12. 8. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 8. 2003

Je slovenská verejnosť pripravená na členstvo v NATO?

Nová agenda - silnejšia Európa

Od roku 2000 realizovalo Národné osvetové centrum niekoľko zaujímavých výskumov týkajúcich sa postojov slovenskej verejnosti k NATO. Pre diskusiu o Severoatlantickej aliancii bude iste zaujímavé zhrnúť základné trendy, ktoré z týchto výskumov vyplývajú.

Aká bola podpora vstupu?

Všeobecne sa dá povedať, že podpora sa dlhodobo pohybuje na úrovni okolo 50 percent. Pod vplyvom vládnych kampaní došlo k nárastu podpory -- v marci 2002 až na 60 percent, pod vplyvom udalostí v Juhoslávii a Iraku došlo naopak k poklesu podpory (v marci 2003 na 43 %, podľa iných agentúr ešte nižšie). Dnes viacero prieskumov z rôznych zdrojov potvrdzuje, že podpora sa opäť dostala na svoju "normálnu" úroveň -- 50 percent. Jednoznačnú podporu mal vstup do aliancie v prostredí, ktoré sa dá označiť ako "víťazi transformácie," teda časť verejnosti, ktorá po roku '89 získala, a medzi optimistami. Naopak, v prostredí "porazených" a pesimistov dominoval odpor voči vstupu.

Z hľadiska politických orientácií podporovali vstup do NATO najmä prívrženci SMK, SDKÚ, KDH, DS, ale aj SDĽ, neskôr SDA, ANO. Medzi odporcov patrili predovšetkým prívrženci SNS a HZDS, aj keď v prostredí HZDS došlo pod vplyvom zmeny rétoriky Vladimíra Mečiara k výrazným posunom. Kým v decembri 2000 bol pomer stúpencov a odporcov 20:76, v októbri 2001 bol tento pomer už 42:54! Vstup do aliancie získaval väčšiu podporu medzi mladými, vzdelanými, mestskými obyvateľmi.

Veľká časť politických elít v rámci celého spektra dlhodobo podporovala vstup do aliancie, a to sa samozrejme odrazilo na mienke občanov. Jasne formulovaná alternatíva prezentovaná relevantnou časťou politických elít neexistovala. Opakom k prozápadnej orientácii vyjadrenej aj vstupom do NATO bola izolacionistická orientácia vyjadrená ako požiadavka neutrality. Napriek tomu, že táto agenda je dlhodobo komunikovaná iba okrajovou časťou politického spektra, mala táto predstava relatívne silnú podporu medzi občanmi -- dlhodobo okolo tretiny respondentov. Aj to svedčí o tom, že Slováci sú pomerne dosť izolacionistickí a ďalšie výskumy (v čase zásahu NATO v Juhoslávii a vojny v Iraku) potvrdzujú, že aj veľmi neintervencionalistickí.

Veľkú podporu mala na Slovensku predstava, že o vstupe do NATO má rozhodnúť referendum. Vzhľadom na fakt, že organizátorom petičnej akcie za vypísanie referenda sa nepodarilo zozbierať potrebný počet podpisov, však treba konštatovať, že slovenská verejnosť to zrejme nepovažuje za principiálny problém, schopný mobilizovať výraznejšiu časť populácie.

Čo ľudia očakávali?

Predovšetkým treba povedať, že obavy bezpečnostného charakteru spájajú občania väčšmi s vnútornými ako s vonkajšími rizikami. Presvedčenie, že v blízkej budúcnosti môže dôjsť k vonkajšiemu ohrozeniu Slovenska, je slabé, aj keď po 11. septembri 2001 sa zvýšila obava z možných teroristických útokov na Slovensku. Tento argument teda rozhodne pre podporu vstupu nebol a nie je rozhodujúci.

Napriek vládnej kampani sa nedá povedať, že by vstup do NATO bol vnímaný cez jednoznačne formulované prínosy, resp. elimináciu rizík. V prieskumoch verejnej mienky sa ako prínos členstva v NATO objavovalo aj ekonomicky podfarbené očakávanie -- prílev zahraničných investícií. Je potrebné povedať, že verejnosť tento argument reflektovala predovšetkým pod vplyvom takto formulovaných vyjadrení politických elít, aj keď - a súčasnosť to potvrdila - bol tento argument nedostatočne podložený.

Vstup do NATO je politickými elitami a následne verejnosťou vnímaný najmä ako prestížna záležitosť -- ako potvrdenie statusu Slovenska, potvrdenie správnosti vývoja. Že pri podpore vstupu naozaj hrajú veľkú úlohu postoje a komunikácia politických elít, môže dokumentovať aj fakt, že vstup do NATO podporuje aj časť ľudí, ktorí tejto organizácii nedôverujú.

Vnímanie NATO a USA a Európy

Na vnímanie a postoje k NATO má rozhodujúci vplyv vnímanie a postoje k USA. Až tri pätiny respondentov si myslia, že rozhodujúci vplyv v NATO majú USA. O európskych krajinách si to myslí len desatina respondentov. Potvrdzujú to aj výkyvy podpory pre NATO po vojenských akciách USA.

S istou mierou zjednodušenia sa dá povedať, že Slovákom NATO vo veľkej miere splýva s USA. Začiatkom roku 2002 bola nedôvera, resp. ostražitosť voči USA na úrovni 37 percent. Ľudia sa najväčšmi báli vtiahnutia Slovenska do vojnových konfliktov, alebo prítomnosti jadrových zbraní na Slovensku. Zaujímavé je, že táto ostražitosť voči USA bola väčšia ako voči Rusku (február 2001 -- 24 %). Kým dôvera voči Nemecku či Veľkej Británii bola v marci 2003 na úrovni 61-65 percent v pomere k nedôvere nižšej ako 30 percent, voči USA bol pomer dôvery/nedôvery 53 ku 42 - iste aj vplyvom udalostí v Iraku. Celkovo sa dá konštatovať, že slovenská verejnosť vníma USA výrazne negatívnejšie ako ich európskych partnerov v NATO.

Tí, ktorí podporujú vstup do NATO, podporovali aj vstup do EÚ, opačne to však neplatí. V decembri 2000 podporovalo vstup do EÚ 73 percent občanov, vstup do NATO však len 47 percent. Začiatkom roku 2002 podporovala vstup do oboch inštitúcií približne polovica občanov, ale ďalšia štvrtina sa vyslovovala len za vstup do EÚ, bez NATO. V apríli 2003 sa podpora NATO "šplhala" k 50 percentám, podpora vstupu do EÚ však bola na úrovni 77 percent.

Fascinujúce sú reakcie verejnej mienky na udalosti v Iraku. Došlo k výraznému prepadu dôvery k Georgeovi Bushovi, ale aj k jeho európskemu spojencovi Tonymu Blairovi. Naopak, výrazne narástla podpora predstaviteľom "starej Európy" -- Schröderovi a Chiracovi. Zaujímavý je už fakt, že prekvapivo veľké percento respondentov bolo schopných utvoriť si na spomínaných štátnikov názor.

Vojenský zásah v Iraku odsúdili tri štvrtiny občanov Slovenska. Kým prístup Francúzska a Nemecka hodnotili respondenti priaznivo, postoj slovenskej vlády naopak. To znamená, že vlády "novej Európy," prinajmenšom politické elity Slovenska, konali v podpore USA v rozpore s názorom občanov.

Prognóza?

Na základe prieskumov môžeme dnes načrtnúť, ako budú vyzerať budúce trendy:

  • Vstup do NATO verejnosť akceptovala a NATO postupne prestane byť témou. Témou sa stane vzťah EÚ a USA.
  • Slováci sú výrazne proeurópski. Chcú, aby Európa hrala významnejšiu úlohu a v prípadnom "vnútronatovskom" spore medzi európskymi krajinami a USA budú jednoznačne podporovať Európu.
  • Posilňovanie európskych bezpečnostných štruktúr a aktívnejšia globálna politika EÚ na úkor USA sa takisto veľmi pravdepodobne stretne so silnou podporou slovenskej verejnosti. Už v roku 2002 boli najväčšou konkurenciou NATO v odpovedi na otázku "Kto by Slovensku pomohol v prípade vojenského ohrozenia zvonka?" práve krajiny EÚ.
  • Vnímanie a reakcie na postoje významných európskych politikov sú tiež dobrým znamením pre budúce budovanie politických štruktúr EÚ. Prinajmenšom sa dá tvrdiť, že Slováci by si dnes dokázali vybrať európskeho prezidenta.

Pre politické elity z toho jednoznačne vyplýva, že z pohľadu názorov občanov nie je proamerická politika dlhodobo výhodná. Takisto brojenie proti silnej Európe sa nestretne s pochopením verejnosti. Naopak, z hľadiska "víťazných" zahraničnopolitických tém sa po hesle "do EÚ a do NATO" -- úspešnej agende volieb 1998 a 2002, po vstupe Slovenska do EÚ takou stane "silnejšia Európa" podaná ako protiváha k USA.

Pozn. red.: Analyticky zozbierané údaje spracovával sociológ Vladimír Krivý a Oľga Gyarfášová. V článku sú tiež použité údaje z analýz Inštitútu pre verejné otázky.

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       12. 8. 2003
12. 8. 2003 Blairova zpráva o Iráku zpochybněna
12. 8. 2003 Pochybnosti o britské vládní zprávě o iráckých zbraních sílí
12. 8. 2003 Přichází čas pro sjednocenou Evropu? Josef  Brož
12. 8. 2003 Je to jiný Ivan Svítek?
12. 8. 2003 Diskriminácia černochov zvýšila počet jazzových skladateľov Miroslav  Brada
12. 8. 2003 The discrimination of blacks has increased the number of jazz composers Miroslav  Brada
12. 8. 2003 Pan Hitler by z nás měl radost Ladislav  Kahoun
18. 7. 2003 Fašismus - vzpoura proti materialismu Zeev  Sternhell
11. 8. 2003 Mapka Czechteku 2003
12. 8. 2003 Kto dopláca na geneticky modifikované potraviny Conn  Hallinan
12. 8. 2003 Asymetrická hospodárska vojna Martin  Kunštek
12. 8. 2003 Nová agenda - silnejšia Európa Martin  Kugla
11. 8. 2003 Nedožitých 55 let Jana Palacha Jaroslava  Čajová
11. 8. 2003 Vývojové trendy: jaký bude svět za 20 let
12. 8. 2003 Burza terorizmu -- ďalší chorý nápad Zolo  Mikeš
12. 8. 2003 Dokument úzkoprsého fanatizmu Radovan  Geist
11. 8. 2003 Zemřít v práci Ignacio  Ramonet
11. 8. 2003 Spojené státy rozdmychávají jaderný konflikt, který bude obtížné zastavit
11. 8. 2003 Jak kubánský diktátor hájí svou revoluci Fidel Castro Ruz
12. 8. 2003 Proč BL publikují bláboly o homosexualitě Vojtěch  Polák
11. 8. 2003 Hrozba demokracii Michal  Jurza
4. 8. 2003 Hospodaření OSBL za červenec 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
12. 8. 2003 Nová agenda - silnejšia Európa Martin  Kugla
3. 7. 2003 Co psal Toni Negri před rokem:
Obnova italské levice mimo rámec sociáldemokratismu
Toni  Negri
30. 6. 2003 EU vs. Rakousko-Uhersko Petr  Homoláč
30. 6. 2003 Pozadu o 38 rokov? Andrej  Sablič
25. 6. 2003 Evropská ústava: smlouva, která ukrývá občany Josef  Brož
25. 6. 2003 Optimistická "řecká" ozvěna a její možná falešná echa Miloš  Dokulil
25. 6. 2003 Koniec polstoročného manželstva Radovan  Geist
19. 6. 2003 EKONOMICKÁ STUDIE: Snížení daně z příjmu právnických osob a podpora investování Miloš  Pick
18. 6. 2003 Vyšetřuje se chybějící milion euro   
16. 6. 2003 Češi schválili vstup do EU   
16. 6. 2003 Občanství vyžaduje aktivní participaci - aneb nejsme ovce Štěpán  Kotrba
16. 6. 2003 Jak to také mohlo dopadnout... Štěpán  Kotrba
16. 6. 2003 Český Kocourkov ztrácí suverenitu Josef  Trnka
14. 6. 2003 83 procent účastníků referenda zřejmě v pátek hlasovalo ANO   
14. 6. 2003 Volební okrsek Praha-Krč: účast nad 50%, více než tři čtvrtiny hlasovaly ANO   

Názory a argumenty ze Slovenska RSS 2.0      Historie >
12. 8. 2003 Nová agenda - silnejšia Európa Martin  Kugla
11. 8. 2003 S tou Úniou opatrne...!? Radovan  Geist
16. 7. 2003 Rovná daň posúva stredné vrstvy bližšie k pásmu chudoby Ľubomír  Petrák
25. 6. 2003 Koniec polstoročného manželstva Radovan  Geist
16. 6. 2003 Zrada penzijných fondov na dôchodkoch   
13. 6. 2003 Rybníček: Splnil sa mi sen Martina  Nemethová, Damas Gruska
13. 6. 2003 Ako udržať prostredníctvom prerozdelenia čo najspravodlivejší dôchodkový systém?   
29. 5. 2003 BSE: Nielen krava, ale aj ovce môže byť šialená... Peter  Greguš
28. 5. 2003 Do kedy...? Tibor  Moravčík
28. 5. 2003 (Z)diskreditovaný štát Damas  Gruska
27. 5. 2003 Dvadsaťpäť hodín pred zrkadlom Filip  Samuel
26. 5. 2003 Na zdravie, páni sudcovia, poslanci a ministri! Peter  Takáč
26. 5. 2003 Hrozba sprava - po belgických voľbách v žlto-červenom Radovan  Geist
23. 5. 2003 Pohotovostný manuál občana I. Martin  Nevada

Vstup Slovenska do NATO RSS 2.0      Historie >
12. 8. 2003 Nová agenda - silnejšia Európa Martin  Kugla
18. 3. 2003 Prečo podporujem referendum o vstupe Slovenska do NATO Radoslav  Kovács
12. 2. 2003 Dinosauria vojna a ochrana ziskov Thom  Hartmann
12. 2. 2003 Saddám Husajn a "profesionálne ženy" Lubomír  Sedláčik
11. 2. 2003 Priveľké pokušenie zradiť Európu Eduard  Chmelár
11. 2. 2003 Demokracia znamená chaos? Andrej  Sablič
10. 2. 2003 O akú hviezdičku nám ide? Pavol  Fabian
5. 2. 2003 NATO -- aliancia na konci svojho konca Zolo  Mikeš
24. 1. 2003 Neokonzervatívna neonormalizácia Martin  Muránsky
24. 1. 2003 Po sto dňoch ako po sto rokoch Lubomír  Sedláčik
22. 1. 2003 Sloboda mýliť sa Martin  Muránsky
20. 1. 2003 Rozhovor s iniciátormi iniciatívy za vypísanie referenda o vstupe do NATO:
Nech rozhodnú občania
Radovan  Geist, Marián Repa

Referendum nejen o Ústavě EU RSS 2.0      Historie >
12. 8. 2003 Nová agenda - silnejšia Európa Martin  Kugla
19. 6. 2003 Statistika výsledků referenda o EU, jak ji nikde neuvidíte   
16. 6. 2003 Češi schválili vstup do EU   
16. 6. 2003 Občanství vyžaduje aktivní participaci - aneb nejsme ovce Štěpán  Kotrba
14. 6. 2003 83 procent účastníků referenda zřejmě v pátek hlasovalo ANO   
13. 6. 2003 Historická událost -- referendum Jan  Machala
12. 6. 2003 Z Polska po referendu - "židé z EU se připravují k útoku!" Vojciech  Kość
11. 6. 2003 Hlas pro Evropskou unii   
11. 6. 2003 Odpůrci EU se musejí v ČR referenda účastnit Petr  Kužvart
11. 6. 2003 CVVM: 77 procent voličů se hodlá účastnit referenda o EU, 63 procent voličů souhlasí se vstupem   
9. 6. 2003 Polsko řeklo ANO Evropské unii třemi čtvrtinami hlasů   
28. 5. 2003 Spokojnosť s referendom strieda obava z chýbajúcej pripravenosti na vstup do EÚ   
22. 5. 2003 Slovensko do EU - iná možnosť nebola Peter  Greguš
22. 5. 2003 Referendum s odretými ušami Marián  Repa
20. 5. 2003 Referendum? Ne, ČR ještě není tak daleko Vladimír  Rott