26. 5. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 5. 2004

Strašiak európskej ústavy?

Radovan Geist

Debata o európskej ústave na úrovni vlád finišuje. Napriek optimistickým vyjadreniam niektorých predstaviteľov únie nie je zďaleka jasné, či sa ústavu podarí v júni "na druhý pokus" prijať. Aj pri pozitívnej odpovedi ju bude ešte očakávať skúška ratifikačným procesom v jednotlivých členských krajinách. Ešte dlho tak ostane legitímnou otázka, či únia vôbec ústavu potrebuje. Ak má však byť táto pochybnosť aj zmysluplná, musí stáť na reálnych argumentoch, nie na mnohokrát opakovaných mýtoch.

Najradikálnejšie výhrady voči prijatiu európskej ústavy sa v mnohom podobajú kritike Európskej únie ako takej. Správne poukazovanie na nedostatky v integračnom procese sa však príliš často miešajú s mystifikáciou.

Zbytočná...

Základným argumentom používaným proti európskej ústave je, že je v podstate zbytočná. Európska únia sa na fungovanie s 25 (či 27) členmi pripravila už Zmluvou z Nice a to robí z celého konštitučného procesu len rétorické cvičenie pre technokratov a lídrov. Občania únie prijatím ústavy nič nezískajú, môžu dokonca stratiť - minimálne čas, ktorý mohol byť namiesto zbytočných diskusií použitý na riešenie skutočných problémov únie.

Je samozrejme pravdou, že neprijatím ústavy sa rozšírená únia nerozpadne. Zmluva z Nice priniesla inštitucionálne zmeny potrebné na jej ďalšie fungovanie. To je však čisto kvantitatívny pohľad. Ciele stanovené v Laekenskej deklarácii v decembri 2001 (tá viedla k vytvoreniu Konventu a ten zas vypracoval návrh európskej ústavy) boli širšie - vyššia efektivita, demokratickosť a transparentnosť EÚ. Netýkali sa teda len samotného rozšírenia, ale dlhodobých problémov. Tie by sa dali zhrnúť do výrazu "rozširujúca sa priepasť medzi inštitúciami a občanmi EÚ". Európske inštitúcie majú stále väčší objem kompetencií a preto "približovanie Európy občanom" znamená posilňovanie demokratickej kontroly.

Komplikujúca...

O návrhu európskej ústavy sa často hovorí, že je príliš dlhý a neprehľadný. Následkom toho sa stáva neprehľadnejšou, a tým aj vzdialenejšou od občanov aj samotná Európska únia. Táto výčitka však nie je pravdivá. Európska ústava zhŕňa do jedného celku všetky predchádzajúce zmluvy (okrem Euratomu) a zjednodušuje právnu terminológiu v EÚ.

Na európsku ústavu sa naviac treba pozerať v kontexte politickej situácie a historického vývinu. Integrácia je dlhým a komplikovaným procesom, založeným na hľadaní kompromisov medzi zdanlivými národnými záujmami jeho účastníkov a hľadaním ich spoločného menovateľa. Komplikovaná štruktúra (a aj niekedy nezmyselné ustanovenia, ako je často, a nie celkom férovo, citovaná regulácia o "správnom zakrivení banánov") je tak výsledkom kompromisov vynútených postojmi členských krajín. Návrh európskej ústavy vytvára všeobecný rámec, v ktorom je tento systém ľahšie pochopiteľný, a tým aj kontrolovateľný.

Socialistický výmysel...

Žiaden "argument" nestojí tak jednoznačne na historickej falzifikácii a nesprávnom interpretovaní faktov ako tvrdenie, že návrh európskej ústavy (či dokonca celá únia) je premietnutím socialistickej snahy všetko regulovať.

Prvá námietka je čisto historicko-formálna. Európska integrácia po druhej svetovej vojne a jej neskorší rozvoj má mnohé zo svojich koreňov v myšlienkach konzervatívnych politikov. K rozvoju európskej integrácie určite prispeli aj ľavicové vlády - no v tejto súvislosti ich možno skôr kritizovať. Keď v 90. rokoch prakticky ovládli politickú scénu v EÚ (v určitom období boli súčasťou, často najsilnejšou stranou, v 11 z 15 vlád členských krajín), nijak o výraznejšie sa nepričinili o sformovanie únie "vo svoj obraz" - sociálna a politická integrácia v tom období vpred výrazne nepokročila.

Podobne je to aj s ústavou. Odhliadnuc od faktu, že jej "otec" - francúzsky konzervatívny politik (a bývalý prezident) Valéry Giscard d'Estaing - by sa ťažko zmieril s pomenovaním "socialista", návrh Konventu neprináša žiadne "prevratne ľavicové" myšlienky. V tretej časti návrhu ústavy, zaoberajúcej sa politikami, je sociálna politika výrazne slabo zastúpená.

Ústava je pokračovaním európskeho integračného procesu a ten do istej miery stojí na princípe solidarity - vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi, špecifické politiky pre sociálne vylúčené časti obyvateľstva a podobne. Nie je to však dôsledkom "ľavicového" charakteru únie, ale poznania, že integrácia tak rôznorodého celku ako je EÚ, je trvalo udržateľná len pri existencii mechanizmov čiastočne vyrovnávajúcich nerovnosti.

Zlý Brusel

Pre zdravú diskusiu sú potrebné aj názory, ktoré sa na Európsku úniu a jej inštitúcie pozerajú kritickým okom. Musia sa však opierať o reálne argumenty, nie o vševysvetľujúci mýtus "o zlom Bruseli". Ten totiž nie je ničím iným, než len ďalšou konšpiračnou teóriou. Európska únia má len tie kompetencie, ktoré jej vlády členských krajín odovzdali. A Európska únia bude môcť byť len tak blízko k svojim občanom, ako jej to tie isté vlády umožnia.

Európska ústava, napriek mnohým nedostatkom, je krokom správnym smerom.

Zveřejněno s laskavým souhlasem slovenského kulturně politického týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       26. 5. 2004
26. 5. 2004 Ohledně Iráku jsme publikovali nepravdivé informace
26. 5. 2004 Vězňové byli v Iráku týráni "v širším měřítku"
26. 5. 2004 Ahmad Čalabi poskytoval USA falešné informace o údajných iráckých ZHN na popud Íránu
26. 5. 2004 Richard Perle: Dovolili jsme, aby se osvobození Iráku proměnilo v okupaci
26. 5. 2004 Zoufalá situace v oblasti lidských práv
27. 5. 2004 Válka proti globálním hodnotám
26. 5. 2004 Irák: rozpory mezi britskou a americkou vládou
26. 5. 2004 Americký vojenský velitel bude po vězeňském skandálu odvolán
25. 5. 2004 Zmanipuloval Írán americké neokonzervativce, aby zaútočili na Irák?
25. 5. 2004 Byla to skutečně svatba, ne teroristické hnízdo
26. 5. 2004 Dokážeme ještě čelit manipulaci? Jan  Sýkora
26. 5. 2004 Jiří Krejčík: Rytíř s veselou pověstí Tomáš  Koloc
26. 5. 2004 O lobbismu, o nezávislosti a o ochraně novinářů Jan  Čulík, Radko  Kubičko
26. 5. 2004 Češi a Němci: sporná minulost Jan  Baláč
26. 5. 2004 Edvard Beneš - chycen v pasti mezinárodních vztahů Ondřej  Slačálek
25. 5. 2004 Brusel: Hádka o křesťanství
25. 5. 2004 Protiromské vysílání České televize Petr  Uhl
26. 5. 2004 Morálka lékárníků se střetává s požadavky žen Miloš  Kaláb
25. 5. 2004 NESEHNUTÍ proti vyzbrojování Libye
25. 5. 2004 Novinári v putách, alebo kto je vlastne priateľom USA ? Lubomír  Sedláčik
26. 5. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. - 19. května 2004
26. 5. 2004 Přímá demokracie pro Českou republiku? Jiří  Polák
26. 5. 2004 Strašiak európskej ústavy? Radovan  Geist
26. 5. 2004 Putin slíbil, že Rusko ratifikuje Kjótský protokol
26. 5. 2004 O homosexuálech: Jakápak diskriminace Petr  Švec
26. 5. 2004 Kto tvorí urbanizovanú chudobu? Mike  Davis
25. 5. 2004 Islám je neslučitelný s demokracií
25. 5. 2004 Hrabalova Hra života
25. 5. 2004 Americký voják: Stříleli jsme v Iráku civilisty
24. 5. 2004 O lidech, kteří záhadně zahynuli v americkém vězení
25. 5. 2004 Politika, nebo spíš móda snižování daní? Jan  Hošek
25. 5. 2004 Vysoké daně... a které? Pavel  Urban
25. 5. 2004 O snobství Bohumil  Kartous
5. 5. 2004 Hospodaření OSBL za duben 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
26. 5. 2004 Strašiak európskej ústavy? Radovan  Geist
25. 5. 2004 Brusel: Hádka o křesťanství   
14. 5. 2004 Je budoucnost demokracie v referendech? Štěpán  Kotrba
14. 5. 2004 Vladimír Špidla: "Nemyslím si, že náš politický vývoj směřuje k referendové demokracii" Štěpán  Kotrba
14. 5. 2004 Klobása je důkazem předchozího zahraničního vlivu, pane prezidente... Fabiano  Golgo
13. 5. 2004 V Evropě se rodí základy nové evropské politiky Josef  Brož
11. 5. 2004 Quo vadis Európska únia? Adrian Peter Pressburg
11. 5. 2004 Skandál kolem patentového zákona v Evropské unii?   
5. 5. 2004 Rytíři na Maltě Jaroslav  Hutka
5. 5. 2004 Zahradil dostal 8000 Kč za den, který promlčel...   
3. 5. 2004 Demokracie, ČR, literatura a Evropská unie?   
3. 5. 2004 Dávejte si pozor na nákladní dopravu!   
3. 5. 2004 Jaké bude postavení České republiky v Evropské unii?   
30. 4. 2004 Centrum a periferii bude mít i Evropská unie Stanislav  Holubec
30. 4. 2004 The Sun: PANIKA! Vlna přistěhovalců zahltí v sobotu Británii!!   

Referendum nejen o Ústavě EU RSS 2.0      Historie >
26. 5. 2004 Strašiak európskej ústavy? Radovan  Geist
25. 5. 2004 Brusel: Hádka o křesťanství   
14. 5. 2004 Je budoucnost demokracie v referendech? Štěpán  Kotrba
14. 5. 2004 Vladimír Špidla: "Nemyslím si, že náš politický vývoj směřuje k referendové demokracii" Štěpán  Kotrba
13. 5. 2004 V Evropě se rodí základy nové evropské politiky Josef  Brož
13. 4. 2004 Podajú si Mečiar s Klausom ruky v NATO a EÚ? Peter  Weiss
26. 3. 2004 Realita nemá nic společného s předsudky Jana  Malá
23. 3. 2004 O referendech ve Švýcarsku   
22. 3. 2004 Zastávám se přímé demokracie Jana  Malá
22. 3. 2004 Referendum: Definujme si svoje záujmy! Tibor  Moravčík
21. 1. 2004 Ako na Slovensku voliči vždy dopadnú   
15. 1. 2004 Bída demokracie Milan  Valach
3. 12. 2003 Akčný deň za referendum o európskej ústave   
15. 9. 2003 Ve švédském referendu zvítězili odpůrci eura   
12. 8. 2003 Nová agenda - silnejšia Európa Martin  Kugla

Evropská ústava a Lisabonská smlouva RSS 2.0      Historie >
26. 5. 2004 Strašiak európskej ústavy? Radovan  Geist
25. 3. 2004 Smlouva z Nice odchází na smetiště evropských dějin Josef  Brož
18. 2. 2004 Militarizace Evropské unie Zdeněk  Štefek
30. 1. 2004 Jakou unii bude Evropa potřebovat? Alexej  Bálek
21. 1. 2004 Babylonská věž Evropa Miroslav Václav Steiner
14. 12. 2003 Evropská unie: největší krize za posledních 46 let   
3. 12. 2003 Akčný deň za referendum o európskej ústave   
8. 11. 2003 Evropská ústava - úpadek euro-panství Ladislav  Žák
21. 10. 2003 Zjednotenie v rozmanitosti alebo zjednotenie omylom? Ivan  Štulajter
15. 10. 2003 Ústava EU neboli debata o prázdnu Ondřej  Čapek
8. 10. 2003 Všichni jsou pro demokratickou Evropu, ale každý jinak Jitka  Fraňková, Štěpán Kotrba
3. 10. 2003 DOKUMENT: Návrh Ústavy EU