9. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 5. 2006

Za co a s kým jsme bojovali

Natalie Naročnická
přednáška a prezentace vlastní knihy, 3. 5. 2006 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha

Natalie Naročnická: Rusko a jeho místo ve světě. Za co a s kým jsme bojovali. Ottovo nakladatelství 2006

Taková setkání, jako to dnešní, jsou dosti důležitá pro vysvětlení naší pozice v řadě problémů, jak historických, tak současných. Když jsem přijela do Rady Evropy, zjistila jsem ke svému velkému údivu, že tam vystrkuje hlavy mnohé z toho, čeho jsme se tak rádi zbavovali. Třeba je to Marxova idea o tom, že celý svět směřuje k jednomu vzoru a na této cestě potkal jedné země úspěch a jiné lze násilně popostrčit. Jen se teď mluví místo komunismu o celosvětové demokracii, ale samotná idea směrovaného rozvoje světa se tam v nějaké velmi vulgární formě podporuje.

Je tam třeba takový Ciceron Rady Europy, lord Jadd, který vystupuje s proslovy o celosvětovém vítězném tažení progresivních idejí. Když jej poslouchám, slyším, že mluví jazykem, kterým mluvili představitelé Ústředního výboru KSSS.

Jednou jsem mu dokonce nahlas řekla: "Bravo, soudruhu lorde!" Pak jsem k němu přišla a zeptala se: "Mylorde, kde jste tak skvěle nastudoval vědecký komunismus a historický materialismus? Jako profesorka dějepisu Vám dávám jedničku z teoretického komunismu a určitě bych se vsadila, že máte tajný diplom z Vysoké školy společenských věd ÚV KSSS (právě tam studovali lidé ze zahraničí, jak je známo). Všechno, co jste tady řekl o zahraniční politice Ruska, už znám, protože o tom psal už Engels ve svém díle "O vnější politice ruského carismu" a Marx v knize "Tajná diplomatická historie 19. stol."

Tyto práce klasiků jsou natolik plny rusofobie, že v Sovětském svazu, v zemi, kde zvítězil komunismus, nebyla nikdy vydána. V SSSR nebyly sebrané spisy Marxe a Engelse, jen vybrané. U Engelse můžeme mluvit přímo o teutonské nenávisti k Slovanům.

Chci vás upozornit na to, že mnohé v dnes převládajících klišé v mezinárodních vztazích připomíná, jak jsme v době marxismu-leninismu říkali: "Hlavní náplní a cílem naší doby je přechod od kapitalismu k socialismu". Teď se toto klišé obrátilo a říká se: "Hlavním náplní naší doby je přechod od totality k demokracii".

Do Prokrustova lóže tohoto klišé se snaží zarámovat všechno: přirozenou snahu jednotlivých států o obnovu svých tradičních národnostních zájmů, východní otázku v Černém moře a oblasti Středozemního moře, válku za zdroje....

Všichni, kdo studují mezinárodní vztahy, vědí, co je Vídeňský kongres, čím byla Krymská válka, co znamenal Berlínský kongres r.1878 u příležitosti ukončení rusko-turecké války. Ti, kdo jsou schopni sledovat rozpory mezí německým a anglosaským vlivem, vědí, proč Británie, která nejdříve podporovala Německo až do doby Bismarcka, v poslední čtvrtině 19. stol. náhle změnila svou politiku.

Ve svých knihách, zvlášť ve velké "Rusko a Rusové ve světových dějinách" srovnávám cíle velmocí před První světovou válkou, během ruské revoluce a občanské války, když Rusko bylo ochrnuto vnitřními rozpory, cíle fašistického Německa před 2. světovou válkou a geopolitické snahy Britanie a USA s tím, co se stalo po krachu Sovětského Svazu.

Kdybychom pomocí šipek uvedli směr dnešních zájmů, tak se zdá, že se jedná o stejné období. Cíly císaře Viléma a Hitlera byly Kavkaz, Ukrajina, průlivy, kontrola nad regiónem Černého moře. Čtu si dokumenty z období Říjnové revoluce a občanské války v Rusku: jakmile dojde k revoluci, britský Foreign Office vytáhne z archívu dokumenty z dob Petra I, protože za jeho vlády se Pobaltí stalo součástí Ruska. A vidím tak, že cílem Foreign Office je udělat všechno pro to, aby Rusko o Pobaltí přišlo, což se z těch dokumentů dá vyčíst.

Četla jsem si třeba doklady z archivů Spojených států od září roku 1941. Válka byla teprve před námi. A už tam a tehdy můžeme číst: "Současná válka dává možnosti obrovského přeskupení sil od Bohemie ke Himalájím a k Perskému zálivu. Stránky dějin se zase otevírají, barvy se znova lijí na mapy. A klíč k tomu leží v reorganizaci Východní Evropy, ve vytvoření nárazníkové zóny mezi Teutony a Slovany. A je v zájmu Ameriky, aby usilovala o řešení tohoto problému". A jak by tu mohla studená válka nezačít, ať už by politika Sovětského svazu byla jakákoliv?

Ale když se díváme na to, co se děje po roce 1991, tak je to právě ono: "...od Bohemie ke Himalájím a k Perskému zálivu..." Například to, že určité polské síly cítí nějaký soucit s čečenskými bandity... Nemusí se to vysvětlovat nějakými jevy a výsledky 20.století. Kde zemřel Adam Mickiewicz, hlasatel a mluvčí polského vědomí? V Konstantiopolu, kam odjel, aby tam zorganizoval polské kozácké oddíly, které by "válčily na straně civilizované Ottomanské říše proti barbarskému Rusku". Takže nic nového.

Dnes je většina světových procesů bojem o přírodní suroviny. Ve světových teoretických studiích existuje pojem jako "světová energetická" nebo "světová uhlovodíková" elipsa. Tam patří Arabský poloostrov, Perský záliv, Irán, naše ruské Předkavkazí. Severní oblouk této elipsy prochází Černým mořem, Gruzií, Krymem, jde pak do Střední Asie a končí v Afghánistánu.

Jižní křivka zase prochází průlivy, dále je Turecko. Demokratický Istanbul dnes má pro Británii stejný význam, jako "oslnivá Porta" v 19. století. Dále je pro kontrolu Perského zálivu nutné ovládat Irán a Irák. Táto křivka končí zase v Afghánistánu, pak je také Pákistán. Když se spojí tyto dvě křivky, vznikne elipsa.

Rozhodně nefandím a nesympatizuji Hussajnovi, to je taková ďábelská kombinace marxistického socialismu s orientálním despotismem. Ale jsem historičkou a vím, že v roce 1915 za První světové války hlavním cílem Británie byly Mosul a Kuvajt.

O čem je tajná "Dohoda Sykesa-Picota" mezi Francií a Británií, ke které se pak připojily Rusko a Itálie? To byla vlastně dělba arabských území, která mělo Turecko. Británie dokonce slibovala Rusku kontrolu nad Konstantinopolem za to, že dostane Mosul a Kuvajt. Splňovat tyto sliby se Británii nechtělo a podle dokladů, které byly zveřejněny rakouskou historičkou Elizabeth Herresch, lord Miller začal financovat bolševiky, aby se potom tyto sliby nemusely plnit. Mnohé procesy, které dneska probíhají pod praporem ideologických doktrín, navazují na úsilí, která byla v minulosti.

To, co se děje dnes v Gruzii, je pro mě zase klasická otázka, to je zase sen a touha Británie dostat Rusko od Černého moře. Od lorda Palmerstona z doby krymské války po lorda Balfura z doby občanské války v Rusku existují dokumenty, z kterých se dozvíte, že Británie si aktivně nepřála, aby Rusko mělo na toto území vliv.

Děnikin, bílý generál, píše ve svých vzpomínkách, že spojenci Antanty se chovali na Kavkaze tak, jako by to byli nepřátelé. Lord Balfur napsal v roce 1919, když Británie okupovala celou železnici od Baku k Batumi, že "jediné, co mě na Kavkazu zajímá, je to, kdo ovládá železnici, po které teče ropa, a domorodci ať se třeba vyvraždí". Nedávno tento citát lorda Balfura dokonce opublikoval britský deník Guardian.

Můj příjezd do Prahy je spojen s prezentací mé knihy "Rusko a jeho místo ve světě. Pro co a s kým jsme bojovali", která vyšla v češtině. Tento nápad se zjevil nejprve jako návrh přeložit jednu mou malou knihu se stejným názvem, která vyšla v Rusku. Avšak vznikla nová, dvěstěstránková kniha, do které patří většina první části, ale zapracovali jsme tam velké množství nových materiálů.

Kniha je věnována pamětem Velké vlastenecké války, která byla ve světě 2. světovou válkou, zhodonoceným přes lupu dokumentů a historie mezinárodních vztahů. Moje matka byla partyzánkou, mladou učitelkou, která prošla koncentračním táborem, vězením, vyváděli ji na popravu...Věnovala jsem tuto knihu mamince a celé válečné generaci. Myslím, že i ti čeští hrdinové, kteří bránili český národ před zmizením v propadlišti světových dějin, si tuto knihu také rádi přečtou.

Dnes je v módě říkat, že jsme válčili za falešné ideály, bojovali s fašismem za vítězství komunismu, že to jsou vůbec dvojčata-bratři, dvě totalitní monstra. Také se říká, že vítězství nebylo vítězstvím, leč porážkou, že se nebojovalo za životy evropského lidu, za jeho právo na vlastní historii, za to, aby mohl zůstat národy se svými dějinami, ale bojovalo se za americkou demokracii. Dnes je v módě právě tento výklad.

Dokonce ani v tom nejtužším období "studené války" neztotožňoval žádný západní vědec komunismus s nacismem či fašismem, protože z vědeckého hlediska je to jednoduše nesmysl. Komunismus je větví filozofie progresu, bratranec liberalismu. Je to idea, hlásající blahobyt pro celý svět, a za oběť tomu může padnout vše národní.

Germánský nacismus je doktrína blahobytu pro jeden národ, čemuž může za oběť padnout celý svět. Je pohanským odstupem od monoteistické civilizace, stvrzováním přírodní nerovnocennosti osobností a národů.

Právě tato doktrína dovolovala nárokovat si národy a území, které nikdy nebyly pod vlivem německé země. Hitlerovské dobývání nechávalo národům jen jeden možný osud -- změnu na popeláře a uklízečky pro Třetí říši, kteří jen tak-tak dokáží přečíst zeměpisné názvy v německém jazyce.

Nebojím se tezí a otázek, týkajících se toho, že Rusko jakožto SSSR obdařila východní Evropu komunismem násilně, jako nemocí. Má rodina si také protrpěla svoje kvůli represím, ale můj otec mi vždycky vyprávěl, že leninské období bylo mnohem děsivější, než stalinské. I o tom se píše v mé knize. Rozebírám tam otázku, proč je v dnešním výkladu Stalin zrůdou, zatímco Lenin se nechává být. Mohli bychom se na to zeptat lorda Jadda.

Ano, SSSR odměnil komunismem, ale odměnil tím, co měl sám a co se mělo za nejlepší uspořádání na světě. Ale komunismus již není, zatímco národy v Evropě zůstaly.

Tyto národy mají své lékaře, inženýry, hudebníky, mají svou fyziku, chemii, vědy. Všechny národy, které vyšly zpod komunismu, jsou schopny pokračovat v dějinném vývoji s plnou dávkou vymožeností civilizací. Samozřejmě by to všechno měly i bez komunismu. Ale za Hitlera to by neexistovalo.

Tímto neobhajuji komunismus -- ten zmizel v propadlišti dějin a je to dobře. Ale chci namítnout proti doktríně, že sovětský komunismus byl ještě horší, než hitlerovský nacismus. V mé knize se dočtete o zajímavých dokumentech o roli Polska ve společném s Hitlerem rozcupování Československa po Mnichovské smlouvě. Polsko nyní tvrdí, že bylo hlavním terčem a obětí nacismu v Evropě. Ale první obětí bylo Československo a Polsko se zachovalo vůči Česku velmi nehezky. A to vše je zafixováno v dokumentech.

Polsko několik měsíců před podepsáním paktu Molotov-Ribbentrop jednalo s Hitlerem o okupaci Ukrajiny. A Stalin věděl o těchto jednáních.

Studujte si ty dokumenty, přátelé! Snažte se vždy být nad současnou dobou. Mezinárodní vztahy začínají mít logiku tehdy, když se širokým obzorem hodnotíte a porovnáváte velké pohyby dějin.

Gobračov nás odměnil "novým myšlením". Dokud jsme se opíjeli "novým myšlením", celý svět si používal staré obraty. Tedy rozhodně USA s Británií. Linie tlaku na dnešní Rusko se přesně shoduje s linií, po které Habsburkové, Vatikán a Ottomanská říše tlačily na "nekomunistické Rusko". A když se Rusko začalo z těchto těsných objetí vysvobozovat, ihned začalo být obviňováno z odstoupení od demokracie.

Samozřejmě, že je dnešní byrokratický systém v Rusku příšerně těžkopádný. Ale dnes se už nestřílí na budovu zákonného parlamentu, jak tomu bylo v době Jelcina. Loni jsme jednali s kongresmany USA a potom se vedla soukromá debata v úzkém kruhu na Ministerstvu zahraničí USA. A pan Gram, který v Moskvě pracoval na počátku 90. let, začal vyjmenovávat všechny hříchy dnešního Ruska, kde se jako obvykle ocitlo potlačování demokracie a podobně. Řekla jsem mu na to: "Ale jistě, ale my nestřílíme po parlamentu...". A tento čestný a poctivý člověk odpověděl: "Když jsem pracoval v Moskvě v době Jelcina, nejenže tam nebyla demokracie, byl tam úplný rozpad a degradace jakékoliv státnosti...."

Proto se vztah k vnitřním politickým procesům v různých zemích určuje zájmy jejich vnější politiky. Řekněte, copak je na světě málo různých zemí, kde není vůbec nic, co by se podobalo západnímu systému? A všechny jsou přáteli USA, loajální vůči Washingtonu. Ale třeba Bělorusko není štváno proto, že tam není demokracie, ale protože je chybějícím článkem v mozaice od Baltského k Černému moři. Nelíbí se mi manýry běloruské vlády, ale když na ně pomyslím, říkám si: "vždyť tohle je jediná suverénní země na mapě Evropy!". Nikomu se nepodřizuje, žádné kredity nedostává, možná jen ruský plyn má levněji. A Rusko stejně ceny plynu neustále zvyšuje.

Chtěla bych vás upozornit na to, do jaké míry je v mezinárodních vztazích důležitá práce s dokumenty, jejich hodnocení, srovnávání, a hlavně jak je důležité nebýt v zajetí ideologických klišé. Ve 20. století ta klišé střídají jedno druhé a nemůžeme se jich v mezinárodních vztazích nijak zbavit. Ve skutečnosti jsou, jak vidíme, splavné řeky, nemrznoucí přístavy a přírodní suroviny stejně důležité jak pro monarchie 18. století, tak pro demokracie 21. století.

Stali jste se dnes částí jednotné Evropy, jste spokojeni a to je dobře. Přišel čas postavit normální vztahy s Ruskem na novém, pragmatickém základě. Vyspělý stát má vždy mnohosměrnou politiku. Chtěla bych zacitovat Jacquese Le Goffa, hlavního vědce francouzské školy "Annalů". Říkal, že ve 21. století je nutné, aby se dvě poloviny civilizace -- katolická a pravoslavná část křesťanského světa -- navzájem našly a měly přitom vzájemný respekt k rozdílům, vzniklým v historii.

Jen Evropa má před sebou obrovské výzvy. Těmi prvotními jsou duchovní, protože se liberalismus mění na duchovní nihilismus a popírání všech hodnot. Pak je tu demografický problém, tlak jiných civilizací -- slušně řečeno. Pro to, aby dala Evropa, jako jeden z největších jevů světové historie, odpovědi na tyto výzvy, je nutné, aby se spojily její kulturní části -- Evropa latinská, Evropa pravoslavná, Evropa románsko-germánská a Evropa slovanská. A tato budoucnost leží jen na nás. Rozdělují nás symboly minulosti, ale spojit nás musí úlohy budoucnosti.

Existují důkazy toho, že Stalin sponzoroval Hitlera?
Ne, takové důkazy nemáme. Dnes se velký počet historiků s různými ideologickými nadhledy, spíše antistalinskými, věnuje studiu těchto dokumentů. Ale ty o tom mlčí.

Stalin dělal samozřejmě hodně nesprávných závěrů. Ale kdo kdy mohl být úplně dokonalý? Dnes je SSSR obviňován z toho, že obchodoval s Německem. Ale s Německem tehdy obchodovala celá Evropa. Na diplomatických plesech v Berlíně tancovali i Angličané, Francouzi a další. V mé knize se píše o mnohých zajímavých faktech, předcházejících 2. světové válce. Mnoho také bylo odtajněno dokumentů z konce války a počátku poválečného období.

Zachovala se i jednání Molotovova s Američany a Angličany z let 1945-1946. Čtu tyto dokumenty v archivu a napadá mě: "Jaký že to je rok? 1946 nebo 1868?". Žádný spor mezi totalitou a demokracií. Jen hádka o to, zda pustit nebo nepustit Rusko, cara, Stalina, není důležité, koho, ke Středozemnímu moři. Například se rozhodovalo o osudu italských kolonií v tomto regiónu. SSSR navrhl učinit je na 10 let mandátním územím, které by střídavě ovládala každá ze zemí - vítězů. Znamenalo to, že by SSSR dostalo, ač pouze dočasně, k moři přístup.

Vedla se tajná jednání, ale ta se ničím nelišila od smluv Gorčakova s Pulmerstonem. Birns říká Molotovovi: "V jednom z rozhovorů generalissimus sliboval Churchillovi nejít do Středozemního moře. Britská vláda se bojí, aby se něco ve Středozemním moři nestalo a aby se Britská říše nerozdělila na dvě části".

V Polsku Británie uznala loutkovou vládu, která tam byla dosazena Sovětským svazem, zatímco v Bulharsku ne, ačkoliv Bulharsko bylo satelitem Hitlera a tam měla Moskva asi větší morální právo k tomu, aby změnila vládu. Britové prohlásili, že to je prostě nedemokratická vláda a tečka! Molotov říká: "Prosím Vás, v Řecku jste nedávno udělali převrat a dosadili tam svoje lidi a my jsme se vám do toho nemíchali!" A Brit mu na to odpovídá: "Tak vy znárodněte Dunaj a my se podíváme, možná jsme se skutečně mýlili v hodnocení bulharské vlády, možná, že je i demokratická...."

A z novin této doby: komunismus, vítězství socialismu atd. Zatímco vnější politika je vůči SSSR naprosto stejná, jako byla vůči Rusku v 19. století.

Jaký je skutečný vztah Ruska k jadernému programu Iránu?
Vůbec si nepřejeme, aby měl Irán jaderné zbraně. Je to moc blízko u našich hranic. Ale také nechceme, aby se Irán stal protektorátem USA, protože je to také moc blízko u našich hranic. A v rámci této úzké chodbičky musíme balancovat. Přitom je Irán velmi obtížným partnerem, mění svou pozici každých deset dní... Jen se s nimi na něčem domluvíme, a už týden nato vystupuje Ahmadinedžád a říká něco zcela opačného. To, co jsme jim navrhli, je velmi výhodné, je to záruka obohacování uranu na našem území. Pro nás jsou to velké peníze, které potřebujeme. Američané nechtějí, abychom je dostali. Proto je prostor, ve kterém musíme balancovat, tak úzký. Zatím se daří, uvidíme, co bude dál. Doufám, že tak rok se to udrží a pak se uvidí...
Není to příliš dlouhé rozhodování?
Jsou problémy, které se musí řešit pořád. Je to především naivní představa o tom, že je možné vymyslet ideální variantu, ideální ideologii, ideální ekonomickou doktrínu -- ta představa je dosti obtížným problémem. Tato víra ve všemoc ideálních společenských institucí a řešení je velmi silná v člověku 21. století. A všechny lidské rozhodnutí a lidské instituce jsou stejně hříšné a nedokonalé, jako člověk sám.
Na čí stranu vstane v případě konfliktu mezi USA a Iránem Rusko? Nebojíte se, že konflikt naruší rovnováhu v regionu?
Právě toho se bojíme. Copak si myslíte, že se nám líbí současná vláda v Iránu? Ale nemůžeme dovolit, aby se Irán změnil na protektorát USA. Je to přímo u našich hranic. Pro ovládání Perského zálivu -- velmi hlubokého zálivu světového oceánu -- je nutno mít pod kontrolou obě pobřeží. Proto bylo nutné nejdříve zničit jedno Kartágo Perského zálivu a poté i druhé. Vůbec, obecně řečeno, právě tohle je vyspělá politika -- když se řeší takové složité otázky, kdy je odložení jejich řešení o půl roku či rok už je velkým úspěchem. Myslím si, že v případě konfliktu jej Rusko nepodpoří. Ale nemyslím si, že Američané půjdou do války. Sankce jsou jedna věc, válka něco zcela jiného. Teď probíhají intenzivní jednání s Čínou na toto téma. Samozřejmě hlavním úkolem je, aby tato otázka nezašla tak daleko.

Autorka je historička, politoložka a politička. Je zástupkyní vedoucího delegace ruské Státní dumy v Parlamentním shromáždění Rady Evropy a místopředsedkyní zahraničního výboru Dumy. Napsala mnoho vědeckých prací a knih. Nejznámější je kniha Rusko a Rusové ve světové historii, která byla přeložena do pěti světových jazyků.

                 
Obsah vydání       9. 5. 2006
9. 5. 2006 Prověrku na vnitru? Karel  Dolejší
8. 5. 2006 Strana zelených: potřebujeme policii, které můžeme věřit
9. 5. 2006 Případ Jacques, Paroubek a Czechtek 2005 Jan  Zeman
9. 5. 2006 Michael  Marčák
9. 5. 2006 Úmluva vlád ČSR a SSSR o spojenectví proti fašismu a vzniku Svobodovy armády Štěpán  Kotrba
9. 5. 2006 Restauracím a jídelnám Marcela  Gunázerová
9. 5. 2006 Policejní zmlácení paní vrchní ředitelky Petr  Kužvart
9. 5. 2006 Ukrajina: Nejen staří banderovci, ale i současný antisemitismus Karel  Dolejší
9. 5. 2006 Blair: Kdybych měl říct, kdy odejdu, ochromilo by to vládu
9. 5. 2006 Parodie na maturitu IV Jiří  Kratochvíl
9. 5. 2006 Otazníky kolem státních maturit a CERMATu Radek  Sárközi
9. 5. 2006 Michael  Marčák
9. 5. 2006 Neprofesionalita v řízení státu Stanislav  Huml
9. 5. 2006 Faethónova pouť Boris  Cvek
9. 5. 2006 Greenpeace se veřejné diskusi nebrání Jan  Piňos
9. 5. 2006 Mé námitky proti Greenpeace Ivan  Brezina
9. 5. 2006 Nazelenalé uzenky, tráva a bývalý prezident Štěpán  Kotrba
9. 5. 2006 Neobyčejně šťastná rehabilitace Vítkova i generála Eliáše Ladislav  Žák
5. 5. 2006 Přehled čísel týkajících se vlivu radiace na člověka Vladimír  Wagner
9. 5. 2006 Zrušení komunistů nemusí přinést kýžený výsledek Vít  Horák
9. 5. 2006 Michael  Marčák
9. 5. 2006 Sarkozy: nový francouzský premiér?
9. 5. 2006 Zóna Lukáš  Nozar
9. 5. 2006 Ruptura duše Irena  Zítková
9. 5. 2006 Obmedzená sloboda v semiperiférnom štáte Marcel  Mojžiš
9. 5. 2006 Nikotin nezpůsobuje rakovinu Tomáš  Krček
9. 5. 2006 Čína není Ježíšek Milan  Černý
9. 5. 2006 My nic, to jen naši vynálezci
8. 5. 2006 Digitální televize: Budou vás nutit dívat se na reklamy
9. 5. 2006 Juščenko chce uznat banderovce za účastníky Velké vlastenecké války Stanislav  Kliment
8. 5. 2006 Komunální úřady investovaly více než 700 milionů liber do mezinárodního obchodu se zbraněmi
8. 5. 2006 Humanitární pracovníci zneužívají nezletilé dívky pro sex
8. 5. 2006 Kouření konopí zřejmě zvyšuje pravděpodobnost duševních chorob Jan  Čulík
8. 5. 2006 Nezávislá závislost na marihuaně Štěpán  Kotrba
6. 5. 2006 Kultura úvěrové zadluženosti vede k rekordnímu počtu osobních bankrotů
5. 5. 2006 Afrika a její "čínská budoucnost" Mesfin  Gedlu
5. 5. 2006 Ženská práva jsou lidská práva Věra  Říhová
9. 5. 2006 Za co a s kým jsme bojovali
9. 5. 2006 Target -- Prague, Czech: Jak Američané bombardovali Prahu Štěpán  Kotrba
9. 5. 2006 Smutný osud bombardovaného "rodinného stříbra"
9. 5. 2006 Děň Pobědy Štěpán  Kotrba
22. 11. 2003 Adresy redakce
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006

Osvobození Československa v roce 1945 a konec II. světové války RSS 2.0      Historie >
9. 5. 2006 Děň Pobědy Štěpán  Kotrba
9. 5. 2006 Juščenko chce uznat banderovce za účastníky Velké vlastenecké války Stanislav  Kliment
9. 5. 2006 Za co a s kým jsme bojovali   
9. 5. 2006 Target -- Prague, Czech: Jak Američané bombardovali Prahu Štěpán  Kotrba
9. 5. 2006 Úmluva vlád ČSR a SSSR o spojenectví proti fašismu a vzniku Svobodovy armády Štěpán  Kotrba
9. 5. 2006 Ukrajina: Nejen staří banderovci, ale i současný antisemitismus Karel  Dolejší
9. 5. 2006 Smutný osud bombardovaného "rodinného stříbra"   
18. 8. 2005 Překvapivé paměti Čestmíra Císaře Jan  Čulík
24. 5. 2005 ...a ani spojenci by Německo neporazili bez příspěvku SSSR   
23. 5. 2005 Pár myšlenek o druhé světové válce IV. Boris  Cvek
23. 5. 2005 Anglo-německý spor o obětech a vinících Richard  Seemann
16. 5. 2005 Pár myšlenek o druhé světové válce III Boris  Cvek
13. 5. 2005 Skutečnými hrdiny druhé světové války byli Svědkové Jehovovi Filip  Sklenář
12. 5. 2005 Válka Milan  Valach
11. 5. 2005 Proč neslavíme konec druhé světové války Jan  Vnouček