5. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 5. 2006

Afrika a její "čínská budoucnost"

Nové vztahy mezi Čínou a Afrikou nelze hodnotit odděleně od mohutně se rozvijející čínské ekonomiky a nástupu Číny jako významného hráče na světové politické scéně. Z africké perspektivy je dvojnásob důležité, že čínské pobídky nepředstavují pouze nenasytného obra bažícího po surovinách a trzích, jak jej charakterizují západní média, ale soběstačný zdroj technologie a know-how, oba specificky rozvinuté v podmínkách modernizace tradičně zemědělského hospodařství a investic.

V minulém půlstoletí se vztahy Číny s Afrikou rozvíjely na bázi ideologicky motivovaných impulsů jako pragmatických prostředků k dosažení odpovídajících mezinárodních podmínek prospěšných ekonomickému růstu a stabilitě. Historie nemá ráda, když se označuje začátek významných události jedním datem; avšak dnes po pěti letech vše nasvědčuje, že 10. říjen 2000, kdy bylo v Pekingu zahájeno první čínsko-africké fórum pro spolupráci (China Africa Co-operation Forum) za účasti 80 afrických ministrů a jejich čínských hostitelů, bude zapsán jako klíčový mezník ve vývoji a pokračování těchto vztahů.

Kromě utvrzování ve společných závazcích k posílení čínsko-afrických vztahů na bázi nového obchodně ekonomického partnerství ve změněných mezinárodních podmínkách Čína využila této příležitosti k odpuštění dluhů afrických zemí ve výši 1 miliardy USD; čin, jehož význam nespočívá tolik v jeho velikosti, jako v jeho načasování tím, že předešel o pět let protahované dohody G-7 (VII. 2005) a MMF (XII. 2005) o oddlužování nejchudších zemí světa.

Západní média charakterizovala toto setkání podle svých příznačných měřítek: politický kapitál pro čínské vedení a diplomatická ofenziva proti Tchajwanu. Pokud jde o ekonomickou spolupráci s Afrikou, například reportér BBC Rupert-Wingfield Heys konstatoval, že vzhledem ke stěží kvetoucímu, sotva 5 miliard USD dosahujícímu vzájemnému obchodu, je to více méně ambiciózní gesto (20.10.2000). Od té doby ovšem čínsko-africké vztahy zaznamenaly prudký rozvoj. V letošním roce zavítalo do několika afrických zemí několik čínských delegací pod vedením vicepremiéra Wu Yi, a později i ministra zahraničí Li Zhaoxinga. Utvrzením dobře se vyvíjejících čínsko-afrických vztahů se stala nedávna návštěva čínského prezidenta Hu Jintao v Africe, druhá od jeho zvolení.

Důležitost současných čínsko-afrických vztahů reflektuje jejich rychlý růst a rozmanitost. Objem obchodu mezi Čínou a Afrikou vzrostl od r. 2000 více než pětinásobně a dnes dosahuje až 39 miliard USD. V příštích pěti letech by mohl překročit i 100 miliard USD. Stejně rostou čínské investice do afrického těžebního průmyslu; kromě tolik připomínané ropy se tyto investice týkají získávání chromu, kobaltu, uhlí a zlata. Čína navíc investuje do naležišť, jež nutila k odpisu kapitalistická konjunktura, jak ukazuje napříkald naleziště mědi v Zambii. Společné čínskoafrické projekty, které čínská vláda zaručuje mezistátními smlouvami, pokrývají dlouho zanedbané dopravní a stavební infrastruktury a zemědělství. Čínské ekonomické pobídky proudí do téměř všech zemí kontinentu, od těch nejmenších a méně významných (např. Benin, Niger, Siera Leone, Madagaskar) až po ty největší a klíčové (např. Nigerie, Súdán, Alžirsko, Etiopie).

Hlavní strategií je co nejúčinněji spojit dva nosné aspkety čínsko-africké ekonomické reality: na straně jedné prudce se rozvíjející čínskou ekonomiku (v r. 2004 16,8% p.a.; podle OECD přes 9% p.a. v příštích desetiletích) a z toho vyplývající surovinové a výstupní potřeby, na straně druhé hojnost afrických surovinových zdrojů, jejichž využití vyžaduje technologie dostupnější a přizpůsobivější africkým možnostem a potřebám. V tom se západní média nemýlí.

Na druhé straně, v konfrontaci se zkostnatělou umíněností Západu, která lhostejně vede většinu Afriky po cestě zkázy (ne-li úplně do zkázy), je tady reálná možnost, že se Čína může skutečně stát smysluplným partnerem při obnově skomírající africké ekonomie. Má cenné zkušenosti z vlastního zápasu o industrializaci a rozvoje zaostalé zemědělské výroby. Významné je čínské postavení úspěšně se rozvíjející nezápadní země stojící mimo velmocenské rivality; ČLR patří do skupiny států "Group 77" a je institucionálním ztělesněním úsilí rozvojových zemí o zásadní reformu způsobů řízení mezinárodní ekonomiky. Není vůbec náhodou, že se ČLR, na rozdíl od bývalého východního bloku, může těšit trvalou a všeobecnou aklamací Afriky pro svůj model rozvoje.

Všechny tyto argumenty hovoří jednoznačně ve prospěch čínské obchodně ekonomické iniciativy v Africe, kterou by mělo africké vedení vnímat jako včasnou alernativu. Z čínské perspektivy je to logické, že v době podružnosti ideologických úvah zakládá ČLR své vztahy s Afrikou na obchodě a ekonomické spolupráci; nutno připomenout, že se čínská ekonomická expanze netýká jenom Afriky.

Pokud jde o třetí subjekt, tj. Západ a jeho zájmy, nová situace se může jevit jedině jako nepřijemná bilance, která může eventuálně narušit to, co se unisono považuje za vítězství Západu a co se vztahuje k tzv. neoliberálním zásadám rozvojové politiky vůbec: podmíněnost rozvojové pomoci ekonomickou a politickou liberalizací.

Na rozdíl od Západu ČLR své nabídky ke spolupráci a podpoře, a to nejen v Africe, nepodmiňuje nějakými politickými požadavky. Západ, především USA, se obává i čínské soběstačné otevřenosti, že znemožní zavedení různých mezinárodních sankčních režimů proti africkým vládam, které a bene placito označuje za "neposlušné" v RB OSN.

Za prvé, viděno perspektivou neoliberální ideologie a všemocného trhu, nemůže být nic spornějšího než otázka "podmíněnosti" ekonomické spolupráce v jakékoliv podobě; totiž státy, na rozdíl od kapacit, jsou si rovné, když jde o potřeby. Čína hledá nové partnery po celém světě; že přitom dokáže být méně vybíravá ve srovnání s USA a se zápdní Evropou, reflektuje skutečnost, že v mezinárodních vztazích se počítá ne jenom s tím, co kdo dělá, ale i s tím co kdo říká.

Některé negativní důsledky minulých vztahů mezi Afrikou a Západem byly funkcí západních pohrdavě patronizujících rétorik. Ty z velké části zůstaly beze změn a nadále rezonují v pozadí pokračující africké podřizenosti Západu. Za druhé ekonomický nátlak byl vždy vítanou zbraní v zharaniční politice Západu, nejednou měnící v otevřené vydirání i napadení jak ukazují případy Jugoslávie či Iráku. Za třetí další se západní rozvojová pomoc smršťuje do podoby bezvýznámné položky sloužící k udržování jinak zkrachovalé, zdanlivé funkční, ekonomice a frických zemí.

Vitězný optimismus není na místě; vylučuje to provizória současného světa, v němž úspěšnost jakékoliv prognózy je téměř nemožná. Západ je stale zdrojem až dvou třetin investic afrických obchodních přijmů. To vše se může nyní změnit díky mohutné čínské konkurenci tak, že konečně Západ začne být více upřimným vůči Africe, ale i vůči sobě; a to je pouze krůček od počátku nové epochy, v níž Afrika nejen uvědomuje umírnání impéria, ale i dokáže i ovlivnit běh událostí.

                 
Obsah vydání       5. 5. 2006
8. 5. 2006 Digitální televize: Budou vás nutit dívat se na reklamy
8. 5. 2006 Strana zelených: potřebujeme policii, které můžeme věřit
8. 5. 2006 Humanitární pracovníci zneužívají nezletilé dívky pro sex
8. 5. 2006 Komunální úřady investovaly více než 700 milionů liber do mezinárodního obchodu se zbraněmi
8. 5. 2006 Stačí vyměnit pár slov - žargón je stejný
8. 5. 2006 Kouření konopí zřejmě zvyšuje pravděpodobnost duševních chorob Jan  Čulík
8. 5. 2006 Nezávislá závislost na marihuaně Štěpán  Kotrba
6. 5. 2006 Kultura úvěrové zadluženosti vede k rekordnímu počtu osobních bankrotů
6. 5. 2006 Spiklenci zahájili manévry s cílem odstranit Blaira z politiky
6. 5. 2006 "Toto není vláda, to je boj o koryta"
6. 5. 2006 Dnes na Letné - devátý ročník demonstrace za legalizaci marihuany
5. 5. 2006 Jak Policie ČR beztrestně porušuje zákony
5. 5. 2006 Jak Blairova vláda omezuje starobylé demokratické svobody
5. 5. 2006 Blair se snaží zachránit svou vládu Jan  Čulík
5. 5. 2006 Cenzura internetu se šíří do celého světa
5. 5. 2006 ...večerní máj, byl práce čas... Karel  Dolejší
5. 5. 2006 Hurá ! Stavebnice Merkur žije a má své muzeum Štěpán  Kotrba
5. 5. 2006 Malá veselá píseň Ivan  Blatný
5. 5. 2006 Nešlo jen o ZHN, ale i o zlepšení životních podmínek iráckých žen... Jakub  Rolčík
5. 5. 2006 Běloši Petry Procházkové Štěpán  Kotrba
5. 5. 2006 Jedovaté kouře Darina  Martykánová
5. 5. 2006 Ženská práva jsou lidská práva Věra  Říhová
6. 5. 2006 Štěpán Kotrba obviňuje Zelené ze zinscenování konfliktu Kateřiny Jacques s policií - a zároveň to popírá Karel  Dolejší
6. 5. 2006 Politikové nepřípustně zasahují do případu Jacques
5. 5. 2006 Štěpán Kotrba dělá unáhlené závěry Karel  Dolejší
5. 5. 2006 Početí úspěchu politického marketingu Zelených prostřednictvím natvrdlého pendreku je deflorací zdravého rozumu... Štěpán  Kotrba
5. 5. 2006 Zelená hvězdička - rvačka v čase bulváru
5. 5. 2006 Paroubek žádá do úterka či středy personální změny na vnitru Štěpán  Kotrba
5. 5. 2006 Politická příživa Štěpán  Kotrba
5. 5. 2006 Předvolební násilí Oskar  Krejčí
5. 5. 2006 Kateřina Jacques-Pajerová - pěkně zahrané divadlo... Štěpán  Kotrba
5. 5. 2006 Dolejš a čítanková mediokracie po česku Jaroslav  Kuba
5. 5. 2006 Afrika a její "čínská budoucnost" Mesfin  Gedlu
5. 5. 2006 Staví se obří americké velvyslanectví
5. 5. 2006 Hrobník lopaťák Václav  Dušek
5. 5. 2006 Přehled čísel týkajících se vlivu radiace na člověka Vladimír  Wagner
5. 5. 2006 Sedm principů rozumné veřejné politiky
4. 5. 2006 ČT1: Události, komentáře policejního prezidenta Husáka Štěpán  Kotrba
4. 5. 2006 Hledáme další foto a videozáznamy incidentu
4. 5. 2006 Šéf pražské uniformované policie Zdeňka Bezouška - pravda a nic než pravda...
4. 5. 2006 V Policii ČR vládne šikana a loajalita Stanislav  Huml
1. 5. 2006 Policista zmlátil ředitelku sekce pro lidská práva Úřadu vlády, policie zatkla fotoreportéra Britských listů Štěpán  Kotrba
2. 5. 2006 "Já nebudu někde na internetu, kurva"
4. 5. 2006 Jak si poradili Středoevropané v Londýně
4. 5. 2006 Připravuje se papež, že schválí kondomy?
2. 5. 2006 Parodie na maturitu III.
30. 4. 2005 www.rozhlas.cz/valka Štěpán  Kotrba
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Čína RSS 2.0      Historie >
5. 5. 2006 Afrika a její "čínská budoucnost" Mesfin  Gedlu
17. 3. 2006 Josef Vít kontra obránci Tibetu Pavel  Urban
16. 3. 2006 Tibet žil před čínskou okupací ve středověku   
13. 3. 2006 Rozvoj Tibetu na čínský způsob - děkuji, nechci Karel  Dolejší
10. 3. 2006 Tibet má větší možnosti rozvoje v rámci Číny než jako samostatný. Josef  Vít
8. 3. 2006 Kolik má Čína Tibetů Marian  Golis
26. 1. 2006 Jak Čína spotřebovává svět   
4. 10. 2005 Bude 21. století ve znamení Asie? František  Mrázek
20. 7. 2005 Asijská spolupráce v širších souvislostech Miroslav  Polreich
15. 6. 2005 Microsoft pomáhá čínským úřadům cenzurovat internet   
7. 2. 2005 Američané bojují na Blízkém východě, budoucnost je v Indii a v Číně   
19. 10. 2004 Svetlá a tiene čínskej revolúcie Peter  Greguš
7. 6. 2004 Čína: Největší experiment v dějinách Oskar  Krejčí
1. 6. 2004 Návštěva tibetského představitele v Paříži Simone  Radačičová
30. 3. 2004 Čína -- velmoc současnosti Miroslav  Polreich