla pro a v koalici se našlo díky Bernardovi dostatek lidí, kteří to podpořili. "

citace z pořadu GEN 20. 7. 2003 ZDE

Když byl v roce 2000 Bernard prohlášen a oslavován jako pivovarská osobnost století, tiskové konference Sdružení přátel piva, které vzešlo z bývalé politické Strany přátel piva a prolnulo jako zájmová organizace v rámci Realistického bloku do ČSSD se dne 6.12. 2000 osobně účastnil i premiér Miloš Zeman.

Zdroj ZDE

Při letošních volbách do Poslanecké sněmovny Bernard aktivně podporoval KDU-ČSL:

Zdroje ZDEZDE

Aktuálně Ing. Bernard figuruje na 4. místě kandidátky ODS pro komunální volby v Humpolci.

Zdroj ZDE

7. 7. 2006 ale Bernard pro Hospodářské noviny uvádí:

HN: Nelitujete toho, že jste nakonec nešel do politiky?

"Nelituji. To rozhodnutí jsem udělal právě proto, že jsem začal trochu víc vidět do poměrů v politice. A začal jsem víc vnímat, na jakém hřišti se hraje a jakými způsoby. Pravidla této hry jsem odmítl přijmout. Nedokázal jsem se ztotožnit s tím, že bych musel být soupeřem v prostředí nepoctivosti, často hraničící s kriminalitou, korupcí."

zdroj ZDE

Pravidla této hry přijal o dva měsíce později bez mrknutí oka. Předseda představenstva Rodinného pivovaru Bernard, pivovaru , "jehož výrobky jsou proslulé daleko za hranicemi regionu", člen Správní rady Transparency International ČR Ing. Stanislav Bernard je na 4. místě komunální kandidátky ODS v Humpolci.

zdroj ZDE

Odpovězte na otázku: "Kolik litrů piva Bernard se vypije při letošních slavnostech piva v Humpolci?" a vyhrajte soudek piva Bernard nebo další zajímavé ceny. Třeba místo starosty. Hliník se odstěhuje...

Bernard z titulu svého členství ve Správní radě zajišťuje financování TIC, a právě to je zřejmě pravou příčinou, proč chce TIC aféru pivního lobbyisty s napojením na celé politické spektrum ututlat. Krajský živnostenský úřad Kraje Vysočina už měsíc prošetřuje nelegální pivní plakát, kde pivovar Bernard využívá pro propagaci alkoholického nápoje motiv řidiče za volantem automobilu.

Prostřednictvím internetu jsou šířeny neetické reklamní plakáty, které nabízí pivo jako řešení problémů po rozvodu či dokonce spojují reklamu s řízením motorového vozidla !

ukázky vizuálů kontrozerzní reklamy Bernard ZDEZDE

Zákon o regulaci reklamy v §4 písm c/ jasně stanovuje, že reklama na alkoholické nápoje nesmí být užita v souvislosti s řízením vozidla.

Text Evropského akčního plánu o alkoholu, Deklarace Mládež a alkohol, přijatá  21. 2. 2001 ve Stockholmu, či Evropská Charta o alkoholu, kde jsou související práva ukotvena, praví :

  • Všichni lidé mají právo žít v rámci rodiny, obce a na pracovišti chráněni před nehodami, násilím a jinými negativními důsledky konzumu alkoholu.
  • Všichni lidé mají právo na objektivní informace a vzdělání, počínaje od raného věku, o důsledcích konzumu alkoholu na zdraví, rodinu a společnost.
  • Všechny děti a mladiství mají právo vyrůstat v prostředí chráněném před negativními důsledky konzumu alkoholu a v maximální možné míře také před reklamou na alkoholické nápoje.
  • Všichni lidé se zvýšenou nebo škodlivou mírou konzumace alkoholu a členové jejich rodin mají právo na všeobecně dostupnou péči a ošetření.
  • Všichni lidé, kteří sí nepřejí konzumovat alkohol nebo kteří ho konzumovat nemohou ze zdravotních nebo jiných důvodů, mají právo být chráněni před tlaky k užití alkoholu a právo být podporováni ve své vůli nepít alkohol.

Bernard se prokazatelně zaměřuje na děti, na pivních slavnostech byly uváděny pořady Michala Nesvadby a pivovar se s tím ještě chlubí :

"odpolední program vyplnil Michal Nesvadba ...o jeho vystoupení byl veliký zájem především z řad dětí"

Zdroj ZDE

"Rodinný pivovar Bernard je garant soutěže Mládí, která má za úkol podporovat a vyhledávat nejtalentovanější žáky a studenty města Humpolec."

Zdroj ZDE

   Předseda představenstva Rodinného pivovaru Bernard a člen Správní rady TIC Ing. Stanislav Bernard prokazatelně a hrubým způsobem porušuje Etický kodex pracovníků kanceláře TIC a volených funkcionářů. Když etický kodex Transparency International majitel pivovaru svými reklamními akcemi zaměřenými na mládež prokazatelně nedodržuje a oné instituciu to nevadí, vypovídá o Transparency International víc, než by její mediálně známé ředitelce Krnáčové bylo milé.

Pod transparentním obalem se skrývá špína.

Autor je předsedou brněnského sdružení Kontext

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 22.9. 2006