22. 9. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 9. 2006

Náboženství, nebo moc?

Miloš Dokulil ve svém článku "Proč taky se zdá, že jde o "střet civilizací"?" shrnuje vlivy, které podle jeho názoru vyústily v současnou krizi západního a arabského světa, dvou znepřátelených stran, které proti sobě stojí už z hlediska logiky svých nejniternějších kulturních tradic. Jeho analýza je tak vlastně bezvýchodná, doslova si nedokáže představit, že by "tyto dva náboženské zdroje víry našly společný jmenovatel". Je tomu ale skutečně tak? Copak je islám náboženství kulturně neslučitelné s křesťanstvím, copak je dialog nemožný už ze samotné povahy jejich nejzákladnějších tezí? Troufám si odporovat; myslím, že ne.

Základní ideou, na které pan Dokulil staví, je střet náboženské "vlažnosti" na Západě proti světu niterného náboženského prožívání na straně druhé. Jistě lze argumentovat převážně sekulární povahou současné evropské civilizace, která se snaží alespoň ve většině případů důsledně oddělovat prostor veřejný a náboženský, prostor světský a církevní. Toto ovšem není problém náboženský, ale kulturní: evropská civilizace prošla ohněm osvícenství, které zbořilo tradiční společenskou roli křesťanství a i spolu s jeho reformačními proudy rozředilo sakrální prostor, uvolnilo místo liberalismu, odbouralo těsnou provázanost státu s církevními institucemi a nastolilo diktát vědy.

Jestliže se někomu křesťanství může zdát málo úderné, můžou za to především už jeho základy samotné, které jsou postaveny na ideji lásky a všelidském bratrství, tedy universalismu, postaveném především na toleranci. Neříká snad sv. Pavel "Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu?" (Efezským 4,26-27) Není snad křesťanská agape láskou sebeobětující, láskou, která se vzdává pro prospěch druhého? Neprosí Sv. Pavel ve stejném listu, aby křesťané byli "vždy skromní, tiší a trpěliví" a "snášeli se navzájem v lásce" (Efezským 4,2)? To je přeci základ pro toleranci par excellance! Není nakonec ona "vlažnost" tolerancí? Budu-li jako křesťan odpouštět těm, kteří se na mě provinili, jsem vlažný, nebo pouze naplňuji svoji víru?

Osvícenský liberalismus sice odzvonil středověkému exkluzivismu, inkvizici a náboženskými dogmaty vysvětlovaným válkám, ale na druhou stranu je otázka, nakolik zmíněné "úderné" prostředky byly motivovány samým jádrem křesťanské víry (a nakolik tedy osvícenství přineslo její "ochlazení") a nakolik byly motivovány mocensky a politicky, a jsou tak spíše výrazem kulturního vývoje než filosofické podstaty křesťanství.

Potom je tu islám, který je stavěn do protivy jako ten vnitřně silnější soupeř. Muslimský svět dodnes v mnohém dodržuje propojení státní a církevní moci a navenek vystupuje jako velmi silná, vnitřně homogenní jednotka, ale opět: je protizápadní řevnivost způsobená teologickým pozadím, či právě mocenskými a politickými zájmy? Neříká snad Korán: "kdo jiný může mít odpor vůči náboženství Abrahamovu než ten, kdo v duši své je pošetilý?" (Súra 2:130) Islám se otevřeně hlásí ke svým židovsko-křesťanským základům a disponuje ve své podstatě ohromným prostorem pro náboženský dialog! Konečně sám džihád nabízí mnoho cest šíření víry, ne jen tu mečem. Ale komu se hodí násilné prosazování zájmů? Islámu (jehož samotný název vychází ze arabského výrazu pro "mír")? Nebo těm, kteří se ve své mocenské krvelačnosti na něj dovolávají?

Jedna věc je teologie a filosofie, druhá věc politika a moc. Islám i křesťanství jsou náboženství o stejných základech, náboženství nakloněná trpícím a utlačovaným, náboženství tolerance. Problémem je politický kontext, ve kterém jsou uplatňována. Říká-li tedy pan Dokulil, že "v islámu si lze stěží představit něco obdobného reformnímu lutherství", podle mého názoru směšuje dvě různé otázky: otázku náboženskou a politickou. Ano, politicky je současný islám postaven proti západnímu světu, alespoň ve své fundamentální podobě (protože by se mnozí jistě podivili, jak silné je muslimské hnutí, které fundamentální protizápadní výboje odmítá!), ale nábožensky? Otázky náboženské filosofie přenechme teologii, ve které si islám s křesťanstvím notuje výborně Problémem ale je, komu je dávám prostor pro interpretaci náboženských otázek v médiích, komu je dáván hlas: zda těm, kteří usilují o náboženský dialog, o odtržení mocenského uzurpátorství od víry, nebo těm, pro které je víra jen nástrojem k politickému boji, ať už třeba sebevíc oprávněnému.

Nemyslím si, že bychom měli chápat střet "Západu" a "Východu", tedy spíše Orientu, jako střet náboženský -- vždyť islám a křesťanství jsou vlastně náboženství bratrská. Spíše bychom měli hledat cestu k pochopení jeho politického a společenského pozadí, snažit se odhalit příčiny bezpráví a nespravedlnosti na obou stranách, a snažit se tak k vzájemnému porozumění.

Nejde o válku Muhammada a Ježíše, ale válku těch, kteří mají moc a těch, kteří usilují o kontrolu nad ní.

                 
Obsah vydání       22. 9. 2006
23. 9. 2006 Globální oteplování -- pravdy a mýty Ladislav  Metelka
23. 9. 2006 Chirac vyšetřuje údajnou bin Ladinovu "smrt"
23. 9. 2006 Atta je opět v Praze? Štěpán  Kotrba
23. 9. 2006 Teroristický útok musí mít novinářskou hodnotu Jan  Čulík
24. 9. 2006 Langerova bouře ve sklenici vody Petr  Nachtmann
23. 9. 2006 Váženi politici, když už chcete lidem říci "pravdu" říkejte ji stejnou Lukáš  Lhoťan
22. 9. 2006 Kardinál Vlk obvinil české katolické radikály ze spojení s americkými extremisty Štěpán  Kotrba
23. 9. 2006 Gorův film Nepohodlná pravda Jan  Čulík
22. 9. 2006 Mučení v Iráku je "horší než za Saddáma"
22. 9. 2006 Americká základna představuje hrozbu pro Českou republiku Jakub  Rolčík
22. 9. 2006 Proč dnes existují rozpory mezi křesťanstvím a islámem Boris  Cvek
23. 9. 2006 Roš hašana 5767: Den stvoření člověka je dnem soudu i počátkem naděje Štěpán  Kotrba
22. 9. 2006 Problémy případného dialogu o náboženské víře Miloš  Dokulil
22. 9. 2006 Stav médií je iba prejavom fungovania spoločnosti Igor  Daniš
22. 9. 2006 Z nebezpečí vynalézaví Uwe  Ladwig
22. 9. 2006 Richard Branson poskytne 3 miliardy dolarů na boj proti globálnímu oteplování
22. 9. 2006 Má Klaus pravdu, protože rozumí klimatologii, anebo proto, že je president? Jiří  Jírovec
22. 9. 2006 Rozpad "Osy zla" : svět chce mír, média a Vondra chtějí krev Miroslav  Polreich
22. 9. 2006 Dvojí občanství může přijít draho jak občana, tak i stát Miloš  Kaláb
22. 9. 2006 Předvolební kampaň za státní peníze Josef  Baxa
22. 9. 2006 Náboženství, nebo moc? Jan  Motal
22. 9. 2006 Fakta a sny Václav  Dušek
22. 9. 2006 Zastupitelstvo: Zavři hubu, Kráso Václav  Krása
22. 9. 2006 Přiblížení Štěpán  Kotrba
22. 9. 2006 60 let Fultonu: poučení ze "studené války" a současnost Sergej Viktorovič Lavrov
22. 9. 2006 Porušení zákona v Kladně potvrdil ÚOHS
22. 9. 2006 O předvídatelnosti - o lžích, pravdách a odpovědnosti Ladislav  Žák
22. 9. 2006 Torrent na Nepohodlnou pravdu
22. 9. 2006 Papež a danajský dar
22. 9. 2006 Sculpture Grande - velké ambice s minimální pozorností Jan  Paul
22. 9. 2006 Oprava Rusnokovy ING a chybějící slůvko trend Vladislav  Černík
22. 9. 2006 Ekologické pohádky Václav  Dušek
22. 9. 2006 Kosovo: Varianta Štěpána Kotrby? Pavel  Urban
22. 9. 2006 Transparency International: pod povrchem špína Milan  Berka
22. 9. 2006 Pravice se v Evropě radikalizuje Josef  Vít
22. 9. 2006 Snížení kriminality Wenzel  Lischka
22. 9. 2006 Český rozhlas: služba za cizí peníze
22. 9. 2006 Mediální válka Štěpán  Kotrba
22. 9. 2006 Agenti včera dnes a zítra... Štěpán  Kotrba
22. 9. 2006 České televizi: Svoboda není anarchie Štěpán  Kotrba
22. 9. 2006 Vládní internet Štěpán  Kotrba
22. 9. 2006 Chrání Česká pojišťovna naše sny? František  Hájek
21. 9. 2006 Koruna Česká vyškrtla svého kandidáta - strážníka Tobiáše
21. 9. 2006 ČSSD: Tři otázky pro Topolánka
21. 9. 2006 Mučení v Guantánamo
21. 9. 2006 Stát Kalifornie žaluje automobilky, že přispívají ke globálnímu oteplování
21. 9. 2006 Když se pravda dávkuje po malých dávkách, někdy se lépe stravuje Jaroslav  Ungerman
21. 9. 2006 Africký žadatel o azyl spáchal sebevraždu, aby jeho syn nemusel zpět do Angoly
21. 9. 2006 Oběť mučení byla deportována na základě chybných výzvědných informací
21. 9. 2006 První britský voják stanul před soudem za týrání Iráčanů
21. 9. 2006 Jak bude využita ostravská Karolina? Vít  Hinčica
4. 9. 2006 Hospodaření OSBL za srpen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce