22. 9. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 9. 2006

Papež a danajský dar

Ve dvanáctém století se Petr Ctihodný, opat z clunnijského hnutí, snažil navázat dialog s islámem slovy: " Nevítám vás se zbraněmi, ale slovy, ne silou, ale s rozumem, ne s nenávistí, ale s láskou." Jednání však selhala, když Petr poznal opravdovou "krutost" a "bestialitu" islámu, o kterém tvrdil, že je vyznáním meče. Jakmile přišla řeč na Mohameda, prohlásil, že by byl horší než dobytek, kdyby jej uznal za proroka. (islám uznává Ježíše Krista jako jednu z nejdůležitějších postav v dějinách svého náboženství pod jménem Ísá)

Text Karen Armstrongové, autorky knihy Islam: A Short History, z deníku Guardian přeložil a shrnul Daniel Veselý

V době, kdy Petr napsal své pojednání o islámu, Souhrn veškerého kacířství Saracénů , tedy v dvanáctém století, probíhaly křižácké výpravy proti jinověrcům. Přestože se křesťané snažili být féroví, nedokázali si nalézt cestu k islámu a být vůči němu objektivní. Pro Petra a ostatní církevní hodnostáře byl islám zosobnění zla, a ani si nedokázali představit, že by tito barbaři mohli být uraženi jejich pohrdáním a odsudkem.

Tento středověký postoj nebo spíše indoktrinace přetrvala staletí a trvá dodnes.

Minulý týden papež Benedikt XVI. citoval slova byzantského vládce Manuela II., který žil ve 14. století: " Jen mi ukažte, co Mohamed přinesl nového, a naleznete pouze zlo a nelidskost, neboť chtěl svoji víru šířit mečem.

Vatikán byl zaskočen reakcí muslimského světa, již vyvolala papežova slova na adresu jejich víry, a veřejně prohlásil, že Svatý Otec pouze zamýšlel "kultivovat úroveň respektu a dialogu s ostatními náboženstvími a kulturami včetně islámu."

Ale papežova slova se, na pozadí dějinných, zvláště pak politických událostí posledních let, zjevně minula účinkem. Nenávist vůči islámu je přímo patologická a je hluboce zakořeněná v západním světě a kultuře a má takovou sílu, jež stmeluje lidi, kteří by si za jiných podmínek neměli co říct. Ani dánští karikaturisté, kteří otiskli obrázky zesměšňující proroka Mohameda ani křesťanští fundamentalisté, kteří jej nazvali pedofilem a teroristou, nemohou nepředstírat, že jejich xenofobie je naprostou srdeční záležitostí. Vezměme například v potaz sílu organizovaného náboženství v USA, které je spojeno silným poutem s nejvyšší politickou elitou, jeho vzácné spojení s izraelskou lobby, které do značné míry ovlivňuje dění na Blízkém východě, aniž by ti druzí měli možnost rozhodovat o záležitostech své mizející domoviny.

Naše islamofobie se datuje už od prvních křížových výprav a jde ruku v ruce s (nyní skrývaným) antisemitismem. Některé z prvních křížových výprav začaly masakry židovských komunit, které existovaly podél Rýnu; tyto zabijácké výpravy skončily v roce 1099 povražděním nějakých třiceti tisíců muslimů a židů v Jeruzalémě.

Židé a muslimové se stali jakýmsi černým zrcadlem, v kterém se zhlížela představa o nás samých, představa, kterou jsme nechtěli uvést v život.

Hrůzostrašné historky vytvořené Evropany o židech a muslimech přetrvaly dlouhá staletí a mohou nám cokoliv naznačit o naší ideologii, něco, co by nás mohlo nemile překvapit a zarazit, mluvíme-li o nezištné lásce, chlebu a víně.

Když papežové naléhali, aby byla provedena křižácká výprava do Svaté Země, křesťané často perzekvovali židovské komunity; jaký by to mělo smysl trmácet se do tří tisíců mil vzdálené Palestiny, osvobodit Kristův hrob a nepozabíjet přitom ty, kteří mají na svědomí jeho smrt?

O židech kolovaly nepravdivé historky -- prý že zabíjejí malé děti a otrávili svátost oltářní. Tyto fámy nabyly zrůdné podoby při pozdějších pogromech, a v očích "počestného" křesťana byl každý žid nemilosrdný zabiják dětí.

Ježíš odkázal svým následovníkům jasné poselství; aby milovali své nepřátele, aby se s nimi snažili žít v míru. V časech, kdy křesťané vedli nemilosrdnou válku proti muslimům na Blízkém východě, začal být islám považován za věrouku krve a iracionálního násilí. Nabízí se zajímavé paralely z nedávné minulosti; kterak jsme oficiální nepřátele vykreslovali coby téměř zvířecí zabijáky bez špetky lidskosti, například Vietkong během války v Indočíně, černošský odboj proti jihoafrickém apartheidu, sandinistický odpor v Nikaragui -- a samozřejmě islámský "smyslů zbavený a neracionální" boj proti západní civilizaci.

Křížové vyhlazovací války formovaly umělé představy vytvořené církevními autoritami, podle nichž byl Mohamed zvrácený chlípník a vůbec celá muslimská věrouka byla učením oddávajícím se neřestem a nízkým živočišným pudům. V časech, kdy byl evropský sociální systém hluboce hierarchický, navzdory rovnostářskému gospelu, který otevřeně proklamoval, byl islám pranýřován za to, že je příliš otevřený, hlavně ve vztahu k ženám(!)

Za stálého tvrdošíjného popírání křesťané zatvrzele mlčeli o zločinech spáchaných během božích kruciát a vytvořili umělý obraz o nepřátelích jediné pravé víry, podle libovůle a fantazie nejvyšších představitelů kléru. Toto populistické stanovisko se věky nezměnilo a přetrvává dál, aniž by vyvolalo vlnu kontroverze jako papežův nedávný projev.

Muslimové, kteří -- pravda, reagovali na papežův projev poněkud instinktivně, jej obvinili z pokrytectví, když zdůraznili, že katolická církev není tím pravým mravokárcem, aby odsoudila násilnický džihád, když je sama vinna ze zločinů spáchaných během křižáckých válek, staletí trvající perzekuce heretiků a tiché podpory nacistického konečného řešení židovské otázky.

Papež Benedikt pronesl svůj kontroverzní projev v Německu, den po pátém výročí tragédie 11. září. Je těžko uvěřit, že jeho projev nebyl načasován právě nyní, kdy je tenze mezi západním světem a islámským přinejmenším hrocena.

Tyto výroky, spolu s dánskými karikaturami a mnoha dalšími nepřátelskými postoji ze strany Západu, rozhodně nepřispějí k sblížení těchto na první pohled zcela rozdílných náboženských systémů, ba naopak -- jsme tomu svědky -- jen přilévají olej do vařícího kotle narůstající nenávisti na obou stranách. Je na bíle dni, že si takovou rétoriku nemůžeme dovolit. Potíž je v tom, že mnoho obyvatel euroatlantické civilizace podvědomě sdílí staletími infikované předsudky a je přesvědčeno o tom, že islám spolu s Koránem je kvintesencí iracionálního násilí. Teroristé zodpovědní za 11. září v podstatě jednali v rozporu s islámskými principy a tímto zvěrstvem jen dál utvrdili obyvatelstvo Západu v jeho populistických názorech, a představa typického muslima jim splývá s teroristy, jejichž jednání je nepochybně hluboce deviantní.

Máme-li být kritičtí vůči ostatním, je třeba nejdřív začít s kritikou u sebe. Islám byl do 20. století mnohem tolerantnější a mírumilovnější než křesťanství. Korán striktně odmítá jakýkoliv tlak na někoho, kdo vyznává jiné náboženství, na rozdíl od vnucujícího se a často destruktivního křesťanství, jak víme o šíření této víry spolu s genocidními Portugalci a Španěly v latinské Americe.

Brzké dobytí Persie a Byzance po prorokově smrti bylo motivováno spíše politickými aspiracemi než náboženskými, i když v jádru mohlo jít o totéž. A jakákoliv apologetika, abychom byli nestranní, zde selhává. Do poloviny osmého století Židé a křesťané žijící na území ovládaném muslimy nebyli přinucováni k přijetí Koránu.

Nenávist a intolerance pokrývající současný muslimský svět je tvrdou odpovědí na nepoddajné politické problémy -- ropa, Palestina, okupace muslimských území, podpora autoritářských režimů v regionu a západních "dvojitých standardů" při řešení krizových situací, aniž by v drtivé převaze ovlivňovala dění v regionu náboženská otázka, která spíš je zneužívanou fasádou.

Jak nečinně přihlížíme sílícím konfliktům v Iráku, Palestině, Libanonu -- stáváme se komplici -- a je mnohem snazší svést veškeré destruktivní počínání na islám. Ale budeme-li v tomto negativním předsudku nadále setrvávat, budeme tak činit k naší škodě a nebezpečí.

Karen Armstrong: We cannot afford to maintain these ancient prejudices against Islam ZDE

                 
Obsah vydání       22. 9. 2006
23. 9. 2006 Globální oteplování -- pravdy a mýty Ladislav  Metelka
23. 9. 2006 Chirac vyšetřuje údajnou bin Ladinovu "smrt"
23. 9. 2006 Atta je opět v Praze? Štěpán  Kotrba
23. 9. 2006 Teroristický útok musí mít novinářskou hodnotu Jan  Čulík
24. 9. 2006 Langerova bouře ve sklenici vody Petr  Nachtmann
23. 9. 2006 Váženi politici, když už chcete lidem říci "pravdu" říkejte ji stejnou Lukáš  Lhoťan
22. 9. 2006 Kardinál Vlk obvinil české katolické radikály ze spojení s americkými extremisty Štěpán  Kotrba
23. 9. 2006 Gorův film Nepohodlná pravda Jan  Čulík
22. 9. 2006 Mučení v Iráku je "horší než za Saddáma"
22. 9. 2006 Americká základna představuje hrozbu pro Českou republiku Jakub  Rolčík
22. 9. 2006 Proč dnes existují rozpory mezi křesťanstvím a islámem Boris  Cvek
23. 9. 2006 Roš hašana 5767: Den stvoření člověka je dnem soudu i počátkem naděje Štěpán  Kotrba
22. 9. 2006 Problémy případného dialogu o náboženské víře Miloš  Dokulil
22. 9. 2006 Stav médií je iba prejavom fungovania spoločnosti Igor  Daniš
22. 9. 2006 Z nebezpečí vynalézaví Uwe  Ladwig
22. 9. 2006 Richard Branson poskytne 3 miliardy dolarů na boj proti globálnímu oteplování
22. 9. 2006 Má Klaus pravdu, protože rozumí klimatologii, anebo proto, že je president? Jiří  Jírovec
22. 9. 2006 Rozpad "Osy zla" : svět chce mír, média a Vondra chtějí krev Miroslav  Polreich
22. 9. 2006 Dvojí občanství může přijít draho jak občana, tak i stát Miloš  Kaláb
22. 9. 2006 Předvolební kampaň za státní peníze Josef  Baxa
22. 9. 2006 Náboženství, nebo moc? Jan  Motal
22. 9. 2006 Fakta a sny Václav  Dušek
22. 9. 2006 Zastupitelstvo: Zavři hubu, Kráso Václav  Krása
22. 9. 2006 Přiblížení Štěpán  Kotrba
22. 9. 2006 60 let Fultonu: poučení ze "studené války" a současnost Sergej Viktorovič Lavrov
22. 9. 2006 Porušení zákona v Kladně potvrdil ÚOHS
22. 9. 2006 O předvídatelnosti - o lžích, pravdách a odpovědnosti Ladislav  Žák
22. 9. 2006 Torrent na Nepohodlnou pravdu
22. 9. 2006 Papež a danajský dar
22. 9. 2006 Sculpture Grande - velké ambice s minimální pozorností Jan  Paul
22. 9. 2006 Oprava Rusnokovy ING a chybějící slůvko trend Vladislav  Černík
22. 9. 2006 Ekologické pohádky Václav  Dušek
22. 9. 2006 Kosovo: Varianta Štěpána Kotrby? Pavel  Urban
22. 9. 2006 Transparency International: pod povrchem špína Milan  Berka
22. 9. 2006 Pravice se v Evropě radikalizuje Josef  Vít
22. 9. 2006 Snížení kriminality Wenzel  Lischka
22. 9. 2006 Český rozhlas: služba za cizí peníze
22. 9. 2006 Mediální válka Štěpán  Kotrba
22. 9. 2006 Agenti včera dnes a zítra... Štěpán  Kotrba
22. 9. 2006 České televizi: Svoboda není anarchie Štěpán  Kotrba
22. 9. 2006 Vládní internet Štěpán  Kotrba
22. 9. 2006 Chrání Česká pojišťovna naše sny? František  Hájek
21. 9. 2006 Koruna Česká vyškrtla svého kandidáta - strážníka Tobiáše
21. 9. 2006 ČSSD: Tři otázky pro Topolánka
21. 9. 2006 Mučení v Guantánamo
21. 9. 2006 Stát Kalifornie žaluje automobilky, že přispívají ke globálnímu oteplování
21. 9. 2006 Když se pravda dávkuje po malých dávkách, někdy se lépe stravuje Jaroslav  Ungerman
21. 9. 2006 Africký žadatel o azyl spáchal sebevraždu, aby jeho syn nemusel zpět do Angoly
21. 9. 2006 Oběť mučení byla deportována na základě chybných výzvědných informací
21. 9. 2006 První britský voják stanul před soudem za týrání Iráčanů
21. 9. 2006 Jak bude využita ostravská Karolina? Vít  Hinčica
4. 9. 2006 Hospodaření OSBL za srpen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce