25. 8. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 8. 2006

Veselme se, radujme se, svět patří nám

Kdesi na počátku známá cesta kolem světa: Budapešť, Bukurešť. Psala se léta padesátá, kolem vlasti zaminováno, v drátech elektrický proud, agenti, špióni, zrádcovské kliky a pomahači západu za jidášské groše; a v hlavách zmatek, zpívalo se v kostele i ve sborech pionýrských. Za dráty uranových táborů a jiných vězeňských zařízení -- spolehlivě uložený společenský odpad.

Soudní mašina dostávala příděly k potrestání neposlušných, i vybraných k likvidaci, ne-li přímo fyzické, alespoň společenské. A tehdy v oněch letech pekla, zla a nenávisti, vyučovali podučitelé společnost strachu a psovské poslušnosti. Zlomit člověka, toť trvalý úkol po všechny časy datující se od vyhnání z ráje. Ovšem, vždyť nechat člověka v ráji je nebezpečné, nepřípustné! Člověk je tvor nedokonalý a z ráje vytvořil by ďábelskou zemi.

Poručníci stále poučovali pracující lid o nebezpečí z druhé špatné strany, z té, kde kapitalističtí vyděrači v lisech svírají nesvobodný lid, sdírají ho z kůže a pouštějí mu žilou (snad i proto vznikl text písně -- řízni ho, píchni ho, pusť mu krev) -- a nesvobodní lidé byli u nás i támhle vedle; poručníci celého světa spojili síly k jedinému cíli: podmanit si člověka ve své šafářované zemi, donutit ho tančit v požadovaném rytmu. Hranice nesvobody svíraly bytosti po modrém glóbu, u nás se pálilo po diverzantech a převaděčích, za oceánem po lidičkách ze zchudlé země, příznačně označované jako: mokrá záda. A hojně se točily filmy napínavé, psaly knihy, básně i obrazy malovaly se vkusné -- i přímo z hranice; zahleděný strážce, u nohy věrného vlčáka, za nimi bylo tušit blažený lid.

Tu i támhle nebezpečí. Nepřítel, přítel. Politické hrátky, dramata shakespearovská.

Ve školách se vystřihovalo i lepilo. Škůdci národa ven z čítanek! Zradili lid, zaprodali se nepříteli, ohrozili základy režimu. Sami před krákorou Urválkem skřehotajícím hlasem eunucha přiznávali hnusné podlosti vedené proti lidu -- jaký rozdíl mezi včerejšími zakladateli strachu a nepravostí a ženou matkou s pevným klidným hlasem ženou stojící před mašinérií odporných a zločinných procesů, které by stěží vymyslel obratný dramatik.

Lámání charakterů se odbývalo pod dozorem vyškolených a zaškolených tvůrců nové doby. Leckterý dnešní bojovník proti hydře komunismu by si vzpomenul, jak svazákoval, bouřil na schůzích, brojil proti třídnímu nepříteli -- a škoda, že jen pár důkazů zůstalo o těch, co nepokrytě psali a opěvovali tehdejší věrchušku.

Zakládali dobu podivné zkoušky vyhaslého lidského citu. Dnes však zase kádrují a v novém šatu šašourů dávají světu najevo -- byli jsme a budem a s odpůrci a pochybovači vypořádáme se šupem!

Ve školách přijímali do Pionýru vybrané a prověřené, ale čert nespí, vybrali i neprověřené. Kdo plnil dobře úkoly, mohl jet do Artěku; znám Ferinu, co stojí na barikádě pravicového snění -- jistě na Artěk zapomenul. Co by mu řekli zmodralí kamarádi?

Učňové, zdravá základna dělnické třídy, přečasto vykazovali neochotu k zabezpečování nového přírůstu do vyšších stranických pater; z pater nosteru kolujícího od bezmoci k moci dělnické mládež vystupovala, ba někdy ani nenastoupila. Na stavbě elektrárny v Ledvicích kdysi vyřkl tato slova bývalý nositel světlých pochodní: lopatu nám nikdo nevezme, lidi kecaj, ale makat nebudou.

Hra o odznaky zdatnosti, i jiné, vyplňovala dny prázdnoty. Jen kytarová sóla v parcích tehdejších chuligánů kazila poklidný tok myšlenek a snů -- jaká že to bude nádherná budoucnost, až se zbavíme nepřítele. Odznaky, soutěže -- přitom mistři odborného výcviku (jistě, že ne všichni) za pomoci vybraných učňů přikrádali a přilepšovali rodinám. Známé heslo, kdo nekrade, okrádá rodinu bylo všeplatné a stalo se nepsaným zákonem potřebným i chamtivým.

Mnoho chat, chalup, mlýnů a statků opraveno za státní finance. Z cizího krev neteče. Kdo nebral, patřil za vola. Kdo nebere dnes, patří za chudáka.

Vojanští páni, kapitola sama pro sebe. Pupkatá generálská šlechta, neschopná přesunout armádu z místa X do místa Y bez větších potíží, žila ve státních vilkách, střílela v zakázaných vojenských pásmech, jak ji napadlo, pořádala žranice a veselé večírky -- a jejich dětičky, červíčci milení, dnes vykřikují hesla pravicového pokroku. Nu, za tatíčky nemohou, pravda, ale mohli by vzpomenout, kterak procházeli životem lehce a za známé polky, já ti ho tam...

Za celou vojnu jsem poznal dva důstojníky, kteří mohli toto označení užívat bez uzardění. Kapitána Nevřivého a poručíka Kašaje -- ten degradovaný až z kapitána, neboť mu nevyhovovala vynucovaná přísaha. Konečně přísaha! Jak lehce důstojnictvo po revoluci přísahalo druhou přísahu -- lze jim věřit? Lze si jich ještě vážit? K čemu ty lampasy, hvězdičky, vyznamenání, stužky -- jejich chrabrost zní: uhni, ohni se, drž se při zemi, vyletíš vysoko!

Chechtáme se filmům ukazujícím vojnu po umělecky -- ale kdo sloužil, musí pochybovat! Po letech výslužby srandičky u hospodských stolů, ale tehdy: kontráši, svinské povahy důstojnické i poddůstojnické, cvičáky zalité potem mužstva, opičí dráhy, zimní cvičení, páradymarše, strážní služba k zbláznění, k tomu kecy: vojna není kojná, hranica nený korzo, nepostřel, ale zastřel, mrtvý nemluví... Obzvláště připitomělí politruci, nalejvárna k praporčíkům. Střeh čtyřiadvacet hodin denně -- nepřítel nespí!

Na šachtách, stavbách a v závodech nástěnky burcující k vyšším výkonům.

Brigáda na šachtě soutěžící o rekord dostávala pravidelně více huntů; a nebyla to forma obráceného žluťáctví? Byla, ale chtělo se žít, vydělat dobré peníze, zabezpečit rodinu nejen hmotně, ale položit základ pro děti do dalšího života.

Lamači charakterů přivírali očka před zlodějnami a nepravostmi. Podporováni kadrovým oddělením měli přehled o pracantech a kolektivech, o všech, kdo by chtěli bořit nebo dokonce již bořili sny lepších zítřků. A nebylo nic nemožného -- lidé se semkli vždy, kdy pocítili nebezpečí od osob sledovaných a vykázaných za bránu tehdejšího ráje. Stávalo se, stává a stávat bude, že partajní milci dostávali prebendy i v případě různých selhání -- krádeže, zpronevěry, prokazatelná pitomost, alkoholismus vyššího stupně. Nu což, dáme mu šanci -- kradl, půjde nám pracovat do revizní komise, chlastá, nebude generální ředitel, ale ředitel malého podniku nezávislém na plánování. Selhal v bance, pověříme ho vedením Tuzexu. A dnes? Ministr obrany a války na baterky, ředitel letecké dopravy na baterky, manažer na baterky -- a co má být?! Denně přece vidíme dubohlavé společnosti, i státně řízené a dotované podniky a instituce, v nich pak neřády usazené v hnízdech vystlaných pokorou a prdelolezectvím a nikdo s nimi nepohne -- mají fleky zaručeny povahovým rysem ku zvracení.

Jen zdánlivě s tím vším nesouvisí hospodská lidová tvorba: Na dluh dáváme osobám nad osmdesát let v doprovodu obou rodičů.

Šedesátá léta nechala lidičky v republice od strachu vydechnout. Divadélka malých forem vzkvétala, básníci básnili, prozaici se pouštěli na půdu zakázanou, politikové slibovali maso v bohatém sortimentu, někdo vyjel i za zadrátovanou hranici, stavělo se, opravovaly chaty a chalupy; dostupný státní beton polykaly soukromé stavby. Voják se stará, voják má, pravil kdosi moudrý, nu, staralo se všeobecně, loupilo a kradlo.

A přišel onen slavný a diskutovaný rok 68, někým zbožněný, skupinami adorovaný, jiným ovšem zatracovaný -- neboť u nás doma každý ví, co se mělo nebo mohlo udělat... ale tehdy za pecí vyčkával, až pomine nebezpečí. Zato pak razantně a revolučně běsnil.

Přijeli vojáci v hranatých železných maringotkách, jak pěl písničkář milovaný i nenáviděný všemi zatímními režimy, a hle, kdo včas nenamířil za kopečky ku svobodě a zbyl doma, musel počítat s lámáním na kolech pravdy -- kdo nám nesouhlasí s příjezdem spřátelených armád, ať se přihlásí. Přihlásilo se zanedbatelné promile občanů a život plynul vesele dál za veselé muziky a pracovního nasazení.

Popis kroniky normalizačního času je dostatečně znám, i když někteří kronikáři, potvory, zapomínají jisté indicie sepsat -- člověk nikdy neví, že? A ti mladí, kteří nebyli na světě zasvěceně blouzní v televizních pořadech, popisují hory papíru a papouškují zapsané či vyřčené tehdejšími nehrdiny. Veselme se radujme se, časy se nemění ani lidé v nich.

Porevoluční ples mrtvých duší ukazuje, jak hluboce zakořeněna je v nás nechuť přinášet jakoukoli oběť, pokud není pokus o kus pravdy dobře honorován. A jsme svědky, jak včerejší estéti naříkající na normalizační poměry drtící kulturu dnes krákorají z obrazovek nehorázné pitomosti, ty pitomosti obhajují a povyšují na jakousi potřebnou závislost našeho kritického diváka. Nu což, zažili jsme dosti a divit se takové maličkosti, že každý potřebuje peníze, zprvu málo, pak víc, pak nejvíc -- k čemu by to vedlo. Snad by kdosi řekl, hele ho, mamlase, závidí!

Veselme se, radujme se, kádrováctví nevyhyne. Příkladů máme bezpočet. Odbočka: budoucí premiér se prý zapletl s poslankyní. Otázka: neobjednal si to? Proč: protože je nevýrazný i s gulami.

Proboha, čím se to živíme? Co nás zajímá? Žereme zelený maso, vejce s červama, jezdíme po komunikacích připomínající tankodromy, přihlížíme korupci ve státních organizacích, necháme se opíjet rohlíkem o nedostupnosti zlodějských es, která unikla ze země bájného praotce Čecha, který, jak říkají cynici, byl líný na krok a proto se zastavil na kopečku Říp a dál objevovat pro lid rajské zahrady se mu nechtělo. Farmaceutické firmy pro nás vyrábějí potřebné i nepotřebné jedy, žijeme ve městech, v těsné blízkosti nebezpečných chemiček, čučíme na díry v zemi po velkolomech, jsme hluší k významnému devastování matičky země -- všechno vytěžit, prodat, zbohatnou hned a okamžitě!

Veselme se, radujme se: očekávejme pomoc EU, mysleme na rytíře ukryté a pochrupující v Blaníku a opájejme se vlastní červí důležitostí. A chechtejme se druhým, propíraným ve špinavých tiskovinách. Poručníci a kádrováci nás odmění. Jak? Můžeme vylézt na horu Marnosti bez obav z následků a zavolat: Bože, kam si nás to zasadil?! A odpověď možná bude znít: Přestaňte se litovat a občas otevřete huby hlasitěji, kdybych se měl každým zabývat jako vámi, holenkové, přestane se točit svět.

Na počátku známá cesta kolem světa: Budapešť, Bukurešť -- svět cestování se rozšířil, ale malost ducha u nás doma ostala. Poručníci a kádrováci nás svírají v náručí a zpívají nám ukolébavku: spi, vole, spi, zavři hubu i oči svý...

                 
Obsah vydání       25. 8. 2006
27. 8. 2006 Vynalezla irská technologická firma energetické perpetuum mobile?
27. 8. 2006 Test logického myšlení Bohumil  Kartous
26. 8. 2006 Inspirující salto mortale Lubomír  Novotný
25. 8. 2006 Soud ho shledal nevinným, bude však stejně deportován do Alžírska, kde může být mučen
26. 8. 2006 Americký podnikatel obžalován za šíření televize organizace Hizbullah v New Yorku
26. 8. 2006 Většina Izraelců "chce, aby Olmert odešel"
25. 8. 2006 Mohou evropská vojska stabilizovat Blízký východ? Josef  Brož
25. 8. 2006 Opravdu může za všechny problémy v ČT David Borek? Jan  Richter
25. 8. 2006 Sprostota a bezohlednost Českých médií - normální češství? Jan  Čulík
25. 8. 2006 Mezi židlemi aneb hra na černocha Alex  Koenigsmark
25. 8. 2006 To, co si normální Češi myslí, nikdo neví Milan  Valach
25. 8. 2006 Lži jsou standardní metodou práce PR Štěpán  Kotrba
25. 8. 2006 Odpovědi Zeno  Kaprál
26. 8. 2006 Letecká společnost Ryanair žaluje britskou vládu o 3,3 miliony liber za "bezpečnostní opatření"
26. 8. 2006 Jak Miroslav Kalousek chtěl zničit KDU-ČSL atd. Boris  Cvek
25. 8. 2006 Hořké konce pokryteckého antikomunismu Lubomír  Novotný
25. 8. 2006 Takže: ČSSD pohřbí vládu, která ještě není? Miloš  Dokulil
25. 8. 2006 Veselme se, radujme se, svět patří nám Václav  Dušek
25. 8. 2006 Plán digitalizace? Možná koncem roku Filip  Rožánek
25. 8. 2006 Osoba blízká, aneb arogantní nedůvěra Zdeněk  Bárta
24. 8. 2006 Mír je pro slabochy - skutečné vlády prodávají zbraně
25. 8. 2006 Lidé vítají zákaz kouření ve veřejných místnostech
24. 8. 2006 "Srbovi odborníci" podávají trestní oznámení na Respekt a Oživení Štěpán  Kotrba
24. 8. 2006 Protiraketová základna: Poslanec Jan Vidím (ODS) chlácholí veřejnost Jakub  Rolčík
25. 8. 2006 Záludnost referenda o protiraketové základně Milan  Valach
25. 8. 2006 Jsem proti základně. Jsem pro referendum
25. 8. 2006 Vydá se KDU-ČSL vstříc polibku smrti? Tomáš  Hudeček
24. 8. 2006 Nový Blízký východ nebude podle Bushova gusta
24. 8. 2006 Na pondělní tiskové konferenci se prezident Bush choval opravdu hloupě
24. 8. 2006 Léky a jejich úhrada Petr  Wagner
24. 8. 2006 Irak trochu inak Jaroslav  Drobný
24. 8. 2006 Komunisté proti srpnové invazi Pavel  Pečínka
23. 8. 2006 Obezita je nemoc Petr  Wagner
23. 8. 2006 Beneš a nenucená nadřazenost Martin  Škabraha
23. 8. 2006 Dobrý člověk stále žije -- Jan Špáta Martin  Štoll
23. 8. 2006 Kolem Kuby za 20 dní Lubomír  Molnár
23. 8. 2006 Člověk má přece právo být blbý Bohumil  Kartous
24. 8. 2006 Al Džazíra pět let po 11. září
6. 8. 2006 Hospodaření OSBL za červenec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

21. srpen 1968 RSS 2.0      Historie >
25. 8. 2006 Veselme se, radujme se, svět patří nám Václav  Dušek
24. 8. 2006 Spomienky Alexandera Dubčeka na 21. august   
24. 8. 2006 Slovensko: Hnus a hanba -- 21. august 2006 Jakub  Topol
21. 8. 2006 Nekulaté výročí invaze spojeneckých vojsk a Základna Vladislav  Černík
21. 8. 2006 Řím a SSSR Bohumír  Tichánek
10. 8. 2006 1968 Petr  Wagner
8. 8. 2006 Osmašedesátníci -- čest, nikoli cejch Lubomír  Novotný
7. 9. 2005 Některé skvrny na rudé košili jsou patrně neodstranitelné Karel  Dolejší
22. 8. 2005 O odvážných Polácích, flegmatických Češích a neutrálních Brazilcích Fabiano  Golgo
18. 8. 2005 Překvapivé paměti Čestmíra Císaře Jan  Čulík
11. 8. 2005 Pozvali jsme si v roce 1968 "spřátelená vojska" k okupaci sami? Jan  Polívka
30. 6. 2005 1968: Jak se nás komunisté báli Jan  Štěpánek
22. 11. 2004 Udalosti, ktoré zmenili pohľad na svet Michal  Barnovský
13. 9. 2004 Definitívny koniec československej jari Peter  Greguš
3. 9. 2004 Třeba uprostřed noci na opačný straně Zeměkoule Tomáš  Koloc