22. 3. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 3. 2004

Referendum: Definujme si svoje záujmy!

Človek je súčasne členom rôznych záujmových skupín s rozdielnymi záujmami. Následným pochopením základných súvislostí prídeme k poznaniu, že zamestnanci majú odlišné záujmy ako zamestnávatelia, že ľudia na vidieku majú iné záujmy ako v meste, mladí zas majú iné záujmy ako starí a pod. Je dôležité si uvedomiť skutočnosť, že politici majú veľmi často iné záujmy ako ich voliči -- to je najväčšia slabina zastupiteľskej demokracie. V dnešnej spoločnosti môžeme peniaze zarábať prácou, alebo kapitálom - ten má však diametrálne odlišné záujmy ako ľudia zarábajúci prácou (zamestnanci, živnostníci a pod.). Aby systém riadenia spoločnosti založený na rozhodovaní väčšiny mohol fungovať v prospech väčšiny, je nutné aby väčšina bola schopná pochopiť situáciu definovaním si svojich záujmov a záujmov jednotlivých zúčastnených skupín.

Keďže sme každý súčasťou rôznych záujmových skupín, v rôznych oblastiach, s odlišnými záujmami, sme nútení o svoje záujmy s inými skupinami "bojovať". V tomto boji by však mali byť pravidlá pre všetkých rovnaké a iba ak tomu tak skutočne je, môžeme vyhlásiť, že žijeme v demokracii inak tomu tak nie je, mali by sme systém riadenia zmeniť...

Koná táto vláda v tvojom záujme?

Ak áno, gratulujem ti, lebo si pravdepodobne jeden z mála bohatých ľudí v tomto štáte, alebo predpokladáš, že v budúcnosti bohatý budeš (tu sa u ľudí prejavuje pre mňa ťažšie pochopiteľný optimizmus). Táto vláda zastupuje tvoje záujmy, alebo čo je pravdepodobnejšie -- práve teraz prevažujú Vaše spoločné záujmy.

A nie, patríš pravdepodobne k drvivej väčšine populácie na Slovensku. Je zaujímavé sledovať ako sa na Slovensku chudobná väčšina nechá obrať napr. o sociálne vymoženosti, keď sa jej predostrie, že tieto dávky istá skupina zneužíva (nevadí, že mi skape koza, hlavne že skape aj susedovi). Osobne by som od vlády zastupujúcej záujmy väčšiny očakával vytvorenie mechanizmu zabraňujúcemu zneužívaniu sociálneho systému. Vláda sa nás snaží presvedčiť, že znížením nákladov na mzdy k nám prídu investori a tým sa zlepší naša ekonomická situácia. Iste sa nám zvýši napr. HDP, ale to je len štatistika priemeru, čo vôbec nemusí odzrkadľovať našu situáciu -- je to podobná situácia ako napr. vysokých štatistický priemer platov v bankovníctve -- väčšina zamestnancov ich má na úrovni iných odvetví, ale odmeny top manažmentu tento priemer radikálne zvýšia. Situácia zamestnaných jednotlivcov a náväzne tým aj podnikateľov závislých na službách a spotrebe väčšiny sa týmto krokom nezlepší - dôkazom čoho je aj príchod toľko spomínaného Hyundaiju -- v jeho záujme je investovať tam, kde v dohľadnej dobe nebude výrazný nárast miezd a s tým spojených odvodov!

Čoraz väčšie množstvo ľudí sa napriek úprimnej snahe ocitá v neriešiteľnej zúfalej ekonomickej situácii. Veľa ľudí poberajúcich sociálne dávky má na výber, či zaplatí nájomné, alebo bude jesť! Myslím, že takáto situácia je veľmi frustrujúca čím v spoločnosti narastá pnutie, ktorého dôsledky pravdepodobne pocítia všetci (vyvažovanie napätia stojí veľa peňazí) a môžu byť podstatne horšie ako nepokoje Rómov, ktoré sú indikátorom situácie celej spoločnosti...

Si za referendum, alebo proti?

Myslím, že táto otázka ohľadom referenda nie je úplne vhodne formulovaná. Skôr by mala znieť: "si za demokratické rozhodovanie v tomto štáte, alebo nie?" Ako sa k referendu postavíš záleží na tom, či veríš v princíp rozhodovania väčšiny, alebo si myslíš, že demokraciu možno obísť ak sa ti to práve hodí. Dnes máš možnosť zneužiť zadné vrátka a píliť si tak konár pod sebou, lebo nabudúce môžu iní politici tento zlý zákon zneužiť s inou záujmovou menšinou v rozpore s tvojimi záujmami! Tieto vrátka si politici pripravili pre prípad, že by ľudia chceli niečo iné ako oni. Zákon o referende totiž zámerne postavili tak, aby bol vzhľadom na ľahostajnosť ľudí prakticky nepoužiteľný, alebo aby mohli dosiahnuť svojich záujmov s podporou menšiny aktívnych voličov(inak si neviem vysvetliť neopodstatnený 50% limit). Výsledkom je fakt, že nám tu nevládne väčšina akoby tomu vo fungujúcej demokracii malo byť, ale politici s menšinou. Necháme sa ovládať menšinou, alebo zavedieme fungujúcu demokraciu?!

Si svojprávny?

Často sa stretávam s názorom, že ľudia nie sú schopní sami rozhodovať o svojich záujmoch... V zastupiteľskej demokracii by nás politici mali zastupovať. Mám pocit, že voličom nie je úplne zrejmé čo to znamená (politikom to zrejmé je, len to nie je v ich záujme), takže sa pokúsim nájsť prirovnanie zo života... Vznikol vám právny problém, tak sa pri jeho riešení necháte zastupovať advokátom. Ak nadobudnete pocit, že v tomto probléme advokát nezastupuje vaše záujmy, tak ho logicky odvoláte... Problém je v tom, že advokát voličov -- politik sa nás snaží presvedčiť o našej nesvojprávnosti a zamedziť nám v rozhodovaní, dokonca urobí všetko preto, aby sme ani nemali možnosť ho odvolať (som zvedavý kam až sú ochotní zájsť, aby znemožnili rozhodovanie väčšiny -- najnovšie sa o to pokúsili úbohým rozdelením volebných miestností pri referende a voľbe prezidenta!) Uznávam, že to nie je úplne vhodný príklad, lebo nás zastupujúci politici ktorí (rovnako ako my) nie sú odborníci na všetky riešené problematiky a mali by sa radiť s odborníkmi. Radiť sa s odborníkmi samozrejme môžeme aj my vo verejnej diskusii a na rozdiel od politikov vieme, alebo lepšie povedané mali by sme vedieť podstatne presnejšie určiť čo je naším záujmom a čo nie. Som presvedčený, že zastupiteľská demokracia mala svoje opodstatnenie, len pokiaľ nebola priama demokracia technicky možná, čo sa v tejto dobe práve zmenilo...

Odmietaš ísť k referendu lebo sa ti nechce?

Ľudia zistili, že dobré a zlé časy sa menia v rôzne frekventovaných sínusoidách. Škoda, len že vo svojom myslení nedostali k záveru, že ich bez pričinenia viac sa sínusoida k plusu neotočí a zvlášť v demokracii, kde je k takémuto pohybu nutná väčšina! Nepochopením základných princípov demokracie ľudia nadobudli presvedčenie že nemajú možnosť spolupodieľať sa na riadení štátu. Myslím, že toto je najväčší problém tejto spoločnosti a tragický omyl. Nemusím dúfam pripomínať, že národ uvedený v tento omyl politikom vyhovuje (správcovi majetku vždy vyhovuje ak sa majiteľ o svoj majetok nestará) -- umožňuje im to jednať vo svoj prospech, respektíve za províziu jednať v prospech finančných - mocenských skupín, ktoré im k moci dopomohli. Ľudia nemajú možnosť spolupodieľať sa na riadení štátu len v diktatúre a v nej už našťastie nežijeme (aj keď nezanedbateľná časť populácie si zachovala z tejto éry myslenie). Netvrdím, že žijeme vo fungujúcej demokracii, ale máme relatívne slušné možnosti ako sa na riadení štátu spolupodieľať. V 89. sme požadovali aby nám komunisti dali moc do našich rúk. Keď sme ju aspoň teoreticky dostali, odmietame vziať a niesť zodpovednosť za konanie štátu! My všetci sme však za chod štátu a jeho konanie v zahraničí spoluzodpovední! Politici si môžu robiť čo chcú len keď im to dovolíme! Ak sami seba presvedčíme, že nemáme vplyv - degradujeme sa na úroveň vola neseného do bitúnku... Avšak k tomu, aby sme sa podieľali na riadení štátu však potrebujeme v prvom rade objektívne informácie. Tie však nezískame pasívnym sledovaním provládnych médií -- musíme sledovať a sami vyhodnocovať celé názorové spektrum.

Odmietaš ísť k referendu lebo ti jednostaj hovoria, že to aj tak nevyjde?

Mám pocit, že výskumy verejnej mienky si necháva robiť vláda (alebo skupiny, ktorých záujmy zastupuje), aby nás presvedčila, že spolupodieľať sa na riadení štátu nemá význam. Je to veľmi podobné stavu na burze -- ak väčšina investorov dôjde k presvedčeniu, že krach burzy je nezvratný, iste k nemu dôjde... Preto ak ti aspoň trochu záleží na budúcnosti tejto krajiny nebuď lenivý a zúčastňuj sa volieb, referend, šír myšlienky a vôbec - využi všetky korektné možnosti dosiahnuť svoj záujem!

Čo je populizmus?

Pod týmto pojmom si predstavujem manipuláciu voliča, kde sa použitím jednoduchého lákadla snaží politik získať hlas voliča a v zásadných otázkach potom rozhodovať vo svoj prospech. Lákadlo môže byť splniteľné (vyplácanie dávok na ktoré štát nemá, získanie investora, ktorý zamestná 2000 ľudí, a pod.), alebo nesplniteľné (trojnásobné zvýšenie platov a pod.) K takouto manipuláciou sa stretávame rovnako u pravice ako u ľavice. Tento výraz však v poslednej dobe mení svoj význam (zavádzanie newspeaku v praxi) - privlastnila si ho vládnuca garnitúra a označuje ním veškeré politické a ekonomické snahy, ktoré sú v rozpore s jej predstavou (niektoré riešenia sú samozrejme pre väčšinu výhodnejšie). Populizmu sa môže úspešne brániť len samostatne mysliaci volič, ktorý má definované svoje záujmy.

PS: Média kontrolujú tiež ľudia disponujúci kapitálom -- majú teda odlišné záujmy od väčšiny. Kapitál má tým pádom podstatne lepšie prostriedky na šírenie myšlienok, ktoré sú v jeho záujme. Opozícii kapitálu ostáva na šírenie svojich myšlienok len internet alebo šíriť myšlienky z človeka na človeka. Preto vás prosím, aby ste myšlienky, s ktorými súhlasíte, šírili čo najagresívnejšie -- všetkými možnými prostriedkami -- len tak je šanca presadiť si svoje záujmy a vybudovať skutočnú demokraciu.

                 
Obsah vydání       22. 3. 2004
22. 3. 2004 Za co vděčíme technické civilizaci a za co Slonímu muži Martin  Škabraha
22. 3. 2004 Historie odsoudí Bushe a Blaira za ilegální válku
22. 3. 2004 Bulvarizují se Česká média? Štěpán  Kotrba
22. 3. 2004 Byrokracie: "Nemohu vám poskytnout služby, nemáte průkaz" Jan  Čulík
22. 3. 2004 Český rozhlas, dlouhá vlna a odpovědnost odpovědných Štěpán  Kotrba
22. 3. 2004 Penzijní fond České spořitelny pod nátlakem ustoupil Radek  Mokrý
22. 3. 2004 Česká kvalita kremace Luboš  Kotek
22. 3. 2004 Proč se Král zlodějů neumístil na Oscarech Jan  Čulík
22. 3. 2004 Hoří Manéž! Anna  Čurdová
22. 3. 2004 Regulace, deregulace a špatná paměť Robert  Axamit
22. 3. 2004 Bydlení bohatců, aneb suterén české žurnalistiky Stanislav  Křeček
22. 3. 2004 Jsem fanatický terorista Josef  Vít
22. 3. 2004 Clement zpochybnil ekologickou daň
19. 3. 2004 AD: Jak žijí obyčejní lidé Petr  Jánský
22. 3. 2004 Králi Miroslave, kde jsi?
19. 3. 2004 Vysílání médií je velmi vzdáleno zdejší každodennosti
22. 3. 2004 Byly tu 2 miliony komunistů. Co po takové společnosti chcete?
22. 3. 2004 Přežití může mít smrtelné následky Miloš  Kaláb
22. 3. 2004 Normalizace je v plném proudu Jiří  Šuchman
22. 3. 2004 Média a propaganda Petr  Švec
22. 3. 2004 Týden neklidu 29.3. - 2.4. 2004
22. 3. 2004 Referendum: Definujme si svoje záujmy! Tibor  Moravčík
22. 3. 2004 Zastávám se přímé demokracie Jana  Malá
22. 3. 2004 Rada Evropy proti rasismu Simone  Radačičová
22. 3. 2004 Stažení španělských vojáků z Iráku bylo nepochybně cílem Al-Kajdy Marino  Radačič
22. 3. 2004 Jak vypadá teroristův profil? Simone  Radačičová
20. 3. 2004 Pákistánci zajali 100 osob "z al Kajdy"
20. 3. 2004 Demonstrace proti útoku na Irák
20. 3. 2004 Rok po zahájení války zůstává situace v Iráku kritická
19. 3. 2004 Pořadatelé letošního MMM podporují usnesení vlády, úřadu Prahy 7 se to nelíbí
14. 3. 2004 Kdo je můj bližní Zdeněk  Bárta
20. 3. 2004 Síla víry Zdeněk  Bárta
29. 1. 2004 Blahoslavení chudí duchem Zdeněk  Bárta
19. 3. 2004 Po Madridu: Evropa jako Titanic
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
14. 3. 2004 Hospodaření OSBL za únor 2004

Referendum nejen o Ústavě EU RSS 2.0      Historie >
22. 3. 2004 Zastávám se přímé demokracie Jana  Malá
22. 3. 2004 Referendum: Definujme si svoje záujmy! Tibor  Moravčík
21. 1. 2004 Ako na Slovensku voliči vždy dopadnú   
15. 1. 2004 Bída demokracie Milan  Valach
3. 12. 2003 Akčný deň za referendum o európskej ústave   
15. 9. 2003 Ve švédském referendu zvítězili odpůrci eura   
12. 8. 2003 Nová agenda - silnejšia Európa Martin  Kugla
19. 6. 2003 Statistika výsledků referenda o EU, jak ji nikde neuvidíte   
16. 6. 2003 Češi schválili vstup do EU   
16. 6. 2003 Občanství vyžaduje aktivní participaci - aneb nejsme ovce Štěpán  Kotrba
14. 6. 2003 83 procent účastníků referenda zřejmě v pátek hlasovalo ANO   
13. 6. 2003 Historická událost -- referendum Jan  Machala
12. 6. 2003 Z Polska po referendu - "židé z EU se připravují k útoku!" Vojciech  Kość
11. 6. 2003 Hlas pro Evropskou unii   
11. 6. 2003 Odpůrci EU se musejí v ČR referenda účastnit Petr  Kužvart