26. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 4. 2006

SONDA EKONOMA

Předvolební průzkumy jako uzavřený koloběh manipulace

Měsíc před volbami se jasně ukazuje naprostá iracionalita průzkumů veřejného mínění a manipulativnost jejich mediální prezentace. Politickým komentátorům dávají abstraktní čísla, odcizená svému reálnému obsahu, dlouhodobě možnost dalekosáhlých spekulací a nátlaku na reakce v mediální prezentaci politiků, což zacykluje spirálu předvolební lži.

Vážná podezření z koruptivního ovlivnění průzkumů, vyslovená nyní některými politiky a dlouhodobě v zákulisí probíraná skeptickými analytiky, spolu s dlouhodobými chybami, které se prokazují už patnáct let při každých volbách, staví sociology do role cikánek, které vám budou hádat z ruky. Budete šťastní, ale manželka vás opustí s jiným. Tak vypadá výzkum veřejného mínění. Zveřejněná data nejsou faktickými čísly, ale jsou přepočítaná, převážená. Tak, aby dopočetla to, jak se konkrétní respondenti odchylují od "průměrného voliče". Z ekonomických důvodů volený vzorek přibližně jednoho tisíce respondentů neumožňuje menší statistickou odchylku, než plus minus 3 %. Což už mediální interpretace výsledků téměř nikdy nezmiňuje...

psáno pro týdeník Ekonom ZDE

Znehodnocení nastává zejména u konkretizace preferencí pro jednotlivé kraje, kde se tímpádem dopočítává matematicky hlasování vzorku stovky lidí. To samo o sobě zvětšuje chybovost.

Rozdíl mezi sympatií, preferencemi a volební prognózou jsou pro laiky nerozeznatelné. Jak upozorňují sami sociologové, odpovídají občané na různé otázky, a fakt, že metodika průzkumů není jednotná, znemožňuje komparaci. Zatímco prognóza očišťuje data od nevoličů a nerozhodnutých, preference je obsahují. Žádná z "renomovaných" agentur doposud také nezohlednila a nezveřejnila odchylky v předvolebním chování části cílových skupin okrajových a zejména levicových stran, kde respondenti nechtějí říct pravdu o tom, čí volební lístek hodí za půl roku do urny. Zvlášť starší generace je ještě dodnes traumatizována událostmi před patnácti lety a odmítá komukoliv přiznat, že bude volit konzervativní levici -- komunisty i mediálně bičované sociální demokraty. Psychologický výzkum zná slangový termín lžiskóre, jako verifikaci věrohodnosti odpovědí respondenta na ostatní otázky dotazníku. Cynický vtip říká, že kdo odpoví v dotazníku na otázku "onanoval jste někdy?" záporně, onanuje dodnes. Výzkumy agentur mají už po několik volebních period největší zápornou odchylku , což jsou i ty nepřiznané odpovědi, právě u KSČM a ČSSD. Ve volbách 2002 obdržela ČSSD 30,2% hlasů, přesto jí ještě v posledních průzkumech agentury přisuzovaly 22-26 procent. KSČM byla v roce 2002 svorně všemi agenturami podhodnocena o 4%. Oproti tomu ODS tehdy agentura Factum prorokovala 31,4%, strana získala ale pouze 24,5%. Představy o úspěchu Koalice (KDU-ČSL a US-DEU) byly v agentuře Factum nadhodnoceny až o 5%. Ještě drastičtější disproporce nastaly ihned po volbách.

Srovnání dlouhodobých trendů ukazuje, že stávající průzkumy mají překvapující podobnost chování sympatizantů jednotlivých stran při odpovědích na otázky, koho by volili - s průběhem křivek průzkumů a voleb v minulosti už proběhlých. Už patnáct let vykazuje nejsilnější pravicová strana ODS trvalý pokles, přerušený pouze "sarajevskou" a "grosovsko-špidlovskou" krizí. ČSSD jako vládní strana vykazuje dlouhodobě periodické období očekávané a plánované "nepopularity" uprostřed volebního období, střídané "neočekávanými" a "překvapivými" úspěchy u voleb. Pokud silničáře zima překvapuje každý rok, jako by nevěděli, že bude sněžit, vypovídá to o jejich inteligenci dostatečně.

Extrapolace výsledků už proběhlých voleb do podoby volebního výsledku pro parlamentní volby roku 2006 dává dvě vysvětlení faktu podobnosti průběhu křivek s již minulými předvolebními obdobími. První spekulativní tezí je, že voliči jednotlivých stran jsou daleko konzervativnější, než si myslí sociologové, politici i média, a projevují své sympatie stále dle stejného vzorce. Pak jsou předvolební plakátové, billboardové a televizní kampaně jen zbytečným mediálním divadlem a mrháním penězi. O budoucích výsledcích voleb vypovídají dlouhodobé ekonomické a sociální trendy. Tento názor zastával prognostik a ekonom Miloš Zeman spolu s ideálním modelem třech "produktových" S-křivek vládních politik. Ty oscilují na ose dlouhých vln inovativních cyklů na základě Schumpetrovy teorie hierarchické soustavy hospodářských cyklů ("Business Cycles", 1939). Nosná "dlouhá" Kondratěvova vlna je inovativní konstanta , neovlivnitelná lokální politikou. Je to křivka dlouhodobého charakteru, odvinutá dnes od globálního pokroku daného rozvojem informačních technologií, fyziky plazmatu a nanotechnologií. Ovlivnitelná pouze globálními investicemi. Předchozí vlna byla započata Edisonem. Jedna s-křivka ukazuje (makro)ekonomickou "akci" -- samotný "produkt" politiky v podobě objemů veřejných investic do fixního kapitálu uvnitř volebního období, druhá její "mediálně produktový otisk", interpretovaný rozvojem nebo útlumem ekonomiky spolu s mediálním ohlasem. Třetí je konkrétním "otiskem v paměti voliče" -- součetem individuálních sympatií dle jemu viditelných výsledků ekonomiky (životní úroveň jedince -- laické hodnocení politik). Vzdálenost jedné křivky od druhé pak ukazuje časový posun vnímání politiky u investičního analytika, obchodníka či novináře a spotřebitele - občana. Výsledek protnutí křivek kdekoliv na vodorovné časové ose termínem voleb by měl předvídat voličovu sumární interpretaci dějů při rozhodování u volební urny. I tak se mohou rodit výsledky voleb.

Model tří S-křivek

A ekonomický výsledek vložené investice
B přidaná "virtuální" hodnota - výsledek mediální prezentace politiky
C teoretický maximální zisk voličů odvozený od politického programu, respektujícího zájmy předem definovaného segmentu voličů na Gaussově křivce
D hardcore voličů
E mandatorní výdaje rozpočtu
F faktická možnost ovlivnit politiku
1 s-křivka investice veřejných prostředků
2 s-křivka výkonu ekonomiky
3 s-křivka hodnocení politiky
0 základ pohybu - nosná cyklická vlna -- konstanta ovlivnitelná pouze globální politikou

Druhé spekulativní vysvětlení je, že někdo v zákulisí agentur setrvale zadává do dat korektivní koeficienty a modelovací algoritmy dle projektovaného cíle a koriguje tak faktické výsledky terénního průzkumu podobně, jako pohyb cen spekulativními nákupy a prodeji při burzovní spekulaci. Záměrně neočišťuje data od manipulací jiných. U jedněch "hraje" vzestup a u druhých pád. Média jsou pak následným nosičem manipulativního znejistění a meziměsíční poklesy a vzestupy preferencí u agentur, které si nemohou dovolit příliš velkou odchylku od trendů konkurence, jsou jen umělou kolektivní "přetlačovací" hrou. Zacyklující jednak faktické výsledky, následně jejich v různou dobu zveřejněné vážené hodnoty a konečně i důsledky následného manipulativního mediálního komentovaní takto abstrahovaných, už ale bezobsažných čísel.. A výsledek? Jako v byznysu: kdo bude investovat do firmy, o níž se bude dozvídat to špatné na první straně deníků a to dobré vůbec ne, nebo na páté straně a ještě doprovozené jízlivým komentářem "nezávislého" komentátora? Kdo bude volit stranu, jejíž preference po dva měsíce klesají u všech "nezávislých" agentur? Část společnosti je už patnáct let přesvědčována, že jen "úspěch" se počítá -- za jakoukoliv cenu.

Pokračování příště

První díl článku vyjde ve zkrácené verzi příští čtvrtek v týdeníku Ekonom. Další díl pak vyjde o týden později.

                 
Obsah vydání       26. 4. 2006
26. 4. 2006 Státní úředníci si určují, s kým budou diskutovat v televizi, a ČT je poslouchá!
26. 4. 2006 Měla by britská vojska zůstat v Iráku?
26. 4. 2006 Evropské "dohnat a předehnat" v kontextu íránské krize Karel  Dolejší
26. 4. 2006 Kořistka: "ODS zadržuje důkazy"
26. 4. 2006 Chtíč ženy přitahuje Jiří  Drašnar
26. 4. 2006 ■ ■ ■ Jan Katolista Turkyně
26. 4. 2006 Ministr vnitra Clarke propustil 1000 zahraničních zločinců
26. 4. 2006 Afrodisiakum moci?
26. 4. 2006 Vzdálené a blízké příbuzenstvo Strany zelených Pavel  Pečínka
26. 4. 2006 Zelené naděje, růžové sny Jiří  Kouda, Milena  Geussová
26. 4. 2006 Zelení: Posun hodnot Oskar  Krejčí
26. 4. 2006 Zelení: Nahoru a dolů Igor  Záruba
26. 4. 2006 Předvolební průzkumy jako uzavřený koloběh manipulace Štěpán  Kotrba
26. 4. 2006 Straní Česká televize -- nebo jde spíše o pouhý šlendrián? Michal  Rusek
26. 4. 2006 Zákon nebo soudcovské uvážení? Stanislav  Křeček
26. 4. 2006 Transparency International kritizuje korupci i v Británii
26. 4. 2006 Dovolená ve "Slovenském ráji"
26. 4. 2006 Vy jste umělec, Vy jste se o svoji maminku mohl starat, my chodíme do práce! Jan  Paul
25. 4. 2006 Hledání alternativy - Tomás Hirsch v Praze
25. 4. 2006 ČT zavádějící divadýlko nezruší, protože by to vypadalo, jako že ustupuje Paroubkovi Jan  Čulík
26. 4. 2006 Muži mají větší plat než ženy v důsledku nabídky a poptávky
26. 4. 2006 Jsou ženy opravdu neschopné? Darina  Martykánová
26. 4. 2006 Vagína místo rudé knížky? Jiří  Škuba
26. 4. 2006 Více žen do politiky!? ANO!!! Olga Anna Sedláčková
26. 4. 2006 Kdo má problém s preferenčními hlasy? Jan  Hošek
26. 4. 2006 Kolik stojí demokracie? Jan  Klusáček
26. 4. 2006 Ochuzený uran v Iráku - nedůvěryhodný článek Miroslav  Šuta
25. 4. 2006 Čtveráctví jménem republiky Jiří  Vančura
24. 4. 2006 Ženy jsou na nižším stupni vývoje Štefan  Švec
25. 4. 2006 Nejkonvenčnější střední proud Darina  Martykánová
25. 4. 2006 Vesmír, člověk - velké neznámé Miroslav  Vejlupek
25. 4. 2006 Nechápou, proč se těch pár evropských studentů pořád ptá: "A proč?" Michael  Kaethler
25. 4. 2006 They can't seem to figure out why the few European students here always ask "Why?" Michael  Kaethler
12. 4. 2006 Hospodaření OSBL za únor a březen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Zelení RSS 2.0      Historie >
26. 4. 2006 Vzdálené a blízké příbuzenstvo Strany zelených Pavel  Pečínka
26. 4. 2006 Zelené naděje, růžové sny Jiří  Kouda, Milena Geussová
26. 4. 2006 Zelení: Posun hodnot Oskar  Krejčí
26. 4. 2006 Zelení: Nahoru a dolů Igor  Záruba
26. 4. 2006 Předvolební průzkumy jako uzavřený koloběh manipulace Štěpán  Kotrba
21. 4. 2006 Zakážeme Přátele Země a Greenpeace? Ivan  Brezina
19. 4. 2006 Aprílová lež redakce Práva Štěpán  Kotrba
18. 4. 2006 Moralisté o korupci Ondřej  Slačálek
12. 4. 2006 Jak si kopnout do Ekologické daňové reformy, tentokrát zleva Michal  Brož
7. 4. 2006 Policejně evidovaní aktivisté Štěpán  Kotrba
5. 4. 2006 Zelený postmaterialismus jako hit sezóny Pavel  Pečínka
5. 4. 2006 Oddělit mezi nevládkami "zrno od plev" Ivan  Brezina
31. 3. 2006 Zelení: Pro osvěžení paměti Pavel  Pečínka
21. 3. 2006 Strana zelených: příčiny úspěchu a perspektivy