9. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 5. 2006

Prověrku na vnitru?

Nemám osobně důvod sympatizovat s příslušníky České policie, spíše naopak. Viděl jsem dokonce kamarády poznamenané jejich "péčí" o zákonnost při zcela nenásilných akcích. Když jsem si však přečetl prohlášení Strany zelených nazvané "Potřebujeme policii, které můžeme věřit", napadly mě okamžitě výhrady.

Před pár lety, když jsem usedal za volant při řidičské zkoušce, komisař dopravního inspektorátu na zadním sedadle otevřel mé papíry a ironicky prohlásil: "Á, filozof!" Krátce poté jsem byl nucen vyslechnout dlouhou samolibou tirádu o tom, že je vlastně jedno, jestli lidé čtou Platóna a Aristotela, nebo Stalina - prý každá doba sebou nese jiné pindy, člověk to musí zkousnout a hledět si svého... Zrudnul jsem vzteky a jízda se změnila v adrenalinový sport končící zabočením do jednosměrky. Nechci se vymlouvat, ale žvanění komisaře tehdy podstatně přispělo k tomu, že jsem zkoušku dělal napodruhé. Když o tom teď zpětně přemýšlím, nebyl to ten nejhorší způsob, jak nakouknout za oponu Policie ČR...

Vzpomínám také na to, jak jsem ještě v 90. letech po svém zmlácení tlupou ze Šlapanic (v té době hnízdo brněnských skinheadů) čekal na podání výpovědi na služebně v Běhounské. Bylo vpravdě surreálným zážitkem vidět dva dohola ostříhané řízky, jak listují Novým Zákonem. Pak jeden z nich zvedl telefon a zpovídal kohosi na druhém konci drátu. Zavěsil a pronesl ke kolegovi: "Další vloupačka - to mají tu svou zasranou demokracii". Vyšetřovatel byl ovšem korektní a evidentně ho mrzelo, že se nepokusím nastoupit do pracovní neschopnosti, protože jen to by mu umožnilo zahájit trestní stíhání pachatelů...

Proč tím vším obtěžuji: Nemám osobně důvod sympatizovat s příslušníky České policie, spíše naopak. Viděl jsem dokonce kamarády poznamenané jejich "péčí" o zákonnost při zcela nenásilných akcích. Když jsem si však přečetl prohlášení Strany zelených nazvané "Potřebujeme policii, které můžeme věřit", napadly mě okamžitě výhrady. Zaprvé, reformu policie určitě potřebujeme, ale systémovou, při níž personální otázky leží až v druhém plánu; zadruhé, policie už během pár let zmlátila jak Stanislava Pence, který mi zprávu poslal, tak Kateřinu Jacques, takže by se oběma mělo dostat zadostiučinění, ale o nestrannosti jejich pohledu na věc bych měl jisté pochybnosti; zatřetí, politické kampaně se vždy nejlépe vedou proti konkrétním osobám - v tomto případě proti ministru Bublanovi a šéfovi inspekce Borníkovi (jichž se tímto nezastávám) - a nikoli ve jménu abstraktních, emocionálně nepříliš působivých systémových řešení.

"Cestou, jak vrátit postupně důvěru veřejnosti v policii, je provést důslednou prověrku mravní integrity a profesionální vybavenosti policistů, především řídících pracovníků a povolat do řídících funkcí bezúhonné pracovníky, kteří nejsou spojeni s předlistopadovou SNB. Je nutné předložit nový model fungování moderního policejního sboru, který bude sloužit primárně k ochraně zdraví a životů občanů a k prevenci, nikoli represi", cituje prohlášení Zelených předsedu strany Martina Bursíka. Přiznám se, že první věta mě značně znepokojuje. Řeči o spojení určitých osob v policii s předlistopadovým Sborem národní bezpečnosti jsou pro mě znamením toho, že se celá záležitost kolem zbití Kateřiny Jacques postupně vřazuje do kontextu probíhajícího antikomunistického honu na čarodějnice, který nepovažuji za záruku kvality případných změn, ba spíše naopak. Tak jako dejme tomu v případě kontroly obchodu se zbraněmi, ani zde totiž vyřazení osob spojených s minulým režimem automaticky nezmění pravidla hry, ale může vést prostě jen k tomu, že zneužívání moci bude prováděno jinými a jinak. Kromě toho je soustředění pozornosti na několik konkrétních osob schopno přitáhnout pozornost veřejnosti výhradně k personálním opatřením, která lze provést ze všeho nejsnáze a - pozorujeme-li reakce premiéra - mohou být v rámci předvolební kampaně provedena římskou formou decimace ("vinnej, nevinnej, však on si to pánbu srovná...").

A ještě jedna věc mě znepokojuje: Mám sice jistou zběžnou představu o tom, jak lze asi nestranně zhodnotit profesionální schopnosti příslušníků policie, ale naprosto netuším, jak změřit jejich mravní integritu. Jak se to udělá? Podle toho, zda sloužili za minulého režimu? Ale co když skutečně neudělali nic špatného? Nebo - měli by policisté před případnou prověrkou (protentokrát, místo Stalina) memorovat Listinu základních práv a svobod, případně výše zmíněný Nový Zákon? Z jistého pohledu je možná skutečně jedno, jestli policisté čtou a memorují Stalina, Aristotela, Poppera nebo Rawlse - pokud něco čtou proto, že to číst musejí, aniž by viděli reálný přínos pro svou práci. Tihle lidé stejně jako všichni ostatní žijí v zemi, kde se každých dvacet let vše obrátí naruby - a jsou bohužel zvyklí dělat, co se jim zrovna přikáže, bez hlubšího přesvědčení. Nesouhlasím s nimi, ale neznám je, abych je soudil. Policejního sboru tvořeného Mirky Dušíny se zřejmě nedočkáme. Kolik je v tom dnešním těch, kteří po třiceti letech služby dokáží české demokracii spíše prospět než škodit? Nevím. A o jejich mravní integritě možná něco tuší jejich zpovědník, mají-li jakého; jenže ten, jak známo, je vázán zpovědním tajemstvím a ani mě, ani pracovníkovi ministerstva vnitra by neměl sdělit, co se dozvěděl...

K požadovaným změnám na vnitru mám dvě poznámky, přičemž v té první pouze zopakuji, co už jsem jednou napsal. Inspekce ministerstva vnitra by měla být nahrazena nezávislým orgánem typu britské Nezávislé komise pro vyšetřování stížností na policii, protože jen tak bude zajištěno jednak řádné vyšetření stížností občanů, jednak rezistence vůči objednávkám exekutivy na ohledně padání hlav. Máme již Nejvyšší kontrolní úřad a máme ombudsmana, jejich nezávislost nikdo nezpochybňuje - neměl by tedy být problém zřídit další instituci tohoto druhu.

Zadruhé: Úcta policistů k občanům bude zaručena nikoli po prozkoumání jejich mravní integrity, ale pouze tehdy, pokud budou vědět, že je koneckonců v jejich vlastním zájmu postupovat zmíněným způsobem. Toho se samozřejmě nedosáhne snadno. Kromě trestání prohřešků je třeba i pozitivní motivace. Jednou z možností je mimo jiné položit důraz na human rights training - podle tvrzení bývalého policejního důstojníka pracujícího nyní pro Mezinárodní sekretariát Amnesty International, od nějž jsem před třemi lety získal zběžné informace o tomto know-how, rutinní součást výcviku britské policie. Cílem tréninku není memorování kanonických textů, ale naopak předání dovedností, které v konkrétních praktických situacích prostřednictvím tlumení prevence či tlumení probíhajícího konfliktu skutečně zefektivňuje policejní práci. Zkušenosti britských policistů a jejich vysoký kredit u tamní veřejnosti hovoří jasně - a bezpochyby se o tyto zkušenosti rádi podělí. (Poznámka na okraj: Česká Amnesty International podobný trénink nezajišťuje, nemá pro to personální kapacity.)

Zmíněná opatření, pokud věci trochu rozumím, by mohla postupně přinést potřebné změny ve fungování Policie ČR - spíše než personálně zahrocená a ve svém důsledku (třeba nezáměrně) do kontextu antikomunistické štvanice vplouvající kampaň Strany zelených. Ta totiž může skončit na půli cesty, odvoláním několika konkrétních osob -- a to ještě ne vždy těch, které si to skutečně zasluhují.

Nevěřím, že právě to by Zeleným stačilo k tomu, aby prostě jen demonstrovali svůj rostoucí politický vliv.

autor je bývalý spolupracovník brněnské pobočky Hnutí Duha a nyní spolupracovník české pobočky Amnesty International

                 
Obsah vydání       9. 5. 2006
9. 5. 2006 Prověrku na vnitru? Karel  Dolejší
8. 5. 2006 Strana zelených: potřebujeme policii, které můžeme věřit
9. 5. 2006 Případ Jacques, Paroubek a Czechtek 2005 Jan  Zeman
9. 5. 2006 Michael  Marčák
9. 5. 2006 Úmluva vlád ČSR a SSSR o spojenectví proti fašismu a vzniku Svobodovy armády Štěpán  Kotrba
9. 5. 2006 Restauracím a jídelnám Marcela  Gunázerová
9. 5. 2006 Policejní zmlácení paní vrchní ředitelky Petr  Kužvart
9. 5. 2006 Ukrajina: Nejen staří banderovci, ale i současný antisemitismus Karel  Dolejší
9. 5. 2006 Blair: Kdybych měl říct, kdy odejdu, ochromilo by to vládu
9. 5. 2006 Parodie na maturitu IV Jiří  Kratochvíl
9. 5. 2006 Otazníky kolem státních maturit a CERMATu Radek  Sárközi
9. 5. 2006 Michael  Marčák
9. 5. 2006 Neprofesionalita v řízení státu Stanislav  Huml
9. 5. 2006 Faethónova pouť Boris  Cvek
9. 5. 2006 Greenpeace se veřejné diskusi nebrání Jan  Piňos
9. 5. 2006 Mé námitky proti Greenpeace Ivan  Brezina
9. 5. 2006 Nazelenalé uzenky, tráva a bývalý prezident Štěpán  Kotrba
9. 5. 2006 Neobyčejně šťastná rehabilitace Vítkova i generála Eliáše Ladislav  Žák
5. 5. 2006 Přehled čísel týkajících se vlivu radiace na člověka Vladimír  Wagner
9. 5. 2006 Zrušení komunistů nemusí přinést kýžený výsledek Vít  Horák
9. 5. 2006 Michael  Marčák
9. 5. 2006 Sarkozy: nový francouzský premiér?
9. 5. 2006 Zóna Lukáš  Nozar
9. 5. 2006 Ruptura duše Irena  Zítková
9. 5. 2006 Obmedzená sloboda v semiperiférnom štáte Marcel  Mojžiš
9. 5. 2006 Nikotin nezpůsobuje rakovinu Tomáš  Krček
9. 5. 2006 Čína není Ježíšek Milan  Černý
9. 5. 2006 My nic, to jen naši vynálezci
8. 5. 2006 Digitální televize: Budou vás nutit dívat se na reklamy
9. 5. 2006 Juščenko chce uznat banderovce za účastníky Velké vlastenecké války Stanislav  Kliment
8. 5. 2006 Komunální úřady investovaly více než 700 milionů liber do mezinárodního obchodu se zbraněmi
8. 5. 2006 Humanitární pracovníci zneužívají nezletilé dívky pro sex
8. 5. 2006 Kouření konopí zřejmě zvyšuje pravděpodobnost duševních chorob Jan  Čulík
8. 5. 2006 Nezávislá závislost na marihuaně Štěpán  Kotrba
6. 5. 2006 Kultura úvěrové zadluženosti vede k rekordnímu počtu osobních bankrotů
5. 5. 2006 Afrika a její "čínská budoucnost" Mesfin  Gedlu
5. 5. 2006 Ženská práva jsou lidská práva Věra  Říhová
9. 5. 2006 Za co a s kým jsme bojovali
9. 5. 2006 Target -- Prague, Czech: Jak Američané bombardovali Prahu Štěpán  Kotrba
9. 5. 2006 Smutný osud bombardovaného "rodinného stříbra"
9. 5. 2006 Děň Pobědy Štěpán  Kotrba
22. 11. 2003 Adresy redakce
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006

Zelení RSS 2.0      Historie >
9. 5. 2006 Prověrku na vnitru? Karel  Dolejší
9. 5. 2006 Mé námitky proti Greenpeace Ivan  Brezina
8. 5. 2006 Strana zelených: potřebujeme policii, které můžeme věřit   
2. 5. 2006 První máj a všechno to zločinné a zavrženíhodné Ladislav  Žák
26. 4. 2006 Vzdálené a blízké příbuzenstvo Strany zelených Pavel  Pečínka
26. 4. 2006 Zelené naděje, růžové sny Jiří  Kouda, Milena Geussová
26. 4. 2006 Zelení: Posun hodnot Oskar  Krejčí
26. 4. 2006 Zelení: Nahoru a dolů Igor  Záruba
26. 4. 2006 Předvolební průzkumy jako uzavřený koloběh manipulace Štěpán  Kotrba
21. 4. 2006 Zakážeme Přátele Země a Greenpeace? Ivan  Brezina
19. 4. 2006 Aprílová lež redakce Práva Štěpán  Kotrba
18. 4. 2006 Moralisté o korupci Ondřej  Slačálek
12. 4. 2006 Jak si kopnout do Ekologické daňové reformy, tentokrát zleva Michal  Brož
7. 4. 2006 Policejně evidovaní aktivisté Štěpán  Kotrba

Válka politiků, policajtů a tajných agentů o moc a o peníze RSS 2.0      Historie >
9. 5. 2006 Nazelenalé uzenky, tráva a bývalý prezident Štěpán  Kotrba
9. 5. 2006 Prověrku na vnitru? Karel  Dolejší
9. 5. 2006 Případ Jacques, Paroubek a Czechtek 2005 Jan  Zeman
9. 5. 2006 Policejní zmlácení paní vrchní ředitelky Petr  Kužvart
8. 5. 2006 Strana zelených: potřebujeme policii, které můžeme věřit   
6. 5. 2006 Politikové nepřípustně zasahují do případu Jacques   
6. 5. 2006 Štěpán Kotrba obviňuje Zelené ze zinscenování konfliktu Kateřiny Jacques s policií - a zároveň to popírá Karel  Dolejší
5. 5. 2006 Politická příživa Štěpán  Kotrba
5. 5. 2006 Jak Policie ČR beztrestně porušuje zákony   
4. 5. 2006 ČT1: Události, komentáře policejního prezidenta Husáka Štěpán  Kotrba
4. 5. 2006 "Wolf": Jak jsem podával vysvětlení inspekci ministerstva vnitra Michal "Wolf" Vlk
4. 5. 2006 V Policii ČR vládne šikana a loajalita Stanislav  Huml
4. 5. 2006 Politická příživa Štěpán  Kotrba
4. 5. 2006 Šéf pražské uniformované policie Zdeňka Bezouška - pravda a nic než pravda...   
4. 5. 2006 Hledáme další foto a videozáznamy incidentu