26. 5. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 5. 2004

O homosexuálech: Jakápak diskriminace

Případným tzv. zrovnoprávněním homosexuálů dojde fakticky k degradaci rodiny na jeden ze svazků, pro které bude obecně platit, že jej může uzavřít kdo chce s kým chce za jakýmkoliv účelem. Za chvíli bychom tu tak mohli mít další "rovnoprávný svazek" více než dvou osob libovolného pohlaví -- třeba fotbalové jedenáctky s masérkou. Ale k čemu? Aby po sobě fotbalisté mohli dědit dresy a kopačky? Toto mají být práva menšin?

V úvodní části svého článku J. Králíček tvrdí:

"Homosexuálové platí daně, stejně jako všichni občané! Jejich orientace je oficiálně považována nikoli za "výstřelek", nýbrž za neléčitelnou úchylku od normálu. Nepředstavuje tudíž žádné "nebezpečí" pro majoritní populaci. Jedná se tu také o vztah dvou dospělých jedinců. A proto jaké- koliv příměry s pedofilii nutně pokulhávají."

Za prvé jsem ve svém článku Normální a tzv. normální ze 24.5.2004 neuvedl nic jiného, než že:

"Se společenskou nebezpečností homosexuality je to podobné jako u jiných úchylek (deviací). Pokud se homosexuálové chovají tak, že neobtěžují či přímo neohrožují normální populaci (AIDS), je vše v pořádku. To v praxi znamená, že svůj odchylný způsob života ostentativně neprezentují na veřejnosti a nevnucují jí ho."

K tomu podotýkám, že je nelogické označit něco za úchylku a na základě toho dovodit, že jako taková tudíž nepředstavuje žádné "nebezpečí"...

Hlavní nebezpečí spočívá právě v tom (pominu-li AIDS), jak jsem uvedl v článku, že:

"'Zrovnoprávnění' homosexuálů je ve skutečnosti ničím neodůvodněné přiřčení nadstandardních práv této skupině. V jeho pozadí stojí, jak ostatně zjevně vyplývá z novinových článků na toto téma, vycházejících poslední dobou až překvapivě často, úsilí o rozbití tradiční rodiny. Ta již údajně v dnešní době ztratila opodstatnění. Já osobně si stěží dokáži představit něco normálnějšího, než je právě rodina."

Kromě toho v celém mém článku o pedofilii nepadlo jediné slovo.

J. Králíček zpochybňuje normálnost existence rodiny, byť připouští možnost, že vývoj se neubírá správným směrem:

"Pan Švec také tvrdí, že nezná nic tak tradičního jako je rodina?! No, tak to asi nesleduje průzkumy v Evropě, protože až polovina párů v některých zemích, žije tzv. 'na hromádce', anebo děti vyrůstají v rodině o jednom rodiči! Takže i pojem rodiny se nám mění a já netvrdím, že se ubírá zrovna tím správným směrem."

Ještě neznamená, že když dnes polovina párů žije tzv. na hromádce atd., že je to normální v pravém smyslu toho slova:

"Dostali jsme se tak k charakteristice 'to, co dělá většina', která je zavádějící a často nemusí vůbec odpovídat skutečnosti. V určitých dějinných obdobích, zejména těch krizových či chcete-li přelomových (války, revoluce apod.) může dojít i k tomu, že normální chování se stává spíše vzácnějším a může tak být i projevem menšiny. Z toho ovšem nelze dovodit, že by tím přestalo být chováním normálním. Ostatně snad každý z nás zná otázku: 'Až budou všichni skákat z oken, budeš skákat taky?'

Jestliže relativně krátkou dobu (řádově desítky let) 'něco dělá většina' nebo alespoň z pohledu dosavadního dlouhodobého normálu významná menšina a setkáváme se s názorem, že je to normální, nemůže se v žádném případě o nic normálního jednat. Není totiž splněna podmínka "zažitosti". Takové chování lze nazvat tzv. normálním."

...

Aby byly eliminovány takovéto krátkodobé výstřelky, je nutné aby bylo splněno, že (jak jsem uvedl):

"...se musí jednat o něco dlouhodobého -- zažitého po mnoho generací -- tj. i všeobecně přijatelného. Dlouhodobost, resp. zažitost je zřejmě podmínkou z nejdůležitějších, k čemuž se ještě vrátím. Z ní vyplývající podmínka všeobecné přijatelnosti je nezbytná z důvodu, že jinak bychom nemohli mluvit o zvyku, ale spíše o zlozvyku, což ovšem není pojem pozitivní a sotva tak může s normalitou souviset.

...

Dodržování smysluplných norem není tedy zdaleka samoúčelné. A právě dlouhodobost trvání platnosti konkrétní normy je svým způsobem něco jako potvrzení její životaschopnosti, kvality."

V. Králíček také tvrdí, že:

"Pan Švec tu také zřejmě omylem zabloudil do oblasti normálna, vytvořeného náboženstvím. Proč omylem? To vysvětlím.

Tak jako v matematice se můžete dopracovat stejného výsledku s použitím množství metod, je naprostý nesmysl tvrdit, že morálka je něco, co je výsledkem náboženství. Zmínil tu ono slavné desatero. No dobrá, pane Švec. Jak mi potom vysvětlíte, že např.budhismus, který boží existenci v podstatě neuznává, vyznává takřka identické hodnoty jako křesťanství!?

Jen pro Vaší informací, je o pár tisíc let starší, takže o "opisování" tu nejde. Ale není to jen budhismus, je to i o mnoho set let mladší islám ( i když v TV to vypadá jinak). A nejen on!"

Tak především jsem v žádném případě takto obecně nedefinoval "normálno" pomocí náboženství -- definoval jsem jej výhradně pro tuto tzv. euroatlantickou civilizaci:

"Co se týče tzv. euroatlantické civilizace, její normy (a tedy i to co je normální), jsou odvozeny od křesťanství, které existuje dva tisíce let. Spousta lidí si ani neuvědomuje, že evropské (kontinentální) či anglosaské právní normy, lhostejno zda občanské, trestní či jiné, jsou odvozeny z Bible, zejména tzv. Desatera. Stejně tak možná ani netuší, že evropský styl oblékání má právě zde svůj původ... Z hlediska působení tohoto vlivu není zatím v této civilizaci rozhodující, zda se někdo za křesťana považuje či nikoliv. Má-li totiž být považován obecně za slušného člověka, nesmí krást, podvádět... Každému to připadá normální. Nebo by alespoň mělo."

Kromě toho jsem nepsal článek ani o náboženství ani o křesťanství, takže jsem se pouze stručně zmínil o křesťanských kořenech. Vyvracel jsem snad tím kořeny, na které navazovalo křesťanství?

Dle V. Králíčka:

"...morálka se nám mění. Já si dovolím učinit závěr, že je to něco, co je na náboženství zcela nezávislé a jakákoliv ideologie může být použitá pouze jako moderátor těchto hodnot! Morálka ve skutečnosti je totiž něco co je nám vlastní a je projevem lidství a humanismu v nás samotných!"

Morálka, se tak často zase nemění -- mění se pouze tzv. morálka (pseudomorálka, rádobymorálka -- např. staré známé kdo nekrade, okrádá rodinu). A jestliže skutečná morálka momentálně (= několik desítek let) není plně respektována, svědčí to spíše o existenci krize morálky a nemusí to zdaleka skončit její trvalou změnou. A existence krizí -- to je něco naprosto normálního. Naopak, přečká-li něco (někdo) krizi, vychází zpravidla posílen(o). Je mi líto, ale tvrdit, že morálka je něco co je nám vlastní a je projevem humanismu v nás samotných, je spíše promítáním autorových přání, nebo bezobsažnou frází, ale nemá to nic společného se skutečností.

Závěrem své reakce bych chtěl poznamenat, že jsem se dodatečně seznámil i s článkem V. Králíčka, na který sám odkazuje (O "kriminálních výstřelcích", potratech a zdích). Poměrně mě překvapilo, že ač autor ví o existenci:

("Argumentace spočívající v tom, že pouze žena a muž jsou schopni plodit děti, a tudíž pouze oni mohou uzavřít svazek manželský..."),

místo aby jej přesvědčila, dochází k závěru, že ...je zcela zcestná. Bohužel zapomíná vysvětlit proč. Pouze uvádí: Jenom pro ilustraci, podle této teorie by striktně vzato nemohl uzavřít manželství ani prokazatelně sterilní pár! To je ovšem demagogie. Nebo si snad V. Králíček myslí, že před uzavřením manželství, tedy osob opačného pohlaví, které nejsou v úzkém příbuzenském svazku (bratr -- sestra) se mají provádět povinná lékařská vyšetření? Naštěstí to není třeba, neboť dosavadní morálka pozitivně předpokládá, že narození dětí je základním cílem každé rodiny -- a tedy důvodem uzavření manželství -- a také to tak ve většině případů bývá. Lékařská vyšetření ani výslechy na úřadech k tomu skutečně nejsou nutné. Na druhé straně, je naprosto zřejmé, že homosexuálnímu páru se nikdy žádné děti přirozenou cestou nenarodí. K tomu pochopitelně není třeba provádět zmíněná lékařská vyšetření. A proč tedy dávat nadstandardní práva svazku, který existuje pouze za účelem realizace homosexuálního "vztahu" (tedy ne normálního) a tím ho stavět na roveň rodině, která má především (kromě samozřejmě heterosexuálního vztahu mezi manžely) přivádět na svět děti a připravovat je na vstup do normálního života? Případným tzv. zrovnoprávněním homosexuálů dojde fakticky k degradaci rodiny na jeden ze svazků, pro které bude obecně platit, že jej může uzavřít kdo chce s kým chce za jakýmkoliv účelem. Za chvíli bychom tu tak mohli mít další "rovnoprávný svazek" více než dvou osob libovolného pohlaví -- třeba fotbalové jedenáctky s masérkou. Ale k čemu? Aby po sobě fotbalisté mohli dědit dresy a kopačky? Toto mají být práva menšin?

Mimoto vidíme, že homosexuálové usilují také o osvojení, adoptování dětí. Zřejmě s cílem vytvoření iluze rodiny. Proč jim je ale svěřovat do výchovy? Aby programově vyrůstaly v nenormálním prostředí? Homosexualita, krom toho že je zčásti vrozená, je zčásti ovlivnitelná výchovou. Je zájmem společnosti, aby v ní takto přibývalo homosexuálů? Jsem přesvědčen že ne. Pokud někdo tvrdí, že ano, ať alespoň uvede nějaký opodstatnitelný důvod (ne pouze to, že každý má právo...dělat si co se mu zlíbí). Netvrdím, že homosexuálové za svoji úchylku mohou. Ale existence úchylky rozhodně není tím pravým důvodem k nadstandardním právům. A pokud je mi známo, pro homosexuály platí v této zemi stejné zákony, jako pro zbytek populace. Tak jakápak diskriminace.

                 
Obsah vydání       26. 5. 2004
26. 5. 2004 Ohledně Iráku jsme publikovali nepravdivé informace
26. 5. 2004 Vězňové byli v Iráku týráni "v širším měřítku"
26. 5. 2004 Ahmad Čalabi poskytoval USA falešné informace o údajných iráckých ZHN na popud Íránu
26. 5. 2004 Richard Perle: Dovolili jsme, aby se osvobození Iráku proměnilo v okupaci
26. 5. 2004 Zoufalá situace v oblasti lidských práv
27. 5. 2004 Válka proti globálním hodnotám
26. 5. 2004 Irák: rozpory mezi britskou a americkou vládou
26. 5. 2004 Americký vojenský velitel bude po vězeňském skandálu odvolán
25. 5. 2004 Zmanipuloval Írán americké neokonzervativce, aby zaútočili na Irák?
25. 5. 2004 Byla to skutečně svatba, ne teroristické hnízdo
26. 5. 2004 Dokážeme ještě čelit manipulaci? Jan  Sýkora
26. 5. 2004 Jiří Krejčík: Rytíř s veselou pověstí Tomáš  Koloc
26. 5. 2004 O lobbismu, o nezávislosti a o ochraně novinářů Jan  Čulík, Radko  Kubičko
26. 5. 2004 Češi a Němci: sporná minulost Jan  Baláč
26. 5. 2004 Edvard Beneš - chycen v pasti mezinárodních vztahů Ondřej  Slačálek
25. 5. 2004 Brusel: Hádka o křesťanství
25. 5. 2004 Protiromské vysílání České televize Petr  Uhl
26. 5. 2004 Morálka lékárníků se střetává s požadavky žen Miloš  Kaláb
25. 5. 2004 NESEHNUTÍ proti vyzbrojování Libye
25. 5. 2004 Novinári v putách, alebo kto je vlastne priateľom USA ? Lubomír  Sedláčik
26. 5. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. - 19. května 2004
26. 5. 2004 Přímá demokracie pro Českou republiku? Jiří  Polák
26. 5. 2004 Strašiak európskej ústavy? Radovan  Geist
26. 5. 2004 Putin slíbil, že Rusko ratifikuje Kjótský protokol
26. 5. 2004 O homosexuálech: Jakápak diskriminace Petr  Švec
26. 5. 2004 Kto tvorí urbanizovanú chudobu? Mike  Davis
25. 5. 2004 Islám je neslučitelný s demokracií
25. 5. 2004 Hrabalova Hra života
25. 5. 2004 Americký voják: Stříleli jsme v Iráku civilisty
24. 5. 2004 O lidech, kteří záhadně zahynuli v americkém vězení
25. 5. 2004 Politika, nebo spíš móda snižování daní? Jan  Hošek
25. 5. 2004 Vysoké daně... a které? Pavel  Urban
25. 5. 2004 O snobství Bohumil  Kartous
5. 5. 2004 Hospodaření OSBL za duben 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Práva homosexuálů RSS 2.0      Historie >
26. 5. 2004 O homosexuálech: Jakápak diskriminace Petr  Švec
25. 5. 2004 Co pořád tolik vadí na vztahu dvou osob téhož pohlaví? Jiří  Králíček
24. 5. 2004 Normální a "normální" Petr  Švec
29. 3. 2004 Británie: Homosexuálové získávají plná "manželská" práva   
25. 2. 2004 Hold bigotní zaslepenosti Jan  Čulík
17. 2. 2004 Odvaha k lásce Martin  Škabraha
19. 1. 2004 Stávající volební období je šancí pro partnerské soužití osob téhož pohlaví Andrea  Cerqueirová
5. 11. 2003 Festival MEZIPATRA 2003   
2. 10. 2003 Nepovedená koláž ČT: Homosexuální karneval-heterosexistický parlament Věra  Sokolová
9. 9. 2003 Ještě jednou o "léčbě homosexuality" Vojtěch  Polák
9. 9. 2003 Homosexualita a potraty: Objektivní fakta versus subjektivní interpretace Pavel  Mareš
5. 9. 2003 O možnosti "léčit" homosexualitu: mýlí se pan Mareš Vojtěch  Polák
4. 9. 2003 "Někomu pomůže, nikomu neublíží" Josef  Veger
3. 9. 2003 O homosexualitě: Omyly pana Žaloudka Pavel  Mareš
28. 8. 2003 Gayové nepotřebují registrované partnerství