5. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 5. 2006

Ženská práva jsou lidská práva

V dětství jsem vyrůstala mezi chlapci a "přirozeně" jsem s nimi hrála fotbal až do doby, nežli mi to zakázala soudružka pionýrská vedoucí s odůvodněním : "Nemůžeš hrát kopanou, protože nemáš pindíka."

"Ženská práva jsou lidská práva", píše Martin Škabraha. Ještě nikdy jsem nečetla ani neslyšela od muže tak vyvážený a pravdivý pohled bez předsudků, mýtů, bez povýšenosti a bez frustrace. Pokud bude takových mužů jako je pan Škabraha přibývat, máme všichni naději, že se jednou zase domluvíme. Diskriminace žen není jediná diskriminace v naší zemi, kde jsou lidská práva běžně porušována. Ale je zase před volbami a opět hovoříme o tom, proč je na kandidátkách tak málo žen. Opět hledáme důvody v nějaké "přirozenosti". Marně. Diskriminace je příliš viditelná a v dnešní době není ničím obhajitelná.

Nikdy jsem nedokázala pochopit obhajovací důvody ženské diskriminace, protože rozpor v důvodech je nepochopitelný. Jeden příklad za všechny :

a) Žena nikdy nemůže být šéfkuchařem, protože neumí vařit.

b) Doma musí vařit žena, protože je pečovatelka. Domácí práce jsou ženské práce, a protože láska prochází žaludkem, musí si žena muže udržet dobrým jídlem.

V mateřských školkách a školních kuchyních jsou a byly vedoucími pouze ženy. V socialismu činil rozdíl v platu soudruha šéfkuchaře se 6 podřízenými v podniku RAJ a soudružky vedoucí ve školní jídelně též se 6 podřízenými 100:30 . Výplatní pásky jsem tehdy viděla na vlastní oči. Názor ať si každý udělá sám.

Musíme ale uznat, že společnost se pozvolna mění k lepšímu, názory na obou stranách se obrušují, lépe vstřebávají, tolerance přibývá a předsudků ubývá. Stále více lidí si uvědomuje vzájemnou potřebnost. Například v podnikatelské sféře začínají majitelé firem dávat přednost ženám s nižšími mzdovými požadavky před finančně náročnými muži. Dobrá účetní zpracuje daňové přiznání za 1/3 nákladů daňového poradce.

Proč se ženy smiřují s nižším mzdovým ohodnocením ? Protože nesou na svých bedrech odpovědnost za výživu a výchovu dětí a to v některých úplných i v neúplných rodinách.

Je málo mužů, kteří sami uživí celou rodinu, zajistí ji důstojné bydlení, vzdělání dětí, kulturu, sport a další. Moje babička kdysi říkávala, že rozdíl mezi ženou a mužem je pouze v tom, že žena je ochotná obětovat cokoliv pro své děti, zatímco muž je ochoten obětovat své děti pro cokoliv.

Přirozenost ? Nikoliv. Nevím, jak to bylo kdysi, ale jsem ráda, že to dnes není pravda. Muž, který s budoucí matkou prožívá společné těhotenství a je přítomen u porodu, se o své děti většinou stará se stejnou láskou a odpovědností jako matka.

Můj manžel sáhl na kočárek jenom tehdy, pokud si byl jistý, že ho nikdo nevidí, dnes už na ulici běžně potkáváme muže s kočárkem a jsou na to ještě hrdí.

Zato mnohé ženy své mateřství obětují, protože bez pomocnice v domácnosti se kariéra zvládnout nedá. Žádná pohlavní přirozenost, ale svobodné rozhodnutí svobodných lidí. Nabídka a poptávka je ovlivněna dobou a stavem společnosti. A také vyspělostí techniky.

Od doby mládí mé babičky se toho změnilo tolik, že si na životní změny musíme neustále zvykat. Jeden příklad za všechny: zatímco babička mi vypravovala, jaké to bylo, když se místo porodní báby objevil první gynekolog a kolik žen dostalo doma výprask od manžela, který se nehodlal o vagínu své ženy dělit s cizím chlapem, neboť pouze manžel a porodní bába měli od Boha právo na něco, o čem se nahlas nemluví a ani to nemělo jméno, já jsem své dceři vypravovala, jaký to byl pocit, když se v čekárně gynekologa objevil první muž.

Můj syn už chodil se svou přítelkyní na gynekologii rád a na těhotenský ultrazvuk se vždycky těšil. Na jeho vztahu k dceři je to také vidět. Takže, jaká ženská a mužská přirozenost?

Trochu jsem to vzájemné hádání odlehčila, ale tak úsměvné to opravdu pokaždé není. Samozřejmě, že jsme od přírody odlišní, ale já osobně zastávám názor, že je to proto, abychom se vzájemně doplňovali, a nikoliv proto, abychom se proti sobě poštvávali a dokazovali si, kdo z nás je biologicky na vyšší úrovni.

Všichni máme své přednosti i své chyby. A tvrzení, že muži jsou takoví a ženy makové, považuji za absolutní hloupost. Pochopili to dokonce i komunisté, kteří dělili občany -- tedy muže i ženy do 3 kategorií : dělnictvo, rolnictvo a pracující inteligenci.

Myslela jsem si, že už budeme podobných praktik ušetřeni, ale právě dnes jsem se přesvědčila o své naivitě díky Magazínu MF Dnes a jeho anketě "Česká žena 2006" . Článek hodný nového kabátu převrácené komunistické ideologie.

Budeme nyní dělit ženy na hospodyně, matky, dobrodružky, manažerky a milenky? Inteligence žen je v článku zesměšněna, celé téma odpovídá lidovecké a odésácké ideologii dostat ženy zpátky k plotně a ponechat malé procento výjimek, aby nikdo nemohl mluvit o diskriminaci.

Přesně tohle je způsob "rudých knížek", neboť i komunisté měli své nestraníky ve vedoucích funkcích, kteří sloužili jako příklady o nepravdivosti kádrové stranické politiky.

Zapojení žen do výrobního procesu, do vzdělávání a společenského dění není výmyslem zoufalých feministek, ale nutným vývojem každé modernizující se společnosti. Feministky poukazují na nejhorší problémy společnosti, hledají nová řešení a razí nové cesty někdy pozitivní, jindy negativní.

České odmítání feministického hnutí v jakékoliv formě je vzácně shodné u většiny žen i mužů, západní způsob singl života není zrovna to pravé ořechové do českých luhů a hájů.

To, že dnes mnozí lidé odmítají uzavírat manželství má jiné důvody, nežli je touha po samotě. Platí to především o osamělých rodičích, nikoli pouze matek, o jejichž nezodpovědnosti hovoří senátor za ODS Jaroslav Kubera.

V průběhu 19. století se společnost začala rozpadat na stále menší skupiny zájmové, politické, majetkové, vzdělanostní a tyto skupiny se až k dnešní době neustále mění. Nikdo nemá jistotu celoživotního společenského postavení, společenské vzory se neustále střídají, rodí se nové ideologie a staré se zavrhují.

Stále více záleží na každém jednotlivci, jak se se svým životem vypořádá. Individualismus má také své pevné místo a to i v dobách silně kolektivizačních a totalitních. Z této pozice nelze hovořit o pevné struktuře jednotlivých skupin, natož takových celků jako jsou ženy a muži. Jediné, co z pohlavního rozlišení zůstává naprosto jisté, je biologická úloha rozmnožovací.

Snadno se uvěří falešným mýtům o přirozenosti, jsou-li nám od narození vtloukány do hlavy formou : Máš dělohu -- penis, musíš dělat to či ono. Veškeré problémy dělené na ženské a mužské jsou uměle vytvořené a odvádějí pozornost od skutečných problémů dnešní společnosti.

Ještě jedno odlehčení si dovolím. V dětství jsem vyrůstala mezi chlapci a "přirozeně" jsem s nimi hrála fotbal až do doby, nežli mi to zakázala soudružka pionýrská vedoucí s odůvodněním : "Nemůžeš hrát kopanou, protože nemáš pindíka."

Opravdu velmi dlouho jsem nemohla přijít na to (bylo mi 8 let), k čemu klukům při fotbale pindík je, myslela jsme si do té doby, že na kopanou potřebuji dobré nohy. Znovu hrát jsem se odvážila, až když mi kluci odpřísáhli, že je soužka blbá.

Přestala jsem hrát až v době, když jsem se byla podívat na jedno z prvních utkání ženského fotbalu a zjistila jsem, že diváci nepřišli hráčkám fandit, ale přišli se pobavit nad těmi "mužatkami", urážet je, zesměšňovat a ponižovat je. Dodnes si pamatuji, jak strašně mě to bolelo.

Najdeme zase někdy společnou řeč nebo budeme do nekonečna trvat na svém přesvědčení, že s těmi druhými se nedá mluvit ?

* * *
Ani panu Marešovi bych nepřála nést tíhu posměšků, urážet, ponižování a snahy o převýchovu, když se dítě "nepovede" a je odlišné. Nemluvím nyní o homosexualitě, ale o vrozeném talentu pro určité činnosti. O klukovi, který si nechce hrát s autíčky a kladívko je pro něho nebezpečný nástroj. O holčičce, která dává přednost tátově dílně před panenkami.

Není pravda, že se ve společnosti lépe uplatní dívky, které umí rozebrat budíka. Naopak. Technicky a hlavně řemeslně nadané dívky čeká hodně těžký život a tvrdý boj za to, aby se mohly svobodně projevit. A to, bohužel, i dnes.

Přesto, že si právě v dnešní době mnoho žen umí udělat řemeslné práce v bytě i na rodinném domku. Je naprosto běžné, že se my ženy spolu bavíme o malování bytu, tapetování, štukování, opravě vodovodní baterie, opravě nábytku, pokládání podlahových krytin a o spoustě jiných mužských činnostech, stejně jako probíráme kulturu, sport i politiku.

Neziskové organizace jsou převážně doménou žen, neboť představují spoustu práce a žádnou slávu ani bohatství. Přestože nám televize i časopisy vnucují pouze vaření, kosmetiku a péči o děti, stále přibývá mužů, kteří se nám již neposmívají, ale poradí nám nebo se naopak přijdou poradit s námi.

Jsem ráda, že ubývá mužů i žen vymlouvajících se na nějakou nepřirozenou přirozenost, a přibývá těch, kteří dělají činnost odpovídající jejich talentu a momentální potřebě. Už není výjimkou, že zatímco žena natírá okna, muž vaří oběd a hlídá děti.

Společnost jako celek takový životní názor dosud odmítá a to za bohaté podpory lidovců a odésáků, kteří by nejraději nás ženy znovu zavřeli do domácího vězení a učinili nás závislé na vůli mužů, abychom jim nepřekážely.

Dokonce nás pravicový tisk přesvědčuje o tom, že jsme doma nejspokojenější a vůbec nic nám nechybí. Chybí. Především tolerance a úcta k ženě. Nevěřím tomu, že je možné zvrátit vývoj odpovídající technické vyspělosti společnosti.

Tváří v tvář technické náročnosti si v budoucnosti nevystačíme s výstavními Barbínami, které zatím vyhrávají u konkurzů ve firmách, kde majitelé dávají přednost kráse před schopnostmi a pak si stěžují, že je princezničky vydírají.

Nerada bych se ale vrátila k době socialistického pojetí ženské emancipace, kdy nás nevyspělé dívenky na střední škole donutili k řidičskému oprávnění na traktor, kdy ženy emancipovaně dřely ve chlívech a v továrnách při těžké fyzické práci stejně jako v dobách světových válek.

Pokud má žena dispozice pro zednické práce nebo pro studium na technické vysoké škole, měla by tu možnost mít. Mít možnost svobodné volby bez předsudků a mýtů o nějaké pohlavní přirozenosti. Ale násilná emancipace ani diskriminace nemají ve vyspělé společnosti místo.

Všechny ty objektivní důvody obhajující patriarchát už v dnešní době neobstojí a jsem ráda, že ženy i muži mají odvahu se vzepřít zavedeným a vnucovaným standartům.

Proto děkuji Darině Martykánové, Lence Vytlačilové i Martinu Škabrahovi za vynikající zpracování tématu. Velmi se těším na televizní pořad o mužích na rodičovské dovolené, takové odvážné muže opravdu obdivuji.

                 
Obsah vydání       5. 5. 2006
8. 5. 2006 Digitální televize: Budou vás nutit dívat se na reklamy
8. 5. 2006 Strana zelených: potřebujeme policii, které můžeme věřit
8. 5. 2006 Humanitární pracovníci zneužívají nezletilé dívky pro sex
8. 5. 2006 Komunální úřady investovaly více než 700 milionů liber do mezinárodního obchodu se zbraněmi
8. 5. 2006 Stačí vyměnit pár slov - žargón je stejný
8. 5. 2006 Kouření konopí zřejmě zvyšuje pravděpodobnost duševních chorob Jan  Čulík
8. 5. 2006 Nezávislá závislost na marihuaně Štěpán  Kotrba
6. 5. 2006 Kultura úvěrové zadluženosti vede k rekordnímu počtu osobních bankrotů
6. 5. 2006 Spiklenci zahájili manévry s cílem odstranit Blaira z politiky
6. 5. 2006 "Toto není vláda, to je boj o koryta"
6. 5. 2006 Dnes na Letné - devátý ročník demonstrace za legalizaci marihuany
5. 5. 2006 Jak Policie ČR beztrestně porušuje zákony
5. 5. 2006 Jak Blairova vláda omezuje starobylé demokratické svobody
5. 5. 2006 Blair se snaží zachránit svou vládu Jan  Čulík
5. 5. 2006 Cenzura internetu se šíří do celého světa
5. 5. 2006 ...večerní máj, byl práce čas... Karel  Dolejší
5. 5. 2006 Hurá ! Stavebnice Merkur žije a má své muzeum Štěpán  Kotrba
5. 5. 2006 Malá veselá píseň Ivan  Blatný
5. 5. 2006 Nešlo jen o ZHN, ale i o zlepšení životních podmínek iráckých žen... Jakub  Rolčík
5. 5. 2006 Běloši Petry Procházkové Štěpán  Kotrba
5. 5. 2006 Jedovaté kouře Darina  Martykánová
5. 5. 2006 Ženská práva jsou lidská práva Věra  Říhová
6. 5. 2006 Štěpán Kotrba obviňuje Zelené ze zinscenování konfliktu Kateřiny Jacques s policií - a zároveň to popírá Karel  Dolejší
6. 5. 2006 Politikové nepřípustně zasahují do případu Jacques
5. 5. 2006 Štěpán Kotrba dělá unáhlené závěry Karel  Dolejší
5. 5. 2006 Početí úspěchu politického marketingu Zelených prostřednictvím natvrdlého pendreku je deflorací zdravého rozumu... Štěpán  Kotrba
5. 5. 2006 Zelená hvězdička - rvačka v čase bulváru
5. 5. 2006 Paroubek žádá do úterka či středy personální změny na vnitru Štěpán  Kotrba
5. 5. 2006 Politická příživa Štěpán  Kotrba
5. 5. 2006 Předvolební násilí Oskar  Krejčí
5. 5. 2006 Kateřina Jacques-Pajerová - pěkně zahrané divadlo... Štěpán  Kotrba
5. 5. 2006 Dolejš a čítanková mediokracie po česku Jaroslav  Kuba
5. 5. 2006 Afrika a její "čínská budoucnost" Mesfin  Gedlu
5. 5. 2006 Staví se obří americké velvyslanectví
5. 5. 2006 Hrobník lopaťák Václav  Dušek
5. 5. 2006 Přehled čísel týkajících se vlivu radiace na člověka Vladimír  Wagner
5. 5. 2006 Sedm principů rozumné veřejné politiky
4. 5. 2006 ČT1: Události, komentáře policejního prezidenta Husáka Štěpán  Kotrba
4. 5. 2006 Hledáme další foto a videozáznamy incidentu
4. 5. 2006 Šéf pražské uniformované policie Zdeňka Bezouška - pravda a nic než pravda...
4. 5. 2006 V Policii ČR vládne šikana a loajalita Stanislav  Huml
1. 5. 2006 Policista zmlátil ředitelku sekce pro lidská práva Úřadu vlády, policie zatkla fotoreportéra Britských listů Štěpán  Kotrba
2. 5. 2006 "Já nebudu někde na internetu, kurva"
4. 5. 2006 Jak si poradili Středoevropané v Londýně
4. 5. 2006 Připravuje se papež, že schválí kondomy?
2. 5. 2006 Parodie na maturitu III.
30. 4. 2005 www.rozhlas.cz/valka Štěpán  Kotrba
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
5. 5. 2006 Ženská práva jsou lidská práva Věra  Říhová
28. 4. 2006 Za práva žen -- v každém člověku! Martin  Škabraha
28. 4. 2006 Nechápu feminismus Michal  Mašín
28. 4. 2006 Podvojné myšlení feminismu   
28. 4. 2006 Vybírají si ženy méně placená místa?   
28. 4. 2006 Ideologie a přirozenost Darina  Martykánová
28. 4. 2006 Podvojné slovo "přirozenost" Martin  Škabraha
27. 4. 2006 Chtíč, promiskuita a tvořivost Darina  Martykánová
27. 4. 2006 Nemám rád feminismus   
27. 4. 2006 Ženy na matematiku nemají mozek... Lenka  Vytlačilová
26. 4. 2006 Vagína místo rudé knížky? Jiří  Škuba
26. 4. 2006 Kdo má problém s preferenčními hlasy? Jan  Hošek
26. 4. 2006 Muži mají větší plat než ženy v důsledku nabídky a poptávky   
26. 4. 2006 Jsou ženy opravdu neschopné? Darina  Martykánová
26. 4. 2006 Chtíč ženy přitahuje Jiří  Drašnar