8. 10. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Místopředseda zahraničního výboru sněmovny za ODS a stínový ministr zahraničí ODS Jan Zahradil
8. 10. 2003

Všichni jsou pro demokratickou Evropu, ale každý jinak

Jitka Fraňková, Štěpán Kotrba

Celý den zněla úterní sněmovnou diskuze o "českém" postoji k návrhu Ústavy Evropské unie. Ten podle premiéra Vladimíra Špidly "neznamená přesun kompetencí na nadnárodní instituce, ale snaží se nalézt i v rozšířené Evropě efektivitu a více demokracie." Od vlády se očekává europozitivní přístup, i kdyby na to statek měl padnout. Stejně tak od opozice se očekává kritika vlády ve všem. I kdyby trakaře měly kvůli Unii padat... Tvrzení, že současná vláda je ta nejhorší za posledních dvacet, padesát, či pět set let (včetně kancléře Metternicha či protektora Heydricha) a k opozici patří stejně jako k psovi srst a ocas.

Místopředseda zahraničního výboru a stínový ministr zahraničí ODS Jan Zahradil je snad i proto toho názoru, že: "obsah ústavní smlouvy je výrazným a viditelným posunem k nadnárodnímu principu oproti stávajícímu stavu, který je kodifikován smlouvou z Nice, tedy proti té Evropské unii, do které jsme v referendu odsouhlasili vstup. Je tedy dalším nepochybným omezením státní svrchovanosti České republiky."

Jako kdyby před mnoha lety, kdy Václav Klaus podepisoval smlouvu o přistoupení, se ODS domnívala, že Evropská unie bude celá ta léta čekat a nebude nic na svém uspořádání měnit a otevře pouze náruč.

"V některých ohledech tento návrh zcela viditelně zhoršuje naše postavení uvnitř EU oproti stávajícímu stavu. Pokud by k takovému zhoršení nemělo dojít, byly by zapotřebí výrazné úpravy a ne pouhé kosmetické změny. Domnívám se, že pozice naší vlády je pozicí nedostatečnou. Podle mého názoru Evropská unie funguje a může fungovat podle současného smluvního základu i v rozšířeném stavu na 25 členů, t.j. podle smlouvy z Nice. Takovou představu mám o našem působení v EU", řekl stínový ministr zahraničí Britským listům.

Samozřejmě už nedodal, že tuto vizi evropského statu quo s ODS nesdílí téměř nikdo. Reálná šance naplnění maximalistických požadavků na integraci je minimální, což pochopil i zakladatel ODS a prezident Klaus, když zůstal namísto výletu doma... Evropská unie nevstupuje do České republiky, ale naopak. Tím, kdo se bude přizpůsobovat "standardům západní demokracie", je Česko. Doba Báczů je pryč.

A jak by si představovala Evropskou unii KSČM? V duchu proletářského internacionalismu? Předseda Grebeníček se nechal kdysi paradoxně slyšet, že nepatří k těm, kdo by sjednocování Evropy odmítali. Jde ale o formu, posloupnost kroků a čas.

Svatýho Dyndy už není a tak změnil rétoriku:

"Pochybuji, zda je rozumné zcela mechanicky se podrobovat vnějším tlakům a požadavkům na úkor zájmů českého státu a občanů. Dnes chybějí věcné analýzy toho, co může nastat při rychlém a bez jistých záruk uskutečněném vstupu ČR do EU. ... Řeči o tom, že si neumíme vládnout a řešit své vlastní problémy, považuji za nezodpovědné. Zaklínadla o nutnosti rychlého a bezpodmínečného vstupu do Evropské unie, který nás zachrání před námi samými, nemohu brát vážně. V tržní ekonomice bývají měřítkem všeho podstatného ekonomické zájmy. Především, o sílu a konkurenceschopnost evropské ekonomiky na globálních trzích jde těm, kdo určují pravidla integrační hry. Výsledkem rozšiřování EU sice nemá být, jak její nejradikálnější kritici tvrdí, vyslovené zbídačení nově přijímaných zemí. Přílišná eskalace sociálního a politického napětí uvnitř EU by totiž minimalizovala integrační výhody a zisky silných. Není ale důvod domnívat se, že smyslem integrace je zájem vyspělých členských států podělit se o své bohatství a životní úroveň s chudými příchozími. Z rychlého a bezpodmínečného vstupu ČR do EU mohou a budou těžit, zjednodušeně řečeno, především lidé, jejichž příjmy několikanásobně přesahují průměrnou hrubou mzdu. Valnou většinu občanů však čeká velmi tvrdý náraz - zrychlený růst životních nákladů při nedostatečném tempu růstu mezd a dalších příjmů. Nezaměstnanost chudších zemí EU bývá poměrně vysoká. Se vší pravděpodobností to bude platit i pro nás a to je velmi špatná zpráva pro Mostecko i pro Ostravsko. Ale nejen pro ně. ...", tvrdí komunistický předseda na internetových stránkách KSČM.

Místopředseda KSČM a místopředseda zahraničního výboru Sněmovny Miloslav Ransdorf patří mezi ty komunisty, o jejichž znalosech, kompetentnosti i inteligenci se pochybuje nejméně i mezi ideovými protivníky. Britským listům řekl:

"My jsme to vyjádřili v Manifestu KSČM pro demokratickou Evropu už v roce 1994. Vycházeli jsme z toho, že by to měla být Evropa budovaná zdola, od každodenní životní zkušenosti národů. Měla by spočívat na výměně kulturních a vědeckých hodnot. Měla by to být Evropa národní spolupráce, posilující kvality života občanů Evropy bez rozdílu, kde žijí. Zkrátka evropská integrace by měla znamenat vyšší kvalitu života národů i jednotlivých občanů. Zatím je to spíše byrokratický projekt, budovaný od střechy, nikoliv od základů. Je v něm spousta věcí, které se musí změnit, má-li evropský projekt pokračovat. Jsme toho názoru, že podíl sociálně kulturních práv v Evropě se musí posílit. Jsme pro změnu konvergenčních kriteriií. Ta konvergenční kriteria, která byla základem evropské konstrukce jsou založena pouze na monetárních principech."

A tak je to s výroky poslanců a politiků vždycky. Když už jim náhodou rozumíte, stejně jim nerozumíte. Rozšifrovaně řečeno, Ransdorf chtěl říci, že prachy hýbou světem a jemu je z toho smutno. Má možná i pravdu... Komunistický manifest pro demokratickou Evropu, opěvovaný Miloslavem Ransdorfem, ale ve svém závěru praví :

Společenská změna může a musí být dílem levicových i dalších demokratických, humanitárně orientovaných sil, společným dílem celé této velké koalice pro budoucnost.

Evropa, která je kulturně jednotná a přece bohatě rozrůzněná, má k tomu lepší předpoklady než jiné civilizace. Má ohromné intelektuální i materiální zdroje. Má tradice, zkušenosti. Varují ji vlastní bolestně pociťovaná rizika. Bez Evropy nebude nové civilizace, nového světového řádu, nové globální odpovědnosti.

Závisí na nás, zda Evropa bude na výši doby, zda bude schopna této iniciativy. Jako občané země, z níž vzešly jedny z prvních projektů mírové Evropy, jsme povinováni pro tuto cestu udělat vše.

Co ale dělají komunisté pro demokratickou Evropu dnes? Manifest už dopsali...

                 
Obsah vydání       8. 10. 2003
8. 10. 2003 Slaný: "nulová tolerance" se mění v krutou šikanu Štěpán  Kotrba
7. 10. 2003 O houkající policii jak za Husáka Jakub  Žytek
8. 10. 2003 Pochybnosti o iráckém nálezu: zkumavka s botulinem byla deset let stará
8. 10. 2003 Británie: Budoucnost geneticky modifikovaných plodin zpochybněna
8. 10. 2003 Na obranu hypotetických otázek Martin  Kloubek
8. 10. 2003 Zdravotnictví: Odvaha neřešit Ivan  David
8. 10. 2003 CME uzavřela dohodu o prodeji ČNTS za 53,2 milionů USD
8. 10. 2003 Vladimír Železný protestuje proti "bulvárnosti deníku Blesk"
8. 10. 2003 Zneužíva premiér Slovenskú informačnú službu? Braňo  Ondruš
8. 10. 2003 Odkaz Pařížské komuny a španělské revoluce zůstal neposkvrněn Ondřej  Slačálek
8. 10. 2003 Klasika v mraženém balení: Romeo a Julie na ledě Jitka  Fraňková
8. 10. 2003 Všichni jsou pro demokratickou Evropu, ale každý jinak Štěpán  Kotrba, Jitka  Fraňková
8. 10. 2003 Veľká hra pokračuje Peter  Stupavský
8. 10. 2003 EU: V najbližších rokoch treba čakať politický rozruch a nestále koalície Heather  Graabe
7. 10. 2003 Michael Moore: Sedm otázek pro George Bushe
Bin Ladinovi vlastní i část Microsoftu
7. 10. 2003 Dosud jsme nenašli žádné irácké ZHN. Proč?
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
1. 10. 2003 Hospodaření OSBL za září 2003

Evropská ústava a Lisabonská smlouva RSS 2.0      Historie >
8. 10. 2003 Všichni jsou pro demokratickou Evropu, ale každý jinak Jitka  Fraňková, Štěpán Kotrba
3. 10. 2003 DOKUMENT: Návrh Ústavy EU