11. 5. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 5. 2004

ANALÝZA

Quo vadis Európska únia?

Integračný proces hnaný globalizáciou je ako parný rušeň. Naberá na rýchlosti a ak sa v zákrutách nevykoľají, je na nezastavenie. Aj rozširovanie Európskej únie je jeho neoddeliteľnou súčasťou, hoci si to ešte plne neuvedomujeme alebo nepripúšťame. Mnohým občanom nových členských štátov sa dlho zdalo, že tie tzv. staré sú k nim veľkorysé, keď pred nimi otvárajú svoje brány, že im robia milosť, keď ich medzi seba púšťajú. Otrhancov do klubu blahobytných. Ešte pred desiatimi rokmi nebolo takéto uvažovanie ďaleko od pravdy. Západoeurópania dali Východoeurópanom spoza čerstvo povalenej železnej opony perspektívy plného členstva, ku ktorému sa bolo treba prepracúvať plnením dlhých zoznamov politických, hospodárskych a právnych požiadaviek.

Len postupne sa vynárali kontúry širšieho obrazu, ktorý zasadzoval východnú a západnú časť starého kontinentu do kontextu odrážajúceho globalizačné trendy. Tie plne zasiahli aj západnú Európu a nútili ju prispôsobovať sa novým pravidlám voľného pohybu kapitálu. Európska únia pochopila, že izolacionistická politika by jej poškodila a začala posudzovať svoje perspektívy ako hospodárskeho bloku a investičného prostredia. Videné touto optikou, Bruselu nezostávalo nič iné, ako vložiť svoje nádeje do priestoru strednej a východnej Európy. Bez jeho začlenenia by staré štáty EÚ čakala stagnácia a útek kapitálu z únie.

Brusel mal v štátnikoch i obyvateľoch súčasných nových krajín ústretových partnerov. Viaceré z týchto štátov mali demokratické tradície z predvojnového obdobia a silné povedomie historickej príslušnosti k západnej kultúre. Aj investične predstavovali ideálnu pôdu. Majú vzdelanú, lacnú pracovnú silu a ich ekonomiky čaká mohutný rast. Ten sa odrazí aj v oživení západoeurópskych ekonomík.

Ak bude chcieť dvadsaťpäťka hospodársky prosperovať ako celok, musí rozširovať členskú bázu o krajiny, o ktoré javia záujem svetové investičné skupiny. Tradičné politické kritériá (dodržiavanie pravidiel demokracie, ľudských práv atď.) už nie sú natoľko prioritné ako pred desiatimi rokmi. Navyše, klasické filozofické hodnoty, ako rovnosť a tolerancia sa v západných demokraciách v ostatnom desaťročí posunuli smerom k väčšej otvorenosti a multikultúrnosti. Dnes sme už veľkorysejší a opatrnejší v kladení požiadaviek na tých druhých a v očakávaní ich prispôsobovania. Viac zametáme pred vlastným prahom a učíme sa dívať okolo seba očami tých druhých, prichádzajúcich z iných prostredí a tradícií.

Zdokonaľujeme sa v rešpektovaní minoritných práv a doplňujeme zoznam chránených menšín. Španieli sa napríklad učia menej ostentatívne pripomínať historické víťazstvá nad Maurmi a Stredoeurópanov asi čaká podobné upravovanie prístupu k oslavám porážok tureckých vojsk. Stávame sa natoľko tzv. politicky korektní, že nás zaplavujú pocity viny pri meraní politickej pripravenosti Turecka na členstvo.

Najbližšia vlna expanzie EÚ sa čaká v roku 2007, kedy má prísť na rad Rumunsko a Bulharsko. K nim sa pravdepodobne stihne ešte pridať Chorvátsko a táto trojka by mala byť pre úniu relatívne bezproblematická. Starosti robia Bruselu susedné balkánske štáty, ktoré sú chronicky nestabilné. To odvádza investorov a predlžuje stav agónie tohto chatrného tzv. podbrušia Európy. Obídenie rizikového Balkánu by bolo dvojsečnou zbraňou, pretože ponechanie ho v rozháraných pomeroch by nahrávalo prenikaniu islamistického extrémizmu.

V porovnaní s Balkánom pôsobia teritória východu Európy pokojne. Sú zaostalé, ale nechýba im potenciál rastu, čo neuniká svetovým strategickým investičným plánovačom. Poľsko a baltské štáty by mali záujem o rozvíjanie Bieloruska, ktoré má svojráznu prezidentskú diktatúru, ale tá nepotrvá večne. Bruselské a svetové hospodárske kruhy viac poškuľujú po Ukrajine, ktorá ponúka pestrú škálu dlhodobých investičných príležitostí. Strategickú váhu má jej územie, ktoré by slúžilo ako most na trase k náleziskám ropy a zemného plynu v Kaspickom mori a v Strednej Ázii. Vyžadovalo by si to spoluúčasť Ruska, ktorého južný cíp by završoval takéto prepojenie so západnou Európou. Ruské ropné spoločnosti sú svetovými hráčmi a Moskva by asi neprekážala.

Natíska sa otázka, či by Európska únia mala a chcela poskytnúť týmto krajinám postavenie plných členov, alebo s nimi uzavrela vzťahy pridružených a privilegovaných partnerov. Boli by založené viac na spoločných hospodárskych záujmoch a prepojeniach ako na tradičných západných filozofických a politických hodnotách. Historické skúsenosti starého kontinentu varujú pred vytváraním rozsiahlych nadnárodných celkov. Nie je jasné, na akých princípoch by bola únia, rozšírená na takmer celý európsky kontinent, postavená. Zdá sa, že súčasný Brusel chce riadiť EÚ posilňovaním centralizmu a dirigizmu. Ak by to viedlo k superštátu a ten by mal ambície zvládať celokontinentálnu entitu, dlho by sa neudržal. Schodnejšou cestou by mohlo byť ponechanie prirodzeného vývoja regiónov a vytvorenie im rámcového prostredia, ktoré by sa hrdilo názvom Európska únia.

Autor je analytik medzinárodných vzťahov

                 
Obsah vydání       11. 5. 2004
11. 5. 2004 Generál Taguba: Za týrání Iráčanů mohli američtí velitelé
11. 5. 2004 Skandál kolem patentového zákona v Evropské unii?
11. 5. 2004 Červený kříž: Až 90 procent osob bylo v Iráku zatčeno omylem
11. 5. 2004 Podrobnosti mučení v Iráku
11. 5. 2004 Wall Street Journal zveřejnil zprávu Červeného kříže o týrání iráckých vězňů
10. 5. 2004 Podpaľačský útok neonacistov na kanceláriu Ľudí proti rasizmu
11. 5. 2004 Na "válku proti terorismu" doplácejí chudí
11. 5. 2004 Poslali by Češi Hanu do koncentráku? Boris  Cvek
11. 5. 2004 Do Evropy bez řetězu Jaroslav  Hutka
11. 5. 2004 Jaroslav Hutka -- písničkář vandalem? Štěpán  Kotrba
11. 5. 2004 Odvážně a suverénně, ale také v tragickém smutku? Miloš  Dokulil
11. 5. 2004 O nekontrolované moci médií Bohumil  Kartous
10. 5. 2004 Blair: o týrání vězňů nevěděl
10. 5. 2004 Britský filmový producent David Puttnam volá po odstoupení Tonyho Blaira
10. 5. 2004 Šéfové BBC neudělali v případě Andrewa Gilligana žádné chyby
11. 5. 2004 Irácké povstání Oskar  Krejčí
11. 5. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 2. - 4. května 2004
11. 5. 2004 Francouzští zemědělci: strach z rozšíření Simone  Radačičová
11. 5. 2004 Jednání EU-Středomoří zdramatizoval střet kvůli Blízkému východu
11. 5. 2004 Vzniká proeurópska centristická strana
11. 5. 2004 Naše setkávání s Bohumilem Sedláčkem režírovala snad sama Prozřetelnost Ivo V. Fencl
11. 5. 2004 Quo vadis Európska únia? Adrian Peter Pressburg
11. 5. 2004 1. máj 2004 -- ľavica mimo mesta Martin  Muránsky
11. 5. 2004 Od sociálnej demokracie k sociálnej ekológii Eduard  Chmelár
11. 5. 2004 Cyperská otázka Peter  Greguš
11. 5. 2004 Špinavá tvár vojny Radovan  Geist
11. 5. 2004 USA: dolary jen pro ty Kubánce, kteří nejsou v komunistické straně Štěpán  Kotrba
11. 5. 2004 Kuba--USA: Svoboda za každou cenu Štěpán  Kotrba
11. 5. 2004 První máj s Fidelem: Lidstvo bude muset bojovat o víc než o ekonomickou spravedlnost Fidel Castro Ruz
10. 5. 2004 Český chřestýš Efraim  Israel
9. 5. 2004 Americká armáda potvrdila existenci ještě daleko strašnějších fotografií a videozáběrů
10. 5. 2004 Je mučení vůbec někdy ospravedlnitelné?
10. 5. 2004 Jsou Bush a Rumsfeld skutečně šokováni mučením ve věznici Abu Ghraib? Fabiano  Golgo
10. 5. 2004 Týrání iráckých vězňů: Oficiální americká politika?
9. 5. 2004 V Americe vychází najevo, že týrání vězňů bylo systematické
10. 5. 2004 Fotografie nahých vězňů jsou pro Araby strašlivou urážkou
10. 5. 2004 Jiří Kratochvil: Lady Carneval - Nesmyslnost a nutnost zapomnění Jakub  Kára
10. 5. 2004 Špidla se snaží zlo alespoň oslabit Boris  Cvek
10. 5. 2004 O svobodě, humoru a taktu Pavel  Kelly-Tychtl
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
5. 5. 2004 Hospodaření OSBL za duben 2004

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
11. 5. 2004 Quo vadis Európska únia? Adrian Peter Pressburg
11. 5. 2004 Skandál kolem patentového zákona v Evropské unii?   
5. 5. 2004 Rytíři na Maltě Jaroslav  Hutka
5. 5. 2004 Zahradil dostal 8000 Kč za den, který promlčel...   
3. 5. 2004 Demokracie, ČR, literatura a Evropská unie?   
3. 5. 2004 Dávejte si pozor na nákladní dopravu!   
3. 5. 2004 Jaké bude postavení České republiky v Evropské unii?   
30. 4. 2004 Centrum a periferii bude mít i Evropská unie Stanislav  Holubec
30. 4. 2004 The Sun: PANIKA! Vlna přistěhovalců zahltí v sobotu Británii!!   
30. 4. 2004 Příslib z Východu   
30. 4. 2004 Uprostřed britského euroskepticismu vítá Tony Blair nové členy EU   
30. 4. 2004 Evropo, vítej Miloš  Navrátil
30. 4. 2004 Vystěhuje Británie od zítřka na ulici 2500 českých a slovenských Romů?   
29. 4. 2004 Hospodářská deprese v Evropě   
29. 4. 2004 Nedokončená symfonie