21. 1. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 1. 2004

Babylonská věž Evropa

Už v začátcích evropské integrace, přesněji řečeno, před zhruba 30 lety, kdy EU tvořilo pouhých 9 států, t.j. Spolková republika Německo, Belgie, Holandsko, Luxemburg, Francie, Italie, Dánsko, Velká Británie a Irsko, se někteří vědci, např. Harald Haarmann, Trier a Hamburg, zabývali perspektivami národů, žijících uvnitř Unie.

Baby Tehdy činila plocha Evropské Unie právě 1/7 plochy Evropy, její obyvatelstvo však už tehdy dosáhlo počtu 254 milionů.

Už tehdy vznikl celoevropský jazykový problém, mateřština obyvatel EU byla tehdy rozdělena takto:

Němci 25,6 % , Angličané 22,5 % , Italové 20,7% a Francouzi 15,5%.

Dá se říci, že ty první tři skupiny jednoznačně dominují.

Tehdy se státy EU dělily do tří kategorií:

1. Úředně jednojazyčné státy, např. Německo , Francie, Velká Britanie

2. Úředně jednojazyčné státy s výjimkami, např. Dánsko, Holandsko, Itálie, kde byly pro menšiny vytvořeny školy a různé výjimky.

3. Úředně dvojjazyčné státy jako Belgie, Luxemburg, Irsko. Tam jsou oba uznané jazyky ve styku úředním, ve školství a kultuře rovnocenné.

Zde je třeba podotknout, že i ve státech pod 1. existují menšiny, ale nacionalistická politika jejich zvláštnosti potlačila.

Od května 2004 bude EU mnohem větší, přibude v ní řada nových jazyků, proto budou jazykové problémy vyžadovat jejich řešení. Takových sýčků, jako je Václav Klaus, je v Evropě více, proto je třeba proti jejich obstrukci postavit zcela konkrétní jazykovou politiku jako prostředek sjednocování Evropy.

I Harald Haarmann už tehdy psal: Jednou z nejpodstatnějších příčin etnopolitických problémů je i dnes nacionalismus, který se projevuje jako jazykově vázaný na skupiny obyvatel, nebo jako státní nacionalismus, t.j. neochota vůbec, zabývat se jinými národnostmi a jazyky než těmi, které předpisuje ústava.

Výrazný nacionalismus velkých skupin je podhoubím nacionalismu malých států. Tato změť národních a nacionalistických zájmů je velkou překážkou integrace.

Oblíbená fráze o "mírovém soužití" je přesně jako ušitá na vnitřní poměry jednotlivých států EU. Už chování jednotlivých menšin uvnitř států je rozhodující pro vystupování tohoto státu v nadnárodní Unii.

Zde nás čeká ten nejtěžší úkol, budeme pro integraci teprve tehdy opravdu zralí, až zvládneme nechuť poskytnout školy našim menšinám, třeba Polákům, Maďarům nebo Němcům/Rakušanům. Zrovna tak by mělo být samozřejmé, že přinejmenším v oblastech, kde prokazatelně tyto menšiny dosahují nezanedbatelného počtu, bude na úřadech vždy někdo, kdo jim pomůže v jejich mateřštině s úřadem komunikovat.

Možná, že by se i problém Romů a Sinti dal lépe zvládnou touto cestou, vzít ohled na jejich zvláštnosti, dát jim na tento problém orientované školy s úkolem, připravovat jejich děti na integraci v demokratickém českém státě.

Zde bych připomněl ještě jednu málo známou skutečnost, za Rakouska- Uherska mnozí "úpěli", ale české školství tehdy, díky mnoha špatně placeným vlasteneckým učitelům dosáhlo úrovně, která přesahovala všechny ostatní země mocnářství. Proto bylo v r. 1918 více Čechů mocných svého jazyka, než je tomu dnes.

Nyní bych ale přešel zase k problému České Republiky uprostřed velké Evropy, plné dnešním Čechům nesrozumitelných jazyků, tudíž "němé", obývané "Němci". Takto reagovali naši předkové ve 4. století, když obydlovali, nebo lépe obsazovali tehdy už jen slabě obsazenou českou kotlinu. Jejich partneři zdaleka nebyli jenom Němci, spíše zde byli ještě Keltové, dnes už jako uzavřená jazyková oblast pouze v Irsku, ale zanechali nám řadu geografických jmen, Vltava, Otava, Jizera, to jsou vše původem keltská jména.

V Čechách integrovaní Keltové mluví stejně česky jako všichni ostatní, stejně tak i početní Germáni, v průběhu těch 1600 roků už dávno nezůstal národ český jako národnost "čistý", všichni máme nějaké ty předky, o kterých raději nechceme moc vědět.

V období Protektorátu jsme měli "Germány" jako Frantu Červinku, říšského komisaře v Jihlavě ( o tom vím z vlastní zkušenosti) nebo "treuhandlera" Roubička, který pro SS spravoval zabavený majetek mého strýčka.

Takže bude lepší, nemluvit o národnosti, spíše o oportunismu.

Jak vypadal návrh na uspořádání jazykové praxe v prostoru celé Evropské Unie před 30 lety?

Teď se snažím podat přesně tehdejší formulaci, aby nedošlo k falešné interpretaci:

"Zrušení politických hranic v evropském spolkovém státě neznamená zrušení současného teritoriálního uspořádání. Podaří-li se skutečně utvořit jednotný evropský spolkový stát, který by povstal překonáním integrační fáze, pak je třeba zrušení politických hranic považovat za přeměnu jejich funkce. Dosavadní hranice byly dělící čárou, vymezující přechod mezi 'vnitřní' a 'zahraniční' politikou. Novou funkcí státních hranic budou hranice správní jednotky, která reprezentuje dosavadní stát jako administrativní prostor.. Tyto správní jednotky mají na rozdíl od minulosti zcela integrovaný společný politický směr, koordinovaný úřady celoevropské vlády. V důsledku společné vnitřní politiky jsou dosavadní státní prostory spojené jako rovnocenné články EU, dosavadní státní hranice budou mít význam hranic správních oblastí. Uvnitř těchto oblastí pak platí dosavadní úřední řeči."

Totéž platí v dalším i o školství, vzdělávání v národních jazycích. O "rozpuštění" nějakého národa jako kostky cukru v kávě nemůže být řeči.

To co stojí dále, není oficiální názor EU, ale moje soukromá prognóza. Až přestanou hranice plnit funkci plotu mezi národy, začne nepochybně opatrné vzájemné oťukávání. Kupodivu zjistíme, že velká většina Němců k nám naprosto nechová nepřátelské pocity. Důsledkem této zkušenosti bude, že zrevidujeme náš postoj, už od Rakouska-Uherska, přes Protektorát Čechy a Morava v nás upevňovaný, že za všechno můžou Němci.

Doufám, že i Němci se přesvědčí, že Češi nepřicházejí jenom jako zloději, násilníci či prostitutky, jak tomu bylo dosud, nýbrž že mají i mnohé pozitivní stránky. Kupodivu se v bavorském pohraničí výuka češtiny stala atraktivní, organizátoři kurzů si nemohou stěžovat na nezájem. Konsekventnější výuka němčiny by v Čechách nepochybně přispěla k odbourávání předsudků.

Spolužití mezi národy se nejlépe prosazuje na úrovni jednotlivých osob. Nákup v Česku, oprava vozidla, návštěva restaurace nebo kadeřníka, to vše normalizuje život rychleji než úvodníky v novinách. Snad by i ČT v pohraničí mohla mít několikahodinové vlastní regionální německé programy, na oplátku by německé kabelové stanice mohly přenášet vedle turecké, polské, rakouské a francouzské televize alespoň jeden český kanál pro krajany.

Koho zajímá citovaná publikace, je to: Soziologie und Politik der Sprachen Europas

Harald Haarmann, původní vydání únor 1975, DTV paperback, ISBN 3-423-04161-7

                 
Obsah vydání       21. 1. 2004
20. 1. 2004 Je univerzitní školné ve výši 150 000 Kč ročně jedinou možností, jak hospodářsky přežít?
21. 1. 2004 Dr. David Kelly dnes večer "vstane z hrobu"
20. 1. 2004 Smrt Davida Kellyho: 48% Britů zastává názor, že Blair lhal
21. 1. 2004 Babylonská věž Evropa Miroslav Václav Steiner
21. 1. 2004 Finanční dary na nový server Britských listů
21. 1. 2004 Globální podnikatelé se musejí snažit víc
20. 1. 2004 ČT musí průběžně sledovat případy, o nichž informovala
21. 1. 2004 Čína chystá novelizáciu ústavy Adrian Peter Pressburg
21. 1. 2004 Ako na Slovensku voliči vždy dopadnú
21. 1. 2004 Informační společnost - téma, o kterém se nemluví?
21. 1. 2004 Evropa neexistuje
21. 1. 2004 Daniel Herman: Pro vnitřní potřebu není pro vnitřní potřebu, i když to musí být pro vnitřní potřebu Štěpán  Kotrba
21. 1. 2004 Vytváří blairismus politický prostor pro autentickou novou levici? Petr  Kužvart
21. 1. 2004 Tragédia teológa Tatiana  Bužeková
21. 1. 2004 Vyvrhnuté z internetu Peter  Greguš
21. 1. 2004 Náhrada za Prodiho
21. 1. 2004 Izraelské hrozby vůči Egyptu
21. 1. 2004 Izraelská bezpečnostní bariéra u Haagského tribunálu Pavel  Mareš
21. 1. 2004 Pokora pred budúcnosťou a nemennosť histórie
21. 1. 2004 Bohatší, tučnejší, nie oveľa šťastnejší Radovan  Geist
20. 1. 2004 Romové Británii: Nashledanou v květnu!
20. 1. 2004 Vybouchlé migrační mýty na konci minulého roku
20. 1. 2004 Británie: čtyřicet procent bělochů nechce mít za souseda černocha
19. 1. 2004 Je potřebné umět číst s porozuměním Ondřej  Hausenblas
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
31. 12. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2003

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
21. 1. 2004 Vytváří blairismus politický prostor pro autentickou novou levici? Petr  Kužvart
21. 1. 2004 Babylonská věž Evropa Miroslav Václav Steiner
20. 1. 2004 Británie: čtyřicet procent bělochů nechce mít za souseda černocha   
20. 1. 2004 Kontroverzní či fundamentalistický Šaron? Jan  Paul
20. 1. 2004 Je univerzitní školné ve výši 150 000 Kč ročně jedinou možností, jak hospodářsky přežít?   
19. 1. 2004 Švejk a sexuální obtěžování Anna  Čurdová
19. 1. 2004 Sexuální obtěžování mýtů zbavené, aneb kdy už budeme normální? Anna  Čurdová
19. 1. 2004 Chybička se vloudila... Ivana  Picková
19. 1. 2004 Je potřebné umět číst s porozuměním Ondřej  Hausenblas
18. 1. 2004 Irák: Jak překladatelka odhalila protizákonné americké akce   
16. 1. 2004 Rasismus: Proč se já jako Evropanka musím dívat na ženy v šátcích, které je hyzdí?   
16. 1. 2004 TESCO, hesla a kontaktní alergen Miroslav  Šuta
16. 1. 2004 Datart: Nebudeme od zákazníků vyžadovat zbytečnou dokumentaci   
16. 1. 2004 Koaliční polovičatost a Dostálovy vložky Štěpán  Kotrba
16. 1. 2004 Pohádka o dvou zprávách Immanuel  Wallerstein

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
21. 1. 2004 Babylonská věž Evropa Miroslav Václav Steiner
21. 1. 2004 Evropa neexistuje   
15. 1. 2004 Polská sabotáž Petr  Jánský
18. 12. 2003 Rub evropské krize: ano, peníze a zase jen peníze... Josef  Brož
16. 12. 2003 Špidla chce být tam, kde je evropská rychlost největší Josef  Brož
14. 12. 2003 Evropská unie: největší krize za posledních 46 let   
13. 12. 2003 Summit EU skončil selháním   
1. 12. 2003 Vyriešiť hádku o spoločnej európskej obrane   
28. 11. 2003 Velké zvíře, Miloš Forman, Milan Kundera, Jerzy Stuhr a současné Polsko Jan  Čulík
22. 10. 2003 Je sociálny model EÚ prekážkou konkurencieschopnosti? Brigita  Schmögnerová
15. 10. 2003 Ústava EU neboli debata o prázdnu Ondřej  Čapek
10. 10. 2003 Proč zaostáváme za Evropou, do které vstupujeme Štěpán  Kotrba
10. 10. 2003 Olomoucká diskuse o EU: České strachy jsou zbytečné Martin  Myant
10. 10. 2003 Olomouc debate on the European Union: The Czech fears are groundless Martin  Myant
9. 10. 2003 Co nejmenší role státu v informatice a telekomunikacích Mirek  Topolánek

Evropská ústava a Lisabonská smlouva RSS 2.0      Historie >
21. 1. 2004 Babylonská věž Evropa Miroslav Václav Steiner
14. 12. 2003 Evropská unie: největší krize za posledních 46 let   
3. 12. 2003 Akčný deň za referendum o európskej ústave   
8. 11. 2003 Evropská ústava - úpadek euro-panství Ladislav  Žák
21. 10. 2003 Zjednotenie v rozmanitosti alebo zjednotenie omylom? Ivan  Štulajter
15. 10. 2003 Ústava EU neboli debata o prázdnu Ondřej  Čapek
8. 10. 2003 Všichni jsou pro demokratickou Evropu, ale každý jinak Jitka  Fraňková, Štěpán Kotrba
3. 10. 2003 DOKUMENT: Návrh Ústavy EU